2016 yılı ajandası reklam bedelleri

2016 YILI REKLAM BEDELLERİ

REKLAM YERİ
BİRİM FİYATI (TL)
Ön İç Kapak 1.500,00 TL
Arka İç Kapak 1.200,00 TL
Ön İkinci Kapak 1.800,00 TL
Ön İkinci Kapak Arkası 1.200,00 TL
Arka İkinci Kapak 1.350,00 TL
İç Sayfa (Tam) 850,00 TL
İç Sayfa (Yarım) 550,00 TL
Ayraç Kartonu 950,00 TL
İç Sayfa 10 Adet Tam Sayfa Set 7.000,00 TL
Arka Kapak 3.500,00 TL
Not: Odamız KDV’den istisna olduğundan bedeller nettir.

2016 YILI AJANDA REKLAM BEDELLERİ