Kimler Üye Olabilir?

Asıl Üyelik:
Oda’ya asıl üye olabilmek için, T.C. uyruğunda olmak, Türkiye sınırları içinde Tekstil Mühendisliği mesleği ve hizmetlerini yüksek mühendis veya mühendis ünvanı ile yapmaya yasal yetkili bulunmak gereklidir. Türkiye’de çalışmasına yasalar gereğince izin verilmiş yabancı uyruklu Tekstil Yüksek Mühendis ve Tekstil Mühendisleri ile Türkiye’de oturan yabancı uyruklu Türk soylu Tekstil Yüksek Mühendis ve Tekstil Mühendisleri, Oda Yönetim Kurulu kararı ile Oda’ya geçici üye olabilirler. Ayrıca gerekli koşulları taşımaları halinde Oda’ya Deri Mühendisliği ve Konfeksiyon Mühendisliği dallarından üye kaydedilebilir.

Oda’nın amaçlarına uygun olarak, yurt çapında çalışma ve yardımları görülen ve Oda’nın çalışmalarına katılmak isteyen özel ve tüzel kişilerin, Oda Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Oda Genel Kurulu kararı ile “Onur Üyeliği” verilebilir. Bu üyelikler, Oda Onur Kurulu’nun görüşü alınarak Oda Genel Kurulu’nca geri alınabilir.
Geçici Üyelik:
Türkiye’de belirli bir süre için çalışmaları kabul edilen yabancı uyruklu Tekstil Mühendis veya Tekstil Yüksek Mühendisleri, Oda’ya “Geçici Üye” olarak kayıt edilir. Geçici üyeler, Oda üyelerinin uymakla yükümlü bulundukları hususlara uymak zorundadırlar.
Öğrenci Üyelik:
Türkiye sınırları içindeki üniversitelerin Tekstil Mühendisliği öğrenimi yapan fakültelerinin öğrencileri, Şube Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci üye olabilirler.

Üyelik İçin Gerekli Belgeler:

 1. 2 Adet Kayıt Formu (Ektedir)
 2. 3 Adet Fotoğraf (Fotoğraf kalitesinde olmalı, renkli çoğaltma kabul edilmemektedir.)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (Aslı ile birlikte getirilmeli veya noterden aslı gibidir onaylı olmalı)
 5. Evlilik Cüzdanı Fotokopisi (Nüfus cüzdanındaki soyadı farklı; kadın meslektaşlarımız için)
 6. Kayıt + Kimlik Ücreti (40 TL + 15 TL = 55 TL)

Öğrenci Üye İçin Gerekli Belgeler:

 1. 2 Adet Kayıt Formu (Ektedir)
 2. 2 Adet Fotoğraf (normal vesikalık boyutlarında)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Öğrenci Belgesi
 5. Kayıt + Kimlik Ücreti ( 15 TL)

Not: Üyelik belgesi isteyen üyelerimizin, içinde bulundukları yıl sonuna kadar olan aidat borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Oda üyelik belgesi için dilekçe örneği ektedir.

Aidat ödemelerinizi,

– Oda merkezimize veya şubelerimize elden teslim ederek,

– Aşağıda belirtilen banka ve posta çeki hesaplarına yatırarak,

– Kredi kartı formunu doldurup Oda merkezimize ileterek,

– Bankanıza aylık düzenli ödeme talimatı vererek,

yapabilirsiniz.

                    2017YILI ÜYE ÖDENTİ KAYIT VE KİMLİK ÜCRETLERİ
Üyelik Aylık Ödenti Kayıt Bedeli Kimlik Bedeli
Oda Üyeliği 15,00 TL 40,00 TL 15,00 TL
Öğrenci Üyelik                     – 10.00 TL 5,00 TL
Yabancı Üyelik 250,00 TL 750,00 TL  15,00 TL

Not: 2016 Yılı Üyelik Belge Ücreti 30  TL olarak belirlenmiştir. (Oda Yönetim Kurulu 11.Dönem 137 Sayılı Karar)
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği gereğince bütün üyeler, üyelik ödentilerini düzenli olarak ödemekle yükümlüdürler. Ancak, aşağıdaki özellikleri taşıyan üyeler, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde üyelik ödentilerini ödemekle mükellef değildirler:

 • Maddi kazanç karşılığı herhangi bir işte çalışmadan, yurtiçi ve yurt dışında lisansüstü eğitimi gören üyeler,
 • Emekli olup çalışmayan üyeler,
 • Yurt dışına çıkan üyeler yurt dışında kaldıkları sürece,
 • Askerlik görevi yapan üyeler askerlik süresince,
 • Gelir getirici bir işte çalışmayan üyeler, bunu SGKdan alacakları resmi bir belge ile belgelemeleri durumunda. (10 Mart 2012 Tarihli Oda 11. Genel Kurulu kararı)

Banka Iban Numaraları:

Bursa Şube:                 Yapı Kredi BankasıTR130006701000000068806426

Denizli Şube:                Yapı Kredi BankasıTR820006701000000070279875

İstanbul Şube:              Yapı Kredi Bankası      TR090006701000000066364523

İzmir Şube:                  Yapı Kredi Bankası      TR910006701000000067359722

Oda Merkezi:               Türk Ekonomi Bankası TR820003200000000010209829

Yapı Kredi Bankası       TR380006701000000070239927

İş Bankası                  TR580006400000134131014206

Posta Çeki                  578984

 

  Ekler
kredi karti odentisi formu   TMO ÜYELİK ÖDENTİSİ KREDİ KARTI FORMU