Üyelik İşlemleri

Üyelik İşlemleri

Üyelik İçin Gerekli Belgeler:

 1. 2 Adet Kayıt Formu (Ektedir)
 2. 2 Adet Fotoğraf (Fotoğraf kalitesinde olmalı, renkli çoğaltma kabul edilmemektedir.)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi 
 5. Evlilik Cüzdanı Fotokopisi (Nüfus cüzdanındaki soyadı farklı ise)
 6. Kayıt + Kimlik Ücreti (50 TL + 15 TL = 65 TL) 
  Asıl Üye Kayıt Formu

Öğrenci Üye İçin Gerekli Belgeler:

 1. 2 Adet Kayıt Formu (Ektedir)
 2. 1 Adet Fotoğraf (normal vesikalık boyutlarında)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Öğrenci Belgesi
 5. Kayıt + Kimlik Ücreti ( 20 TL)
  Öğrenci Üye Kayıt Formu

Not: Üyelik belgesi isteyen üyelerimizin, içinde bulundukları yıl sonuna kadar olan aidat borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Oda üyelik belgesi için dilekçe örneği ektedir.

Aidat ödemelerinizi,

 • Oda merkezimize veya şubelerimize elden teslim ederek,
 • Aşağıda belirtilen banka ve posta çeki hesaplarına yatırarak,
 • Kredi kartı formunu doldurup Oda merkezimize ileterek,
 • Bankanıza aylık düzenli ödeme talimatı vererek,

yapabilirsiniz.

2019 YILI ÜYE ÖDENTİ KAYIT VE KİMLİK ÜCRETLERİ
Üyelik Aylık Ödenti Kayıt Bedeli Kimlik Bedeli
Oda Üyeliği 18,00 TL 50,00 TL 15,00 TL
Öğrenci Üyelik               – 10.00 TL 10,00 TL
Yabancı Üyelik 300,00 TL 750,00 TL  15,00 TL

Not: 2019 Yılı Üyelik Belge Ücreti 50  TL olarak belirlenmiştir. (Oda Yönetim Kurulu 11.Dönem 137 Sayılı Karar)
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği gereğince bütün üyeler, üyelik ödentilerini düzenli olarak ödemekle yükümlüdürler. Ancak, aşağıdaki özellikleri taşıyan üyeler, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde üyelik ödentilerini ödemekle mükellef değildirler:

 • Maddi kazanç karşılığı herhangi bir işte çalışmadan, yurtiçi ve yurt dışında lisansüstü eğitimi gören üyeler,
 • Emekli olup çalışmayan üyeler,
 • Yurt dışına çıkan üyeler yurt dışında kaldıkları sürece,
 • Askerlik görevi yapan üyeler askerlik süresince,
 • Gelir getirici bir işte çalışmayan üyeler, bunu SGKdan alacakları resmi bir belge ile belgelemeleri durumunda. (10 Mart 2012 Tarihli Oda 11. Genel Kurulu kararı)
TMO Şube Adı Banka Adı Şube Adı /Şube Kodu /Hesap No IBAN
Oda Merkezi Yapı Kredi Bankası Şair Eşref /303 /70239927 TR380006701000000070239927
Türkiye İş Bankası Yenigün /3413 /1014206 TR580006400000134131014206
İzmir Şube Yapı Kredi Bankası Hisarönü /470 /67359722 TR910006701000000067359722
İstanbul Şube Yapı Kredi Bankası İncirli /407 /66364523 TR090006701000000066364523
Denizli Şube Yapı Kredi Bankası 1. Sanayi Sitesi /190 /70279875 TR820006701000000070279875
Bursa Sube Yapı Kredi Bankası Fatih Bulvarı /509 /68806426 TR130006701000000068806426