11 Aralık 2023

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2023 PROGRAMI YAYINLANDI

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2023 PROGRAMI YAYINLANDI

08.12.2023

TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası yürütücülüğünde 15-16 Aralık 2023 tarihlerinde MMO Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan TMMOB Sanayi Kongresi 2023 programı açıklandı.

TMMOB Sanayi Kongresi-2023 Programı

ANA TEMA: Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde Türkiye Sanayisi ve Dünyadaki Son Gelişmeler Işığında Nasıl Bir Sanayileşme?

TARİH: 15-16 Aralık 2023

YER: MMO Eğitim ve Kültür Merkezi (Selanik Cad. No: 76 Kızılay/Ankara)

 

1. GÜN

09.00-09.30 Kayıt

09.30-10.10 Açılış Konuşmaları

Yunus YENER / MMO Yönetim Kurulu Başkanı

Emin KORAMAZ / TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

10.10-10.50 Açılış Konferansı: Genel Değerlendirme /Türkiye'nin Planlama Deneyimi ve 21. Yüzyılda Sanayiye Giriş

Prof. Dr. Bilsay KURUÇ

10.50-11.00 Ara

11.00-13.00 Yeni Dünya Durumu: ABD/Atlantik İttifakı (NATO, AUKUS Paktı) ile Yükselen Güç Çin/Avrasya/BRICS Arasındaki Mücadele

Oturum Yöneticisi: Selçuk ULUATA

Küresel Hegemonya Mücadelesi

Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU

Çin’i Anlamak ve Çin Mucizesi

Cevdet Kadri KIRIMLI

21. Yüzyıl'da Dünya Düzeni: Çok Kutuplu, Çok Koridorlu...

Doç. Dr. Kerem GÖKTEN

ABD’nin Çin Politikası: Geçmiş ve Gelecek

Prof. Dr. Mehmet Ali ÇİÇEKDAĞ

13.00-14.00 Öğle Arası

14.00-16.00 Dünyada Yeni Sanayi Politikaları

Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Oktar TÜREL

Sanayi Politikası Teorisinde Yeni Açılımlar

Dr. Anıl ABA

Cumhuriyet Dönemi Ticaret Politikaları ve Bundan Sonra Yapılması Gerekenler

Prof. Dr. Turan SUBAŞAT

Değer Zincirlerinin Kırılganlıkları Artarken, Küresel Şirketlerin Yönlendiriciliğindeki Sanayi Politikalarının Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Etkileri, Gebze ve Setubal Örnekleri

Doç. Dr. Serkan ÖNGEL

16.00-16.10 Ara

16.10-18.00 OVP, Kalkınma Planı ve Sınai Gelişme/Makro Performans İlişkileri

Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Aziz KONUKMAN

OVP (2024-26) ve 12. Kalkınma Planı (2024-28) Bağlamında Kamu Harcamalarının Gelişimi

Prof. Dr. Oğuz OYAN

Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm ve Gelir Dağılımı

Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI

Son Açıklanan OVP’de Sanayi Sektörü Vizyonu ve Makroekonomik Büyüklükler

Güldem ATABAY

 

2. GÜN

10.00-12.15 Sanayi Nereye Gitti/Gidiyor?

Oturum Yöneticisi: Ali Ekber ÇAKAR

Türkiye'de Kişi Başına Gelir ve Sanayi Hasılası Değişimi (2004-2021 Dönemi Karşılaştırmalı Bölgesel Bir Analiz)

Dr. Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ

Türkiye'nin Kalkınmasında Sanayinin Rolü

Prof. Dr. Bilin NEYAPTI

Türkiye İmalat Sanayiinde Yapısal Dönüşüm: Nereden Geldi, Nereye Gidiyor?

Prof. Dr. Erol TAYMAZ

12.15-13.00 Öğle Arası

13.00-15.00 Kalkınma ve Sanayileşmede Nitelikli Eleman ve Teknoloji

Oturum Yöneticisi: S. Melih ŞAHİN

AR-GE Örgütlenmelerinin Karşılaştırmalı Bir Uluslararası Analizi

Mustafa TUNÇGENÇ

Türkiye’de Teknolojik Gelişme ve Mühendis Emeği Nereye Yöneliyor?

Dr. Özgür NARİN

Türkiye'de Kitlesel Yükseköğretim ve Vasıf Katmanlı Bir Kitle Olarak Mühendis İşgücü

Dr. Aytül FIRAT

15.00-15.15 Ara

15.15-17.15 Yapay Zekâ, Nesnelerin İnterneti ve Geleceğimiz

Oturum Yöneticisi: Cem Nuri ALDAŞ

Üretimde Geleceğe Yönelik Dönüşüm: Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zekâ

Prof. Dr. Suat ÖZDEMİR

Altyapı Olarak Yapay Zekâ

İzlem GÖZÜKELEŞ

Bulut ve Yapay Zekâ Teknolojileri İle Özgür Yazılım ve Donanım Eşitlikçi Bir Dünya İçin Ne İfade Ediyor?

İlhami TÜRKDOĞAN

17.15 Kapanış Forumu

Prof. Dr. Aziz KONUKMAN

PDF simgesi TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2023 BROŞÜRÜ

Odadan Haberler