Üyelik İşlemleri

Üyelik İşlemleri

Üyelik İçin Gerekli Belgeler:

 1. 1 Adet Kayıt Formu ( Üye kayıt formu doldurulup ıslak imzalı orjinal hali İzmir Merkez adresimize kargo ile gönderilmelidir.)
 2. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf  (kargo ile veya jpeg formatında e-posta ile gönderebilirsiniz)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (kargo ile veya pdf formatında e-posta ile gönderebilirsiniz)
 4. Diploma veya Mezuniyet Belgesi (kargo ile veya pdf formatında e-posta ile gönderebilirsiniz)
 5. Evlilik Cüzdanı Fotokopisi (Nüfus cüzdanındaki soyadı farklı ise) (kargo ile veya pdf formatında e-posta ile gönderebilirsiniz)
 6. Kayıt + Kimlik Ücreti (250 TL + 200 TL = 450 TL)  

 Ödemeyi çalıştığınız ilin bağlı olduğu TMO Şube hesabımıza yapabilirsiniz. 

 

Öğrenci Üye İçin Gerekli Belgeler:

 1. 1 Adet Öğrenci Üye Kayıt Formu (Öğrenci üye kayıt formu doldurulup ıslak imzalı orjinal hali İzmir Merkez adresimize kargo ile gönderilmelidir.)
 2. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf  (kargo ile veya jpeg formatında e-posta ile gönderebilirsiniz)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (kargo ile veya jpeg formatında e-posta ile gönderebilirsiniz)
 4. Öğrenci Belgesi (kargo ile veya jpeg formatında e-posta ile gönderebilirsiniz)
 5. Kayıt + Kimlik Ücreti (Öğrenci üye kayıt ve kimlik ücreti 26.03.2022 tarihli 16. Dönem Genel Kurulu kararı ile kaldırılmıştır.)

 

*Kimlik yaptırırken fotoğrafların karışmaması için; fotoğraflarınızı kayıt için kullanılacak eposta hesabınız üzerinden iletmeniz ve dosya kayıt ismine kendi isim-soyisminizi yazmanız önemlidir.

       
2024 YILI ÜYE ÖDENTİ KAYIT VE KİMLİK ÜCRETLERİ
Üyelik   Aylık          Ödenti   Kayıt          Bedeli   Kimlik        Bedeli
Oda Üyeliği 100 TL 250 TL 200 TL
Öğrenci Üyelik 0 0 0
Yabancı Üyelik 1.500 TL 3.000 TL 500 TL

 

 

Aidat ödemelerinizi,

yapabilirsiniz.


TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği gereğince bütün üyeler, üyelik ödentilerini düzenli olarak ödemekle yükümlüdürler. Ancak, aşağıdaki özellikleri taşıyan üyeler bu durumlarını belgelendirmeleri halinde üyelik ödentilerinden muaftır.

 • Maddi kazanç karşılığı herhangi bir işte çalışmadan, yurtiçi ve yurt dışında lisansüstü eğitimi gören üyeler,
 • Emekli olup çalışmayan üyeler,
 • Yurt dışına çıkan üyeler yurt dışında kaldıkları sürece,
 • Askerlik görevi yapan üyeler askerlik süresince,
 • Gelir getirici bir işte çalışmayan üyeler, bunu SGKdan alacakları resmi bir belge ile belgelemeleri durumunda. (10 Mart 2012 Tarihli Oda 11. Genel Kurulu kararı)
 • Doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal yetilerini kalıcı olarak çeşitli derecelerde kaybeden ve resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu ile engelli olduğunu belgeleyenler. (29 Şubat 2020 Tarihli Oda 15. Genel Kurulu kararı)

Alıcı Adı: TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası

Birim Adı
Banka Adı
Şube Adı /Şube Kodu /Hesap No
IBAN
Oda Merkezi
Türkiye İş Bankası
İzmir /3400 /3524372
TR590006400000134003524372
Bursa Şube
Türkiye İş Bankası
İzmir /3400 /3531762
TR580006400000134003531762
Denizli Şube
Türkiye İş Bankası
İzmir /3400 /3534990
TR080006400000134003534990
Güney Bölge Şube
Türkiye İş Bankası
İzmir /3400 /3532298
TR390006400000134003532298
İstanbul Şube
Türkiye İş Bankası
İzmir /3400 /3541219
TR230006400000134003541219
İzmir Şube
Türkiye İş Bankası
İzmir /3400 /3544418
TR770006400000134003544418