Üye Aidat Ödemeleri Hakkında Önemli Duyuru

0

Değerli Üyemiz,

Odamızın kurumsal yapısı, üyelerimizin üyelik koşullarını koruması, Oda`nın çalışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, üyelerimizin üye aidatlarını zamanında ödenmesiyle olanaklıdır.

24.02.2018 Tarihli Oda Genel Kurulunda 2019 yılı aidat tutarı aylık 18 TL olarak belirlenmiştir.  Ana Yönetmeliğimiz gereği aidatlar, içinde bulunulan yılın aidat tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Aidat tutarı artışından etkilenmemek için 2018 yılı sonuna kadar aidatlarınızın tamamını ödemeniz yararınıza olacaktır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`nin üyelerin hak ve yükümlülüklerini tanımlayan 82. maddesine göre, Türkiye’de Tekstil Mühendisliği mesleğinde çalışabilmek ve mesleki öğretim yapabilmek için yüksek mühendis veya mühendisler Odaya üye olmak ve üyelik koşullarını korumak zorundadırlar. Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında, asil ve sürekli görevde çalışan veya Silahlı Kuvvetler mensubu Tekstil Mühendisleri ve Tekstil Yüksek Mühendislerinin Odaya üye olmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar görevlerinin gereği olan işleri yaparken mesleki bakımdan Odaya kayıtlı meslektaşlarının hak ve yetkilerine sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler.

Aynı yönetmeliğin yıllık üye ödentisine ilişkin 79. maddesi gereği ise,

Yıllık üye ödentisi, her takvim yılı içinde, peşin olarak en geç Mart ayında veya Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere en çok dört eşit taksitte ödenir. Oda Yönetim ve Oda Onur Kurulu üyelerinden asil üyelik süreleri boyunca üyelik ödentisi alınmaz, sadece genel kurulun yapıldığı tarihe kadar olan üye ödentileri geçmiş yıl ödentisi üzerinden alınır. Emekli veya maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan, emekli olup da altmış yaşını tamamlayan tüm üyelerden, askerlik görevi yapanlardan askerlik süresince, yurt dışına çıkanlardan yurt dışında kaldıkları sürece ve lisansüstü öğrenim yapıp çalışmayanlardan öğrenimleri süresince üyelik ödentisi alınmaz. (Ek: 10.03.2012 Oda 11. Genel Kurulu kararı) Gelir getirici bir işte çalışmayanlardan T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş belge ile belgelendirdikleri sürece üyelik ödentisi alınmaz.

Geçmiş yıllara ait üye ödenti borçları, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Üye ödentisi ile para cezalarını ödemeyenlere yazılı bildirim yapılır. Yazılı bildirim tarihinden başlayarak otuz gün içinde ödemeyenlere, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Adreslerini değiştiren üyeler, yeni adreslerini Odaya bildirmedikleri takdirde 11/2/1957 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır ve eski adrese yapılan bildirimler geçerli sayılır.

Aidat ödemeleriyle ilgili önemli bilgi:

İşsizlik süresinin aidat borcundan düşülmesi: Talebi belirten dilekçe ve SGK veya E-devlet (www.turkiye.gov.tr)‘den alınan güncel detaylı hizmet dökümü ile başvurulur.

Askerlik süresinin aidat borcundan düşülmesi: Talebi belirten dilekçe ve Terhis Belgesi ile başvurulur.

Yurtdışında bulunma süresinin aidat borcundan düşülmesi: Talebi belirten dilekçe ve pasaport veya Emniyet Genel Müdürlüğü`nden alınan yurtdışı çıkış-giriş belgesi ile başvurulur.

Lisansüstü öğrenim yapılan sürenin aidat borcundan düşülmesi (çalışmıyor olmak koşulu ile): Talebi belirten dilekçe ve ilgili Kurumdan alınacak öğrenim belgeleri ile başvurulur. Lisansüstü öğrenim yapıp çalışmayanlardan öğrenimleri süresince üyelik ödentisi alınmaz

Emeklilik durumunun bildirilmesi: Talebi belirten dilekçe ve emekli tanıtım kartı ve SGK veya kurumdan alınan emeklilik belgesi ile başvurulur. Emekli olunan tarihten sonraki dönem için aidat borcu silinir, ileriki dönemler tahakkuk edilmez ve emeklilik tarihi öncesine dair borçlar silinmez. Emeklilik süreklilik arz etmediği takdirde (tekrar çalışılmaya başlanınca) durumun Oda’ya bildirilmesi üyenin yükümlülüğündedir. (Emeklilik sonrasında çalışılan dönem için aidat yükümlülüğü ortadan kalkmaz.)

Ödemelerinizi;

  • Bankanıza otomatik ödeme talimatı vererek,
  • Banka hesaplarımıza,
  • Kredi kartı talimatıyla
  • Posta çeki hesabımızı yatırarak

yapabilirsiniz. (Ödemenizi 2018 yıl sonuna kadar tüm aidatınız tamamlanacak şekilde taksitlendirebilirsiniz. (Kredi kartı talimat formu ektedir, talimat formu her yıl yeniden düzenlenmektedir.)

Kredi Kartı ile Ödeme Formu için:  Kredi Kartı Talimat Formu

BANKA VE HESAP BİLGİLERİMİZ

TMO Şube Adı

Banka Adı Şube Adı /Şube Kodu /Hesap No

IBAN

Oda Merkezi Yapı Kredi Bankası Şair Eşref /303 /70239927 TR380006701000000070239927
Türkiye İş Bankası Yenigün /3413 /1014206 TR580006400000134131014206
TEB İzmir Alsancak /455 /10209829 TR820003200000000010209829
İzmir Şube Yapı Kredi Bankası Hisarönü /470 /67359722 TR910006701000000067359722

İstanbul Şube

Yapı Kredi Bankası İncirli /407 /66364523 TR090006701000000066364523
Denizli Şube Yapı Kredi Bankası 1. Sanayi Sitesi /190 /70279875 TR820006701000000070279875

Bursa Sube

Yapı Kredi Bankası Fatih Bulvarı /509 /68806426 TR130006701000000068806426

Detaylı bilgi için iletişim bilgilerimiz:

İSTANBUL ŞUBE

Özlem ÖZTÜRK – 533 135 3786 – istanbul@tmo.org.tr

BURSA ŞUBE

Büşra KELEŞ – 507 430 1943 – bursa@tmo.org.tr

ODA MERKEZİ

Gaye UYSAL – 530 418 1868 – tmo@tmo.org.tr

Faks: (232) 462 7648

Paylaş

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.