Kimler Üye Olabilir?

Mühendis Asgari Ücret Mücadelemiz

Kimler Üye Olabilir?

Asıl Üyelik:

Oda’ya asıl üye olabilmek için, T.C. uyruğunda olmak, Türkiye sınırları içinde Tekstil Mühendisliği mesleği ve hizmetlerini yüksek mühendis veya mühendis ünvanı ile yapmaya yasal yetkili bulunmak gereklidir. Türkiye’de çalışmasına yasalar gereğince izin verilmiş yabancı uyruklu Tekstil Yüksek Mühendis ve Tekstil Mühendisleri ile Türkiye’de oturan yabancı uyruklu Türk soylu Tekstil Yüksek Mühendis ve Tekstil Mühendisleri, Oda Yönetim Kurulu kararı ile Oda’ya geçici üye olabilirler. Ayrıca gerekli koşulları taşımaları halinde Oda’ya Deri Mühendisliği ve Konfeksiyon Mühendisliği dallarından üye kaydedilebilir.

Oda’nın amaçlarına uygun olarak, yurt çapında çalışma ve yardımları görülen ve Oda’nın çalışmalarına katılmak isteyen özel ve tüzel kişilerin, Oda Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Oda Genel Kurulu kararı ile “Onur Üyeliği” verilebilir. Bu üyelikler, Oda Onur Kurulu’nun görüşü alınarak Oda Genel Kurulu’nca geri alınabilir.

Geçici Üyelik:

Türkiye’de belirli bir süre için çalışmaları kabul edilen yabancı uyruklu Tekstil Mühendis veya Tekstil Yüksek Mühendisleri, Oda’ya “Geçici Üye” olarak kayıt edilir. Geçici üyeler, Oda üyelerinin uymakla yükümlü bulundukları hususlara uymak zorundadırlar.

Öğrenci Üyelik:

Türkiye sınırları içindeki üniversitelerin Tekstil Mühendisliği öğrenimi yapan fakültelerinin öğrencileri, Şube Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci üye olabilirler.