TMO 13.Genel kurul divan tutanağı.

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

 1. OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI TUTANAĞI

Genel Kurul 19.03.2016 tarihinde TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Tepekule İş Merkezi’ndeki Marmara Konferans Salonu’nda 11.00’da 45 üyenin katılımıyla açılmış ve çalışmalarını Genel Kurul tarafından kabul edilen gündem doğrultusunda 19.30’a kadar sürdürerek tamamlanmıştır.

Bu tutanak Divan Kurulu üyelerince düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

 

Oda Genel Sekreteri Funda GÖKSEL tarafından yapılan Genel Kurul açılışı ve Divan başkanlığı önerileri alınmış ve önerilen aday Güngör DURUR oybirliği ile divan başkanlığına seçilmiştir. Divan başkanı, 2 başkan yardımcısı ve 2 yazman üye önerilerini almış ve kişileri oylayarak, Divan Başkan Yardımcılığına Namık Kemal EKİCİ, Ali İhsan İNALÖZ, Divan Yazmanlığına Mehmet KORKMAZ, Göknil HAN oy birliği ile seçilmişlerdir.

Divan Başkanı tarafından Genel Kurul öncesi planlanan gündeme itiraz olup olmadığı soruldu ve gündem maddelerine Güney Şube’nin görüşülmesi ile Temel İlkeler ve Çalışma ve anlayışı taslağı eklenerek aşağıda yer alan gündem Merkez Genel Kurulu delegelerine okunmuş, oylanmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM

 1. Gün: Genel Kurul Toplantısı
 2. Açılış ve Divanı Seçimleri
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Gündemin Karara Bağlanması
 5. Oda Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açış Konuşması
 6. Konukların Konuşmaları
 7. Komisyonların Seçimi

Yönetmelikler Komisyonu

Mali İşler ve Bütçe Komisyonu,

Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu

 1. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Çalışma Raporlarının Okunması, Görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun aklanması.
 2. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
 3. Güney Şube’nin görüşülmesi
 4. Seçimlere katılacak adayların Belirlenmesi

-Yönetim Kurulu adayları                     :7  Asıl , 7 Yedek

-Denetleme Kurulu Adayı                     :5  Asıl , 5 Yedek

-Onur Kurulu Adayı                              :5  Asıl ,  5 Yedek

-TMMOB Yönetim Kurulu adayı           : 3

-TMMOB Yüksek Onur Kurulu adayı    : 1

-TMMOB Denetleme Kurulu adayı        : 1

-TMMOB Delegeleri                               :38 Asıl ,38 Yedek

 1. Temel İlkeler ve Çalışma ve anlayışı taslağı
 2. Dilek ve Öneriler

        13.Adayların tutanağa bağlanarak ilanı ve kapanış

 

 1. Gün: Seçimler
 2. Seçimler

 

Son zamanlarda meydana gelen terör olaylarında hayatını kaybedenler ve şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Gündem okundu ve karara bağlandı. Yeni gündem yukarıdaki maddeler halinde belirlendi. 4. gündem maddesine geçildi.

 

4. Oda Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açış Konuşması

 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emre FİDAN açılış konuşmasını aşağıdaki şekilde gerçekleştirdi.

Sayın Divan başkanı, TMMOB Gözlemcimiz Sayın Ozan YILMAZ, Değerli Delegeler, Saygıdeğer Konuklar ve Değerli  Basın Emekçileri;

Odamız 13. Genel Kurulunu gerçekleştirmek üzere burada bir aradayız. Hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve Yönetim Kurulum adına sevgi saygı ve dostlukla selamlıyorum.

Her zaman yaptığımız üzere faaliyetlerimizi sizlerin görüşlerine  açtığımız, bu faaliyetleri  neden, nasıl yaptığımızı tartıştığımız ve onları daha işlevsel, gelişimci ve rafine olmalarını sağlayabileceğimizi birlikte istişare edebileceğimiz Genel Kurulumuz başlıyor. Bizler için şölen demek olan Genel Kurulumuz maalesef Ankarada 13/03/2016 da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle gölgelendi. Acımız büyük. Terörü bir kez daha lanetliyor ve ölenlere rahmet, yakınlarına sabır yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ulusumuzun başı sağolsun. Umuyoruz ve diliyoruz ki bu son olur.  

 1. Dönem diğer dönemlere kıyasla ülke gündemi açısından değerlendirildiğinde  politik, ekonomik, sosyal belirsizliklerin kırılmaların yoğun ve keskin yaşandığı bir dönem oldu. Kısaca hatırlamak gerekirse 2014 yılındaki yerel seçim, 13 Mayısta 301 Can a veda ettiğimiz Soma faciası, 10 Ağustostaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri; 2015 yılında ise 5 Haziranda siyasi parti  mitingindeki bombalı saldırı, 7 Hazirandaki Genel Seçimler, 20 Temmuzda Suruç daki bombalı saldırı, 10 Ekimde TMMOB nin de düzenleyicisi olduğu Barış  Emek Demokrasi, mitinginde 103 insanımızı kaybettiğimiz Türkiye tarihinin en kanlı terör saldırısını, ve bu yazının mürekkebi kurumadan 13 Mart 2016 da yine Ankarada gerçekleşen terör saldırını sayabiliriz. Değiştirilmeye çalışılan rejim üzerindeki tartışmalar, kutuplaşan toplum, nasıl ve ne şekilde başladığını anlayamadığımız   barış sürecinin sonlandırılması, artan terör  ve sonu gelmek bilmeyen şehit cenazeleri, paralel yapı operasyonları, farklı görüş  bildiren tüm STK ve basına dönük  baskılar bu döneme damgasını vururken, dışarıda yakıcı bir soruna dönüşen Suriye iç savaşı, mülteci problemi , bunun getirdiği ekonomik ve sosyal yükler ülkeyi zor bir dönemece soktu.

İktidar bu çalışma döneminde meslek kuruluşlarının idari, örgütsel, mali yapısı ve seçim sistemlerini değiştirme hedefinden vazgeçmeyerek, 7 Kasım 2013 tarihli  Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Orman Mühendisleri Odasını Orman ve Su işleri Bakanlığına bağlamış ardından 17 Aralık 2013 tarihi Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 11 odayı daha Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlamış ve son olarak odamızın da içinde bulunduğu kalan 12 odayı 22 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2014/6220 nolu Bakanlar Kurulu kararnamesiyle değişik bakanlıklara bağlamıştır. Bu kararname ile odamız  idari ve mali denetimi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlanmıştır.  2014 yılı sonunda ise odalarımızın örgütlenme ve seçim sistemlerini değiştirerek odaları ve üst kuruluşumuz TMMOB yi ufaltacak ve etkisizleştirecek kanun teklifi tekrar gündeme gelmiştir. İçinde bizim olmadığımız, hazırlanış  süreci, şekli ve içeriği kabul edilemez bu teklife karşı kararlı tepkimizi 10/02/2015 tarihinde 8 ayrı şehirden başladığımız yürüyüş kolları ile ve 28/02/2015 tüm üye odaların divanda görev yaptığı TMMOB Olağanüstü Genel Kurul ve akabinde gerçekleştirilen yürüyüş  ile sonlandırdık. Bu süreçte taslak hükümet tarafından geri çekilmiştir. Ancak tekrar geri gelip gelmeyeceği belli değildir. 

Genel olarak bakıldığında 12. Dönem bizler açısından ilk yıl bir önceki dönemde kapatılmak zorunda kalınan Güney Şube ve artçı etkileriyle uğraşmak ki ödenmemiş kira ve aidatlar abonelikler, valilikle yapılan bir proje sonrası ortada kalmış  malzeme ekipman bunların korunması saklanması, dava tehditleri ile Odamız etkinlikleri açısından en uygun yer olarak düşündüğümüz ancak uzun yıllardır pek faaliyet yapamadığımız İstanbul Şubenin güçlendirilmesi, taşınması ve büro elemanı istihdam edilmesi; kurumsallaşma, faaliyetlerde süreklilik ve fikri takibin doğru bir şekilde yapılabilmesi için şart olduğunu düşündüğümüz Oda Müdürümüzün istihdamı, Bursa da gerçekleştirdiğimiz Ulusal Tekstil ve Kimya Teknolojisindeki Son Gelişmeler Sempozyumu ve Denizli’de gerçekleştirdiğimiz 1200 den fazla işçiye sertifika verdiğimiz “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimleri” ile geçti. Yine çalışma programında özel önem verdiğimiz oda öğrenci ilişkisinin doğru ve tekrar kurulabilmesi için tüm şubelerde çok sayıda faaliyet gerçekleştirdik, MYK olarak da dönemimiz içinde gerçekleşen 2 ÜTMOK e katılarak sunum yaptık ve oturum yönettik.

Sektörümüze baktığımızda ise üretim ve ihracat genelde döviz kuruna bağlı olarak kendi iç dinamikleriyle ve konvansiyonel pazarlarımız olan komşularımızla yaşanan problemlere bağlı olarak 2014 yılında TÜİK rakamlarına göre bir önceki yıla göre 6% büyüyerek 29.474.118.000 USD ye ulaşmış 2015 yılında ise %11 azalarak 26,440,135,000 USD ye gerilemiştir. Tekstil hammadde ve ithalatı ise 2014 yılında 12.948.057.000 USD ve 2015 yılında %14 azalarak 11.218.630.000 USD dır. Kabaca tüm ihracatımızın 5 de biri tekstil, hazır giyim, deri ve halı ile sağlanmakta olup, ihracat ithalatın 2,35 katıdır  vazgeçilmezliği ortadadır.

 1. Dönemde çalışma temamızı SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKSTİL olarak belirlemiş ve THD sektörlerinin dünya tekstil pastasından aldığı payın 4%  olduğunu bu payın korunması ve büyütülmesi için rakibin halen kendi tekstil sektörlerinin yüksek teknolojili yüksek katma değerli inovatif ürünler üretmek ve tüketmek için dönüştürmeye çalışan ülkeler ve üretim modelleri olmalıdır demiş ve tüm bu dönüşümün ancak ilgili eğitim almış kişiler tarafından yani Tekstil Mühendisleri tarafından yapılabileceğini bir anlamda TM ler için yeni bir fırsat penceresinin açıldığını söylemiştik.

Bir önceki genel kurulda Melike Başkanın konuşmasında söz ettiği “sektörün hükümetler tarafından sahiplenilmemesi, sektörün katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi gerekliliği, verimlilik artışı sağlanması, markalaşma ve kendi modellerimizi pazarlama gücüne sahip olmak ve sektörün kendi kimyasalları ve makinasını üretme” konuları  11. Dönemde Oda Müdürümüz olan Ahmet Hulusi Dinçer’in  Ankara da Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığında katıldığı toplantı sonrası ilerlemiş ve 25/6/2015 tarihli, 29397 no lu  Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Tekstil, Hazır giyim, ve Deri Ürünleri Sektörleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2015 -2018 e girmiştir. Bu memnuniyet verici bir gelişme olup TMO olarak 2015-2018 periyodunda AR-GE ÜR-GE Yenilikçilik ve Nitelikli, İşgücü müdahale alanında 3 no lu hedef olan ar-ge ,ür-ge yenilikçilik faaliyetlerinin ve işgücünün geliştirilmesi kapsamında Akıllı ve Teknik Tekstil ürünlerinin geliştirilmesi konusunda bir araştırma raporu hazırlaması görevi verilmiştir. Yine aynı raporun sektörle ilgili yapılan GZTF analizinde  verilen ve en çok ve çabuk kazanım elde edilebilecek alan olan Zayıf Yönler kısmında sıralanan maddelerin bir çoğu iyi yetişmiş TM ler tarafından çözülebilir halledilebilir konulardır.

Daha büyük ve orta uzun vadeli proje yapmaya uygun olmadığını düşündüğüm bu dönemde geriye gitmedik, şubelerde etkinliklerimizi arttırdık, bürokratik yapımızdaki eksiklikleri kısıtlı imkanlar dahilinde çözdük; tüzük ve yönetmeliklere, temel ilkeler ve çalışma anlayışımıza uygun kararlar aldık düşüncesindeyim.

Bu çalışma döneminde görev almış  Bilirkişilik Belgelendirme Kurulu Üyelerine, Denetleme Kurulu Üyelerine, Onur Kurulu Üyelerine, Şube Yönetim Kurulu Üyelerine, ve profesyonel yönetim kadrolarında görev almış  tüm odamız çalışanlarına , 12. Dönem Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunda yer alan değerli mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum sağ olun var olun.

Birlikte üreten, birlikte karar alan, ve birlikte yöneten bir TMO hedefi için kazanımlarımızın olacağı bir Genel Kurul temennilerimle.

5. Konukların Konuşmaları

TMMOB Genel Başkanı Mehmet SOĞANCI’ nın gönderdiği mesaj Yazman Mehmet KORKMAZ tarafından okundu. Başka mesaj ve konuk konuşmacı olmadığından diğer gündem maddesine geçildi.

6. Komisyonların Seçimi

 

Komisyonların seçimine geçildi. Önerilen adaylar oybirliği komisyonlara seçilmişlerdir.

Yönetmelikler komisyonu için; 272 sicil no’lu Füsun TAN EKREN, 2112 sicil no’lu Burak HİMMETLİ, 815 sicil no’lu Esen Leyla İMREN kabul edildi.

 

Mali İşler Komisyonu için; 2116 sicil  no’lu Ahmet GÜMÜŞ, 823 sicil no’lu Dilek TOPRAKKAYA  KUT, 971 sicil no’lu Ümit Halis ERDOĞAN kabul edildi.

 

Sonuç Bildirgesi Komisyonu için; 1802 sicil no’lu Gizem Ceylan  TÜRKOĞLU,1803 sicil no’lu Aykut ÜSTÜN, 651 sicil no’lu Merih SARIIŞIK kabul edildi.

 

7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Çalışma Raporlarının Okunması, Görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun aklanması.

 

Çalışma Raporunu sunmak üzere Funda GÖKSEL kürsüye davet edildi. Funda GÖKSEL tarafından yapılan konuşma aşağıdaki kısımda belirtilmiştir.

A. 12. Dönem Örgütlenme

Gücümüz örgütlülüğümüz kadardır. Sektörde söz sahibi olacaksak çalışmalarımızın ağırlığını örgütlenme faaliyetleri oluşturacaktır. Geniş bir örgütlülük, örgütümüze düşünce zenginliği katacağı gibi, faaliyetlerin daha kolay yapılmasına ve uygulamaların çabuk yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır.

Mühendisliğin icrası için ilgili Oda’ya üyelik şartını getiren kanun maddesinin varlığına rağmen var olan uygulama eksiklerinin ortadan kaldırılmasına ve esnetilmeden uygulanmasına dönük çalışmaları hızlandırmak, tekstil üretimi yapan fabrikalarda çalışan sayısına oranla belli sayıda Tekstil Mühendisi istihdam edilmesine dönük girişimlerde bulunmak, çevre ve enerji gibi konularda yöneticilik yapacak Tekstil Mühendisleri için de Oda üyelik şartı aranması için çalışmalar yapmak, ve serbest çalışarak SMM Yönetmeliği’nde yazılı işleri yapacak Tekstil Mühendislerinin iş kuruluşlarında ticaret sicil ve vergi dairelerine verilen oda üyelik kaydının esas alınmasını sağlamak için ilgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak ana işimiz olacaktır.

Üye ana kaynağımız Üniversitelerin Tekstil Mühendisliği Bölümleri mezunlarıdır. Onların okul sonrası kesintisiz bir şekilde Oda’ya üyeliklerinin sağlanabilmesi için öğrencilik dönemlerinden itibaren sorunlarıyla ilgilenmek, staj yeri bulmak ve gerektiğinde danışmanlık yapmak, kariyer planlarına destek olmak, mesleki tecrübe ve deneyimleri onlara aktarmak, düzenli olarak yapacağımız işler olacaktır.   

 

 1. 12. Dönem Kurumsallaşma

Kurumsallaşma ancak düzenli çalışanların istihdam edildiği koşullarda oluşmaktadır. Bir önceki Yönetim sırasında uygulamaya konulan ancak mali yetersizlik nedeniyle son verilen teknik görevli işe alımı uygulaması yerine, Şubelerin bulunduğu illerde büro görevlisi istihdamına dönük çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışma yaratabildiğimiz kaynaklar çerçevesinde devam ettirilecek ve elde edilecek etkinlik derecesine ve Oda mali durumuna bağlı olarak geliştirilmeye çalışılacaktır.

 1. Dönem Yönetim Kurulu internet sitesi ve sosyal ağlar üzerinden haberleşmeyi temel önceliklerden biri olarak belirlemiştir. Etkinliği, bilinirliği ve farkındalığı arttırma adına, sosyal ağlar bu dönemde daha etkin kullanılmaya çalışılacak, çalışma alanlarımızı ilgilendiren konularda, daha çok olmak üzere, kamuyu ve meslektaşlarımızı bilgilendirmek, uyarmak veya meslektaşlarımıza destek olmak için çalışacağız.

Geçmiş dönemlerde oluşturulan Uzmanlık Kurulları’nın çalışmaları etkinleştirilecek, geliştirilecek,  ihtiyaç duyulan alanlarda yeni Uzmanlık Kurulları oluşturulacaktır.

 1. 12. Dönem Eğitim

Bu dönem meslektaşlarımızın kişisel gelişimine dönük eğitimlere ağırlık vermekle birlikte, bilirkişilik, ekspertizlik eğitimleri bölgenin ihtiyaçlarına bağlı olarak devam ettirilecektir. Eğitim döneminde ve/veya çalışma hayatı boyunca öğrenilmesi kolay olmayan alanlarda uzmanların kendi deneyim ve tecrübelerini paylaşacağı eğitimler düzenlenecektir.

 1. 12. Dönem TMMOB ile TMMOB’ye bağlı Odalar ve Örgüt İçi İlişkiler

İktidarın 1980 Anayasası’na dayanarak çıkardığı ve TMMOB’ye bağlı Odaların ilgili bakanlıkça idari ve mali olarak denetlemesine karşı çıkma adına TMMOB ile yakın çalışmamız devam edecektir.

Sorunların aktarıldığı ve ortaklaşa çözümlerin arandığı TMMOB’ye bağlı diğer Oda deneyimlerinin paylaşıldığı ve sadece meslek alanımıza değil yaşamın diğer alanlarına da etkisinin görülebildiği İl Koordinasyon Kurulları’na etkin bir şekilde katılmaya devam edilecektir.

Çalışma dönemi içerisinde yılda en az iki defa olmak üzere Şube Başkanları ve Şube Yönetimleriyle ve bağlı İl Temsilciler ile toplantılar yaparak gündemi ve günceli yakalayacağız.

Danışma Kurulları’nda ise yapılan çalışmaları paylaşarak, tartışarak ve ortaklaşarak örgüt içi iletişimi artıracağız ve süreklilik ve eşgüdüm sağlayacağız.

     Gerek Tekstil Mühendisleri Odası olarak şubelerimiz tarafından düzenlemiş olan, gerekse diğer Odalar’la yapılan ortak organizasyonlarda (sempozyum, seminer, panel, vs) veya davet edildiğimiz etkinliklerde en az bir Yönetim Kurulu Üyesi’yle Odamızın temsil edilmesini sağlamak daha önceki çalışma döneminde olduğu gibi önceliğimiz olacaktır.

 1. 12. Dönem Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler

Sanayi ve Ticaret Odaları, Türk Tabipler Birliği, Baro, İhracatçı Birlikleri, sektörle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek gibi kuruluşlarla üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle iletişimde bulunmak ve ortak etkinlikler düzenlemek, gerektiği takdirde Odamız görüşünü bu toplantılarda dile getirme faaliyetleri devam ettirilecektir.

 1. 12.Dönem Yayınlarımız ve Yönetmeliklerimiz

Odamızın Tekstil ve Mühendis dergisi dışında düzenli bir yayın faaliyeti bulunmamaktadır. Bir eksiklik olarak değerlendirdiğimiz bu alanın doldurulması için Oda çatısı altında yayın çıkartmanın telif sahibi açısından tercih edileceği bir ortam oluşturulacaktır.

Ulusal ve uluslararası indekslerce taranır ve her geçen gün daha fazla tanınır hale gelen Odamız süreli yayını Tekstil ve Mühendis dergimizin yayın faaliyetlerinin sürekliliğinin yanında internet sitesinin ve elektronik haberleşme sistemimizin etkinleştirilmesi; kütüphane, arşiv ve dökümantasyon merkezimizin zenginleştirilerek işlevsel hale getirilmesi, şube kütüphanelerinin kurumsallaştırılması teşvik edilecektir.

Bir önceki dönem hazırlanan ve son Genel Kurul’da izlenilen Oda Kuruluş Belgeseli redaksiyonu devam etmekte olup, yıl içinde meslektaşlarımıza sunulacaktır. Devam edecek olan ve planlanan yayın faaliyetlerimizi kısaca aşağıda gibi özetlemek mümkündür:

Tekstil ve Mühendis Dergisi

Odamız Ajandası

TMMOB Yasa ve TMO Yönetmelikleri Kitabı

İşleyişe yönelik olarak çalışma dönemi içerisinde çıkarılabilecek farklı konularda Uygulama Esasları

Gerçekleştirilecek etkinliklerin kitapları (Öğrenci Kampı ve Kurultayı kitabı gibi)

Ayrıca dönem içerisinde gerekli görüldüğü durumlarda başka kitapların ve raporların yayımlanması da gündeme alınabilecektir.

 

 1. 12. Dönem Mali Durum

Mevcut mali işleyişin incelenip daha işlevsel ve daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması için gerekli çalışmalar ve Merkez ile Şubeler arası mali sorumluluk ile işleyişin kurumsal ve kalıcı duruma gelmesini sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılacak, genel bütçenin takip edilmesi ve uygulanması sağlanacaktır.”

 

Şubelerimize çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.”

 

Çalışma Raporu ile ilgili sorusu olanların soruları cevaplandı.

 

Güngör Durur: Toplamda 23 kişinin üyeliği iptal edildi dediniz, gerekçesi nedir?

Funda Göksel: Kamuda çalışanlar ve tekstil sektöründe çalışmayanlar istekleri üzerine üyelikten çıktılar. Gözlemlerim LPG için oda üyesi olunuyor, ayrılıyor, tekrar geri geliyor. 2 yılda gözlemlediğim, sürekli gir-çık yapmak niyetimizi su istimal ediyorlar.

Melike Bingöl: İstifa eden üyelerin geri gelmesi uygunluğu konusunda emin değilim, komisyonda görüşülür.  Şubelerde üye artırımı konusunda daha aktif çalışmalıyız.

Ersur Ertürk: Yeni üyelerden kıdemli/yeni mezun oranı ne civardadır? 111 yeni üye ve 167 öğrenci yeni üye dediniz ancak 111 kişiden yeni mezun, deneyimli olarak bir oranınız var mıdır?

Emre FİDAN:  Gördüğümüz tablo, 2000 li yıllardan sonra yeni mezunlar üye olmadığı yönünde. Odaya insan çekip, üye yapmak gerçekten çok zor. LPG sorumlu müdür ile ilgili üye olma zorunluluğu bize üye kazanımı oluşturuldu. Yani zorunluluktan kayıt olanlar var. Ancak çoğu kayıt yeni mezun olmuş meslektaşlarımızdır diye düşünüyorum. Net bir sayı elimde yok, sadece yüzde 50 dir diye düşünüyorum. Dilerseniz size daha doğru bir rakamı sonrası için verebilirim.

TMO iletişim yayında değil, eskisi kadar düzenli olarak gönderilmiyor. Neden aksaklık oldu? Bu konuda bilgi almak istiyorum.

Emre FİDAN:

Bir önceki başkan ve oda müdürümüz TMO iletişim ile ilgileniyordu. Oda müdürümüz ayrıldı, içerikleri oluştururken problem yaşadık. Tenik aksaklıklar yaşandı. Baktık, o içeriği oluşturamıyoruz ve arkasını destekleyemiyoruz. Biz de yayınlamaktan vazgeçtik. Bununla birlikte insiyatif alalım dedik ve Aykut ÜSTÜN’ü görevlendirdik ve sosyal ağlara taşıdık. Fakat bu noktada herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Denizlide bulunan bir firma ile iletişime geçildi, Rıfat SARAÇOĞLU bu konuda görevlendirildi. İlerleyen dönemlerde, iletişimimizin güçlendirilmesi bekleniyor.

Ahmet Hulusi DİNÇER:

Çalışmalarından dolayı yönetim kuruluna teşekkür ettikten sonra 111 yeni üye kaydının yapıldığnı ve ortalama üye kayıt oranının yıllar bazında çok değişmediğini ifade etti. Hedeflenen üye aildat gelirinin beklenenden düşük olduğunu dile getirdi ve ne kadar üyemizden yasal yollar ile ödeme yapılmaya başlandığını sordu.

Emre FİDAN:

Üye aidat gelirinin 36 ay üzerinde edinilmemesi halinde yasal sürecin başlatıldığını dile getirdi. Şuan oda avukatında yaklaşık olarak 350 dava dosyasının bulunduğunu belirtti. Avukattan kaynaklanan bir takım problemlerden dolayı işlemlerin yapılamadığını, ilerleyen dönemler içerisinde bu dosyaların aktif hale getirilebileceğini belirtti.

Ersen ÖZEL:

Oda üyelerimize dava açılmadan önce durumlarının kişisel bazda incelenmesi gerektiğini belirtti. Üyenin bu konuda mağdur edilemesinin oldukça önemli bir nokta olduğunu söyledi.

Güngör DURUR:

Çalışma raporu ile ilgili olarak delegelerin dile getirmek istediği başka bir konu olup olmadığını sordu, herhangi bir soru olmadığı için Ahmet Değirmenci’yi mali rapor hakkınde bilgi vermesi için kürsüye davet etti.

 

Ahmet DİNÇER:

Aşağı kısımda belirtilen bilgileri delegeler ile paylaştı ve konuşmasını tamamladı,

A Oda Merkezimizin bilançoları;

2014 yılı gelirleri 309.187,71 TL , giderleri 300.351,81 TL ,               

2015 yılı gelirleri 347.479,91 TL , giderleri 344.706,72 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gelir ve gider tabloları incelendiğinde;                 

Üye kayıt ödentileri: 2014 yılı üye kayıt ve ödentileri 61.578,50TL,                       

 2015 yılında ise 41.604,50 TL olarak gerçekleşmiştir.                     

Hizmet gelirleri: 2014 yılı hizmet geliri 3.365,00 TL ,  2015 yılında 6.105.00TL olmuştur.            

Yayın gelirleri : 2014 yılında 386,00 TL,      2015 yılında 2.968,71 TL .gerçekleşmiştir.               

Diğer gelirler:       2014 yılında 8.844,60 TL, 2015 yılında 9.340,60 TL gelir elde edilmiştir.         

Şubelerden aktarım:    2014 yılında 9.968,11 TL  , 2015 yılında  53.727,54 TL olmuştur.            

Şube gelirleri:            

Şubelerin toplam geliri 2014 yılında 225.045,50 TL, 2015 yılında 233.733,56 TL olmuştur.            

Yönetim giderleri: Her iki yılda da bu kalemde  gider olmamıştır.              

Personel giderleri  :          2014 yılında 23,802,00TL          2015 yılında   36.933,40 TL               

Hizmet karşılığı giderler:    2014 yılında 20.435,46 TL         2015 yılında  30.159,72 TL gerçekleşmiştir.

Çeşitli giderler: 2014 yılında 10.119,52    2015 yılında  14.386,30TL gerçekleşmiştir.                 

Amaca yönelik çeşitli giderler: 2014 yılında 5.166,58TL  2015 yılında  3.808,24 TL gerçekleşmiştir.

Büro giderleri:     2014 yılında 1.056,64 TL, 2015 yılında 1168,49 TL olarak  gerçekleşmiştir.    

Yayın giderleri: 2014 yılında 4.101,38 TL, 2015 yılında 11.890,38 TL olarak  gerçekleşmiştir.    

Vergi Resim ve Harçlar: 2014 yılında  574,95 TL, 2015 yılında  581,31 TL gerçekleşmiştir.                   

Kıymet alımları:  2014 yılında 3.180.00 TL ,. 2015 yılında  3000 TL gideri olmuştur.

TMMOB hissesi:   2014 yılında 7.340.00TL  2015 yılında  8.249.00TL ödenmiştir.                                   

Şube giderleri:      2014 yılında 224.575,28 TL,  2015 yılında 234.538,88 TL gerçekleşmiştir.                

2014 yılında gelir ve giderimiz 549.930,00 TL olarak tahmin edilmiş,                       

 309.187,71 TL gelir,      300.351,81 TL gider olarak gerçekleşmiştir.                      

2015 yılında gelir ve giderimiz 653.550 TL olarak tahmin edilmiş,                

347.479,91 TL gelir, 344.706,72 TL gider olarak gerçekleşmiştir.    

 

Genel Kurul tarihi itibariyle Oda merkezimizin üye aidatı alacağı hariç alacağı yoktur.

Personel ücretleri, SGK, vergi ve diğer ödemeleri düzenli yapılmaktadır.

Makine Mühendisleri Odasına bina borcumuz 114.051,80 TL  ve  Avukat Ertan Taşdemir’e

2014 yılı Avukatlık ücreti  7.668,75 TL haricinde borcumuz yoktur.             

Bu vesile ile bina borcumuzun biran önce bitmesi için tüm üyelerimizi ve Odamıza destek olmak

isteyen kuruluşları ”BİR TUĞLA DA SEN KOY” kampanyamıza katılmaya davet ediyorum.                   

Bugüne kadar katılan destek olan tüm oda üyelerimize ve kuruluşlara Tekstil Mühendisleri Odası adına teşekkür ederim.          “

Divan Başkanı söz almak isteyenlere söz hakkı tanıdı.

Vildan SÜLAR:

Tahmini gelir ve tahmini gider arasındaki farka dikkat çekerek bu değerin yaklaşık olarak %50 civarında olduğunu, gelirlerimizin bu kadar düşük olması noktasında hangi fikirlere sahip olduğunu sordu.

Ahmet DİNÇER:

Tahmini gelir değerinin daha aşağı noktalara çekilebileceğini fakat bu durumun başarı olarak sayılamayacağını belirtti.

Emre FİDAN:

Tahmini bütçenin şubelerden edinilen bütçe tahminleri ile oluşturulduğunu dile getirdi. Gelir oranımızın düşük olmasının temel sebebinin yeni üye kaydımızın ve aidat gelirlerimizin düşük olmasından kaynaklandığını belirtti. Geçen dönem içerisinde aidat tahsil oranının %30 civarında olduğunu dile getirdi. Üye kayıt ücretinin arttırılması ve tahsilatın sağlanması ile bu problemin aşılabileceğini dile getirdi.

Ümit Halis ERDOĞAN:

Ahmet beyin görüşüne katıldığını belirtti. Şube tahmini bütçelerine göre bütçelerin oluşturulduğunu, tahmini bütçe değerinin düşük kabul edilebileceğini fakat bu durumun bir başarı olmayıp bütçe tahminlemesinde problemlere yol açabileceğine değindi.

Ahmet Hulusi DİNÇER:

Divan başkanından söz alarak TMO kapsamında 4 profesyonel çalışanın istihdam edildiğini, Denizli şubeye de personel alımı yapılarak gelirlerin arttırılması konusunda bir çalışmanın varlığını sordu.

Emre FİDAN:

Yönetim kurulu adına söz alarak TMO bünyesinde çalıştırılan profesyonellerin gelir arttırmaya bir etkilerinin olamayacağını dile getirdi. Üye gelirlerinin aidatların toplanabilmesi aracılığı ile yükseltilebileceğini söyledi. Yeni dönem içerisinde Denizli iline profesyonel bir çalışanın atanması noktasında fikirlerinin olduğunu dile getirdi.

Ahmet Hulusi DİNÇER:

TMO çatısı altında deri mühendisi sayısının arttırılması için herhangi bir çalışmanın olup olmadığını sordu.

Emre FİDAN:

Yeni yönetim kurullarına deri mühendisliği bölümünden temsilcilerin alınmasının planlandığını dile getirdi. Temsilciler aracılığı ile üye sayısının arttırılmasının planlandığını söyledi.

Güngör DURUR:

Delegelerin ilave sorularının olup olmadığını sordu. Delegelerin ilave soruları olmadığı için Ümit Halis Erdoğan’ ı denetleme raporunu belirtmesi için kürsüye davet etti.

Ümit Halis Erdoğan:

Tmmob’ un yönetmeliklerine göre şubelerin her 3 ay denetlenmesi gerektiğini dile getirdi. Fakat Bursa şube hariç diğer şubelerin bu periyod ile denetlenemediğini söyledi. Yönetim kurulunun işleyişi açısından herhangi bir problem ile karşılaşmadıklarını belirtti.

Denetleme işlemlerinin düzgün bir şekilde işleyebilmesi için şubelerden düzenli aralıklarla evrak gelmesi gerektiği fakat evraklar şubelerden edinilemediği için denetlemenin yapılamadığını, muhasebe vs. Gibi işlemlerin de aksadığını dile getirdi.

Yönetim kurullarının alımları ve yapılan ödemeler konusunun inceendiğini fakat herhangi bir problem ile karşılaşmadıklarını dile getirdi.

Dönem içerisinde şubelere profesyonel çalışanların alınması, güney bölgede eşyaların tasnif edilmesi ve kişi adreslerin belirlenmesi gibi işlemlerin incelenerek denetlendiği ve harhangi bir problem ile karşılaşılmadığını dile getirdi.

Güngör DURUR:

Yönetim kurulunun aklanması için delegelere soru yöneltti. Oy birliği yapılarak yönetim kurulu aklandı. Yaptıkları çalışmalardan dolayı yönetim kuruluna teşekkür etti.

 

8. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

 

Yönetmelikler Komisyonu

Yönetmelikler komisyonu sözcüsü Füsun Tan Ekren kürsüye davet edildi ve komisyon çalışmaları ve kararlarını genel kurula sundu.

Füsun TAN EKREN

 1. Bilirkişilik eğitimi ile ilgili, bilirkişi olmak için oda üyeliğinde 3 yıl yerine, meslekte 3 yıl faaliyeti olsun.

Fatma FİDAN: Meslekte 3 yılı belgelendirmek çok zor bir iş. Sektörde hiç çalışmamış kendini bir yerde sigortalı göstermiş insanlar bilirkişilik yapıyor. Bunu nasıl engelleyeceğiz?

Ahmet Bey: TMMOB un yönetmeliği 3 yıllık oda üyeliği istiyor.

Divan Kurulu Başkanı: TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliğine uygun karar almamız adına değişiklik mümkün değildir.

Öneri geri çekilmiştir.

 

 1. İstifa eden  kişiler, odaya tekrar üye olmak isterse,  aradaki üyelik ücretinin farkını ödeyerek üye olsun önerisi;

Ahmet Bey: Yönetmeliğe ters,

Namık Kemal EKİCİ: Bağış olarak alınabilmesi mümkün olamaz mı?

Emre Fidan: Kural ne ise uygulama o, tüzükte yönetmelikte ne yazıyor ise bunu uygulamak ile yükümlüyüz. Bağış almak gibi bir şey mümkün olamaz.  Arzu ederseniz tüzük değişikliği için TMMOB a götürülebilir.

Füsun Ekren:  Yönetmeliğe aykırı olduğu için önerimizi oylamaya sunmuyorum.

Bu yönetmelik maddesi madde old gibi kalsın mı, değişikliğe gidelim mi? Oy çokluğu ile bu maddenin aynen kalmasına karar verilmiştir.

Başka öneri olmadığından komisyona çalışmalarından dolayı teşekkür edilmiştir.

Mali İşler ve Bütçe Komisyonu,

 

Mali İşler ve Bütçe komisyonu sözcüsü Ümit Halis ERDOĞAN’ söz aldı. 2016 Tahmini gelir-gider bütçesi komisyon tarafından uygun bulundu.

Güney Şube ile alınacak karara bağlı olarak, bütçe aktarım yetkisinin verilmesi görüşüldü.

Oda Yönetim Kurulunun çalışmalarından ortaya koyduğu 2016-2017 bütçesine komisyon aynen kabul ettiğini belirterek, 2016-2017 bütçesi Genel Kurulda oylamaya sunuldu ve oy birliği ile onaylanmıştır.

Yılsonunda denkliği sağlamak amacıyla, aktarım yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

2016-2017 Yılları için aylık aidat belirlenmesi,

Ahmet DİNÇER: 2016 yılı ilk 3 ay (ocak-şubat –mart) için şu anda geçerli olan aidat üzerinden tahsilat yapıldığından bu yıl için aynı kalması 10 TL, 2017 için 15 TLye artırılmasını öneriyorum.

Eren ……….(İstanbul Şube Delegesi): Oda üyeliği gelir kaynağı olmamalı, %50lik bir artışı çok fazla görüyorum.

Öncelikler Oda aidatlarının artırılmalı mı sorusu Genel Kurulu delegelerine sunuldu ve  oy birliği ile oda aidatlarının değiştirilmesi karar alındı. Oda aidatlarının miktarları üzerinde görüş ve tartışma yapıldı. Tartışmaların sonunda yapılan oylama ile;

TMO Oda aidatı 2016 yılı için aylık 10 TL olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

TMO Oda aidatı 2017 yılı için aylık 15 TL olmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. (4 ret, 27 kabul)

2015 yılında oda kayıt ücreti 30 TL iken, 2016 ve 2017 yılında 40 TL olması tartışmaya açıldı. Yapılan görüş ve tartışma sonucu yapılan oylama ile;

2016 yılı için oda kayıt ücreti 30 TL olmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. (20 onay, 13 red).

 • yılı için oda kayıt ücreti 40 TL olmasına oy birliği ile kabul edilmiştir.

Oda Kimlik ücretleri üzerinde görüş ve tartışma yapıldı. Komisyon oda kimlik ücretlerinin 15 TL olarak öneri sundu. Yapılan görüş ve tartışma sonucu yapılan oylama ile;

Oda Kimlik ücretleri 2016 yılı için 15 TL olmasına oy birliğiyle karar verildi.

Oda kimlik ücretlerin 2017 için 20 TL önerisi oylamaya sunularak, reddedilmiştir.

Oda kimlik ücretinin 2017 yılı için de 15 TL olarak olması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Yabancı üyelerin  kayıt ve kimlik ücretlerinin komisyonun önerdiği şekilde olmasına oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yabancı üye kayıt ve kimlik ücreti 2016 ve 2017 yılı için: 750 TL olmasına

Yabancı aylık aidatlarının ücretlerinin komisyonun önerdiği şekilde olmasına oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yabancı üye aylık aidatları 2016 ve 2017 yılı için 250 TL olmasına

Oda Öğrenci üye kayıt ve kimlik ücretlerinin, 2016-2017 için kayıt ve kimlik ücreti için farklı görüşler tartışılmıştır. Bu görüşler, öğrenci üye kayıt kimlik ücretlerinin alınmaması, 10 TL , 15 TL ve 20 TL olması önerileri genel kurula sunulmuştur.Yapılan tartışma ve görüşmeler sonucunda;

Oy birliği ile Oda Öğrenci kayıt kimlik ücreti alınmasına karar verilmiştir.

Oda öğrenci kayıt ve kimlik ücreti 2016 ve 2017 yılı için 15 TL olmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. (21 kabul oyu ile)

Diğer belgeler, Oda üyelik belgesi, dergi yıllık abonelik ücreti ve benzer belgelerin ücretlerinin belirlenmesi için Oda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Profesyonel kadrolardaki ücretlerinin ve benzer ücretlerin belirlenmesi için Oda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Kadro normu bir önceki dönem ile aynı şekilde belirlenmiş, komisyonun önerisi kadroların ve sayılarının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiş. Genel kurul komisyonun önerdiği şekilde oybirliği ile kadroları ve sayılarını kabul etmiştir.

KADRO SAYI YAZI İLE
oda müdürü 1 BİR
şube müdürü 5 BEŞ
teknik görevli 5 BEŞ
büro elemanı 5 BEŞ
hukuk danışmanı 1 BİR
idari mali işler şefi 1 BİR
muhasebe ve mali işler görevlisi 1 BİR
yayın görevlisi 1 BİR
TOPLAM SAYI 20 YİRMİ

 

Bilirkişilik ücretlerinin belirlemesinin Oda Yönetim Kurulunca yapılması tartışmaya açılmış ve TMMOB Genel Bilirkişilik Yönetmeliği bu konuda açık olduğu kararına varılarak öneri geri çekilmiştir.

Yeni kayıt olan üyelerin geçmişe yönelik aidatlarının konusu tartışmaya açılmıştır. Tartışmalar geri dönük aidat alınmaması, sadece cari yıl aidatlarının alınması, cari yıl ile geriye dönük bir yıl aidatlarının alınması, cari yıl ile geriye dönük 5 yıl aidat alınması ve son olarak üye olunduğu ay ve tarihten geriye dönük 12 ay aidat alınması tartışılmıştır. Yeteri kadar tartışma ve görüşten sonra mevcut durumun ( 1 yıl + 1 cari yıl aidatları) sürdürülmesi veya değiştirilmesi yönünde yapılan oylamada yapılan oylamada;

Mevcut durumun değiştirilmesi yönünde 14 oya karşı 22 oy ile karar verilmiştir.

Ardından değişiklikler üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda;

Yeni üye kaydı yapılarken kayıtın yapıldığı ay-tarihten itibaren geriye dönük 12 ay aidatın tahsil edilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna geri ödeme yapan üyelerden aidat alınmaması konusundaki öneri komisyonca uygun görülmemiştir. Yapılan oylamada oy birliğiyle Kredi ve Yurtlar Kurumuna geri ödeme yapan üyelerden aidat alınmasının devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Bütçe komisyonunda enerji verimliliği konusunda odanın çalışmaları artırması ve geliştirmesi komisyonca uygun görülmüştür, tavsiye kararı alınmıştır.

 

Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu

 

Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu sunduğu bildirge üzerinde yapılan görüş ve tartışmalar sonucunda 8. maddenin tekrar revize edilmesi için 22 red oyu ile komisyona tekrar çalışılması üzere iade edilmiştir. Yapılan revize sonucu ekte yer alan Bildirge 20 kabul 19 red oyu ile kabul edilmiştir.

Sonuç Bildirgesi Ekte verilmiştir.

9. Güney Şube’nin görüşülmesi

 

Güney Şube hakkında görüşme için Başkan EMRE FİDAN kürsüye davet edilmiştir.

Emre Fidan:

“Genel Kurul yapamadığı için kapatılan Güney Şube Denizli Şube’ye bağlanmıştı ve tarafımızda alınan demirbaşların valilikle protokoller sonucu Adana’da depolanmıştır. Bir kısmı ise Bursa şubeye gönderilmiştir, düşülmesi gereken düşülüp, kalanlar demirbaş defterine kaydedilmiştir.

Aleyhimize bir takım kararlar alınıp çeşitli borç problemleriyle karşılaşılmıştır. Avukatımız gerekli müdahalelerde bulunarak bazı davalar devam etmektedir.  Adana şubeye ait su parası borcu bulunmaktadır.

Güney bölge şubeye ait ofis kira borcu EMO Gaziantep şubesi yönetim kuruluna ödeyeceğimiz bildirilmiş ve ödeme yapamadığımız için EMO şube kabul etmiştir. Güney Bölge şubenin ofis aidat borcunu ise karşıladık. Sonuçta ise Denizli şubeye bağladık ve birkaç şehirde il temsilcilikleri atamaları gerçekleştirdik.

Adana’da ne tür faaliyetlerde bulunabileceğimizi değerlendirdik.

Şartların oluşması için Genel Kuruldan koşullu bir önerme ile bir sonraki yönetim kuruluna bu idarenin şartlı verilmesini talep ediyoruz.

Odanın büyümesi, gelişmesi ve örgütlenmesi için ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgesinde bir şube kurulması gerekliliği mevcuttur.”

Şeklinde Genel Kurula hitap etti. Yapılan tartışma ve görüşmelerden sonra Emre Fidan’ın talep ettiği koşullu önermenin tüzük ve yönetmeliklerde yer olmadığı dolayısıyla ret edilmesine, bir sonraki yönetimin örgütlenme çalışmalarını doğu ve güneydoğuda planlamasına, yönetmelikler kapsamında yapılanmanın kurgulanmasına, bir sonraki Genel Kurula şubeleşme çalışmalarının alt yapısının kurgulanması ve hazırlıkların tamamlanarak katılımın sağlanmasına karar verilmiştir.

10. Seçimlere katılacak adayların Belirlenmesi

 

Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu asıl ve yedek adayları

YÖNETİM KURULU ADAYLARI
ASİL YEDEK
Emre Fidan Dilek Toprakkaya Kut
Ahmet Demircioğlu Mustafa Erdem Üreyen
Dinçer Molla Erkan Döner
Funda Göksel Ersen Özer
Hüseyin Ata Karavana Şerafettin Sırmalı
Şermin Çetin Gizem Ceylan Türkoğlu
Ahmet Hulusi Dinçer  Nursen Geyik Değerli
 

DENETLEME KURULU ADAYLARI

ASİL YEDEK
Handan Temel Ümit Halis Erdoğan
Ali Serkan Soydan Aysun Aydın
Göknil Han Yasin Batur
Ahmet Karasu Neslihan Cabılar
Erkan Döner Ozan Kayacan
 

TMO ONUR KURULU ADAYLARI

ASİL YEDEK
Güngör Durur Lütfi Bayrak
Ayşe Okur Azim Kaya
Onur Bilenoğlu Atilla Sönmez
Bülent Değirmencioğlu Feyyaz Kuran
Binnaz Meriç Yasin Vural

 

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI
Murat İlhan  
Mustafa Erdem Üreyen  
Emre Fidan  

 

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI
Vildan Sülar  

 

 

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI
Güngör Başer  

11. Temel İlkeler ve Çalışma ve anlayışı taslağı

 

TMMOB Temel İlkeler Ve Çalışma Anlayışı Taslağı görüşülmüştür. Taslak ile ilgili bir önceki Genel Kurulda görüşüldüğü ancak karara bağlanmadığı, danışma kurullarında görüşüldüğü ifade edilmiştir.

 

Ancak taslak konusunda yeterli hazırlık yapılmadığı anlaşıldığından TMO süreçleri içerisinde taslak konusunda çalışılması gerektiği karara verilmiştir. Yetki, bir sonraki yönetim kuruluna verilmiştir.

12. Dilek ve Öneriler

 

Mesur ERTÜRK: Tekstille ilgili kaynakların envanter olarak çıkartılması ve oda kaynaklarınca yayınlanması ile alakalı, hangi ünversitede hangi hocamızın hangi konuda çalışması mevcut. Bu çalışmayı web-sitesinde yayınlayabilmemiz çok faydalı olur. Böyle bir çalışma yapılırsa oda için çok faydalı olacağını düşünüyorum.

 

Melike: Böyle bir şey yapılırsa sadece oda üyesi hocalarımızın bu yayını yapmalarına izin verelim

 

Füsun TAN:

TEKSİAD dan bir öneri geldi, enerji veririmliği ile ilgili odanızn bir çalışması var mı, oda üyelerinizle böyle bir çalışmada bulunabilir miyiz önerisi geldi. İşin formatı hazırlanabilir, bütün şubeler anlamında sektöre yönelik bir konudur.

İkincisi mesleki yeterlilik kurumunun şu anda kırk meslek ile ilgili sınavlar veya belgelendirme zorurunlulu gelmiş boya-baskı-terbiye ve dokuma görünüyor. Şu anda sınava girme gerçekleştiği durumda sınav ücretlerinin hibe olarak gerçekleşeceği bildirildi. Odanın seminer gibi bir kurs vermesini destek olarak bekliyor. VOCTEST bu tür bir belgelendirme yapıyor ancak kısa zaman içinde yasal zorunluluk hale geleceği söyleniyor. Diğer şubeler de bu alanda neler yapılabilir anlamında destek olabilir

Üçüncüsü ise arge merkezlerinde çalışan mühendislerin tmo üyesi olması zorunluğu getirilmesini talep ediyoruz. Merkezlere bu anlamda baskı unsuru oluşturabilirsek biraz daha etkinliğimizin ve cazibesimizin artacağını düşünüyorum. Bu konuda yasal zorunluluk oluşturulacak bir yer kazanmamızı diliyorum.

 

Esen Leyla İMREN:

Birkaç konumuz var. İlk isteğimiz öğrenci kampı. Geçen dönemki merkez y k bize verdi. Geçen sene bunu yapamadık. Bu sene biz girişime başladık. Öğrencilerimize anket uyguluyoruz. Bizi bilen 2 üniversite üzerinden uyguluyoruz, burada birçok şubemiz yer aldığı için burda dile getirmek istiyoruz. Alınacak fiyatlara göre pansiyon veya otel olarak gerçekleştirmek istiyoruz.

Eski geleneğimizi devam ettirip,deniz kenarı olabilir, kamp yapabiliriz. Bunun için tarih olarak da Mayıs ayını ön görüyoruz.

İkinci konumuz web sitemiz altında yer alan üye kayıt formunun olmaması, bunun çalışılmasını istiyoruz.

İzmir Şube genel kurulunda geçmiş dönemlere ait bütçelerin gerçekleştirilme oranlarını okuyoruz. Muhasebe ve mali muhasebecimiz ile görüşme sonucumuzda bir takım eksiklikler farkettik. Bunlar mizanlarda yer almayabiliyor. İlgili birimlere rica ediyorum, düzenlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda yardımlarınızı rica ediyorum.

Füsun EKREN:

Üniversitelerde bulunan tekstil mühendisliği öğrencilerine el uzatmak istiyoruz. Staj açısından olabilir, dirsek temasında sürekli bulunmak istiyoruz. Bu konuda da yardımlarınızı bekliyorum.

Aykut Üstün (İstanbul şube başkanı):

Web sayfası ile ilgili güncelleme olarak çok yoğun mesai harcadık. Odamızın kullanmış olduğu otomasyon sistemi ile sosyal medya senkronizasyonu sağlamak istedik. Yeni web sayfamız cep telefonları ve tabletler ile uyumlu hale geldi. Aylık tıklanma oranları 2500-3000 iken günlük bu miktarlara ulaşmışlığımız oldu. Odamızın ulaşamadığı üyelerin birçoğune Linked-in sayfası aracılığı ile çalıştığı firmaya ulaşabiliyoruz, telefonla iletişim sağlayabiliyoruz. Bununla ilgili geliştirmeleri göz önünde bulundurabiliriz.

 

Güngör Durur:

Bir sempozyum, bir kongre organize etmesini talep ediyorum. Dergimiz güzel gidiyor, arkadaşlarımızın çok ciddi başarısı mevcut.

Bir sonraki genel kurul için daha kalabalık olmamız gerekiyor, daha fazla delege ve üyemizi buraya getirmek için çalışma yapmalıyız.

Tekstil Mühendisliği tercihi yapan öğrencilerin dilimleri oldukça düşük, Üniversitelerin Tekstil Mühendisliği bölümleri eğitim ve öğretimi revize etmelidir, teknolojik ve uygulamalı modeller üzerinde çalışmaları gerekmektedir. Yönetim bu konuda çalışmalar yapmalıdır.

13.Adayların tutanağa bağlanarak ilanı ve kapanış

10.maddede aday olan kişiler tutanağa bağlanarak, açıklanmıştır. Emre FİDAN ‘ın yaptığı teşekkür konuşmasının ardından Divan Başkanı kapanış konuşması yaparak GENEL KURUL’u sonlandırmıştır.