Kimler Üye Olabilir?

Mühendis Asgari Ücret Mücadelemiz

Kimler Üye Olabilir?

Asıl Üyelik:

Oda’ya asıl üye olabilmek için, T.C. uyruğunda olmak, Türkiye sınırları içinde Tekstil Mühendisliği mesleği ve hizmetlerini yüksek mühendis veya mühendis ünvanı ile yapmaya yasal yetkili bulunmak gereklidir. Türkiye’de çalışmasına yasalar gereğince izin verilmiş yabancı uyruklu Tekstil Yüksek Mühendis ve Tekstil Mühendisleri ile Türkiye’de oturan yabancı uyruklu Türk soylu Tekstil Yüksek Mühendis ve Tekstil Mühendisleri, Oda Yönetim Kurulu kararı ile Oda’ya geçici üye olabilirler. Ayrıca gerekli koşulları taşımaları halinde Oda’ya Deri Mühendisliği ve Konfeksiyon Mühendisliği dallarından üye kaydedilebilir.

Oda’nın amaçlarına uygun olarak, yurt çapında çalışma ve yardımları görülen ve Oda’nın çalışmalarına katılmak isteyen özel ve tüzel kişilerin, Oda Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Oda Genel Kurulu kararı ile “Onur Üyeliği” verilebilir. Bu üyelikler, Oda Onur Kurulu’nun görüşü alınarak Oda Genel Kurulu’nca geri alınabilir.

Geçici Üyelik:

Türkiye’de belirli bir süre için çalışmaları kabul edilen yabancı uyruklu Tekstil Mühendis veya Tekstil Yüksek Mühendisleri, Oda’ya “Geçici Üye” olarak kayıt edilir. Geçici üyeler, Oda üyelerinin uymakla yükümlü bulundukları hususlara uymak zorundadırlar.

Öğrenci Üyelik:

Türkiye sınırları içindeki üniversitelerin Tekstil Mühendisliği öğrenimi yapan fakültelerinin öğrencileri, Şube Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci üye olabilirler.

Üyelik İçin Gerekli Belgeler:

 1. 2 Adet Kayıt Formu (Ektedir)
 2. 3 Adet Fotoğraf (Fotoğraf kalitesinde olmalı, renkli çoğaltma kabul edilmemektedir.)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
 5. Evlilik Cüzdanı Fotokopisi (Nüfus cüzdanındaki soyadı farklı; kadın meslektaşlarımız için)
 6. Kayıt + Kimlik Ücreti (50 TL + 15 TL = 65 TL)

Öğrenci Üye İçin Gerekli Belgeler:

 1. 2 Adet Kayıt Formu (Ektedir)
 2. 2 Adet Fotoğraf (normal vesikalık boyutlarında)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Öğrenci Belgesi
 5. Kayıt + Kimlik Ücreti ( 20 TL)

Not: Üyelik belgesi isteyen üyelerimizin, içinde bulundukları yıl sonuna kadar olan aidat borçlarını ödemeleri gerekmektedir.

Aidat ödemelerinizi,

 • Oda merkezimize veya şubelerimize elden teslim ederek,
 • Aşağıda belirtilen banka ve posta çeki hesaplarına yatırarak,
 • Kredi kartı formunu doldurup Oda merkezimize ileterek,
 • Bankanıza aylık düzenli ödeme talimatı vererek,

yapabilirsiniz.

2019 YILI ÜYE ÖDENTİ KAYIT VE KİMLİK ÜCRETLERİ
Üyelik Aylık Ödenti Kayıt Bedeli Kimlik Bedeli
Oda Üyeliği 18,00 TL 50,00 TL 15,00 TL
Öğrenci Üyelik - 10,00 TL 10,00 TL
Yabancı Üyelik 300,00 TL 750,00 TL  15,00 TL

Not: 2019 Yılı Üyelik Belge Ücreti 50  TL olarak belirlenmiştir.

Oda üyelik belgesi aidat borcu bulunmayan üyelerimize verilebilmektedir.

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği gereğince bütün üyeler, üyelik ödentilerini düzenli olarak ödemekle yükümlüdürler. Ancak, aşağıdaki özellikleri taşıyan üyeler, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde üyelik ödentilerini ödemekle mükellef değildirler:

 • İşsizlik süresinin aidat borcundan düşülmesi: Talebi belirten dilekçe ve SGK veya e-devlet’den (www.turkiye.gov.tr) alınan güncel detaylı hizmet dökümü ile başvurulur.
 • Askerlik süresinin aidat borcundan düşülmesi: Talebi belirten dilekçe ve Terhis Belgesi ile başvurulur.
 • Yurt dışında bulunma süresinin aidat borcundan düşülmesi: Talebi belirten dilekçe ve pasaport veya Emniyet Genel Müdürlüğü`nden alınan yurt dışı çıkış-giriş belgesi ile başvurulur.
 • Lisansüstü öğrenim yapılan sürenin aidat borcundan düşülmesi (çalışmıyor olmak koşulu ile): Talebi belirten dilekçe ve ilgili Kurumdan alınacak öğrenim belgeleri ile başvurulur. Lisansüstü öğrenim yapıp çalışmayanlardan öğrenimleri süresince üyelik ödentisi alınmaz
 • Emeklilik durumunun bildirilmesi: Talebi belirten dilekçe ve emekli tanıtım kartı ve SGK veya kurumdan alınan emeklilik belgesi ile başvurulur. Emekli olunan tarihten sonraki dönem için aidat borcu silinir, sonraki dönemler tahakkuk edilmez ve emeklilik tarihi öncesine dair borçlar silinmez. Emeklilik süreklilik arz etmediği takdirde (tekrar çalışılmaya başlanınca) durumun Oda’ya bildirilmesi üyenin yükümlülüğündedir. (Emeklilik sonrasında çalışılan dönem için aidat yükümlülüğü ortadan kalkmaz.)

Aidat ödemeleriniz için hesap bilgilerimiz:

Alıcı Adı: TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası

Şube Banka Adı Şube Adı/Şube Kodu/Hesap No IBAN
Merkez YKB Şair Eşref /453 /70239927 TR380006701000000070239927
T.C İş Bankası Yenigün /3413 /1014206 TR580006400000134131014206
     
İzmir YKB Hisarönü /470 /67359722 TR910006701000000067359722
İstanbul YKB İncirli /407 /66364523 TR090006701000000066364523
Denizli YKB 1. Sanayi Sitesi /190 /70279875 TR820006701000000070279875
Bursa YKB Fatih Bulvarı /509 /68806426 TR130006701000000068806426
Ekler
kredi karti odentisi formu TMO ÜYELİK ÖDENTİSİ KREDİ KARTI FORMU