Etkinlikler

30 Ocak 2020

TMO 15. DÖNEM GENEL KURULU

TMO 15. Genel Kurulu 29 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 13:00’te Anadolu Caddesi Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Marmara Toplantı Salonu No:40 Bayraklı / İZMİR adresinde, organ seçimleri 1 Mart 2020 Pazar günü saat 09:00-17:00 saatleri arasında Oda Merkezi ofisinde yapılacaktır. 

 

Genel Kurulu gündemi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

 

GÜNDEM

1. Gün: Genel Kurul Toplantısı

 1. Yönetim Kurulu Adına Açılış ve Divan Seçimi
 2. Saygı Duruşu
 3. Gündemin Karara Bağlanması
 4. Oda Yönetim Kurulu Başkanının Açılış Konuşması
 5. Konukların ve Şube Başkanlarının Konuşmaları
 6. Komisyonların Seçimi
 • Yönetmelikler Komisyonu
 • Mali İşler ve Bütçe Komisyonu
 • Karar Tasarıları Komisyonu
 • Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu
 1. 14. Dönem Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Mali Raporun Okunması, Görüşülmesi
 2. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması, Görüşülmesi
 3. 14. Dönem Yönetim Kurulunun Aklanması
 4. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
 • Yönetmelikler Komisyonu, Mali İşler ve Bütçe Komisyonu, Karar Tasarıları Komisyonu, Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu
 1. 15. Dönem Bütçesinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
 2. 15. Dönem Çalışma Programı Önerilerinin Görüşülmesi 
 3. Seçimlere Katılacak Adayların Belirlenmesi ve Duyurulması
 • Yönetim Kurulu Adayları                                              : 7 Asıl, 7 Yedek
 • Denetleme Kurulu Adayı                                             : 5 Asıl, 5 Yedek
 • Onur Kurulu Adayı                                                       : 5 Asıl, 5 Yedek
 • TMMOB Yönetim Kurulu Adayı                                   : 3
 • TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayı                           : 1
 • TMMOB Denetleme Kurulu Adayı                              : 1
 • TMMOB Delegeleri                                                      : 44 Asıl, 44 Yedek
 1. Dilek ve Öneriler

2. Gün: Seçimler

 1. Seçimler ve Kapanış

 

 

Etkinlikler