SMM Uygulamaları

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Serbest Tekstil Mühendisliği ve Deri Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği’ne uygun olarak, 

SMM Belgesi almak isteyen Oda üyesi kişilerin hazırlayacağı belgeler:

 1. TMO tarafından verilen başvuru formunun doldurulmuş hali,
 2. Vergi mükellefi olduğuna dair belge veya noter onaylı vergi levhası örneği ya da son KDV beyannamesinin tahakkuk fişi fotokopisi,
 3. Noter’den onaylı imza sirküsü,
 4. Bir tescilli büro adına çalışıyorsa, çalıştığı tescilli büro ile ilişkisini, yaptığı işi, süresini ve ücretini belirten sözleşmesi veya taahhütname sureti ya da büro tescil belgesi var ise fotokopisi,
 5. İki adet fotoğraf,
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 7. Üye aidat borcunun olmadığını gösteren belge,
 8. SMM belge ücreti ödeme makbuzu.

SMM Büro tescil belgesi almak isteyen kişilerin hazırlayacağı belgeler:

 

 1. Büro adına çalışan SMM’nin büro adına ne sıfatla tescil edileceğinin belgesi,
 2. Büronun kuruluş statüsü gereği vergilendirmeye tabi olduğunu gösteren vergi dairesinden alınmış belge,
 3. SMM’nin büro veya kuruluşta ücretli çalışması durumunda o yıl için Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan brüt asgari ücret üzerinden maaş aldığını gösteren sigorta kaydı,
 4. SMM’nin noter onaylı imza sirküleri,
 5. Büro eğer şirket ise Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış esas mukavelesinin bir örneği, Büro adi ortaklık ise noterden onaylanmış ortaklık sözleşmesinin bir örneği,
 6. Tescili istenen büronun kira sözleşmesinin veya büro başvuru sahibinin mülkü ise tapu belgesi,
 7. Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı,
 8. TMO tarafından verilen başvuru formunun doldurulmuş hali,
 9. Üye aidat borcunun olmadığını gösteren belge,
 10. SMM Büro Tescil Belge ücreti ödeme makbuzu. (Yılın hangi ayı başvurulursa başvurulsun  başvuru yapılan yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere düzenlenir.)

Not: Belgelerin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi ibraz edilen belgeye uygunluğu kontrol edildikten sonra, ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

Banka Hesap Numaraları:

Türk Ekonomi Bankası -İzmir-Gündoğdu Şubesi- Şube kodu 69, Hesap No 10209829
IBAN: TR820003200000000010209829

 

İş Bankası-İzmir-Yenigün Şubesi- Şube kodu 3413, Hesap No 1014206
IBAN : TR58 0006 4000 0013 4131 0142 06

Serbest Müşavir Mühendis Belgesi
  2018 2019
Belge alım ücreti 90 TL 115 TL
Belge yenileme ücreti 60 TL 85 TL
     
Serbest Müşavirlik Mühendislik Büro Tescil Belgesi
  2018 2019
Belge alım ücreti 135 TL 160 TL
Belge yenileme ücreti 90 TL 115 TL
  Ekler
TMO SMM YÖNETMELİĞİ.pdf   TMO SMM YÖNETMELİĞİ
SMM BELGESİ BAŞVURU FORMU.jpg   SMM BELGESİ BAŞURU FORMU
SMM BÜRO TESCİL BELGESİ BAŞVURU FORMU.jpg   SMM BÜRO TESCİL BELGESİ BAŞVURU FORMU