İstanbul Şube Tekstil Uzmanlık Alanları Bilirkişilik Eğitimi

 1. Eğitimin Adı :  Tekstil Uzmanlık Alanları Bilirkişilik Eğitimi

       Eğitmenler :  Atila Sönmez (Tekstil Mühendisi)

                            Ertan Taşdemir (Avukat)

                            Güngör Durur (Tekstil Mühendisi, Doç. Dr.)

                      Merih Sarıışık (Tekstil Mühendisi, Prof. Dr.)

 

        Tarih :  07-08 Mart 2015

 

        Süresi  : 2 gün

 

        Eğitimin Amacı:  

        Özel sektör ya da kamu kesiminde, özel şahıs veya kuruluşlarla, kamu kurum ve kuruluşlarının isteği ya da yargı isteği üzerine, tekstil konularına ilişkin bilirkişilik, ekspertizlik, teknik müşavirlik ve hakemlik yapacak olan TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası üyelerinin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve onları TEKSTİL UZMANLIK ALANLARI BİLİRKİŞİSİ olarak yetkilendirmektir.

 

        Eğitim İçeriği:

 

1. BÖLÜM, HUKUKİ KONULAR

 • Bilirkişilik ile ilgili temel açıklamalar 
 • Hakemlik, ekspertizlik, teknik danışmanlık tanımları ve bunlar arasındaki farklar
 • Bilirkişinin seçimi
 • Bilirkişinin yemini
 • Bilirkişilik yapmaktan çekinme
 • Bilirkişilik ücreti
 • Bilirkişinin incelemesi
 • Bilirkişilik raporu
 • Bilirkişilerin sorumlulukları

 

2. BÖLÜM, TEKSTİL UZMANLIK KONULARI

 • TMO Ana Yönetmeliği, Bilirkişilik Yönetmeliği, Mühendislik Etiği
 • Üretim hataları, analizler, standartlar (Hammadde-iplik-kumaş-boya terbiye-konfeksiyon)
 • Hasar, bedel ve değer tespiti
 • Özel durumlar
 • İş kazası ve meslek hastalıkları
 • Örnek bilirkişi raporları
 • Belirlenen konu üzerinde bilirkişilik raporu düzenleme uygulaması