24 Haziran 2022

ULUSLARARASI KATILIMLI YANGIN SEMPOZYUMU ve SERGİSİ

AMAÇ:

2018 ve 2019 yıllarında Yangın Semineri ve pandemi sonrasında 2021 yılında sempozyum olarak 2 günlük program ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve meslek odaları iş birliğiyle yapılan etkinlik bu sene de Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu ve Sergisi olarak düzenlenecektir.

Sempozyum ve Sergi, 29-30 Eylül 2022 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde yapılacaktır. Uluslararası katılımcıların da  olacağı sempozyum, ilgili birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektörden yangın konusunda deneyimli isimleri bir araya getirecektir.

Önceki senelerde büyük ilgiyle takip edilen Yangın Sempozyumu’nda bu sene, konunun ilgili tüm meslek grupları tarafından tartışılarak, katılımcıların bu alandaki birikimlerine katkı sunulması amaçlanmaktadır.

Konunun ilgilileri olan itfaiye, meslek odaları, akademisyen ve sanayide tecrübeli birçok uzman ismi bir araya getirmeyi hedefleyen sempozyumun 30 bildiri sunumu ve 2 paneli içermesi öngörülmektedir.

Katılımcıların hem bilgilenmesini hem teknolojik gelişmeleri takip etmesini, hem de ihtiyaçları dâhilinde gerekli görüşmelerini gerçekleştirmesini sağlaması hedeflenen sergiye, yangın özelinde çalışan kamu kurumları ve özel sektörden katılımın olması hedeflenmektedir.

 

SEMPOZYUM TAKVİMİ:

Sunulmak İstenilen Bildiri Başlığının Sekretaryaya İletilmesi: 16 Mayıs 2022

Bildiri Tam Metin Gönderilmesi: 15 Haziran 2022

Bildirilerin Değerlendirilmesi ve Yazarlara Sonucunun İletilmesi: 15 Temmuz 2022

 

BİLDİRİ KONULARI:

• Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği

• Enerji Tesislerinde Yangın Güvenliği

• Kent Yapılarında Yangın Güvenliği

• Ulaşımda Yangın Güvenliği

• Orman Yangınları

• Kişisel Koruyucu Ekipmanlar

• Yangın Müdahale Araç-Gereç ve Teknolojileri

• Yangın Güvenliği Eğitimleri

• Yangın Yeri İncelemesi ve Hasar Tespit Çalışmaları

 

Başvurular için gerekli bildiri formu, bildiri yazım kuralları ve örnek bildiri şablonuna www.yanginsempozyumu.org  linkinden ulaşabilirsiniz.

                 

 

İzmir Şube Haberleri