TMMOB-TMO 10. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

İÇİNDEKİLER Sayfa No
        TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BİNGÖL’ün 11. Olağan Genel Kurul Açılış Konuşması 3
       11. Olağan Genel Kurul Gündemi 5
1.    TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Genel Kurulu 6
1.1. Divan Üyeleri 6
1.2. Genel Kurul Komisyonları ve Görev Alanlar 6
1.3  Genel Kurula Katılım Çizelgesi 6
1.4. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi 6
2. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Dönem Kurulları ve Örgüt Yapısı 8
2.1. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 8
2.2. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Onur Kurulu 8
2.3. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Denetleme Kurulu 8
2.4. TMMOB Yönetim Kurulu Oda Temsilcisi 8
2.5. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kurulları 8
2.6. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası İl Temsilcileri 9
3. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 11. Dönem Şube Yönetim Kurulları 10
4. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Çalışma Dönemi 11
4.1. İstifa Eden Üyelerimiz 11
4.2. Vefat Eden Üyelerimiz 11
4.3. Yeni Üye Kayıtları ve Üye Sayısı Durumu 12
4.4. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Dönem Çalışma Programı 12
4.5. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Dönem Çalışma Raporu 15
4.5.1. Örgütlenme ve Kurumsallaşma 15
4.5.1.1. Oda-Üye İlişkileri 15
4.5.1.2. Oda Merkezi-Şube-İl Temsilciliği İlişkileri 19
4.5.1.3. Oda Çalışanları ve Diğer Görevliler 23
4.5.2. Örgüt İçi Toplantılarımız 24
4.5.3. Eğitim 26
4.5.4. Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler 28
4.5.5. Yayınlarımız 33
4.5.6. Yönetmeliklerimiz 36
4.5.7. Mali Konular 38
4.5.8. Şube Faaliyetleri 42
4.6. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Dönem Mali Raporu 48
4.7. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 2012-2013 Yılları Bütçe Önerisi 60
4.8. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası X. Dönemi Merkez Yönetim Kurulu Denetim Raporları 66
5.  TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Döneminde Yapılan Basın Açıklamaları 78
6.  Fotoğraflarla 10. Dönem 83
Ekler 86
1. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği 86
2. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Yönetmeliği 97
3. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Denetim Yönetmeliği Taslağı 99
4. Oda İşleyişi Özet Bilgileri 101

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MELİKE ANIL BİNGÖL’ÜN 11. OLAĞAN GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI

 

Sayın Divan Başkanı, Değerli Delegeler, Konuklar ve Basın Mensupları;

Odamız 11. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmek üzere bugün burada bir aradayız.

Hoş geldiniz.

 

Sizleri şahsım ve Yönetim Kurulum adına sevgiyle ve saygıyla selamlıyor,

yüksek katılımlı bir Genel Kurul gerçekleştirmenin gururunu taşıyorum.

 

Daha demokratik, daha katılımcı ve daha işlevsel bir Tekstil Mühendisleri Odası örgütlülüğü için, “birlikte üreten, birlikte karar alan ve birlikte yöneten bir TMO örgütlülüğü için”, “kararlar almak için” bugün buradayız.

 

 1. Çalışma Döneminde kararlılıkla başlattığımız çalışma programını bir tema çerçevesinde geliştirme görüşünü; 10. dönemde “Haklarımız ve Sorumluluklarımız” olarak devam ettirmeye karar vermiştik. Geçirdiğimiz iki yıllık süreçte bunun sonuçlarını aldık. Birazdan sekterimiz sizlerle detayları paylaşacaktır.

 

Maalesef, iktidara gelen tek düzen partileri bizim yıllarca ödediğimiz vergiler ile yapılan sanayi tesis ve kuruluşlarımızı, enerji santrallerimizi, limanlarımızı, elektriğimizi, iletişim araçlarımızı, doğal kaynaklarımızı yerli ve yabancı tekellere, onlarla işbirliği içindeki yandaşlarını ortak ederek sattılar. Bizleri rant ekonomisine, dış borçlara ve borç faizlerine mahkum ettiler ve ciddi partizan uygulamalar ile pek çok kamu kurumunu niteliksiz, ırkçı ve gerici kadrolara teslim ettiler.

 

Dikkatinizi çekmek isterim; AKP iktidarı, meslek kuruluşlarının idari, örgütsel, mali yapı ve seçim sistemlerini değiştirme hedefini önüne koymuştur. Bu doğrultuda hazırlanarak alelacele yürürlüğe sokulan Kanun Hükmünde Kararnameler aracılığıyla, TMMOB ve bağlı meslek odalarının özerk kamu tüzelkişiliği yok sayılmaktadır. Odaların asli görevleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘ne verilerek en başta Anayasa‘ya ve ilgili yasalara aykırı bir uygulama oluşturulmaktadır.

Yabancı mühendis ve mimarların ülkemizde istihdamına ilişkin çalışma izinlerine yönelik düzenlemeler, TMMOB ve Odaların gündemini 2001 yılından bu yana meşgul etmektedir. “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” değişiklikleri ile mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılara akademik ve mesleki yeterlilik ile ilgili işlemleri tamamlanıncaya kadar, bir yılı geçmemek üzere ön çalışma izini verilmiştir. Bir yıllık gibi görünen muafiyet aslında tam bir muafiyet biçimine dönüşecek ve yabancı şirketler birer yıllık periyotlarla çalışanlarını değiştireceklerdir. Ülkemiz vatandaşına, akademik ve mesleki yeterliliği tanınmadan mesleğini icra etme izin verilmezken, yabancıya bu hak verilmektedir.

 1. Genel Kurulumuzda ve çeşitli ortamlarda dile getirdik, bir kez daha yineliyorum: plansız bir şekilde yeni üniversite ve bölümlerin peş peşe açılması, kontenjanların arttırımı neticesinde, mezun olan mühendisler ile istihdam arasında oluşan dengesizlikten dolayı meslektaşlarımız kendilerini işsizliğe karşı koruyamaz hale gelmiştir. İşsizliği planlı bir biçimde kullanan kapitalist sistem, meslektaşlarımızın ve mesleklerimizin piyasa koşullarının esiri olmasına yol açmıştır. Bu sistematik içinde, doğrudan mühendislik aleyhine yasal düzenleme girişimleri de söz konusudur.

 

2008-2009 yıllarındaki sipariş azalmaları ve tekstil sektörünün daralması sonucu işverenlerin dünyadaki krizi bahane ederek üretim ve yönetim kadrosundaki mühendislerin işlerine son vermelerinin sıkıntılarını bugün yaşıyoruz. Yıllar öncesinde üretim aşamalarında karşılaştığımız üretim hataları, verim düşüklükleri, bilgi yetersizliği, tecrübe eksiklikleri ile bugün tekrar karşı karşıyayız. İşten çıkarılmış olan yetişmiş, bilgili kadrolar diğer sektörlere geçiş yaparak tekstil ve konfeksiyon sektörüne küstüler.

Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan krize rağmen ülkemizden tekstil ve konfeksiyon alımlarının arttığını çok rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Bu yıl altıncısı düzenlenen İstanbul Moda Haftası, Türk Moda Endüstrisinin dünyaya açılan penceresi olarak, tasarımcıları desteklemekle, markalı hazır giyim ihracat artışını hızlandırmaktadır. E-ticaret yolu ile satış ülkemizdeki üretimi hızlıca desteklemektedir. Bu şirketler merkezlerini İstanbul olarak belirlemektedir.

 

Bununla birlikte üretim ve yönetim kadrolarındaki eksiklikler, üretim içindeki geri dönüşleri fazlası ile arttırmaktadır. Bugün biz mühendislerin, tüm mühendislik eğitim ve bilgilerini, tecrübelerini kullanma ve kadroları tekrar yetiştirme zamanıdır.

Tekstil ve Mühendis dergisini 2005 yılı başından itibaren tekrar yayın hayatına kavuşturan 7. Dönem Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yönetim Kurulu Başkanı Güngör DURUR’a ve 10. Çalışma Dönemi içinde dergimizi uluslararası düzeye taşıyarak katkılarını ve emeklerini saygı ile selamlayacağımız Yayın Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayşe OKUR ve Yayın Kuruluna, Yayın Koordinatörümüz Yrd. Doç. Dr. Ozan KAYACAN ve Yazı İşleri Müdürümüz Dr. Ümit Halis ERDOĞAN’a teşekkür ederim.

 

Bilirkişilik Komisyonu ve Bilirkişilik Belgelendirme Kurulu üyelerine, MİSEM Mesleki Bilimsel Kurulu Üyelerine, Onur Kurulu Üyelerine, Denetleme Kurulu Üyelerine, 10.Dönem Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunda yer alan sevgili mesai arkadaşlarıma, fazlası ile özverili ve destekleyici çalışmalarından dolayı kendileri ile gurur duyduğumu ifade ederek; şükranlarımı sunuyorum.

 

Hepimiz biliyoruz ki önümüzdeki çalışma döneminde odamız yol haritasını birlikte çizeceğiz!  Bu amaçla bugün Genel Kurulumuzda alacağımız kararlar örgütümüz için önemli. Bunun için hepimizin Genel Kurulumuzda tartışmalara katılımı gereklidir.

 

TMO bundan önce olduğu gibi, gücünü örgütünden alarak, çalışma ilkelerine sahip çıkarak, önümüzdeki dönemin zorlaşan koşullarına ve gerici saldırılara karşı bütün birimleriyle birlikte el ele mücadelesini sürdürecektir.

 

Kazanımlarımızın olduğu bir genel kurul olması temennilerim ile,

 

Hepimize kolay gelsin!

 

Melike Anıl Bingöl

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 11. Olağan Genel Kurul gündemi aşağıdaki gibi belirlenmiş ve 20 Şubat 2012 tarihli Ticaret Gazetesinde yayımlanarak delegelerimize duyurulmuştur.

 

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

 1. OLAĞAN GENEL KURULUNA ÇAĞRI

 

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 11. Genel Kurulu ve seçimlerine, delegelerimizin üye kimlik kartları ve üzerinde TC kimlik numarası yazan fotoğraflı resmi bir belge ile birlikte katılımını bekleriz.

 

                                                                               TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası

 1. Dönem Yönetim Kurulu

 

Çoğunluklu Genel Kurul: 3 Mart 2012 Cumartesi, Saat 11.00

Seçimler: 4 Mart 2012 Pazar, Saat 09.00-17.00

Yer: Anadolu Caddesi No:40/310 Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Bayraklı / İZMİR

 

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA,

GENEL KURUL TOPLANTISI

Tarih: 10 Mart 2012, Cumartesi Saat: 11.00

Yer:  Anadolu Caddesi No:40 Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, Marmara Salonu, Bayraklı / İZMİR

SEÇİMLER

Tarih: 11 Mart 2012, Pazar Saat: 09.00-17.00

Yer:  Anadolu Caddesi No:40/310 Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Bayraklı / İZMİR

GÜNDEM

 1. Gün: Genel Kurul Toplantısı
 2. Açılış ve Divan Seçimleri
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Gündemin Karara Bağlanması
 5. Oda Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açılış Konuşması
 6. Konukların Konuşmaları
 7. Komisyonların Seçimi
 • Yönetmelikler Komisyonu
 • Mali İşler ve Bütçe Komisyonu
 • Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu
 1. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Çalışma Raporlarının Okunması, Görüşülmesi
 2. Dönem Yönetim Kurulunun Aklanması
 3. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
 4. Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek Adaylarının Açıklanması
 5. TMMOB 42. Dönem Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ile TMMOB 42. Genel Kurulu Delegeleri Asıl ve Yedek Adaylarının Açıklanması
 6. Dilek ve Öneriler
 7. Gün: Seçimler
 8. Seçimler

 

 

 1. TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 10. GENEL KURULU (13-14 Mart 2010 İZMİR)

 

1.1. Divan Üyeleri

Divan Başkanı:                                   Güngör DURUR

Divan Başkan Yardımcısı:      Handan TEMEL

Yazman:                                             Gonca BALCI

Yazman:                                             Gülçin CİLVELİ

 

1.2. Genel Kurul Komisyonları ve Görev Alanlar

Yönetmelikler Komisyonu

Emre FİDAN,

Erkan DÖNER,

Ünal ŞEN,

 

Mali İşler ve Bütçe Komisyonu

Aysun AYDIN,

Çiçek FİLİK,

Demet DEMİR,

 

Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu

Azim KAYA,

Ozan KAYACAN,

Mesrur ERTÜRK

 

1.3. Genel Kurula Katılım Çizelgesi

Şubeler Delege Sayısı Genel Kurula Katılan Kişi Sayısı
Doğal Delege 16 11
Bursa Şube 33 4
Denizli Şube 21 9
Güney Bölge Şube 14 7
İstanbul Şube 15 0
İzmir Şube 48 19
Toplam 147 50

 

1.4. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi

 1. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Olağan Genel Kurulu, delegelerimiz ve konukların katılımları ile 13 Mart 2010 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir.

 

 1. Sektörümüzün 2008-2009 dönemindeki ihracat rakamları incelenecek olursa hazır giyim ve konfeksiyon alanında %15, tekstil ve hammaddeleri alanında ise %19’luk bir daralmanın olduğu görülmektedir.

 

 1. Yaşanan kriz ortamında maliyetleri düşürme bahanesi ile öncelikli olarak nitelikli ve göreceli olarak yüksek maaşlı işgücünü oluşturan mühendislerin işten çıkarıldığı görülmektedir. Bu durum orta vadede ülkemiz tekstil sektöründe çok ciddi üretim ve kalite sorunlarına yol açacaktır.

 

 1. Yaşanan istihdam sorunlarına çözüm aranmaksızın üniversitelerde yeni Tekstil Mühendisliği bölümlerinin açılması nitelikli işsiz sayısının artmasına sebep olacaktır. 2009 rakamlarına göre 16 üniversitedeki tekstil mühendisliği bölümlerinin toplam kontenjanı 1200 kişiye ulaşmıştır. İstihdam sorununa çözümler üretmeden sadece yeni bölümler açarak piyasaya yeni mühendisler sunmak her geçen gün istihdam sorununun daha da artmasına sebep olacaktır. Yeni tekstil mühendisliği bölümlerinin açılması yerine mevcut bölümlerin eğitim kalitelerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

 

 1. Ülkemiz tekstil hammaddeleri üretiminde de çok ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bir tarım ülkesi olan Türkiye’de son yıllarda pamuk üretiminde %70’lere varan bir daralma söz konusudur. Yıllık bazda 1 milyar $’a yaklaşan pamuk ithalatımız bu durumun acı bir sonucudur.

 

 1. 2009 yılında gerçekleştirilen bazı yönetmelik hazırlıkları kapsamında tekstil sektörü tehlikeli çalışma ortamlarının bulunduğu sektörler kategorisinden çıkarılmıştır. Oysaki örnek olarak denim ağartma işçilerinin yaşadığı trajik durumlarının medyada yer aldığı bir ortamda sektörümüz için bu tür bir değerlendirmenin Tekstil Mühendisleri Odası’na görüş sorulmaksızın alınması da çarpıcı bir durumdur.

 

 1. Sümerbank’ın yok edilmesinin ardından Tekel işçilerinin direnişinin gündemde olduğu bir ortamda, Tariş İplik Fabrikalarının da faaliyetine son vermesi üretime yönelik uygulanan yanlış politikalarının son halkasıdır. Bugün işçilerin yanı sıra tekstil mühendisi meslektaşlarımız da Tariş sorunundan büyük ölçüde etkilenir haldedir.

 

 1. Tekstil mühendislerinin aldığı ücretler karşılığında çalıştığı saatler son derece fazla, çalışma ortamlarının kalitesi ise çoğu zaman dünya standartlarının altında kalmaktadır. İstihdam sorunundan dolayı işini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan meslektaşlarımız bu çalışma saatlerine ve çalışma koşullarına itiraz edememektedir. Çalışma koşullarının gerekli denetleme mekanizmaları kullanılarak denetlenmesi gerekmektedir.

 

 1. Üretim maliyetleri incelendiğinde Türkiye’deki enerji giderlerinin toplam giderlerdeki payı çok çok yüksektir. Bazı alanlarda % 35-40’lara yaklaşan enerji maliyetleri dikkat çekicidir. Tekstil sektörünün uluslar arası rekabetini engelleyici nitelikte olan enerji maliyetlerini düşürücü çalışmalar yapılmalıdır.

 

 1. İstihdam üzerindeki vergi yükü işsizliği ve kayıt dışı istihdamı körüklemektedir. Üretim üzerindeki vergi yükü hafifletilmelidir.

 

 1. İthalat ve ihracat prosedürlerinin onay aşamalarında, yurt dışı teknoloji satın alımlarında, istihdam prosedürlerinde tekstil mühendislerine imza yetkisi tanınmalıdır. Örneğin küçük ölçekli gıda üretim tesislerinde bile gıda mühendislerinin çalıştırılma zorunluluğu göz önüne alındığında milyon $’lık üretim ve ihracat yapan firmalarda tekstil mühendisi istihdam etme zorunluluğu hayata geçirilmelidir.

 

 1. Tekstil sektörü açısından her türlü teknolojik altyapının ve nitelikli işgücünün bulunduğu ülkemizde ithalatın kontrolsüz bir şekilde serbest bırakılması tekstil endüstrisine olumsuz etki yapmakta ve kapasitelerin verimli bir şekilde kullanılmasının önüne geçmektedir.

 

 1. Odamızın IX. Genel Kurul sonuç bildirgesinde dile getirilen Türkiye’den yurt dışına kayan tekstil yatırımlarının verimsizliği ve yaşattığı sıkıntılar bu dönemde görülmüştür. Önümüzdeki süreçte yurt dışındaki bu yatırımların yurt içine kaydırılarak tekrar istihdama kazandırılması sağlanmalıdır.

 

 1. Bölgesel teşvik uygulamaları dengesiz istihdam sonuçlarını doğurmaktadır. Sektörel birikimlerin bölgesel bazda farklı olması sebebiyle yeni yatırımların üretim ve işgücü açısından doğru bir şekilde teşvik edilmesi sağlanmalıdır.

 

 1. Teknik tekstiller, nanoteknoloji ve yeni nesil malzemeler gibi konularda yapılacak Ar&Ge çalışmaları ve yatırımlar sektörün önümüzdeki dönemde yüksek katma değerli ürünler üretmesini sağlayarak ülke ekonomisine olan katkısını arttıracaktır.

 

 1. Ülkemiz tekstil sektörü çok uluslu firmaların fasoncusu durumundadır. Tasarım, markalaşma ve koleksiyon oluşturma çalışmaları ile sektörün bu yapısı değiştirilmelidir.

 

 1. Üretim potansiyeli ve işgücü sayısı bakımından ülkemizin en büyük sektörü olan tekstil sektörü gözden çıkarılamayacak konumdadır. Ulusal kazanç açısından sektörün kazanımları toplumun çok büyük bir kesimini ilgilendirmektedir. Bu kadar önemli bir sektörde mühendislerinin daha fazla söz sahibi olması açısından TMO öncü bir rol üstlenmelidir.

 

 

 

 

 1. TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 10. DÖNEM KURULLARI VE ÖRGÜT YAPISI

 

2.1. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

 

Başkan                        : Melike Anıl BİNGÖL

Başkan Vekili  : Onur BİLENOĞLU

Sekreter                       : M. Murat İLHAN

Sayman                       : Ahmet DEMİRCİOĞLU

Üye                             : Emre FİDAN

Üye                             : Gülçin CİLVELİ

Üye                             : Yılmaz ERBİL (14 Mart 2010 – 9 Ocak 2011 tarihleri arası)

Erkan DÖNER (14 Nisan 2011 tarihinden sonra)

 

2.2. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Onur Kurulu

 

Abdi KÖSE

Ayşe OKUR

Bülent ÇELİKOK

Güngör DURUR

Yasin VURAL

 

2.3. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Denetleme Kurulu

 

Handan TEMEL

 1. Ferda SİNANOĞLU (14 Mart 2010-10 Kasım 2010 tarihleri arası)

Neslihan CABILAR (6 Aralık 2010 tarihinden sonra)

Güner KAYA  (14 Mart 2010-4 Ocak 2011 tarihleri arası)

Ü. Halis ERDOĞAN (3 Şubat 2011 tarihinden sonra)

 

2.4. TMMOB Yönetim Kurulu Oda Temsilcisi

 

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet H. DİNÇER

 

2.5. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kurulları

 

Bursa Şube Yönetim Kurulu

Başkan                        : Mesrur ERTÜRK

Başkan Vekili  : Nurullah DALMIŞ

Sekreter                       : Demet DEMİR

Sayman                       : Bayram ÖZÇELİK

Üye                             : Bekir ÖZ

Üye                             : Mahmut UGAN

Üye                             : M. Kenan ARKALI (8 Şubat 2010-7 Temmuz 2010 tarihleri arası)

Adem YILDIZ (7 Temmuz 2010 tarihinden sonra)

 

Denizli Şube Yönetim Kurulu

Başkan                        : Selçuk AKSARI

Başkan Vekili  : Erkan DÖNER

Sekreter                       : Ozan PARER (09.02.2010 – 06.07.2010 tarihleri arası)

Volkan KAYA (03.08.2010 tarihinden sonra)

Sayman                       : Aysun AYDIN

Üye                             : Volkan KAYA (09.02.2010 – 03.08.2010 tarihleri arası)

Üye                             : Mehmet KANER

Üye                             : Ozan OZANSOY

Üye                             : Elif Sultan DADAŞOĞLU (09.02.2010 – 13.01.2011 tarihleri arası)

    Mediha UĞUR (27.02.2011 tarihinden sonra)

 

 

 

Güney Bölge Şube Yönetim Kurulu

Başkan                        : Mehmet DOĞAN

Başkan Vekili  : Dilan Canan ÇELİKEL

Sekreter                       : Yılmaz ERBİL (30.01.2010-28.03.2010 tarihleri arası)

Esin SARIOĞLU (28.03.2010 tarihinden sonra)

Sayman                       : Deniz VURUŞKAN (30.01.2010-17.09.2010 tarihleri arası)

Halil İbrahim ÇELİK (17.09.2010 tarihinden sonra)

Üye                             : Mustafa DAĞLI

Üye                             : Esin SARIOĞLU (30.01.2010-28.03.2010 tarihleri arası)

Çiğdem DOĞANGÜL (01.05.2010 tarihinden sonra)

Üye                             : Halil İbrahim ÇELİK (30.01.2010-17.09.2010 tarihleri arası)

Deniz VURUŞKAN (17.09.2010-01.12.2010 tarihleri arası)

Gamze GÜLŞEN (02.02.2011 tarihinden sonra)

 

İstanbul Şube Yönetim Kurulu

Başkan                        : S.Ferdal ÇAĞLAYAN (13.02.2010 – 09.01.2011 tarihleri arası)

Abdi KÖSE (14.06.2011 tarihinden sonra)

Başkan Vekili  : Sezai KELEŞ (13.02.2010 – 09.01.2011 tarihleri arası)

Feyyaz KURAN (14.06.2011 tarihinden sonra)

Sekreter                       : Bahar ÇAĞLAYAN (13.02.2010 – 09.01.2011 tarihleri arası)

Nabi ERTÜRK (14.06.2011 tarihinden sonra)

Sayman                       : Pınar AK (13.02.2010 – 09.01.2011 tarihleri arası)

Erol BOZTOSUN (14.06.2011 tarihinden sonra)

Üye                             : Adem DEMİR (13.02.2010 – 09.01.2011 tarihleri arası)

Aykut ÜSTÜN (14.06.2011 tarihinden sonra)

Üye                             : Aziz AKSUYU (13.02.2010 – 09.01.2011 tarihleri arası)

Ahmet BAYKAN (14.06.2011 tarihinden sonra)

Üye                             : Şermin ÇETİN (13.02.2010 – 09.01.2011 tarihleri arası)

Gürbüz ÇEVİK (14.06.2011 tarihinden sonra)

 

İzmir Şube Yönetim Kurulu

Başkan                        : Azim KAYA (08.02.2010-12.01.2011 tarihleri arası)

Ünal ŞEN (26.01.2011 tarihinden sonra

Başkan Vekili  : Ünal ŞEN (08.02.2010-26.01.2011 tarihleri arası)

Eren ÖNER  (26.01.2011 tarihinden sonra)

Sekreter                       : Eren ÖNER (08.02.2010-26.01.2011 tarihleri arası)

Esen Leyla İMREN (26.01.2011-09.03.2011 tarihleri arası)

Nida OĞLAKCIOĞLU (09.03.2011-21.01.2012 tarihleri arası)

Sayman                       : Zeynep Ezgi ŞENUYAR (08.02.2010-13.10.2010 tarihleri arası)

Nida OĞLAKCIOĞLU (13.10.2010-21.10.2010 tarihleri arası)

Hande Gül YÜKSEL (21.10.2010-09.03.2011 tarihleri arası)

Esen Leyla İMREN ( 09.03.2011 tarihinden sonra)

Üye                             : Ceyda NAYA

Üye                             : Osman Engin KEÇECİ

Üye                             : Nida OĞLAKÇIOĞLU  (21.10.2010-09.03.2011 tarihleri arası)

Hande Gül YÜKSEL (09.03.2011 tarihinden sonra)

 

2.6. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası İl Temsilcileri

 

Adana İl Temsilcisi                             : Yılmaz ERBİL (18.09.2011 tarihinden sonra)

Ankara İl Temsilcisi                            : Zahide İMER (9.05.2010 tarihinden sonra)

Isparta İl Temsilcisi                             : Sibel KAPLAN (11.04.2010 tarihinden sonra)

Kahramanmaraş  İl Temsilcisi : Mehmet ŞENÇİÇEK (18.09.2011 tarihinden sonra)

Tekirdağ İl Temsilcisi                         : Nabi ERTÜRK (27.06.2010-20.05.2011 tarihleri arası)

 

 

 

 

 1. TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 11. ÇALIŞMA DÖNEMİ (2012-2013) ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

BURSA ŞUBE YÖNETİM KURULU
Başkan                                    :Emre FİDAN
Başkan Vekili             :Murat GÜNAY
Sekreter                                   :Füsun Tan EKREN
Sayman                                   :Dinçer MOLLA
Üye                                         :Mihriban AKYOL
Üye                                         :Hamit SURUŞ
Üye                                         :Murat TARHAN

DENİZLİ ŞUBE YÖNETİM KURULU
Başkan                                    :Selçuk AKSARI
Başkan Vekili             :Gökhan ONUR
Sekreter                                   :Önder KARATAŞ
Sayman                                   :Volkan KAYA
Üye                                         :Mehmet KANER
Üye                                         :Ozan OZANSOY
Üye                                         :Gökhan TAŞCI

GÜNEY BÖLGE ŞUBE YÖNETİM KURULU
Başkan                                    :Mustafa DAĞLI
Başkan Vekili             :Dilan Canan ÇELİKEL
Sekreter                                   :Deniz VURUŞKAN
Sayman                                   :Halil İbrahim ÇELİK
Üye                                         :Esin SARIOĞLU
Üye                                         :Çiğdem DOĞANGÜL
Üye                                         :Uğur KALKAN

İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU
Başkan                                    :Abdi KÖSE
Başkan Vekili             :Feyyaz KURAN
Sekreter                                   :Nabi ERTÜRK
Sayman                                   :Erol BOZTOSUN
Üye                                         :Aykut ÜSTÜN
Üye                                         :Ahmet BAYKAN
Üye                                         :Ali İhsan İNALÖZ

İZMİR ŞUBE YÖNETİM KURULU
Başkan                                    :Eren ÖNER
Başkan Vekili             :Hüseyin Ata KARAVANA
Sekreter                                   :Hayal DALKILIÇ
Sayman                                   :Hande Gül YÜKSEL
Üye                                         :Esen Leyla İMREN
Üye                                         :Erkan DÖNER
Üye                                         :Hakkı Ekim ERDOĞAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 10. ÇALIŞMA DÖNEMİ

 

4.1. İstifa Eden Üyelerimiz

 

2010 YILI

SIRA NO SİCİL NO ADI SOYADI
1 997 SEÇKİN KABUKÇU
2 514 SALİHA HALİLOĞLU VATANSEVER
3 673 EBRU KAYIBAL
4 1035 MELTEM DALGAÇ YILDIRIM
5 1601 EBRU ATİLLA
6 624 GÜLAY KOCABAŞ ÖZCAN
7 543 TAHİR SARICAN
8 641 FATMA KARACA
9 973 OKTAY PAMUK
10 1007 BANU ÖZGEN
11 1458 ŞEYDA CELEP
12 1685 ÖZLEM YÜZÜK
13 405 NEVZAT BİÇER
14 1271 MİHRİBAN ALTUN

 

2011 YILI

SIRA NO SİCİL NO ADI SOYADI
15 540 MÜRÜVVET MANGUT AŞIK
16 1442 SERDAR GÖKER
17 1209 ÖZLEM DÜLGEROĞLU
18 1262 SÜKAN TÜRKYILMAZ
19 1561 ALEV ERENLER
20 1570 HANDE ÇÖRÜŞ GÜZELVARDAR
21 740 ÇİĞDEM SANİYE HIZIROĞLU
22 1366 EREN DUYAR
23 1411 ALİ SATI
24 1558 NİYAZİ ORHUN YONGA
25 1622 SALİH KARA
26 1419 GÜLÇİN ORAL
27 1420 GÜLNAZ YILMAZ
28 1533 MURAT KAVAK
29 261 ZİYNET ÖNDOĞAN
30 724 SEBAT DÜZEN
31 1250 SELİN HANİFE ERYÜRÜK
32 1515 AHMET FATİH IŞIK
33 1607 GÖZDE İPEKBAYRAK
34 1730 MİNE ÖZGÖKTAŞ
35 1605 AHMET DURAK
36 1264 GÜRKAN YERLİKAYA
37 1531 AHMET ALİ YILMAZ
38 1559 BANU GÜNDOĞDU
39 1636 NAGEHAN ŞENKUL
40 1672 OSMAN DÜZ
41 1683 NİMET CÖNGER

 

4.2  Vefat Eden Üyelerimiz

Bu dönemde vefat ettiği bilgisi ulaşan üyemiz olmamıştır.

 

 

 

4.3. Yeni Dönem Üye Kayıtları ve Üye Sayısı Durumu

  1. DÖNEM 23.05.1992-27.02.1994 2. DÖNEM 27.02.1994-17.03.1996 3. DÖNEM 17.03.1996-7.03.1998 4. DÖNEM 7.03.1998-21.02.2000 5. DÖNEM 21.02.2000-16.02.2002 6. DÖNEM 16.02.2002-28.02.2004 7. DÖNEM 28.02.2004-04.03.2006 8. DÖNEM 04.03.2006-15.03.2008 9. DÖNEM 15.03.2008-13.03.2010 10. DÖNEM 13.03.2010-10.03.2012
Dönem başı üye sayısı 536 742 892 980 1060 1176 1298 1448 1580 1637
Yeni kayıt olan üye sayısı 174 154 101 85 119 125 153 139 83 99
İstifa eden üye sayısı 2 1 8 5 1 1 1 6 21 41
vefat eden üye sayısı 1 3 5 0 2 2 2 1 5 0
Dönem sonu üye sayısı 742 892 980 1060 1176 1298 1448 1580 1637 1695
                     
Yeni kayıt olan öğrenci üye sayısı 0 0 311 214 114 172 501 545 423 430
* KAYNAK: TMO Otomasyon Sistemi ve Çalışma Raporları

 

Son verilen üye numarası 1838.

 

4.4. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası X. Dönem Çalışma Programı

 

13-14 Mart 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası X. Genel Kurulu ve Seçimleri sonucu göreve başlayan Yönetim Kurulumuz 10. Dönemde “Haklarımız ve Sorumluluklarımız” temasını ele alarak dönem sonunda bir taraftan üyesinin sosyal/siyasal alanlardaki haklarını artırıp korumaya yönelik çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da üyesine sorumluluklarını daha iyi anlatabilen bir meslek odası  olmayı hedeflemektedir. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 18 yılın sonunda üyesinin daha fazla katılımı ve desteğiyle bu çalışma döneminin;

 • Kurumsal gelişimimizi ileriye götürmek için kalıcı, etkin ve süreklilik arz eden çalışmalarda bulunduğumuz,
 • Bir önceki dönemde temelleri atılan yönetmeliklerimizin geliştirerek uygulamaya koyduğumuz,
 • Gerek iç yapıda gerekse bağlı bulunduğumuz TMMOB çatısı altında örgütlenmemizi güçlendirdiğimiz,
 • Mesleki etkinliğimizi arttırdığımız,

bir dönem olacağı inancını taşımaktayız.

Tüm çalışmalarımızda göz önünde bulunduracağımız temel ilkelerimiz; üyelerimizin mesleki ve sosyal bilgi birikimlerinin genişletilmesi, birlikte düşünme, birlikte üretme ve birlikte yönetme mekanizmalarının güçlendirilmesi, oda üye sayısının dolayısıyla örgüt sinerjimizin ve gücümüzün artırılmasıdır.

 

Bu çalışma dönemimizde örgütlenmemizi güçlendirmek açısından sektörümüzün yoğun olduğu bölgelerde il temsilciliklerimizin sayısının artırılması hedeflenmektir.

 

Tekstil Mühendisleri Odası kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olup çalışmalarında öncelikle kamu yararı olmak üzere meslek ve meslektaş yararı gözetmeyi sürdürecektir.

 

Tekstil Mühendisleri Odası olarak ülkemiz sorunlarının çözümünde toplumsal faydadan ve eşitlikten yana tavır göstermeyi sürdürerek ve tabiki demokratik kitle örgütü niteliğiyle demokratik ve yurtsever kimliğini korumaya devam edecektir.

 

Tekstil sektörünün günümüzde yaşadığı darboğaz göz ardı edilemeyecek gerçektir. Sektör ile ilgili hammadde üretim ve temininden, nihai ürün ticaretine kadar uygulanan politikalar, sermayenin yeni yatırımlar yapmak yerine başka sektörlere kaymasına neden olmuştur.  Meslek ve Sivil toplum örgütlerinin öneri ve projeleri görmezden gelinerek oluşturulan politikaların gelecekte üyelerimizi ve sektör çalışanlarını daha da zor durumda bırakacağı açıktır.

 

Maalesef hala;

 • Teknoloji yatırımları yapılmıyor,
 • Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının önü açılmıyor,
 • Sektöre ön ayak olması gereken kurum ve kuruluşlar birlikte hareket edemediği için çıkış noktaları bulunamıyor.

Gücünü sadece ve sadece üyelerinden ve bilimsel çalışmalardan alan odamızın, bu değerlendirmelerimiz ışığında ana hedefi, üyelerimizi tekstil ve deri sektöründe daha etkin hale getirmek, sektörün sorunlarına çözüm üretebilmek, sanayicinin Tekstil Mühendisine ve Deri Mühendisine yatırım yapması gerektiğini bir kez daha vurgulamaktır.

 

Sorumluluk Alanları ve Çalışma Grupları

 

 1. Örgütlenme ve Kurumsallaşma

 

 • Tekstil mühendisliği mesleğinin icrasında oda üyeliğinin aranması ve üyelerimizin özlük haklarının korunması amacıyla sektörde tekstil mühendisi istihdamının irdelenmesi,
 • Mahkemelerden gelen bilirkişilik, ekspertizlik ve hakemlik konularında oda üyesi tekstil mühendislerinin aranması yönünde faaliyetlerde bulunmak,
 • Odanın kurumsal işleyişi ile ilgili olarak Merkez ve Şubelerde profesyonel tekstil mühendisi istihdam edebilmek için gerekli planları yapmak ve mali kaynak yaratmak,
 • Kurum ve kuruluşlarda üye Tekstil Mühendisi istihdam edilmesi için girişimlerde bulunmak,
 • Ankara, Isparta, Tekirdağ ve Çorlu’da il/ilce temsilcilikleri oluşturmak ,
 • Odamızın, Şubelerimizin gerek kendilerinin gerekse diğer odalarla yaptıkları ortak organizasyonlarda (sempozyum, seminer, panel, vs), en az bir Yönetim Kurulu Üyesiyle temsil edilmesini sağlamak,
 • TMO İletişim’in yazı dili ve işleyişinin standart hale getirilmesini sağlamak,
 • Eksik üye bilgilerini web ortamında tamamlamak,güncelliğini sağlamak,
 • Örgütlenme anlamında gerek Oda gerekse üye sorumluluklarının takibi, yaptırımı ve eşgüdümünü sağlamak.

 

 1. Örgüt İçi Toplantılarımız

 

 • Üst örgütümüz olan TMMOB’nin ve Şube bazında temsil edildiğimiz illerde İl Koordinasyon Kurulu’nun toplantılarına katılmak, ortak faaliyetlerde yer almaya çalışmak, Oda görüşünü bu toplantılarda sunmak,
 • Dönem içerisinde aşağıda tanımlanan toplantıların yapılmasını sağlayarak katılımların tam olmasına özen göstermek ve Yönetim Kurulunun bazı toplantılarını şubelerde yapmak:

 

 • TMO Başkanlar Toplantısı
 • TMO Sekreter ve Saymanlar Toplantısı
 • TMO Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu Toplantısı
 • TMO Danışma Kurulu

 

III. Eğitim

 

 • Üyelerimize ve sektöre yönelik uzmanlık dallarına göre sertifikalı eğitimler vermek,
 • Bilirkişilik Belgelendirme Eğitimlerini düzenlemek,
 • Meslek İçi Sürekli Eğitimlerini başlatmak ve sürekliliğini sağlamak için adımlar atmak,
 • Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamında çeşitli illerde sektöre yönelik bilgilendirme toplantıları yapmak ve Yönetmelik gereğince işçi eğitimlerini düzenlemek, bu süreçte gerekli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

 

 1. Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler

 

 • TMMOB, TMMOB’ye bağlı odalar, Türk Tabipler Birliği, Baro vb sivil toplum örgütleriyle ilişkilerimizin güçlü olması ve birlikte hareket etmek odamızın geleceği açısından önemlidir. Bu doğrultuda TMMOB yönetim kurulu toplantılarına katılmak, Şube bazında temsil edildiğimiz illerde İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılmak, ortak faaliyetlerde yer almaya çalışmak, Oda görüşünü bu toplantılarda sunmak,
 • Sanayi ve Ticaret Odaları, İhracatçı Birlikleri, Sektörle ilgili Kamu kurumları, vakıf, dernek vb kuruluşlarla iletişimde bulunmak ve ortak etkinlikler düzenlemek,
 • Planlanan eğitimlerle ilgili gerek kamu ( MEB, Halk Eğitim Merkezleri gibi ) gerekse özel sektörün ilgilileri ile ortak çalışmalar yürütmek,
 • Oda faaliyetlerinin basın organlarında yer almasını sağlamak için basın organlarıyla iletişime geçmek ve etkinliklere davet etmek.

 

V.Yayınlarımız

 

– Tekstil ve Mühendis Dergisi eski ve yeni sayılarının internet sitemizde elektronik olarak erişime açmak,

– Tekstil ve Mühendis Dergisi’nde Deri Mühendisliği ile ilgili yayınlar yapmak için gerekli girişimlerde bulunmak,

– 1. Öğrenci Kurultayındaki sunuşları ve Sonuç Bildirgesini kitapçık haline getirmek,

– Oda ajandasını Aralık ayı içerisinde çıkarmak ve üyelerimizin adreslerine dağıtımını sağlamak.

 

 1. Yönetmelikler

 

Bu çalışma döneminde aşağıdaki yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ve uygulanmaya

alınmasının  takipçisi olmak:

 • TMO Bilirkişilik Yönetmeliği
 • TMO Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği
 • TMO Serbest Tekstil Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği

 

VII. Mali Durum

 

 • Mevcut mali işleyişin incelenip daha işlevsel ve kurumsal bir yapıya kavuşturulması için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Merkez – şubeler arası mali sorumluluk ve işleyişin kurumsal ve kalıcı duruma gelmesini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak,
 • Genel bütçenin takibini ve uygulanmasını sağlamak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Dönem Çalışma Raporu

 

13-14 Mart 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Genel Kurulu ve Seçimleri sonucu göreve başlayan Yönetim Kurulumuz ilk toplantısını 10 Nisan 2010 tarihinde yapmış ve görev dağılımını gerçekleştirmiştir. Seçimler sonucunda Oda Yönetim Kurulu üyesi olan Yılmaz ERBİL’in askere gitmesi nedeniyle 09.01.2011 tarihinde Oda Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesi sonucu yönetim kurulu 1. yedek üyesi Ozan KAYACAN ve 2. yedek üyesi Havva GÖKSEL’e çağrı yapılmış, iş yoğunlukları nedeniyle kabul etmemişlerdir. 3. Yedek üye Erkan DÖNER’e çağrı yapılmıştır. Görev dağılımı ve görev değişiklikleri ile ilgili kararlar aşağıda verilmiştir.

 

 1. Çalışma Döneminde Oda Yönetim Kurulu 20 toplantı yaparak 298 karar almış ve bu kararların uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmıştır.

 

KARAR NO:1-A (10 Nisan 2010)

13-14 Mart 2010 tarihinde yapılan X. Olağan Genel Kurulumuzda göreve gelen Yönetim Kurulu üyeleri 22.03.2010 gün ve 10.01.317 sayılı yazı ile toplanarak aralarında yapılan gizli oylama sonucu iki yıl süreyle geçerli olarak görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar vermiştir.

 

Başkan : Melike Anıl BİNGÖL

Başkan Vekili : Onur BİLENOĞLU

Genel Sekreter : M.Murat İLHAN

Sayman : Ahmet DEMİRCİOĞLU

Üye : Emre FİDAN

Üye : Yılmaz ERBİL

Üye : Gülçin CİLVELİ

 

KARAR NO:132 (9 Ocak 2011)

Yılmaz ERBİL’in istifasının kabul edilmesine ve Yönetim Kurulu üyeliğine 1.yedek üye Ozan KAYACAN’nın çağrılmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:162 (19 Şubat 2011)

Ozan KAYACAN’ın Yönetim Kurulu Üyeliği davetine olumsuz cevabı nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğine 2.yedek üye Ayşegül Havva Göksel KAYAOĞLU’nun çağrılmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:178 (12 Mart 2011)

Ayşegül KAYAOĞLU’nun Yönetim Kurulu Üyeliği davetine olumsuz cevabı nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğine 3.yedek üye Erkan DÖNER’in çağrılmasına karar verilmiştir.

 

4.5.1. Örgütlenme ve Kurumsallaşma

 

4.5.1.1. Oda-Üye İlişkileri

 

Çalışma programına uygun olarak; mühendislik mesleğinin icrasında Oda üyeliğinin aranması ve üyelerimizin özlük haklarının korunması amacıyla  girişimlerde bulunulmuş, üye olmayan kişilerin üye olanların haklarını kullanması önlenmeye çalışılmıştır.

 

Bununla birlikte tekstil mühendisliği ve deri mühendisliği öğrencilerine oda görüşü ve düşünceleri iletilmiş, öğrenci üyelik özendirilmiştir. Bu çalışma döneminde 99 üye kaydı yapılmış, üye sayımız 1695 olmuştur. Ayrıca 430 öğrenci üye kaydı alınmıştır.

 

2000 Yılından itibaren Odamıza üye olan deri mühendislerinin ilgisini artırmaya yönelik çalışmalar yapılmış ve bu çalışma dönemi başında 2 olan deri mühendisi üye sayısı 10’a, öğrenci üye sayısı sıfırdan 31’e çıkartılmıştır.

 

Mahkemelerin bilirkişi atamasında Oda üyeliğinin aranması yönünde girişimlerde bulunulmuştur. Şubelerin bulunduğu illerde İl Adli Yargı Birinci Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına yazı göndererek ve ziyaret edilerek yasalara göre bilirkişilik yapacak kişinin Oda üyeliğinin aranması gerektiği aktarılmış, bu konuda iş birliğine hazır olduğumuz bildirilmiştir. İllerde Bilirkişilik yapmak için başvuran kişilerin listeleri takip edilmiş ve Oda üyesi olmayanların Oda üyesi olması sağlanmıştır.

 

5746 Sayılı Yasa ile teşvik sağlanan Ar-Ge projelerinde görevli mühendislerin Oda üyeliğinin aranması hakkında KOSGEB ve TUBİTAK’a yazı gönderilmiştir.

 

Gümrük Müsteşarlığı’na kadrolarında çalışan tekstil mühendisi ve deri mühendisi sayısını artırmaları ve bilirkişi görevlendirmelerinde Oda üyeliğinin aranması yönünde talepte bulunulmuştur.

 

Çevre ve Orman Bakanlığı’na, Çevre Görevlisi Yönetmeliği hakkında görüşümüz iletilerek çevre görevlisi olabilecek mühendislikler arasına tekstil mühendisliğinin de girmesi sağlanmıştır.

 

Türkiye Belediyeler Birliği’ne 1. sınıf gayrisıhhi işletmelerde sorumlu müdürü çalıştırmayan firmalara ruhsat vermemeleri gerektiği yazılı olarak bildirilmiştir.

 

Oda üyelerinin illere göre almaları gereken asgari ücret listeleri yayınlanmış, üyelerimizin özlük haklarını korumak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bu ücretten daha az bildirim yapan işyerleri hakkında işlem yapması için bilgi verilmiştir.

 

Oda üyeliğinden istifa etmek için gerekli belgelerden olan noter taahhüdü Oda Hukuk Danışmanının görüşü doğrultusunda tekrar düzenlenmiştir. Oda üyeliğinden istifa istekleri değerlendirilmiş, yasa ve yönetmeliklere göre uygun bulunan 41 üyemizin Oda üyeliği silinmiştir.

 

Oda üyeliğinin en önemli gerekliliklerinden birisi ve odamızın tek düzenli geliri olan üye aidatlarının,  aidat yükümlüğünü yerine getirmeyen üyelerimizden yasal yollarla tahsilatı uygulaması bu dönemde de devam ettirilmiştir. Bu uygulamanın sürekliliğinin, üyenin Odaya olan sorumluluklarını daha önemsemesini sağladığı düşünülmektedir.

 

2011 yılı ve tüm eski aidat yükümlülüklerini 28.02.2011 tarihi itibariyle yerine getiren 25 üyemize Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmesi’nin 30000 TL teminatlı ferdi kaza sigortası poliçesi hediye edilmiştir.

 

Çalışma dönemi içerisinde üye bilgilerinin güncellenmesine devam edilmiş, adresi olmayan üyelerin listesi yayınlanarak tanıyan üyelerden bilgi istenmiştir.

 

Çalışmayan ve özel bir durumu (sağlık sorunu vb.) olan üyelerimizden aidat tahsis edilmemesi ile ilgili üç üyemizin konu ile ilgili başvurusu değerlendirilmiştir.

 

Üyelik başvurusu evrakları eksik olduğu için üyeliği başlatılamamış üyelerden kendilerine yazı ulaştırıldığı halde 30 gün içinde evraklarını tamamlamayan 38 kişinin üyelik başvuruları iptal edilmiş ve evrakları imha edilmiştir.

 

Üyelere teslim edilmek üzere şubelere gönderilen ancak uzun süredir şubelerde bekleyen üye kimlik kartları Oda merkezine geri istenmiş, geçerlilik süresi dolmayan kartlar üye ile irtibata geçilerek teslim edilmiş, geçerliliğini yitirenler üye dosyalarına konmuştur.

 

Üye aidat borçları nedeniyle hakkında yasal işlem başlatılan üyelerimizin vefat bilgisinin alınması durumunda üye aidat borçlarının silinmesine ve yasal işlem sebebiyle yapılan masraflar Oda tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.

 

Oda çalışma ilkelerine aykırı davranışları nedeniyle 3 üyemiz Oda Onur Kurulu’na verilmiştir.

 

Yeni mezun meslektaşlarımızı ve tekstil mühendisliği bölümü öğrencilerini oda üyeliğine özendirmek için mezuniyet törenlerine katılarak dereceye girenlere hediyeler verilmiş, öğrencilerin düzenledikleri etkinliklere maddi ve manevi destek sağlanmıştır.

 

Oda örgütlülüğünün geliştirilmesi amacıyla TMMOB örgütlülüğü üzerine sohbet toplantısı düzenlenmiştir.

 

Günümüzün en önemli iletişim aracı olan e-posta yoluyla Oda ve Şube haberlerinin “TMO’dan Haberler” başlığı altında üyelere gönderilmesine devam edilmiş, bu gönderiler görüntü ve periyot olarak standarda kavuşturulmuştur. Çalışma dönemi içerisinde üyelerimize bu yolla 100’den fazla bilgilendirme mesajı yollanmıştır. Yapılan bu çalışmalar sonucunda aşağıda verilen son ziyaret istatistiklerinden de görüleceği üzeri web sitesi kullanımı 2010 yılı aynı dönemine göre %50 artmıştır.

 

Önceki dönemlerde başlatılan iş arayan üyelerimize oda kanalıyla ve internet ortamında yardımcı olma çalışmaları bu dönemde de devam etmiş, kendi sitemiz üzerinde 9. dönemde oluşturulan kariyer servisi bölümü etkin olarak kullanılmıştır. 10. Dönem boyunca sistemde 170 iş ilanı yayınlanmıştır.

 

Öğrenci üyelerle iletişimi güçlendirmek amacıyla öğrenci üyeler Oda otomasyon kayıt sistemine girilmeye başlanmış, haftalık bilgilendirmeler öğrencilere de ulaştırılmıştır.

 

TMO Öğrenci Üye Kampı geleneksel hale getirilmiştir. TMO 3. Öğrenci Üye Kampı gerçekleştirilmiş, TMO 2. Öğrenci Üye Kurultayı ve 4. Öğrenci Üye Kampı planlanmış ancak olumsuz hava şartları nedeniyle 2012 yılına ertelenmek zorunda kalınmıştır.

 

Odamızın kuruluş yıldönümü olan 23 Mayıs 2010 ve 2011 tarihlerinde üyelerimizin kayıtlı cep telefonlarına mesaj göndererek Oda kurum kimliğini algılama seviyesinin yükseltilmesi amaçlanmıştır.

 

Firmalarda sorumlu müdür olarak çalışacak üyelerimiz için sözleşme örneği hazırlanmıştır.

 

Oda Üyelik Formu, deri mühendisi üyelerimizi de dikkate alarak tekrar düzenlenmiştir.

 

Oda-üye ilişkisine yönelik alınan bazı Oda Yönetim Kurulu kararları aşağıda özetlenmiştir.

 

KARAR NO:22

Yöre katsayı tablosunun aynı kalmasına, İstanbul ilinde çalışan Tekstil Mühendisi asgari (brüt) ücretinin değiştirilmeyerek 2.083 TL (katsayı:1) olarak belirlenmesine ve Tekstil Mühendisi yerleşim bölgelerine göre 2010 yılı asgari ücret(brüt) tablosunun ekteki gibi olmasına, ilgili kurumlara gönderilmesine ve Oda’nın web sayfasında yayınlanmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:33

33.1. 1539 Sicil Numaralı Üyemiz Beste GÜÇ’ün hastalığı sebebiyle üyeliğinin 31.12.2010 tarihine kadar askıda olma halinin devamına,

33.2. 295 Sicil Numaralı Üyemiz Uğur USLU’nun hastalığı sebebiyle üyeliğinin 31.12.2010 tarihine kadar askıda olma halinin devamına,

33.3. 250 Sicil Numaralı Üyemiz Emine VİDİLLİ emekli olduğuna dair evraklarına istinaden üyelik statüsünün 01.01.2009 tarihinden itibaren emekli durumuna geçirilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:35

Eksik evrakları nedeni ile ilgili yazı ellerine ulaştırılan ve evraklarını tamamlamaları için kendilerine verilen 30 gün süre içinde evraklarını tamamlamayan,  38 kişinin üyelik başvurularının iptaline ve başvuru belgelerinin tutanak ile imha edilmesine karar verilmiştir. İlgili kişilerin listesi kararlar ekimizde ayrıntılı olarak verilmiştir.

 

KARAR NO:64

Yeni Öğrenci Üyelerin kayıt bilgilerinin Oda otomasyon sistemine girilmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:73

73.1. TMO 3. Öğrenci Üye Kampının 8-9-10 Ekim 2010 tarihleri arasında Muğla/Akyaka Orman Kampında gerçekleştirilmesine ve düzenlenme görevinin Denizli Şubeye verilmesine,

73.2. Kampa katılımın sağlanması için tüm şubelere bilgilendirme yazısı gönderilmesine, organizasyon ile ilgili duyuruların tmo.org.tr adresinde yayınlanmasına,

73.3. Kampa katılacak öğrenci üyelerimizin kamp yerine olan ulaşım giderlerinin en az yarısını Şubelerin karşılamasına, diğer yarısının öğrencilerden alınmasına,

karar verilmiştir.

 

KARAR NO:96

Oda üyesi olmadan tekstil mühendisi ünvanıyla bilirkişilik yaptığı tesbit edilen Eren FEDAKAR hakkında, avukatımız Ertan TAŞDEMİR’in her türlü yasal girişimde bulunmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:135

Oda üyesi olmayan tekstil mühendislerinin bilirkişilik yapamaması konusunda açıklama yapmak üzere İzmir İl adalet Komisyonu Başkanlığı’nın Oda Hukuk Danışmanı Avukat Ertan TAŞDEMİR ve Oda Müdürü Ahmet H. DİNÇER tarafından ziyaret edilmesine, bu konudaki gelişmeye göre şubelerin bulunduğu illerde benzer bir çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:138

28.02.2011 tarihi itibariyle 2011 yılı ve tüm eski aidat yükümlülüklerini yerine getiren üyelerimize Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmesi’nin yıllık brüt prim bedeli 3,15 TL olan ferdi kaza sigortası poliçesinden hediye edilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:166

İstanbul Şube tarafından hatalı 5 yıl+cari yıl uygulaması yapılan ve kesilen makbuzda 2008 sonuna kadar borçları olmadığı belirtilen üyeler 126 Sicil Numaralı Şemsettin Polat, 445 Sicil Numaralı Abdullah Ay, 793 Sicil Numaralı Aşkın Güzel, 794 Sicil Numaralı Gökmen Kılıçoğlu, 817 Sicil Numaralı Nihat Gençal, 950 Sicil Numaralı Erşen Özer, 991 Sicil Numaralı Adnan Çakır’ın 01.01.2009 ve sonrası üyelik aidatından sorumlu olmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:186

6111 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 17.maddesinin 11. fıkrasında belirtilen, Odalarına ait borcu bulunan üyelere ödeme kolaylığı sağlayan hükmün uygulanıp uygulanmaması konusu TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan 259 sayılı karar ile Odalara bırakılmıştır.

Oda Ana Yönetmeliği gereğince gecikmiş üye aidatları güncel aidat tutarı üzerinden alınmakta, faiz işletilmemektedir.

Oda üyelik aidatı borcunu belirli sürede ödemeyen üyeler için Oda Yönetim Kurulu kararı ile yasal yollara başvurulabilmektedir. Bu durumda Borçlar Kanunu gereği icraya konu olan aidat tutarına yasal faiz oranında faiz uygulanmaktadır. Bu oran 2011 yılı için yıllık %9’dur. Bu tutarı taksitlendirmek getireceği takip yükü nedeniyle uygun olmayacaktır.

Oda Avukatımız Ertan Taşdemir’in 16.04.2011 tarihli yazısında belirttiği şekilde 6111 Sayılı Yasa zaten asıl alacak da indirim için değil, faiz ve diğer gecikme zamlarını yapılandırmak için çıkartılmıştır.

Bu durumda 6111 Sayılı yasa kapsamında üye aidat borçlarının yapılandırılmasına imkan olmadığına ve kararın üyelerimize e-posta yoluyla duyurulmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:201

 1. Sınıf gayrisıhhi işletmelerde sorumlu müdürlük yapacak tekstil mühendisi ve deri mühendislerinin çalıştıkları firmalar ile ekli Sorumlu Müdürlük Sözleşmesi’ni yapmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

 

KARAR NO:204

23 Mayıs 2011 tarihinin Odamızın 19. kuruluş yıl dönümü olması nedeniyle üyelerimize cep telefonu ve e-posta yoluyla “Odamızın 19.kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. TMO 19. yılında sizlerden aldığı güç ve destekle büyümeye, gelişmeye devam ediyor. TMO Yönetim Kurulu” kutlama mesajının gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

KARAR NO:228

228.1. Üye aidat borçları 2010 yılı sonu itibariyle 24 ay ve üzeri olan Oda Üyelerinden borçlarının tahsili için 6235 sayılı kanunun 30.maddesinin uygulanacağı hatırlatılacak şekilde Oda Vekili Avukat Ertan TAŞDEMİR tarafından bildirim hazırlanmasına, bildirimlerin üyelere PTT yolu ile iadeli taahhütlü olarak gönderilmesine,  

228.2.  Oda Vekili Avukat Ertan TAŞDEMİR tarafından başlatılacak yasal takip işleminin Oda Üye Sicil Numarası’na göre büyükten küçüğe doğru yapılmasına,

karar verilmiştir

KARAR NO:235

Oda 10. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısında görüşülen konular arasında Oda organlarında bulununlar için TMMOB veya bağlı Odaların işleyişi hakkında bilgili kişilerden TMMOB ve Oda Örgütlüğü üzerine eğitim alınması bulunmaktadır. Bu eğitimin tüm Oda organlarını kapsayacak şekilde 10. Dönem sonuna kadar gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:242

9 Ekim 2010 Tarihli, Yönetim Kurulu 102 sayılı kararında, üyelikten istifa etmek isteyen üyelerden istenmesine karar verilen taahhütname metninin Oda Hukuk Danışmanı Avukat Ertan TAŞDEMİR’in görüşü doğrultusunda, aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.

 

Taahhütname

Mesleki faaliyette bulunmadığımdan dolayı Tekstil Mühendisleri Odası’ndan istifamın kabulüne, bu kabule yönelik olarak Oda üyeliğimin sona ermesinden itibaren Mühendis ünvanı ile imza yetkisini kullanmayacağımı, tekstil sektöründe çalışmaya başladığımda derhal Odaya bildirimde bulunacağımı beyan ve taahhüt ederim.

   Ad   Soyad           

   Sicil No

   İmza

KARAR NO:243

İllerdeki İl Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarına tekstil mühendisi ünvanıyla bilirkişilik başvurusu yapan, Oda üyesi olmayan kişiler hakkında, Şube ve il temsilcilerinin bulunduğu illerde Oda avukatı tarafından hazırlanacak itiraz dilekçesi ile, başvurularının geçersiz sayılması için itirazda bulunulmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:275

Üye aidat borçları nedeniyle hakkında yasal işlem başlatılan üyelerin vefatı durumunda Oda Hukuk Danışmanı Avukat Ertan TAŞDEMİR’in 29.01.2012 tarihli yazılı görüşü doğrultusunda üye aidat borçlarının silinmesine ve yasal işlem sebebiyle yapılan masrafların Oda tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:283

Oda üyelik formunun, çalışma alanı ve uzmanlık alanı bölümlerinin deri mühendisliğini de kapsayacak şekilde düzenlenerek ekteki şekilde olmasına karar verilmiştir.

 

4.5.1.2. Oda Merkezi-Şube-İl Temsilciliği İlişkileri

 

Bu çalışma döneminde yapılan şube denetleme raporlarının incelenmesi sonucunda, oda iç işleyişi ile ilgili çeşitli aksaklıklar yaşandığı ve hatalı uygulamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Denetleme kurulu ve Merkez Yönetim Kurulumuzca belirlenen eksik yada hatalı uygulamalar ile ilgili şubelerimize yazılı ve/veya sözlü bildirimler yapılmıştır.

Denetleme Kurulunun İstanbul Şube denetimine ilişkin 22.11.2010 tarihli raporunda yönetmeliğe aykırı bir durumun tespit edilmiş olması nedeniyle, İstanbul Şube Yönetim Kurulu görevden alınmış, yedek üyelere çağrı yapılmış, hiçbirinin görevi kabul etmemesi üzerine yeni yönetim kurulu atanmıştır.

 

Güney Bölge Şube, Bursa Şube ve İstanbul Şubenin daha iyi hizmet verebilecekleri ofislere taşınma talepleri değerlendirilerek uygun bulunmuştur.

 

Odamızın Şubesinin bulunmadığı bazı illerde temsilimizi sağlamak amacıyla il temsilcilikleri atamaları yapılmıştır.

 

Güney Bölge Şubenin SODES Projesi ve Bursa Şubenin 6 Sigma Eğitimi Projesi değerlendirilmiş ve şubelere yetki verilmiştir.

 

TMMOB Hukuk Bölümünden alınan bilgiye uygun olarak Şubelerden Oda mühürü alınmış, yerine şube kaşesi verilmiştir.

 

Şubelerin yaptıkları organizasyonlarda Oda en az bir yönetim kurulu üyesiyle temsil edilmeye çalışılmış, bu organizasyonlar için maddi manevi destek olunmuştur.

 

Şubelerin demirbaş listelerinin güncellenmesine yönelik talepleri değerlendirilmiş ve demirbaştan düşüm onayları verilmiştir.

 

Şubelerin üyenin yararına olarak diğer kurumlarla işbirliği yapmasına olumlu yaklaşılmıştır.

 

İzmir Şube yönetim kurulu sayısından eksilme olması ve yedek üye kalmaması nedeniyle atama yapılmıştır.

 

Merkez-Şube ilişkileri ile ilgili Merkez Yönetim Kurulu kararlarının bazıları aşağıda verilmiştir.

 

KARAR NO:5

Isparta İl Temsilciği’ne 1052 Sicil Numaralı Üyemiz Sibel Kaplan’ın atanmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:32

TMMOB TMO Ankara İl Temsilcisi olarak 942 Sicil Numaralı Üyemiz Zahide İMER’in atanmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:54

Tekirdağ İl Temsilcisi olarak 1225 Sicil Numaralı Üyemiz Nabi ERTÜRK‘ün atanmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:55

Güney Bölge Şube Yönetim Kurulu’nun, İncilipınar mah. Nail Bilen cad. Sokak no 11, Ayıntap İş Merkezi Kat 3 Numara 314 Şehitkamil / Gaziantep adresindeki büroyu 240 TL/ay bedel ile kiralama talebinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

KARAR NO:56

Bursa Şube Yönetim Kurulu’nun, Odunluk Mahallesi Akademik Odalar Yerleşkesi adresindeki büroyu 150 TL/ay bedel ile kiralama talebinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

KARAR NO:78

Şubelerden, resmi mühürlerin Oda merkezine iade edilmesinin istenmesine, şubelere üzerinde Şube ismi, kuruluş tarihi bilgileri bulunan kaşe yaptırılmasına ve gönderilmesine, Resmi Oda Mühürünün sadece Oda Merkezinde bulunması ve kullanılmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:109

İzmir Şube’nin 17 Ekim 2010 tarihinde İzmir’de düzenleyeceği 1. Bowling Turnuvası etkinliğinde katılımcılara çekilişle ücretsiz dağıtmak üzere 20 adet Atatürk Baskılı t-shirt ve 20 adet Oda amblemli kravatı kullanma isteğinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

KARAR NO:110

110.1. Güney Bölge Şube’nin başvurduğu Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Destek Programı SODES Projesinin yürütme görev ve yetkisinin Güney Bölge Şube’ye verilmesine,

110.2. Proje sebebiyle ihtiyaç doğması üzerine Güney Bölge Şube’de görevlendirilmek üzere Oda web sitesinde yayınlanan ilana yapılan başvurular üzerinden Güney Bölge Şube Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesi sonucunda Merkez Yönetim Kurulu’na önermiş olduğu 33232601752 T.C. kimlik numaralı İrem SOYDAN’ın 5 Kasım 2010 tarihi itibari ile Şube Büro Görevlisi unvanıyla, brüt 1500 TL ücretle göreve başlamasına ve kendisiyle şube büro görevlisi sözleşmesinin yapılmasına,

karar verilmiştir.

 

 

 

KARAR NO:112

Güney Bölge Şube’nin düzenlediği Güncel Gelişmeler Çerçevesinde Tekstil Teknolojileri Semineri – 5 etkinliğine Yönetim Kurulu’nu temsilen Yılmaz ERBİL’in katılmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:137

Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Şube Yönetim Kurulu

          Madde 61 — Şube yönetim kurulu Şube Genel Kurulunca seçilen yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu üye sayısı Tekstil Mühendisleri Odası Örgüt Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliğine göre belirlenir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra, en geç yedi gün içinde, eski sekreterin çağrısı ile, ilk toplantısını yapar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oyla başkan, başkan vekili, sekreter ve saymanını seçerek göreve başlar. Yönetim Kurulu, en az onbeş günde bir salt çoğunlukla toplanır. Toplantıyı başkan, bulunmaz ise başkan vekili o da bulunmazsa sekreter yönetir.

Şube Yönetim Kurulu üyeliğinin düşmesi

          Madde 63 — Nedeni ne olursa olsun, üç ay süre ile toplantılara sürekli olarak katılmayan ya da katılmayacağını bildiren veya özürsüz olarak bir yılda toplantıların dörtte birine katılmayan şube yönetim kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer. Şube yönetim kurulu üyelerinin yarısından fazlasının birlikte çekilmesi durumunda, yerleri yedeklerle doldurulur ve ilk toplantıda yeniden görev bölümü yapılır. Şube yönetim kurulu tam sayısını oluşturacak yeterli sayıda yedek üyenin kalmaması durumunda, kalan üyelerin önerdiği iki katı aday arasından Oda Yönetim Kurulunca atama yapılarak üye sayısı tamamlanır. Şube yönetim kurulu üye sayısının, salt çoğunluğun altına düşmesine karşın kalan üyeler bir ay içinde yeterli aday önermezlerse, Oda Yönetim Kurulunca doğrudan atama yapılır. Atama ile gelen yönetim kurulu üyeleri Oda Genel Kurulunda doğal delege olamazlar.

Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan 22.11.2010 tarihli İstanbul Şube denetleme raporunun 43. maddesinde İstanbul Şube Yönetim Kurulu’nun 04.05.2010 tarihinden sonra toplanmadığı belirtilmektedir. Oda Ana Yönetmeliği 61. ve 63. maddelerine istinaden İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin yerlerine sırasıyla yedek üyeler

– 123 sicil numaralı Muammer ELBİRLİK,

– 1044 sicil numaralı Şengül MENTEŞ,

– 1201 sicil numaralı Ramazan ADAMHASAN,

– 1242 sicil numaralı Murat ARAZ,

– 1256 sicil numaralı Timur YEŞİLGÖZ,

– 1403 sicil numaralı Hüseyin KAYA,

– 1600 sicil numaralı Serap AYBAY‘ın çağrılmasına, yeni oluşacak İstanbul Şube Yönetim Kurulunun ilk toplantısını 16 Şubat 2011 tarihine kadar yaparak görev dağılımını belirlemesine ve durumun denetleme tarihindeki İstanbul Şube Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerine bildirilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:154

İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Azim KAYA’nın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliği için davet gönderilen yönetim kurulu yedek üyelerinin de istifası nedeniyle yönetim kurulu üyeliği için önerilen 815 sicil numaralı Esen Leyla İMREN’in İzmir Şube Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:170

Güney Bölge Şube 04.02.2011 tarih ve 2011.02/14 sayılı yazısında belirtilen, SODES Projesi kapsamında istihdam edilecek tekstil mühendisine, Oda Yönetim Kurulu 137 sayılı kararı ile Gaziantep ili için belirlenen tekstil mühendisi asgari brüt ücreti olan 1.860 TL ücret verilmesi gerektiği konusunda Şube Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:171

Güney Bölge Şube’nin, TC Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’na bağlı Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında Akdeniz İhracatçılar Birliği’nin teknik tekstiller alanında tekstil mühendislerine eğitim vermek ve istihdam sağlamak amaçlı projesine iştirakçi olarak katılımın TMMOB Hukuk Bölümünün olumlu görüşünün alınarak uygunluğuna karar verilmiştir.

 

KARAR NO:203

Tekirdağ İl Temsilcisi Nabi Ertürk’ün, 20.05.2011 tarihli görevinden istifa dilekçesinin kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

 

KARAR NO:210

26 Haziran 2011 Pazar günü saat 15:00’de İzmir Şube Yönetim Kurulu ile Oda Merkezinde,  Oda ve Şube çalışma programlarına uygun olarak gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirmek, gerçekleştirilecek faaliyetler için görüş alış verişinde bulunmak üzere ortak toplantı yapılmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:213

213.1. Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan 22.11.2010 tarihli İstanbul Şube denetleme raporunun 43. maddesinde İstanbul Şube Yönetim Kurulu’nun 04.05.2010 tarihinden sonra toplanmadığı belirtilmiştir, Oda Ana Yönetmeliği’nin 61. ve 63. maddelerine istinaden İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin geçersiz olması nedeniyle yerlerine yedek üyeler;

– 123 sicil numaralı Muammer ELBİRLİK,

– 1044 sicil numaralı Şengül MENTEŞ,

– 1201 sicil numaralı Ramazan ADAMHASAN,

– 1242 sicil numaralı Murat ARAZ,

– 1256 sicil numaralı Timur YEŞİLGÖZ,

– 1403 sicil numaralı Hüseyin KAYA,

– 1600 sicil numaralı Serap AYBAY,

çağrılmıştır. Yedek üyelerden hiç kimsenin görevi kabul etmemesi nedeniyle Oda Ana Yönetmeliği 63. maddesine istinaden İstanbul Şubemize kayıtlı üyelerimizden;

– 265 sicil numaralı Abdi KÖSE,

– 409 sicil numaralı Feyyaz KURAN,

– 488 sicil numaralı Ahmet BAYKAN,

– 1225 sicil numaralı Nabi ERTÜRK,

– 1803 sicil numaralı Aykut ÜSTÜN,

– 1804 sicil numaralı Gürbüz ÇEVİK,

– 1805 sicil numaralı Erol BOZTOSUN’un,

İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına,

213.2. İstanbul Şube yeni Yönetim Kurulunun 15 Haziran 2011 tarihine kadar ilk toplantısını yaparak görev dağılımını belirlemesine,

213.3. İstanbul Şube demirbaşlarının ve evraklarının yeni Yönetim Kuruluna teslimi için Melike Anıl BİNGÖL’ün ve Ahmet Hulusi DİNÇER’in görevlendirilmesine,

213.4. İstanbul Şube ofisinin aylık 700 TL olan 2011 yılı Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayı kiralarının ve Haziran 2010-Haziran 2011 arası döneme ait, ofisin bulunduğu Yunus İş Merkezi bina aidat gideri olan 495 TL’nin Oda Merkezi tarafından ödenmesine,

karar verilmiştir.

 

KARAR NO:231

231.1. Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın, Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı’na (BEBKA) “Tekstil Mühendisleri için Tekstil Sektöründe Altı Sigma Uygulamaları Eğitimi” konulu proje için başvurma onayı isteğinin uygunluğuna,

231.2. Projenin başvurusunun kabul edilmesi durumunda projeyi yürütme görev ve yetkisinin Bursa Şube Yönetim Kurulu’na verilmesine,

karar verilmiştir.

 

KARAR NO:232

Güney Bölge Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın önerisi dikkate alınarak;

232.1. 1497 sicil numaralı Mehmet ŞENÇİÇEK’in Kahramanmaraş İl Temsilciliği’ne atanmasına,

232.2. 1572 sicil numaralı Yılmaz ERBİL’in Adana İl Temsilciliği’ne atanmasına,

karar verilmiştir.

 

KARAR NO:241

Oda Yönetim Kurulu 192 sayılı kararı ile TMO 4. Öğrenci Üye Kampı ve 2. Öğrenci Üye Kurultayının, düzenlenme için görevlendirilen Denizli Şubenin önerisi doğrultusunda olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:256

İstanbul Şube Yönetim Kurulu’nun 14 Eylül 2011 tarihli toplantısı 18 sayılı kararında belirtilen, İstanbul Şube ofisinin Üniversite Mahallesi, Bağlariçi Caddesi, No:22, Kat:2 Firüzköy, Avcılar / İstanbul adresine, 31.12.2012 tarihine kadar kira bedelsiz taşınması isteğinin uygunluğuna,

karar verilmiştir.

 

KARAR NO:285

İstanbul Şubenin 16.01.2012 tarih ve 12.02.1 sayılı yazısıyla, demirbaştan listesinin yazı ekindeki haliyle güncellenmesine ilişkin onay istediğinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

KARAR NO:286

Denizli Şubenin İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifika Eğitimlerine, Oda üyelerinin indirimli katılabilmesi için İSGDEM İş Sağlığı Güvenliği Danışmanlık Eğitim Müh. Hiz. Ltd. Şti. ile protokol imzalama isteğinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

4.5.1.3. Oda Çalışanları ve Diğer Görevliler

 

Bu çalışma döneminde odanın kurumsal işleyişi ile ilgili olarak Tekstil Mühendisi istihdam edilmesine devam edilmiştir. Buna paralel olarak 11 Nisan 2010 – 10 Ocak 2011 tarihleri arasında Oda Teknik Görevlisi ve Oda Müdürü kadrolarında iki tekstil mühendisi ile çalışılmıştır. Oda teknik görevlimiz 10 Ocak 2011 tarihinde kendi isteğiyle ayrılmıştır.  Oda Yönetim Kurulu tarafından Oda müdürü yanında Oda teknik görevlisi yerine Oda büro görevlisi ile çalışmaya karar verilmiştir.

 

Şubelerin gelir getirici projeler üretmelerine paralel olarak eleman istihdam etmelerine olumlu yaklaşılmıştır. Bu konuda Denizli Şube için uygun kişi arayışına geçilmiştir.

 

Çalışma dönemi içerisinde kurumsal işleyişi kolaylaştırmak ve ilgili konularda sürekli danışmanlık hizmeti almak için bir avukat ve bir mali müşavir ile sözleşme yapılmıştır. Ayrıca Oda web sitesi ile otomasyonun sürekli olarak güncel kalmasını sağlamak üzere sözleşme yapılarak profesyonel destek alınmaya devam edilmiştir.

 

Oda çalışanları ve diğer görevliler ile ilgili alınan bazı kararlar aşağıda özetlenmiştir.

 

KARAR NO:4

535 sicil numaralı üyemiz Ahmet Hulusi Dinçer’in Oda Müdürü olarak 2.095,27 TL brüt ücret ile TMO Oda Müdürü iş sözleşmesi çerçevesinde istihdam edilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:14

14.1. Web sayfamızda yer alan web otomasyon üzerinde verilebilecek hizmetler,  bilgisayar destek için verilebilecek hizmetler için Ünal KARAASLAN ile sözleşme yapılmasına,

14.2. Aralık 2009 tarihli Ünal KARAASLAN ile imzalanan hosting sözleşmesinin de bu sözleşmeye dahil edilmesine,

14.3.  Avans olarak 100 TL ve toplamda net olarak 600 TL verilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:133

133.1. Oda Teknik Görevlisi Esen Leyla İMREN’in 10.01.2011 tarihinden itibaren istifasının kabul edilmesine, kullanmadığı 6 günlük yıllık izin ücretinin Ocak 2011 maaş bordrosuna eklenerek kendisine ödenmesine,

133.2. Oda Büro Görevlisi kadrosu işe alımıyla ilgili Oda  Saymanı Ahmet DEMİRCİOĞLU’na ve Oda Müdürü Ahmet H. DİNÇER’e yetki verilmesine,

karar verilmiştir.

 

KARAR NO:158

Oda Büro Görevlisi kadrosuna yapılan başvurulardan Oda Saymanı Ahmet DEMİRCİOĞLU ve Oda Müdürü Ahmet H. DİNÇER’in görüşmesi sonucunda uygun buldukları 39154215336 T.C. kimlik numaralı Esra YEŞİLSU’nun 25.01.2011 tarihinde, Oda merkezinde aylık brüt 838,10 TL ücret ile büro görevlisi olarak göreve başlamasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:179

Esra YEŞİLSU’nun görevinden ayrılacak olması nedeniyle boşalacak Oda Büro Görevlisi kadrosu için yapılan başvurulardan Oda Müdürü Ahmet H. DİNÇER’in görüşmesi sonucunda uygun bulduğu 51490223646 T.C. kimlik numaralı Gaye UYSAL’ın 21.03.2011 tarihinde, Oda merkezinde aylık brüt 977,79 TL ücret ile büro görevlisi olarak göreve başlamasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:218

Denizli Şube’nin 24.06.2011 tarih ve 11.02/74 sayılı yazısında belirttiği gelir getirici projeleri dikkate alınarak Şube Teknik Görevlisi istihdam isteğinin uygunluğuna, tam zamanlı çalışacak tekstil mühendisi araştırması için Denizli Şubeye yetki verilmesine, Denizli Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenen adaylar ile mülakat ve aralarından uygun kişinin seçimi konusunda Onur BİLENOĞLU ve M.Murat İLHAN’ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.

 

4.5.2. Örgüt İçi Toplantılarımız

 

Yeni çalışma döneminde Oda merkezi – Şube  arası iletişimi artırmak, oda iç işleyişini düzenlemek ve yapılacak faaliyetleri planlamak amacı ile Oda-Şube Yönetim Kurulları ortak toplantıları düzenlenmiştir. Sadece Güney Bölge Şube ve İstanbul Şube ortak toplantıları uygun zaman ayarlanamaması nedeniyle gerçekleştirilememiştir.

 

Bu çalışma döneminde iki danışma kurulu toplantısı yapılmış, birimler arası iletişim ve koordinasyonun artırılması hedeflenmiştir.

 

Örgüt içi toplantılara ilişkin Merkez Yönetim Kurulu kararların bazıları aşağıda verilmiştir.

 

KARAR NO:142

 1. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısının 16 Nisan 2011 Cumartesi günü Oda merkez ofisinde yapılmasına ve tüm şube yönetim kurulu üyelerinin katılımının sağlanmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:153

19 Şubat 2011 Cumartesi günü saat 15:00’de Bursa Şube Yönetim Kurulu ile şube ofisinde toplantı yapılmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:165

Oda 10. Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısına, MİSEM Mesleki Bilimsel Kurul Üyelerinin, Bilirkişilik Belgelendirme Kurulu Üyelerinin, Tekstil ve Mühendis Dergisi Yayın Koordinatörü ve Yazı İşleri Müdürü’nün davet edilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:174

12 Mart 2011 Cumartesi günü saat 15:00’de Denizli Şube Yönetim Kurulu ile şube ofisinde toplantı yapılmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:177

177.1.Oda Yönetim Kurulu’nun 142 sayılı kararı ile 16 Nisan 2011 tarihinde yapılması kararlaştırılan 10. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı gündeminin aşağıdaki gibi olmasına,

 

Birinci Oturum

11:00-11:15    Oda Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BİNGÖL’ün açılış konuşması

11:15-12:05    Şube Başkanlarının Bilgilendirme Konuşmaları (10’ar dakika)

12:05-13:00    Oda Genel Sekreterinin Bilgilendirme Konuşması

 • SMM-MİSEM yönetmelikleri ve uygulamaları,
 • Görev zararı uygulaması,
 • Oda web istatistikleri,
 • İstanbul Şube Yönetim Kurulu durumu hakkında bilgi,
 • TMO 2. Öğrenci Üye Kurultayı

13:00-14:00    Ara

 

İkinci Oturum

14:00-14:30    Oda Genel Saymanının Mali Durum Hakkında Bilgilendirme Konuşması

14:30-15:00    Tekstil ve Mühendis Dergisi hakkında Yazı İşleri Müdürü Ü. Halis Erdoğan’ın ilgilendirmesi

15:00-15:15      Ara

15:15-16:00    Oda ve Şubeler bir sonraki dönem hazırlıkları

16:00-17:00    Dilek ve Öneriler

177.2. Danışma Kurulu katılımcılarına 16 Nisan 2011 Cumartesi günü akşamı yemek düzenlemesi konusunda Oda Müdürü Ahmet H. Dinçer’in görevlendirilmesine,

karar verilmiştir.

KARAR NO:187

Oda 10. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısında görüşülen konulardan;

187.1.Yönetmelikler kitabının basım hazırlıkları konusunda Gülçin CİLVELİ’ye görev verilmesine,

187.2.Uşak Valiliği’ne Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimleri konusunda işbirliği yapmak üzere dilekçe verilmesine,

187.3.Çalışma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü, İzmir-Gaziantep-İstanbul-Denizli-Bursa SGK İl Müdürlükleri’ne Tekstil Mühendisi Asgari Ücret Listesinin bildirilmesine ve firmalarda çalışan tekstil mühendisleri için ücret bildirimlerinin en az listedeki kadar olması konusunda yazı yazılmasına,

187.4. tekstilvemuhendis.org.tr ve jte.org.tr alan adlarının kullanım haklarının satın alınmasına,

karar verilmiştir.

 

KARAR NO:240

240.1. Oda 10. Dönem 2. Danışma Kurulu toplantısının 17 Aralık 2011 Cumartesi günü Oda merkez ofisinde yapılmasına,

240.2. MİSEM Mesleki Bilimsel Kurul Üyelerinin, Bilirkişilik Belgelendirme Kurulu Üyelerinin, Tekstil ve Mühendis Dergisi Yayın Koordinatörünün, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Müdür Yardımcılarının davet edilmesine,

240.3. Toplantı gündeminin aşağıdaki gibi olmasına,

Birinci Oturum

 

11:15-11:30    Oda Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BİNGÖL’ün açılış konuşması

11:30-13:00    TMMOB Örgütlülüğü Üzerine Söyleşi

MMO İzmir Şube Sekreter Üyesi Melih YALÇIN ve/veya

MMO İzmir Şube 23. Dönem Başkan Vekili Kazım UMDULAR

13:00-14:00    Ara

 

İkinci Oturum

14:00-14:50    Şube Yönetim Kurulu Başkanlarının şube faaliyetleri hakkında bilgilendirmeleri (10’ar dk)

14:50-15:20    Oda Genel Sekreteri M. Murat İLHAN’ın bilgilendirmesi

 • Dönem Çalışma Raporuna göre 1.Danışma Kurulu toplantısından bugüne yapılanların değerlendirilmesi,
 • Oda Denetim Yönetmeliği taslağı
 • Genel Kurula sunulacak yönetmelik değişiklik önerileri,
 • Oda Denetleme Kurulu üye sayısının artırılması
 • Oda Öğrenci Üye Yönetmeliği’nin 06.03 maddesindeki Oda öğrenci üyeliği 1 yıl için geçerlidir cümlesinin “Öğrenci Üyelik kişi mezun oluncaya ve/veya okul ile ilişiği kesilene kadar geçerlidir” şeklinde değiştirilmesi.
 • TMMOB’nin Ağır ve Tehlikeli İşler davası konusunda bilgilendirme,
 • Şubelerin projelerini bütçelendirme gerekliliği,
 • Oda Web istatistikleri

15:20-15:30    Oda Genel Saymanı Ahmet DEMİRCİOĞLU’nun mali durum hakkında bilgilendirmesi

15:30-15:50    Ara

15:50-17:10    Gelecek dönem Oda Yönetim organları hakkında görüşmeler

 • MİSEM Mesleki Bilimsel Kurul Üyelerinin, Bilirkişilik Belgelendirme Kurulu Üyelerinin, Tekstil ve Mühendis Dergisi yöneticilerinin görüşlerini bildirmesi,
 • Şube yönetimlerinin görüşlerini bildirmesi
 • Oda Onur Kurulunun görüşlerini bildirmesi
 • Oda Denetleme Kurulunun görüşlerini bildirmesi
 • Oda Yönetim Kurulunun görüşlerini bildirmesi

17:10-17:30    Dilek ve Öneriler

 

240.4. Danışma Kurulu katılımcılarına 17 Aralık 2011 Cumartesi günü akşamı yemek düzenlemesi konusunda Oda Müdürü Ahmet H. Dinçer’in görevlendirilmesine,

karar verilmiştir.

 

4.5.3. Eğitim

 

Oda 10. Dönem Genel Kurulunda kabul edilen MİSEM Yönetmeliğini hayata geçirmek için MİSEM Koordinatörü, Mesleki Bilimsel Kurulu, Birim Sorumluları atanmış ve MİSEM Uygulama Yönergesi hazırlanmıştır. MİSEM eğitimi kapsamında dört bilirkişilik belgelendirme eğitimi düzenlenmiş ve 29 kişi belgelendirilmiştir.

Yine MİSEM kapsamında Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışanlara mesleki eğitim verecek eğitmenlerin eğitimine yönelik beş kurs açılmış ve 29 kişiye kurs verilmiştir.

 

MİSEM Mesleki Bilimsel Kurulu ve Birim Sorumluları ortak toplantısı yapılmış, eğitim konuları belirlenmiş ve şubelere bildirilmiştir. Şubeler üyelerinin taleplerini dikkate alarak bu konulardan eğitimler düzenlemişlerdir.

 

Eğitim faaliyetlerinden bir diğeri ise üniversitelerle işbirliğinin geliştirilerek öğrencilerin düzenledikleri faaliyetlere destek olmak şeklinde gerçekleşmiştir. Öğrencilere yönelik teknik ve sosyal amaçlı geziler, Tekstil Mühendisliği öğrencilerinin düzenlediği ulusal öğrenci toplantılarına verilen destek, üniversite ve öğrenci üyeler ile ilişkilerimizin gelişmesine yardımcı olmuştur. Eğitim faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu kararları aşağıda verilmiştir;

 

KARAR NO:11

11.1. MİSEM Koordinatörü olarak Oda Müdürümüz 0535 Sicil Numaralı Ahmet Hulusi Dinçer’in atanmasına,

11.2. Yönetmelik çerçevesinde şubelerde MİSEM birimleri oluşturulması için şubelerden bilgi istenmesine karar verilmiştir

 

KARAR NO:25

25.1. Tekstil Uzmanlık Alanları Bilirkişilik Kurs Eğitmeni olarak  4 Sicil Numaralı Üyemiz  Güngör DURUR’un, 194 Sicil Numaralı Üyemiz Ayşe OKUR’un, 504 Sicil Numaralı Üyemiz Atila SÖNMEZ’in, 651 Sicil Numaralı Üyemiz A.Merih SARIIŞIK’ın atanmasına, gerekli evrakları teslim etmeleri durumunda kendilerine Bilirkişilik Mühendis Yetki Belgesi verilmesine,

25.2. Bilirkişilik Sınav Komisyonuna 535 Sicil Numaralı Üyemiz Ahmet H.DİNÇER’in, 651 Sicil Numaralı Üyemiz A.Merih SARIIŞIK’ın, 971 Sicil Numaralı Üyemiz Ü.Halis ERDOĞAN’ın atanmasına,

25.3. Temel Bilirkişilik Eğitimi’nin 1 gün, katılım ücretinin 250 TL olmasına, 5 Haziran 2010 tarihinde İzmir’de düzenlenmesine, Tekstil Uzmanlık Alanları Bilirkişilik Eğitiminin 2 gün, katılım ücretinin 500 TL olmasına 19-20 Haziran tarihlerinde İzmir’de düzenlenmesine, kursların en az 10 en çok  25 kişiye açılmasına,

25.4. Eğitmen ders/saat ücretlerinin net 75 TL olmasına,

25.5. Sınav komisyonu üyesine sınav süresi için 1 saatlik ,sınav değerlendirme süresi için 2 saatlik olmak üzere  toplamda 3 saatlik ücret  ödenmesine ve saatlik ücretin net 50 TL /saat  olmasına,

25.6. Bilirkişilik Mühendis Yetki Belgesi’nin verildiği yıla ait onay kutucuğu da olacak şekilde ekteki gibi düzenlenmesine ve Bilgisayar Otomasyon Programına yüklenmesine,

25.7. Bilirkişilik Mühendis Yetki Belgesi’nin yıllık vize ücretinin 50 TL olmasına,

25.8. Temel Bilirkişilik Eğitimi Başarı Belgesi’nin ekteki gibi düzenlenmesine,

25.9. Tekstil Uzmanlık Alanları Bilirkişilik Kurs Eğitmeni Yetiştirme Eğitmeni olarak 004 Sicil Numaralı Üyemiz Güngör DURUR’un, 194 Sicil Numaralı Üyemiz Ayşe OKUR’un, 504 Sicil Numaralı Üyemiz Atila SÖNMEZ’in, 651 Sicil Numaralı Üyemiz A.Merih SARIIŞIK’ın atanmasına

25.10.Tekstil Uzmanlık Alanları Bilirkişilik Kurs Eğitmeni Yetiştirme Eğitimi’nin açılmasına ve  bu eğitimlere katılım şartlarının hazırlanması için Bilirkişilik Belgelendirme Kurulu’na yetki verilmesine karar verilmiştir.

 

10- MİSEM Birim Sorumluları ve Mesleki Bilimsel Kurul atamaları hakkında görüşüldü.

 

KARAR NO:28

28.1. MİSEM Denizli Birim Sorumlusu olarak 1117 Sicil Numaralı Üyemiz Selçuk AKSARI, Güney Bölge Şube Birim Sorumlusu olarak 1499 Sicil Numaralı Üyemiz Dilan Canan ÇELİKEL, Bursa Şube Birim Sorumlusu olarak 1488 Sicil Numaralı Üyemiz Mahmut UGAN İzmir Şube Birim Sorumlusu olarak 1533 Sicil Numaralı Üyemiz Osman Engin KEÇECİ’nin atanmasına,

28.2. MİSEM Mesleki Bilimsel Kurulu Üyeliği’ne  194 Sicil Numaralı Üyemiz Ayşe OKUR’un, 265 Sicil Numaralı Üyemiz Abdi KÖSE’nin, 271 Sicil Numaralı Üyemiz Binnaz Meriç KAPLANGİRAY’ın, 418 Sicil Numaralı Üyemiz Handan TEMEL’in, 442 Sicil Numaralı Üyemiz R.Yener BAKKALBAŞI’nın atanmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:48

Bilirkişilik Sertifikasyon Eğitimleri’ni alan üyelerimiz tarafından doldurulan Eğitim Değerlendirme Anketi sonuçlarında yer alan:

-Hakemlik ve ekspertizlik konularında da örnekler verilmesi,

-Daha çok örnek olay anlatılması,

-Bilirkişi raporlaması ve vaka konusuna daha çok zaman ayrılması,

-Kurs sonunda uygulama yaptırılması,

önerilerinin Bilirkişilik Belgelendirme Kurulu’na iletilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO :53

53.1. MISEM Eğitim Uygulama Yönergesi hazırlama ve bir sonraki toplantıda Merkez Yönetim Kurulu’na sunma görevinin Murat İLHAN ve MİSEM Koordinatörü Ahmet H. DİNÇER ‘e verilmesine,

53.2. MİSEM Istanbul Birim Sorumlusu olarak 1170 Sicil Numaralı Üyemiz Sadık Ferdal ÇAĞLAYAN’ın atanmasına,

53.3. MİSEM Mesleki Bilimsel Kurulu Üyeliğine, 1756 Sicil Numaralı Üyemiz M.Mete Mutlu’nun atanmasına,

53.4. MISEM tarafından belirlenerek Merkez Yönetim Kurulu’na 2010 yılı içinde düzenlenmesi önerilen,

-Süreç Yönetimi,

-Tekstilde Nanoteknoloji Uygulamaları,

-Konfeksiyon İşletmeleri için İş Etüdü ve Metod Geliştirme,

-Çevreci Tekstiller,

konuları hakkında ön çalışma yapılmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:60

Ağır ve Tehlikeli İşler Belgelendirme Eğitimleri için Eğitmen Yetiştirme Kursunun ikincisinin, Denizli’de, 2010 Temmuz ayında düzenlenmesine karar verildi.

 

KARAR NO:65

4-5 Eylül 2010 tarihlerinde İstanbul’da, 2-3 Ekim Tarihlerinde Gaziantep’de, Tekstil Uzmanlık Alanları Bilirkişilik Belgelendirme Eğitimleri düzenlenmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:114

114.1. Eğitim maliyetlerini karşılayacak yeterli katılımcı olması durumunda Bursa İlinde Aralık ayı içinde Bilirkişilik Belgelendirme Eğitimi açılmasına,

114.2. Eğitimin bilirkişilik ile ilgili hukuki konuların anlatılacağı bölümünün eğitmeni olarak Oda Avukatı Ertan TAŞDEMİR’in görevlendirilmesine,

karar verilmiştir.

 

KARAR NO:163

Oda Yönetim Kurulu 3. toplantısında alınan 25.10 sayılı kararda belirtilen Tekstil Uzmanlık Alanları Bilirkişilik Kurs Eğitmeni Yetiştirme Eğitimi’nin 10. dönemde açılmamasına ve bu nedenle Bilirkişilik Belgelendirme Kurulu tarafından bu eğitimlere katılım şartlarının hazırlanması isteğinin ertelenmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:190

Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Oda öğrenci üyelerinden 21 kişinin İzmir’de düzenlenecek olan UTMOK seminerine geliş-dönüş yol ücretinin yarısı olan 840 TL’sinin Oda tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:194

194.1. Ağır ve Tehlikeli İşler Belgelendirme Eğitimleri için Eğitmen Yetiştirme Kursuna, en az  beş yıllık iş deneyimine sahip olan, Oda üyelik aidat borcu bulunmayan Oda üyesi kişilerin katılabilmesine,

194.2. Ağır ve Tehlikeli İşler Belgelendirme Eğitimleri için Eğitmen Yetiştirme Kursunun dördüncüsünün, Nisan ayı içinde Denizli’de düzenlenmesine,

karar verilmiştir.

 

KARAR NO:233

233.1. Eğitim maliyetlerini karşılayacak yeterli katılımcı olması durumunda, 1-2 Ekim 2011 tarihlerinde İstanbul ilinde Bilirkişilik Belgelendirme Eğitimi açılmasına,

233.2. Eğitimin bilirkişilik ile ilgili hukuki konuların anlatılacağı bölümünün eğitmeni olarak Oda Avukatı Ertan TAŞDEMİR’in görevlendirilmesine,

233.3.  Eğitim sonunda yapılacak sınav için Melike Anıl BİNGÖL’ün görevlendirilmesine,

karar verilmiştir.

KARAR NO:244

Oda Bilirkişilik Yönetmeliğinin 5. maddesinde, bilirkişilerde aranacak nitelikler arasında üç yıl Oda üyeliği geçmişi de sayılmaktadır. Diğer şartları sağlayan ancak üç yıl Oda üyeliği geçmişini doldurmayan kişilerin, eğitimlere katılmasına, başarılı olmaları durumunda yetki belgelerinin üç yıllık Oda üyelik sürelerinin tamamlanmasından sonra kendilerine verilmesine, belgenin 5 yıllık geçerlilik süresinin belge veriliş tarihinden itibaren başlamasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:250

250.1. Eğitim maliyetlerini karşılayacak yeterli katılımcı olması durumunda, 19-20 Kasım 2011 tarihlerinde Gaziantep ilinde Bilirkişilik Belgelendirme Eğitimi açılmasına,

250.2. Eğitimin bilirkişilik ile ilgili hukuki konuların anlatılacağı bölümünün eğitmeni olarak Oda Avukatı Ertan TAŞDEMİR’in görevlendirilmesine,

karar verilmiştir.

 

KARAR NO:269

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Belgelendirme Eğitimleri için Eğitmen Yetiştirme Kursunun beşincisinin, 2012 Ocak ayı içinde Denizli’de düzenlenmesine karar verilmiştir.

 

4.5.4. Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler

 

Odamıza çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen Oda görüşüne yönelik talepler değerlendirilerek, gerektiğinde komisyonlar kurulup uzman üyelerimizden görüşler alınarak Oda görüşü oluşturulmuş ve diğer kurumlarla paylaşılmıştır.

 

Kamu kurumu niteliğinde meslek odası olmamız  nedeniyle Ağır ve Tehlikeli İşler kapsamına giren işkollarında çalışanlara mesleki eğitim vermeye yönelik Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalanmış ve  Denizli’de 10 firmada 2300’e yakın kişiye eğitim verilmiştir.

 

Devlet  kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının toplantılarında Odamızın temsili sağlanmış, Odamızın tanınırlığı artırılmıştır.

 

Mahkemelerin ücret tesbiti konusunda Odamızdan yardım isteklerine olumlu yaklaşılmıştır.

 

Üyelerimizin haklarını korumak için resmi kurumlarla çeşitli yazışmalar gerçekleştirilmiştir. TOBB tarafından onaylanan kapasite raporlarını Oda üyesi tekstil mühendislerinin hazırlaması gerektiğine ilişkin olarak TOBB’a yazı gönderilmiş, aynı zamanda Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı’na da konu aktarılmıştır. Başbakanlık haklı olduğumuzu belirterek uygulamayı düzeltmesi konusunda TOBB’u uyarmıştır.

 

Odamız, Üniversitelerin toplantılarında ve mezuniyet törenlerinde temsil edilmiştir.

 

Bu çalışma döneminde TMMOB ve TMMOB’ye bağlı diğer odalarla ilişkilerimizi geliştirmek ve görüşlerimiz ile sorunlarımızı ortak platformda paylaşmak için çeşitli toplantılarda Odamız temsil edilmiştir.

 

TMMOB başkanlar, saymanlar toplantıları ile TMMOB danışma kurulu toplantılarına mümkün olduğunca katılım sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca şubelerimiz ve temsilciliklerimiz bulunan illerde İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında temsilcilerimiz yer almıştır.

 

Bununla birlikte TMMOB’nin çeşitli çalışma gruplarında ve kongre organizasyonlarında odamız temsil edilerek görüşlerimiz dile getirilmiştir.

 

Dönem içerisinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Odamıza ilk ziyaretini gerçekleştirmiştir.

 

Odamız öğrenci kurultayı ve kampına TMMOB başkanı katılmış ve birikimlerini öğrenci üyelerimiz ile paylaşmıştır.

 

TMMOB tarafından düzenlenen mitinglere Oda pankartımız arkasında aktif katılım sağlanmıştır.

 

TMMOB’nin talebi üzerine “AKP iktidarının meslek alanlarımız ve üyelerimizin hak ve çıkarları üzerinde yarattığı tahribat” konusunda rapor hazırlanarak TMMOB Yönetim Kurulu’na gönderilmiştir.

 

Radyo programlarına katılarak teknik konularda kamuyu bilgilendirilmiştir.

 

Bu çalışma dönemi içerisinde yapılan basın açıklamaları beşinci bölümde belirtilmektedir.

 

Diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkilere yönelik Merkez Yönetim Kurulu kararlarının bazıları aşağıda verilmiştir.

 

KARAR NO:16

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların eğitimi konusunda iş birliği protokolu yapmak için Denizli Valiliğine yazılı dilekçe ile başvurulmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:24

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş İzmir Grup Başkanlığı’dan gelen “Pamuklu Dokuma Sektörü Asgari İşçilik İncelemeleri Konusundaki Teknik Rapor” talebi için 442 Sicil Numaralı Üyemiz Sn.R.Yener Bakkalbaşı’nın görevlendirilmesine ve rapor karşığında Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan net 350 TL hizmet bedeli talep edilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:27

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tekstil Teknik Komitesi asıl üyeliğine Melike Anıl BİNGÖL’ün, yedek üyeliğine Emre FİDAN’ın atanmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:29

29.1.Denizli bölgesindeki Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamına giren sanayi kuruluşlarında eğitim ve belge vermek üzere ekteki protokolün Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanmasına,

29.2. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamına giren Sanayi Kuruluşları ile, çalışanlarına  eğitim ve belge vermek üzere ekteki gibi protokol ve ekteki gibi sözleşme yapılmasına, firmalardan kişi başı en az 60 TL (TMO Eğitmen Kriterlerine uygun Eğitmenlerin firma tarafından görevlendirilmesi durumunda en az 35 TL) eğitime katılım ücreti istenmesine, 12-20 kişi arası tek sınıflık kurs açmak gerekirse kişi başı en az 90 TL (TMO Eğitmen Kriterlerine uygun Eğitmenlerin firma tarafından görevlendirilmesi durumunda en az 65 TL) eğitime katılım ücreti istenmesine, firmalarla sözleşme yapmak üzere Merkez Yönetim Kurulu’ndan 2 kişinin veya Merkez Yönetim Kurulu’ndan 1 kişi ile birlikte Oda Müdürü’nün yetkili olmasına,

29.3. Eğitmen saat ders ücretlerinin net 17,5 TL olmasına,

29.4. Ağır ve Tehlikeli İşler Belgelendirme Eğitimleri için Eğitmen Yetiştirme Kursu Eğitmeni olarak derslerini vermek ve sınavı yapmak üzere 1117 Sicil Numaralı Üyemiz Selçuk AKSARI’nın atanmasına,

29.5. Ağır ve Tehlikeli İşler Belgelendirme Eğitimleri için Eğitmen Yetiştirme Kursunun 2010 Haziran ayında Denizli’de düzenlenmesine ve Oda Teknik Görevlisi Esen Leyla İMREN’in bu eğitime ücret ödemeden katılmasına,

29.6. Ağır ve Tehlikeli İşler Belgelendirme Eğitimleri için Eğitmen Yetiştirme Kursu Eğitmeni

saat ders ücretlerinin net 75 TL olmasına

29.7. Ağır ve Tehlikeli İşler Belgelendirme Eğitimleri için Eğitmen Yetiştirme Kursu katılım ücretinin 250 TL olmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:44

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği ek-1 listesinden, 27514 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikler ile çıkartılan (aşağıda belirtilen), Odamız Üyelerinin çalıştığı iş kollarının, Ağır ve Tehlikeli İş olup olmadığı konusunda :

– 236 Sicil Numaralı Üyemiz Emre FİDAN’a listedeki 60,74,78,134 nolu iş kolları,

– 365 Sicil Numaralı Üyemiz N. Gönül  ŞENGÖZ’e listedeki 68,75 nolu iş kolları,

– 441 Sicil Numaralı Üyemiz Ahmet DEMİRCİOĞLU’na listedeki 70 nolu iş kolu,

442 Sicil Numaralı Üyemiz Yener BAKKALBAŞI’na listedeki 71 nolu iş kolu,

– 800 Sicil Numaralı Üyemiz Nilgün ULUSOY’a listedeki 60,63,68,70,71,74,75,77, 78 ve 134 nolu iş kolları,

– 1572 Sicil Numaralı Üyemiz Yılmaz ERBİL’e listedeki 63 nolu iş kolu,

– 1749 Sicil Numaralı Üyemiz Yasemen BAYSAL’a listedeki 77 nolu iş kolu,

için görüş istenmesine karar verilmiştir.

 

 

  Tanımlama Kadınların çalıştırılabilecekleri işler 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını  bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabilecekleri  işler
60 Suni lifler ve diğer sentetik lifler ile bunlardan mamul maddelerin imali işleri.
63 Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi, didiklemesi, ayrılması ve bunlara benzer işler. K
68 Pamuk keten, yün, ipek, paçavra ve benzerleri  ve harman, işleri ile bunların döküntülerini ayırma ve didikleme işleri. K
70 Konfeksiyon ve triko imali işleri. K
71 Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleri bunların döküntüleri ile iplik ve dokuma işleri. K
74 Pamuk, yün ve sentetik elyaf  ile üretilmiş ipliklerden dokunarak üretilen  bezlerin, verniklenmesiyle dayanıklılık veya su geçirmezliği sağlanmış bezler imali (Kord bezi, yelken bezi, çadır bezi çuval bezi vb.). K
75 Kıl mensucat, her türlü keçe ve aba imali işleri. K
77 Tabii ve suni iplikten mamul her türlü dokuma ile deri, kürk ve sair cins malzemenin biçilip dikilmesi suretiyle her türlü giyecek eşyası imali işleri. K
78 Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri ve benzerleri). K
134 Keten, kenevir ve jütten iplik, sicim, halat imali ve bunlarla yapılan dokuma işleri. K

 

KARAR NO:46

İş Mahkemelerinden gelen çeşitli alanlardaki işçi ücretleri ile ilgili görüş taleplerine karşılık, “çalışanın başarımına, yeteneklerine ve kıdemine bağlı olarak işçilik ücretinin en az ____TL ile en çok ____ TL arasında değişebileceğini” belirten görüş yazısı yazılabileceğine, bu konuda kırtasiye ve mesai harcamasının karşılığının mahkemelerden talep edilebileceğine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:87

87.1. TMMOB VIII. Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu’na Odamızı temsilen Melike Anıl BİNGÖL’ün katılmasına,

87.2. TMMOB VIII. Sanayi Kongresi 2011 Düzenleme Kurulu’na Odamızı temsilen Melike Anıl BİNGÖL’ün katılmasına,

karar verilmiştir.

 

KARAR NO:91

Resmi Kurumların bilirkişilik, hakemlik, teknik müşavirlik, eksperlik ve benzeri konularda görevlendirdiği mühendislerin Oda Üyeliğinin aranması hakkında resmi kurumlar nezdinde yapılan başvurularla ilgili takibin TMMOB Yönetim Kurulu ve TMMOB hukuk bölümü ile ortak yürütülmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:92

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinden çıkartılan işlerden, 70. maddede tanımlanan konfeksiyon ve triko imali işlerinin alt kolu olan  dikim işi hariç olmak üzere diğer işlerin Ağır ve Tehlikeli olduğu konusunda Oda görüşünün TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na iletilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:111

111.1. TMMOB Tasarım Çalışma Grubuna Odamızı temsilen Melike Anıl BİNGÖL’ün katılmasına,

111.2. TMMOB Devlet Denetleme Çalışma Grubuna Odamızı temsilen Ahmet DEMİRCİOĞLU’nun katılmasına,

111.3. TMMOB Yapı Denetimi Çalışma Grubuna Odamızı temsilen Ahmet DEMİRCİOĞLU’nun katılmasına,

111.4. TMMOB Sınır/Güvenlik Barajları Çalışma Grubuna Odamızı temsilen Onur BİLENOĞLU’nun katılmasına,

111.5. TMMOB Hasankeyf Çalışma Grubuna Odamızı temsilen Onur BİLENOĞLU’nun katılmasına,

111.6. TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı Düzenleme Kurulu’na Odamızı temsilen Emre FİDAN’ın katılmasına,

111.7. TMMOB Demokrasi Kurultayı Düzenleme Kurulu’na Odamızı temsilen M.Murat İLHAN’ın katılmasına,

111.8. TMMOB Kadın Kurultayı Düzenleme Kurulu’na Odamızı temsilen Handan TEMEL’in katılmasına,

111.9.  TMMOB İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu’na Odamızı temsilen Neslihan CABILAR’ın katılmasına,

karar verilmiştir.

 

KARAR NO:122

122.1. Ağır ve Tehlikeli İşler Meslek Eğitimleri için firmalarla görüşme yapacak Yönetim Kurulu Üyelerine 9 Mayıs 2010 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan 29.2. numaralı karardaki bedeller üzerinden ± % 10 değiştirme yetkisi verilmesine,

122.2. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitim ve Belgelendirme Kurslarında eğitimci olacaklara yönelik Eğitmen Eğitimi Kursunun, Denizli’de 2010 Aralık ayında düzenlenmesine,

122.3. Kursiyerlere verilecek belgelerin 1,25 TL/adet+KDV fiyattan Grafika firmasına yaptırılmasına,

karar verilmiştir.

 

KARAR NO:123

TMMOB Enerji Çalışma Grubuna Odamızı temsilen Azim KAYA’nın katılmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:128

AKP iktidarının meslek alanlarımıza ve üyelerimizin hak ve çıkarlarına yönelik tahribatına ilişkin hazırlanan ekteki raporun TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na iletilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:129

TMMOB Üye Aidat Borçları Çalışma Grubu`na;

 • Emekli olan 60 yaş ve üstü üyeden aidat alınmaması,
 • Emekli olan 60 yaşından genç üyeden çalışıyorsa aidat alınması çalışmıyorsa aidat alınmaması,
 • Üyeden yurtdışında olduğu süre için aidat alınmaması,
 • Yüksek lisans yapıp çalışmayan üyeden yüksek lisans eğitimi süresince aidat alınmaması,
 • Üyeden askerlik görevi süresince aidat alınmaması,

Oy birliği ile,

 • Üyeden çalışmadığı aylar için aidat alınmasına

Murat İlhan, Ahmet Demircioğlu, Emre Fidan`ın karşı oyu ile,

 • Yeni üye olan eski tarihli mezunlardan mezuniyet tarihi 1 yıl ve daha eski ise 1 yıl+cari yıl, mezuniyet tarihi 1 yıldan daha yeni ise mezuniyet tarihinden geçerli üyelik aidat tutarının alınması,

Onur Bilenoğlu, Gülçin Cilveli, Emre Fidan`ın karşı oyu ile,

Oda görüşünün iletilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:160

TMMOB Üniversite Döner Sermayeleri Çalışma Grubunda Odamızı 942 üye numaralı Zahide İMER’in asıl üye, 972 üye numaralı Ozan KAYACAN’ın yedek üye olarak temsil etmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:161

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından başlatılan “Güvenceli İş Güvenceli Gelecek” kampanyasının desteklenmesine ve üyelerimize duyurulmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:176

9 Nisan 2011 tarihinde Ankara’da yapılacak olan TMMOB 41. Dönem 2. Danışma Kurulu toplantısının Şube Yönetim Kurulları ve İl Temsilcilerine duyurulmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:180

Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen 13. Tekstil Teknolojisi ve Kimyasallarındaki Son Gelişmeler Sempozyumu’nda Odamız adına panel asıl yöneticisi olarak Tekstil Mühendisleri Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi Mesleki Bilimsel Kurulu üyesi Prof. Dr. Binnaz Meriç KAPLANGİRAY’ın, yedek yönetici olarak Oda Yönetim Kurulu üyesi Emre FİDAN’ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

KARAR NO:184

TMMOB ve bağlı Odalar 12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde toplumsal muhalefetin önemli bir gücü olduğunu göstermeli, meslek-meslektaş-ülke-kamu-halk yararı bütünlüğünde, yaşamın tüm alanlarını kapsayan tepkileri ve istemlerini merkezi bir şekilde haykırmalıdır. TMMOB Yönetim Kurulu’na TMMOB Mitingi düzenlenmesi konusunda önerimizi iletmek üzere TMMOB’ye bağlı 19 Oda Başkanı tarafından ortaklaşa hazırlanan ekli yazının Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl Bingöl tarafından imzalanmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

 

KARAR NO:197

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Dış Danışma Kurulu toplantısında Odamızı Oda Müdürü Ahmet H. DİNÇER’in temsil etmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:215

Üniversitelerin Tekstil Mühendisliği ve Deri Mühendisliği Bölümlerinin 2010-2011 dönemi mezuniyet törenlerine Oda Yönetim Kurulu üyeleri, Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve Oda Müdürü nezdinde katılım sağlanması ve bölüm mezuniyet sıralamasında dereceye girenlere

Oda adına, bilgisayar çantası, TMMOB Mühendislik Öyküleri kitabı ve Tekstil ve Mühendis Dergisi’nin 79. sayısından hediye verilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:220

EUROSOLAR Türkiye tarafından 6-8 Ekim 2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen IRENEC %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı ve Sergisinin desteklenmesine ve www.irenec2011.com web sitesinde destekleyen kuruluşlar arasında Oda logomuzun yayınlanmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

 

KARAR NO:225

9 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da yapılacak olan TMMOB 41. Dönem 3. Danışma Kurulu toplantısının Şube Yönetim Kurulları ve İl Temsilcilerine duyurulmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 226

TMMOB’den gelen 16.09.2011 tarih ve 1591 sayılı, Ekonomi Bakanlığı’nın, Dünya Ticaret Örgütü Türkiye Politikaları Gözden Geçirme Organı beşinci incelemesine ilişkin yazısına istinaden çalışmalara katılmak üzere Melike Anıl BİNGÖL ve Erkan DÖNER’in görevlendirilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:237

Namık Kemal Üniversitesi tarafından 20-22 Ekim 2011 tarihlerinde İstanbul Silivri Klassis Resort Otel’de düzenlenen “Uluslararası Yenilikçi Tekstiller Kongresi” hakkında düzenleme kurulu adına Prof. Dr. Fatma GÖKTEPE’den gelen 16.05.2011 tarihli davet yazısına istinaden kongreye Odamızı temsilen İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nabi ERTÜRK’ün katılmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:239

17-18 Aralık 2011 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan TMMOB Kadın Kurultayı’nın Oda birimlerine duyurulmasına ve kurultaya katılacak delegelerin konaklama ve ulaşım masraflarının Oda tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.

KARAR NO:246

İstanbul Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Müslim SARI’dan 12 Ekim 2011 tarihinde gelen, Odamız ile ilgili Oda görüşlerimizi iletmemizi isteyen mektuba, Oda üyesi olmadan mesleğini icra eden mühendislere yönelik çalışma yapılması konusunda isteğimizin iletildiği bir mektup ile cevap verilmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:248

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gelen 15 Ekim 2011 tarihli, “Tekstil, Hazır Giyim/Deri ve Deri Ürünleri Stratejisi Eylem Planı” konusunda Oda görüşü oluşturmak amacıyla;

– 4 Sicil numaralı üyemiz Güngör DURUR,

– 194 Sicil numaralı üyemiz Ayşe OKUR,

– 236 Sicil numaralı üyemiz Emre FİDAN,

– 271 Sicil numaralı üyemiz Binnaz Meriç KAPLANGİRAY,

– 409 Sicil numaralı üyemiz Feyyaz KURAN,

– 442 Sicil numaralı üyemiz R.Yener BAKKALBAŞI,

– 504 Sicil numaralı üyemiz Atila SÖNMEZ,

– 971 Sicil numaralı üyemiz Ü.Halis ERDOĞAN,

– 972 Sicil numaralı üyemiz Ozan KAYACAN,

– 1006 Sicil numaralı üyemiz Ali Serkan SOYDAN,

– 1617 Sicil numaralı üyemiz Esin SARIOĞLU,

– 1749 Sicil numaralı üyemiz Yasemen BAYSAL,

– 1756 Sicil numaralı üyemiz Mehmet Mete MUTLU,

– Nejat GÜNAYDIN’dan

25 Kasım 2011 tarihine kadar teslim etmek üzere görüş istenmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:255

Oda üyesi olmayan tekstil mühendislerinin kapasite raporu düzenlemesinin engellenmesi konusunda, Denizli ilinde rapor düzenleyen kişilerden Yavuz YONTAR’ı örnek göstererek Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı’na yazı gönderilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:259

24 Aralık 2011 Cumartesi günü, Ankara’da yapılacak olan TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalıştayı’na Odamızı temsilen 1618 sicil numaralı üyemiz Halil İbrahim ÇELİK’in katılmasına ve ulaşım masraflarının Oda tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.

 

4.5.5. Yayınlarımız

 

Çalışma dönemi içerisinde Oda süreli yayını olan Tekstil ve Mühendis Dergisi yılda üç sayı 100’er adet basılmış, sadece yıl sonu sayısı üyelere gönderilmek üzere 1500 adet basılmıştır.

 

Dergi için tekstilvemuhendis.org.tr ve İngilizce adının kısaltılmış hali olan jte.org.tr alan adlarının 5 yıllık kullanım hakkı satın alınmıştır.

 

Derginin 1. sayısından son sayısına kadar tüm sayıları elektronik ortama aktarılarak makaleler tasnif edilmiştir.

 

Dergiye ait tekstilvemuhendis.org.tr internet sitesi oluşumunda son aşamaya gelinmiştir. Sitenin ana yapısı oluşturulmuştur. Arşiv sayılarının sisteme aktarılması çalışmaları devam etmektedir.

 

Derginin tanınır ve bilinirliğinin yaygınlaştırılması ve bilimsel etkinliğinin artırılması amacıyla yer alması uygun bulunan uluslararası veri tabanları belirlenerek gerekli başvurular yapılmıştır.

 

Yapılan başvurular sonucunda CAS (Chemical Abstracts Service – Database) (USA) ve EBSCO Publishing – Textile Technology Complete (USA) veri tabanlarına katılım sağlanmıştır. Thomson (SCI) veri tabanına katılım için izleme süreci devam etmektedir. Bu amaçla derginin yayınlanan her sayısı yurt dışındaki ilgili yayınevlerine gönderilmektedir.

 

Derginin Editör Kurulu genişletilerek görev bölümü güncellenmiştir.

 

Uluslararası Bilimsel Danışma Kurulu oluşturulmuş ve yurtdışından (6 farklı ülkeden) bilim adamlarının dergi danışma kurulunda yer alması sağlanmıştır.

 

2005 yılından beri derginin taranmakta olduğu TÜBİTAK – ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı’ndaki eksiklikler tamamlanarak sürecin devam etmesine katkıda bulunulmuştur.

 

Dergi ile ilgili yapılan yazışmalar standart şablonlar haline getirilerek Oda’nın hedefleri doğrultusunda kurumsal bir yapıya kavuşturulmuştur.

 

Derginin uluslararası indekslerde yer almasında önemli bir koşul olan atıf sayılarının takip edilebilmesi amacıyla dergide yer alan makalelere DOI (Digital Object Identifier – dijital nesne tanımlama) numarası alınması için başvuru yapılmıştır.

 

Odamız tarafından geçmiş dönemlerde satışı yapılan kitaplar internet sayfamızda tanıtılmış ve satışına devam edilmiştir.

 

Odamızın 1. Öğrenci Üye Kurultayı ile 3. Öğrenci Üye Kampının sunuşları ve sonuç bildirgeleri kitap haline getirilmiştir. Kitapların basımı için TMMOB’den destek alınmıştır.

 

Bu çalışma döneminde oda ajandamız çıkartılarak üyelerimize ulaştırılmıştır. 2012 Yılı ajandasından, dergi basımı ve dağıtım giderlerini de karşılayacak düzeyde reklam geliri elde edilmiştir

 

Yayın faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu kararlarımız aşağıda verilmiştir;

 

KARAR NO:9

 1. Çalışma dönemi için Yayın Kurulu Başkanlığı’ndan öneri alınmasına karar verilmiştir

 

KARAR NO:26

26.1.    Tekstil ve Mühendis Dergisi Sahibi’nin TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Genel

Başkanı Melike Anıl BİNGÖL’ün olmasına,

 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’nün Ü. Halis ERDOĞAN’ın olmasına,

26.3.    Tekstil ve Mühendis Dergisi Yayın Koordinatörü olarak Ozan KAYACAN’ın atanmasına.

26.4.   Tekstil ve Mühendis Dergisi Yayın Kurulu üyeliğine,

Prof. Dr.Ayşe OKUR

Prof. Dr.Binnaz MERİÇ

Prof. Dr.Emel ÖNDER

Prof. Dr.Ender Yazgan BULGUN

Prof. Dr.Erhan KIRTAY

Prof. Dr.Güngör BAŞER

Prof. Dr.Osman BABAARSLAN

Prof. Dr.Ziya ÖZEK

Doç. Dr. Merih SARIIŞIK

Yrd. Doç. Dr. Güngör DURUR

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Gazi ÖRTLEK

Yrd. Doç. Dr. Sibel KAPLAN’ın atanmasına

26.5. Tekstil ve Mühendis Dergisi 73-74.sayılarının bilimsel kısmının 100 adet basılmasına, tasarım ve baskının KDV dahil 424,80 TL karşılığında Meta Basım tarafından yapılmasına,

26.6. Tekstil ve Mühendis Dergisi’nin üyelerimize erişiminin dijital olarak sağlanmasına, bu amaçla derginin geçmiş ve yeni basılacak sayılarının web sitemize koyulmasına, derginin bundan sonraki sayılarının kütüphane, arşiv ve yazarlar için 100’er adet basılmasına, Oda üyelerine sadece ajanda dağıtımı döneminde ajanda ile birlikte basılı olarak gönderilmesine  karar verilmiştir.

 

KARAR NO:39

Bayan Giyiminde Serilendirme kitabının satış fiyatının 30 TL olmasına karar verildi.

 

KARAR NO:47

Yrd. Doç. Dr. Menderes KOYUNCU’nun  Strayhgarn Yün İplikçiliği Boyama ve Kumaş Analizi kitabının web sayfamızda  tanıtılmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:58

58.1. 2011 yılı Oda Ajandasının hazırlanması konusunda İzmir Şube’nin görevlendirilmesine,

58.2. 2011 yılı ajanda reklam sözleşmesinin ve şartnamesinin ekteki şekilde olmasına,

58.3.  Reklam alacak Oda Organlarındaki kişilere reklam bedellerinin üzerinden ± % 10 değiştirme yetkisi verilmesine,

58.4. Her şubenin en az 5 adet reklam bulmakla görevlendirilmesine,

58.5. Reklam alma koordinasyon görevinin Oda Müdürü Ahmet H. DİNÇER’e verilmesine

karar verilmiştir.

 

KARAR NO:59

Bilgisayar ortamında yazılı olmayan “Tekstil ve Makine” ile “Tekstil ve Mühendis” Dergisi ilgili sayılarının maliyeti 5 kuruş/sayfa karşılığında  taratılarak bilgisayar ortamına alınmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:76

76.1.Tekstil ve Mühendis Dergisi abonelik ücretinin 2010 yılı için 60 TL (15 TL/Sayı) olmasına,

76.2.Tekstil ve Mühendis Dergisi reklam bedellerinin 2010 yılı için aşağıdaki şekilde olmasına,

2010 Reklam Bedelleri
Reklam Yeri Reklam Şekli Reklam Bedeli
Ön Kapak Renkli 1.500,00 TL
Arka Kapak Renkli 1.000,00 TL
Ön İçi Kapak Renkli 1.000,00 TL
Ön İçi Kapak Karşısı Renkli 1.000,00 TL
Arka İç Kapak Renkli 800,00 TL
İç Sayfalar Renkli 750,00 TL
İç Sayfalar (1/2 sayfa) Renkli 750,00 TL

 

76.3. Reklam alacak Oda Organlarındaki kişilere reklam bedellerinin üzerinden ± % 10 değiştirme yetkisi verilmesine,

76.4. Tekstil ve Mühendis Dergisi 77. sayısının bilimsel kısmının 100 adet basılmasına, tasarım ve baskının 400 TL (KDV dahil) karşılığında Meta Basım tarafından yapılmasına,

76.5. Tekstil ve Mühendis Dergisi 78. sayısının bilimsel kısmının 100 adet basılmasına, tasarım ve baskının 400 TL (KDV dahil) karşılığında Meta Basım tarafından yapılmasına, karar verilmiştir.

 

KARAR NO:77

Tekstil ve Mühendis Dergisi ULAKBIM sözleşmesinin ekteki gibi, yenilenmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:79

2011 Yılı Ajandası için reklam alma konusunda, Özden Temel ile ekli sözleşmenin yapılmasına karar verilmiştir.

KARAR NO:104

Tekstil ve Mühendis Dergisi öğrenci abonelik ücretinin 2010 yılı için 30 TL (7,5 TL/Sayı) olmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:149

150.1.Tekstil ve Mühendis Dergisi abonelik ücretinin 2011 yılı için 60 TL (15 TL/Sayı), öğrenci abonelik ücretinin 30 TL (7,5 TL/Sayı) olmasına,

150.2.Tekstil ve Mühendis Dergisi 2011 yılı reklam şartnamesi ve reklam sözleşmesinin ekteki gibi olmasına,

150.3. Reklam alacak Oda organlarındaki kişilere reklam bedellerinin üzerinden ± % 10 değiştirme yetkisi verilmesine,

karar verilmiştir.

 

KARAR NO:150

150.1. 2011 Yılı Oda Ajandası satış fiyatının 10 TL olmasına,

150.2. 2012 Yılı Oda Ajandası reklam şartnamesi ve reklam sözleşmesinin ekteki gibi olmasına,

150.3. Reklam alacak Oda organlarındaki kişilere reklam bedellerinin üzerinden ± % 10 değiştirme yetkisi verilmesine,

150.4. 2011 yılı Oda Ajandasından yeni üyelere, tekstil ve hazır giyim sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşlarına, üniversitelerin tekstil mühendisliği bölümü öğretim görevlilerine, öğrenci üye komisyonundaki öğrencilere dağıtılmak üzere Güney Bölge Şube, Bursa Şube ve Tekirdağ İl Temsilcisine 60’ar adet, Denizli Şube, Ankara ve Isparta İl Temsilcilerine 30’ar adet gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

KARAR NO:151

İstanbul Ticaret Odası’nın yayın dağıtım listemize kayıtlarının yapılması taleplerine ilişkin 5 Ocak 2011 tarihli yazısına istinaden Tekstil ve Mühendis Dergisi’nin dağıtım listesine eklenmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:191

191.1. 2012 Yılı Oda Ajandasının hazırlanması konusunda İzmir Şube’nin görevlendirilmesine,

191.2. Her Şubenin en az 5 adet reklam bulmakla görevlendirilmesine,

191.3. Reklam alma koordinasyon görevinin Oda müdürü Ahmet H. Dinçer’e verilmesine,

191.4. 79 Sayılı Oda Yönetim Kurulu kararı ile 2011 yılı Oda ajandası için Özden Temel ile yapılan Ajanda Reklam Alma Aracılık Hizmeti Sözleşmesi’nin aynı şartlarda 2012 yılı için yenilenmesine,

karar verilmiştir.

KARAR NO:195

195.1.Tekstil ve Mühendis Dergisi’nin birinci sayısından itibaren tüm sayılarının dergi web sayfasına yüklenebilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında taramaları tamamlanarak PDF formatına dönüştürülen dergilerdeki makalelerin ayrıştırılması ve dergide yayınlanan tüm makalelerin yazar ismi, konu başlığı, künye indekslerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve düzenlenmesi için  odamız 11953 sicil numaralı öğrenci üyemiz Duygu ÖZKAYA’dan destek alınmasına, yapılan iş karşılığı kendisine 100 TL ödenmesine,

195.2. Tekstil ve Mühendis Dergisinde yer alan bilimsel makalelerin EBSCO Publishing’e ait “Textile Technology Index”’te yer alabilmesi için EBSCO Publishing, Inc., ile Odamız arasında ekteki sözleşmenin imzalanmasına,

karar verilmiştir.

 

KARAR NO:252

Tekstil ve Mühendis Dergisi 84. sayısının bilimsel kısmının siyah/beyaz olarak 1500 adet basılmasına, 8 sayfalık güncel kısmın renkli olarak 1500 adet basılmasına, tasarım ve baskının 2650TL + KDV karşılığında Meta Basım tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:253

253.1. Tekstil ve Mühendis Dergisi Yayın Koordinatörlüğü’nden gelen 18 Ekim 2011 tarihli yazıda yapılan açıklamaya uygun olarak 907 sicil numaralı üyemiz Özlem Biçer KAYACAN’ın ve 1823 sicil numaralı üyemiz Tuba APLYILDIZ’ın Tekstil ve Mühendis Dergisi Yazı İşleri Müdür Yardımcılıklarına atanmasına,

253.2. Tekstil ve Mühendis Dergisinin uluslararası bilimsel yayın olarak izlenebilmesi amacıyla 350 USD karşılığında DOI (Dijital Obje Tanımlayıcısı) ismi alımı konusunda dergi yazı işleri müdür yardımcısı Tuba ALPYILDIZ’ın görev ve yetkilendirilmesine,

karar verilmiştir.

 

KARAR NO:265

265.1. 2012 Yılı Oda ajandası satış fiyatının 10 TL olmasına,

265.2. 2012 yılı Oda ajandasından yeni üyelere, tekstil ve hazır giyim sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşlarına, üniversitelerin tekstil mühendisliği bölümü öğretim görevlilerine, öğrenci üye komisyonundaki öğrencilere dağıtılmak üzere Şubelere yirmişer adet gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

KARAR NO:266

266.1. Tekstil ve Mühendis Dergisi abonelik ücretinin 2012 yılı için 60 TL (15 TL/Sayı), öğrenci abonelik ücretinin 30 TL (7,5 TL/Sayı) olmasına,

266.2. Tekstil ve Mühendis Dergisi 2012 yılı reklam şartnamesi ve reklam sözleşmesinin ekteki gibi olmasına,

266.3. Reklam alacak Oda organlarındaki kişilere reklam bedellerinin üzerinden ± % 10 değiştirme yetkisi verilmesine,

266.4. Derginin 84. sayısı ile birlikte dağıtılacak sekiz sayfalık Güncel Kısmın arka sayfasına, 400 TL karşılığında reklam alınmasına,

karar verilmiştir.

KARAR NO:290

290.1. Tekstil ve Mühendis Dergisi resmi internet sitesi olarak http://tekstilvemuhendis.org.tr/  sitesinin Ünal KARAASLAN’a yaptırılmasına,

290.2. Tekstil ve Mühendis Dergisinin Oda 10. çalışma dönemi sonuna kadar uluslararası hale gelmesi için yapılması gerekenler konusunda eylem-zaman planının Yazı İşleri Müdürlüğünden istenmesine,

karar verilmiştir.

 

4.5.6. Yönetmeliklerimiz

 

Bu çalışma döneminde 10. Dönem Genel Kurulu’nda kabul edilen 3 yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlanması sağlanmış, MİSEM Yönetmeliğinin işleyişini düzenleyen MİSEM Eğitim Uygulama Yönergesi hazırlanmıştır.

 

Oda Denetim Yönetmeliği tamamlanmıştır, Oda Genel Kurulu’na sunulacaktır.

 

Yönetmeliklerin uygulanmasına yönelik komisyonlar ve kurullar oluşturulmuş, gerekli kararlar alınmıştır.

 

Yürürlükteki yönetmelikler hakkında çalışma yapılmış genel kurula sunulmak üzere değişikliğe ihtiyaç duyulan maddeler belirlenmiştir.

 

Bu konuda yönetim kurulumuz tarafından alınan bazı kararlar aşağıda verilmiştir.

 

KARAR NO:10

Bilirkişilik Belgelendirme Kurulu’na 0004 sicil numaralı üyemiz Güngör DURUR,  0651 sicil numaralı üyemiz Merih SARIIŞIK, 0504 sicil numaralı üyemiz Atilla SÖNMEZ, 0354 sicil numaralı üyemiz Azim KAYA ve 1749 sicil numaralı üyemiz Yasemen BAYSAL’ın atanmalarına karar verilmiştir

 

KARAR NO:21

TMO Serbest Tekstil Mühendisliği ve Deri Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği hakkında TMMOB tarafından oluşturulacak Çalışma Grubu için Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Emre FİDAN’ın temsilci olarak atanmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:41

TMO Bilirkişilik Yönetmeliği’nin TMMOB Hukuk Birimi tarafından düzenlenmiş son şeklinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

KARAR NO:67

TMMOB Hukuk Bölümünün düzenlediği, ekteki TMO MİSEM Yönetmeliği’nin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

KARAR NO:68

TMO MİSEM Eğitim Uygulama Yönergesinin ekteki şekliyle uygunluğuna karar verilmiştir.

 

KARAR NO:89

Oda otomasyon sistemine kayıtları girilen öğrenci üyelerin,

89.1. Kariyer servisi bölümüne girememesine,

89.2. Öğrenci üyelikleri için geçerlilik süresinin sistemde belirtilmesine,

89.3.Geçerlilik süresi biten kişilere normal üye olması yönünde hatırlatıcı otomatik mesajın gönderilmesine,

89.4. Öğrenci Üye Yönetmeliğinin öğrenci üyeliğin süresini belirleyen 06.03 maddesinin

“06.03. Öğrenci Üyelik kişi mezun oluncaya ve/veya okul ile ilişiği kesilene kadar geçerlidir.” şeklinde değiştirilmesinin 11.Dönem Oda Genel Kurulu’na önerilmesine,

karar verilmiştir.

 

KARAR NO:90

Oda Serbest Tekstil Mühendisliği ve Deri Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 5. maddesinin d ve j şıklarının

 1. d) Tekstil, deri ve konfeksiyon işletmeleri için teknik inceleme, bakım, onarım ve destek hizmetleri,
 2. j) Tekstil, deri ve konfeksiyon işletmeleri için montaj, deneme işletmesi devreye alma, muayene ve kabul hizmetleri,

olarak düzenlenmesinin uygunluğuna ve bu haliyle Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunulmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:140

Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinin TMMOB Hukuk Bölümünün düzenlediği ekteki şekli ile resmi gazetede yayınlanmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:173

Oda Denetim Yönetmeliği taslağı hazırlanması konusunda Oda Denetleme Kurulu’na yazı gönderilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:200

200.1.Serbest Müşavir Mühendis Belgesi Başvuru Formu, Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Büro Tescil Belgesi Başvuru Formu, Serbest Müşavir Mühendis Belgesi ve Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Büro Tescil Belgesi’nin ekteki gibi olmasına,

200.2. Serbest Müşavir Mühendis Belgesi ücretinin 90 TL ve yıllık yenileme ücretinin 60 TL olmasına,

200.3. Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Büro Tescil Belgesi ücretinin 135 TL ve yıllık yenileme ücretinin 90 TL olmasına,

200.4. Serbest Tekstil Mühendisliği ve Deri Mühendisliği Hizmetleri vermek üzere kurulan şirketlerin Vergi Dairelerine kayıtlarında Tekstil Mühendisleri Odası üyelik kaydının istenmesi hakkında araştırma yapmak ve bir sonraki toplantıda sunmak üzere Ahmet H. Dinçer’in görevlendirilmesine,

karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 227

227.1. Oda Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan “TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Denetim Yönetmeliği“ taslağının, ekteki şekilde düzenlenmesinin uygunluğuna ve genel kurulda ele alınması için Yönetmelikler Komisyonu’na iletilmesine,

227.2. Oda Ana Yönetmeliği’nin Denetleme Kurulu’na ilişkin 50. maddesinde, Oda Denetleme Kurulu’nun beş asıl ve beş yedek üyeden oluşması yönünde değişiklik yapılması önerisinin genel kurulda ele alınması için Yönetmelikler Komisyonu’na iletilmesine,

karar verilmiştir.

 

4.5.7. Mali Konular

 

Bu çalışma döneminde, 9. dönemde başlayan mali disiplin ve mali işleyişteki kurumsallık çalışması sürdürülmüştür. Bunun sonucu olarak TMMOB birlik ödentisi borcumuz kapatılmış, aylık ödentimiz düzenli olarak ödenmeye başlanmıştır.

 

İhtiyaca göre alınan demirbaşlar Yönetim Kurulu kararıyla demirbaş defterine kaydedilmiştir.

 

Giderleri azaltmak için telefon ve internet tarifeleri değiştirilmiştir.

 

Oda gelir ve gider maddelerinin sadeleştirilmesi ve mizanın rahat izlenebilmesi için 2008 ve daha eskiden gelen alacak borçlar incelenerek sonuçlandırılmıştır.

 

Mali işleyişte kullanılan formlar ve bütçe tabloları tekrar düzenlenmiştir.

 

Oda merkezi-şube arası mali işleyişi düzenlemeye yönelik uygulama esasları oluşturmak ve Oda harcirah yönetmeliği hazırlamak amacıyla çalışma başlatılmış ancak sonuçlandırılmamıştır.

 

2010, 2011 ve 2012 yıllarına yönelik bilirkişilik rapor ücretleri belirlenmiştir.

 

Odamızın mali işleyişi ile ilgili alınan bazı kararlar aşağıda verilmiştir.

 

KARAR NO:3

Sayman Ahmet Demircioğlu’nun bir sonraki toplantıda yönetim kurulu toplantısına sunulmak üzere TMO Mali İşler Yönetmeliği çerçevesinde şube – merkez arası mali işleyiş ve çalişma esasları hakkında iç işleyişi düzenleyici taslak çalışma yapmak üzere görevlendirilmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:15

Mart 2010 tarihi itibariyle TMMOB’ye olan 6.951,55 tutarındaki birlik hissesi ödentimiz için TMMOB’ye 14 Mayıs 2011 tarihli senet verilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:20

TMO tarafından görevlendirilen Üye veya Oda Görevlilerinin ulaşım, seyahat ve konaklama giderleri konusunda standart uygulama esasları belirlenmesi amacıyla çalışma yapılması konusunda Oda Müdürü Ahmet H. Dinçer’in görevlendirilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:42

42.1. 2010 yılı için bilirkişilik, ekspertizlik, hakemlik ve teknik müşavirlik rapor ücretlerinin

-Büroda dosya üzerinde düzenlenen raporlarda her rapor için net 275 TL,

-Şehir içinde arazide ve iş sahalarında düzenlenen raporlarda her rapor için net 150 TL ve ilave olarak arazide geçen her gün için net 330 TL,

-Şehir dışında arazide ve iş sahalarında düzenlenen raporlarda her rapor için net 150 TL ve ilave olarak arazide geçen her gün için net 475 TL olmasına,

-Büro dışında düzenlenen raporlarda raportörün yol ve konaklama bedellerinin ayrıca alınmasına,

42.2. Alınacak toplam ücretin net %50’sinin raporu düzenleyen kişiye, %30’unun Şube’ye ve %20’sinin Oda’ya dağıtılmasına; Melike Anıl BİNGÖL ve Ahmet DEMİRCİOĞLU’nun karşı oyuna, Gülçin CİLVELİ’nin çekimser oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Gerekçe: Melike Anıl BİNGÖL ve Ahmet DEMİRCİOĞLU, kişiye ödenecek tutara ait verginin kişiden mahsup edilmesi yönünde, Murat İLHAN, Yılmaz ERBİL ve Emre FİDAN ise verginin Oda tarafından ödenmesi yönünde görüş bildirmişlerdir.

 

KARAR NO:43

Lamineks firmasına KDV hariç 1,5 TL/adet fiyattan 500 adet öğrenci üye, 500 adet üye kimlik kartı yaptırılmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:45

Odaya bir adet cep telefonu alınması konusunda Ahmet H. DİNÇER’e yetki verilmesine ve alınacak cep telefonunun demirbaş defterine kaydedilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:49

Oda Mali İşleyişi ve Harcırah Yönetmelik Taslağı hakkında, Harita Mühendisleri Odası ile görüşülerek hazırlanmasına ve bu konuda Onur BİLENOĞLU ve Ahmet DEMİRCİOĞLU’nun görevlendirilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO :52

Yurtiçi kargo gönderileri için araştırma ve antlaşma yapılması konusunda Oda Müdürü Ahmet H. DİNÇER’e yetki verilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:62

62.1. BASF firması tarafından verilen kapaklı, yarım boy dosya dolabının bağış olarak kabul edilmesine ve Bursa Şube demirbaş defterine kayıt edilmek üzere Bursa Şubeye gönderilmesine,

62.2. Oda merkez ofisindeki 6 kişilik toplantı masasının Bursa Şubeye gönderilmesine, Oda merkez demirbaş defterinden çıkarılarak Bursa Şube demirbaş defterine kaydedilmesine,

62.3. Oda merkez ofisine 8 kişilik toplantı masası ve 1 adet sabit keson alınması için Ahmet DEMİRCİOĞLU’na yetki verilmesine,

karar verilmiştir.

 

KARAR NO:70

70.1. 1835033699 nolu ADSL hattına ait sözleşmenin TTNET A.Ş. ile yenilenmesine,

70.2. 0 530 4181868 nolu hat için AVEA şirketi ile aylık 27 TL ödemeli KOBİ AVANTAJ paketi sözleşmesi yapılmasına,

70.3. 0 530 4082960 nolu hat için Turkcell şirketi ile yapılan sözleşmenin fesh edilmesine ve AVEA şirketi ile aylık 29 TL ödemeli HER YÖNE 300 paketi sözleşmesi yapılmasına,

karar verilmiştir.

 

KARAR NO:97

Oda merkezine 1 adet DELL Inspiron C46H43 dizüstü bilgisayar, 1 adet Samsung B1930NW ekran ve 1 adet Toshiba PX1635M-1HJ0 taşınabilir bellek alınması hakkında Ahmet H. DİNÇER’e görev ve yetki verilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:107

Oda rozetlerinin 5 TL/adet fiyattan Oda Üyelerine satılmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:117

Oda Merkezi Demirbaş Listesinde bulunan aşağıda belirtilen demirbaşların kullanılamaz durumda oldukları için demirbaş defterinden düşülmesine karar verilmiştir.

Demirbaş No               Eşya

 • Techno kollu koltuk, 1 adet

Techno kolsuz koltuk, 1 adet

Dosya dolabı 200’lük, 1 adet

Port manto, 1 adet

 • Elektrikli quartz soba, 1 adet

01.37                                      Telefon makinası, 2 adet

KARAR NO:118

Oda ve Şubeler tarafından kullanılan formlar arası farklılıkların ortadan kaldırılması amacıyla, ekteki,

– Görev Yolluk Bildirim Formu

– Ödeme Fişi

– Kasa Gelir Gider Mizanı

– Kurs ve Seminer Eğitmen Huzur Hakkı Bordrosu

– Bilirkişi Huzur Hakkı Bordrosu,

formlarının kullanımının uygunluğuna ve eski formların kullanılmaması için Şube Yönetim Kurulları’nın bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:141

2011 yılı bilirkişilik, ekspertizlik, hakemlik ve teknik müşavirlik rapor ücretlerinin 2010 yılı ile aynı olmak üzere,

-Büroda dosya üzerinde düzenlenen raporlarda her rapor için net 275 TL,

-Şehir içinde arazide ve iş sahalarında düzenlenen raporlarda her rapor için net 150 TL ve ilave olarak arazide geçen her gün için net 330 TL,

-Şehir dışında arazide ve iş sahalarında düzenlenen raporlarda her rapor için net 150 TL ve ilave olarak arazide geçen her gün için net 475 TL olmasına,

-Büro dışında düzenlenen raporlarda raportörün yol ve konaklama bedellerinin ayrıca alınmasına,

karar verilmiştir.

 

KARAR NO:164

Oda Yönetim Kurulu 4. toplantısında alınan 49 sayılı kararda belirtilen Oda Mali İşleyişi Yönetmeliği ve Harcırah Yönetmeliği Taslağının hazırlanması için Onur BİLENOĞLU ve Ahmet DEMİRCİOĞLU’na verilen görevlendirme konusu hakkında mevcut işleyişin devam etmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:196

Oda logomuzun olduğu ve TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası yazılı, 110cm x 250cm ebadında bir adet pankartın 35 TL+KDV fiyata ve 77cm x 192cm ebadında bir adet pankartın 55 TL+KDV fiyata Ekol Reklam şirketine yaptırılmasına ve demirbaş defterine işlenmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:202

31.03.2011 tarihli Oda muavin mizanındaki 31.12.2010 tarihinden daha eski tarihli alacak ve borçlar hakkında Ahmet Demircioğlu ve Ahmet H. Dinçer’in Oda mali müşaviri Doğan Türetken ile bir çalışma yaparak bir sonraki toplantıda sunmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:216

2011 Yılı Oda Ajandasına reklam veren Sevecen Çanta firmasından, reklam ücreti karşılığı alınan 50 adet bilgisayar çantasının satış fiyatının 25 TL/adet olmasına karar verilmiştir.

 

KARAR NO:217

217.1. Şube veya Merkez tarafından öğrenci üyelerin kampa ulaşım otobüs ücretinin %30 tutarının karşılanmasına,

217.2. Öğrenciler otobüs biletlerini Merkez ya da Şube’ye ibraz ettiklerinde ilgili tutarın nakit olarak kendilerine ödenmesine,

217.3. Şubelerimizin çeşitli firma ve/veya kişilerden ulaşım ücretini karşılamaları için temasta bulunmaları konusunda kendilerine bilgi verilmesine,

217.4. Ulaşım konusunda destek alınan tutarın Şube ve/veya Merkez hesabına yatırılarak muhasebeleştirilmesine ve bilahare öğrenci biletini ibraz ettikten sonra öğrenciye nakden ödenmesine,

217.5. Tüm öğrencilerin kayıt işleminin katılım ücretini ödemesinden sonra yapılmasına,

karar verilmiştir.

 

KARAR NO:260

2012 Yılı Oda ajandasının, Tekstil Mühendis Dergisi 84. sayısı ve Güncel Kısmın birlikte dağıtımının, imza karşılığı Türkiye sınırları içindeki tüm bölgelere 1,95 TL/adet+KDV fiyattan Özgün Dağıtım Ltd. Şirketine yaptırılmasına karar verilmiştir.

 

 

 

KARAR NO:271

6951,55 TL tutarın TMMOB’ye ödenmesine, Oda Yönetim Kurulu 22 Mayıs 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı 199 sayılı kararı ile birlik hissesi ödemelerimize karşılık TMMOB’ye verilen 1 Ekim 2011 vadeli senedimizin geri istenmesine ve Oda Yönetim Kurulu 17 Aralık 2011 tarihli toplantısı 258 sayılı kararıyla düzenlenen senedin iptal edilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR NO:272

2012 Yılı bilirkişilik, ekspertizlik, hakemlik ve teknik müşavirlik rapor ücretlerinin 2011 yılı ile aynı olmak üzere,

-Büroda dosya üzerinde düzenlenen raporlarda her rapor için net 275 TL,

-Şehir içinde arazide ve iş sahalarında düzenlenen raporlarda her rapor için net 150 TL ve ilave olarak arazide geçen her gün için net 330 TL,

-Şehir dışında arazide ve iş sahalarında düzenlenen raporlarda her rapor için net 150 TL ve ilave olarak arazide geçen her gün için net 475 TL olmasına,

-Büro dışında düzenlenen raporlarda raportörün yol ve konaklama bedellerinin ayrıca alınmasına,

karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.8. Şubelerimiz Tarafından Gerçekleştirilen Etkinlikler

 

 Bursa Şube Faaliyetleri

 

 1. Şubat 2010 IX. Dönem Yönetim Kurulu. Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 6-7 Şubat tarihlerinde yapılan olağan genel kurul ve seçimle göreve gelmiştir.
 2. 13 Şubat 2010. Prof. Dr. Binnaz Meriç’in nikahı. UÜ Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Binnaz Meriç hocamıza Oda adına çelenk yollanmıştır.
 3. 18 Şubat 2010. UİB. 2. Ar-Ge Proje Pazarı. UİB’de yapılan etkinliğe katılım sağlanarak üyeler ve sektörden kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Etkinlikte TMO’nun diğer şubelerinden de katılımcılar yer almıştır
 4. 20 Şubat 2010. BUTTİM ziyareti. BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Biçen ziyaret edilerek Oda çalışmaları ve birlikte yapılabilecek etkinlikler konusunda fikir alış verişi yapılmıştır.
 5. 2 Mart 2010. BUTTİM’de seminer. Mesrur Ertürk tarafından “Dokuma Kumaşların Yapısı, Desenlendirme ve Üretim Teknikleri” konulu bir seminer düzenlenmiştir. Seminere Buttim üyeleri yanında sanayiden ve üniversiteden katılım olmuştur.
 6. 13-14 Mart 2010. TMO X. Genel Kurulu. Genel Kurula katılım sağlanmıştır. Yapılan seçimle yeni dönem merkez yönetim kurulu belirlenmiştir.
 7. 19 Mart 2010. Gemsan yemeği. Mesrur Ertürk ve Demet Demir’in katıldığı toplantıda Mesrur Ertürk Türkiye’deki tekstilin bugünü ve yarınını TMO gözüyle değerlendiren bir konuşma yapmıştır.
 8. 30 Mart 2010. ERP Semineri. Paragon Consulting ve BTSO işbirliğiyle düzenlediğimiz “Tekstil Sektörüne Yönelik Yeni Nesil ERP Çözümleri” adlı seminer gerçekleştirilmiştir.
 9. 2-3 Nisan 2010. UİB 3. Tekstil & Moda Tasarım Günleri. 2 günlük etkinliğe katılım sağlanarak sektördeki ilgili kişilerle görüşmeler yapılmıştır.
 10. 16 Nisan 2010. Fabrika gezisi. Üniversite öğrencileri için Boyer Tekstil’e bir teknik gezi düzenlenmiştir
 11. 21 Nisan 2010. Staj toplantısı. Üniversiteden staj yapacak öğrenciler davet edilerek genel bilgilendirme yapılmış ve staj yeri talep eden öğrenciler için çalışma başlatılmıştır.
 12. 25 Nisan 2010. Tüyap Fuarına gezi. İstanbul Tüyap tarafından düzenlenen Konfeksiyon Makinesi 2010 fuarına gezi düzenlenmiştir.
 13. 27 Nisan 2010. Trend Semineri. Carlin International ve DOSABSİAD katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz 2011/12 Sonbahar/Kış Trend semineri sanayiden 120’yi aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
 14. 12-14 Mayıs 2010. Fiber Society Spring 2010. 3 gün süren konferansa katılım sağlanarak sektördeki ilgili kişilerle görüşmeler yapılmıştır
 15. 16 Mayıs 2010. Tüyap Fuarına gezi. İstanbul Tüyap tarafından düzenlenen Hightex 2010, Texpo Eurasia ve İplik fuarlarına gezi düzenlenmiştir.
 16. 18 Mayıs 2010. Öğrenci Komisyonuna ziyaret. Tekstil Mühendisliği Öğrenci Komisyonu ve Öğrenci Topluluğu Mesrur Ertürk tarafından ziyaret edilerek ortak yapılabilecek faaliyetler konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.
 17. 27 Haziran 2010. Şubenin taşınması. Bursa Şube olarak uzun yıllar bulunduğumuz Setbaşı’ndaki yerimizden tüm odaların bulunduğu, Nilüfer’deki Akademik Odalar Yerleşkesi’ndeki yerimize taşındık.
 18. 30 Haziran 2010. UÜ Mezuniyet Töreni. Merinos Atatürk Kongre Merkezi’ndeki törene katılım sağlanarak Tekstil Mühendisliğinde gündüz ve ikili öğretimde ilk 3’e giren öğrencilere Oda olarak hediyeler verilmiştir.
 19. 7 Temmuz 2010. Yönetim Kurulu’nda değişiklik. Kenan Arkalı’nın ayrılmasıyla yedekler 1. sırada bulunan Aden Yıldız üye olarak Yönetim Kurulu’na katılmıştır.
 20. 27 Eylül 2010. İnternet bankacılığı. Yapı kredi Bankası Fatih Bulvarı Şubesi’ndeki şube hesabı için internet bankacılığı kullanıma açtırılmıştır.
 21. 8-10 Ekim 2010. Öğrenci kampı. Denizli Şubenin organize ettiği kampa UÜ öğrencilerinden 11 kişilik bir grup katılmıştır. Öğrencilerin ulaşım masrafları şubemiz tarafından karşılanmıştır.
 22. 10 Ekim 2010. Mobilya alımı. Şube içinde kullanım imkanı kalmayan eski mobilya ve eşyalar elden çıkarılmıştır. Merkezden gelen dolap ve masa yanında 2 adet yeni kitaplık alınmıştır.
 23. 15 Ekim 2010. İKK basın açıklaması. 13-14 Ekim tarihlerinde Bursa’da yaşanan sel felaketi ile ilgili İKK tarafından yapılan basın açıklamasına katılım sağlanmıştır.
 24. 19 Ekim 2010. Marka-Patent-Tescil Semineri. Bilen Patent ve BUTTİM desteğiyle düzenlediğimiz seminere sanayiden ve BUTTİM üyelerinden ilgili kişiler katılmıştır.
 25. 4 Kasım 2010. Trend Semineri. Mode Information ve DOSABSİAD katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz 2012 İlkbahar/Yaz Trend semineri sanayiden 100’ü aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
 26. 5 Aralık 2010. Şube denetlemesi. Handan Temel tarafından yapılan denetlemede gelen-giden evrak, demirbaş, karar defteri ve mali durum incelenerek raporlanmıştır.
 27. 11-12 Aralık 2010. Bilirkişilik eğitimi. MMO eğitim salonunda düzenlenen 2 günlük eğitime değişik şubelerden 7 üyemiz katılmış ve yapılan sınav sonunda Bilirkişilik Belgesi almaya hak kazanmışlardır. Bilirkişilik eğitimi sonrası sertifika alan üyelerimizin isimleri ilgili kurumlara iletilmiştir.
 28. 17 Ocak 2011. KMO Tekstil Sempozyumu. Haziran ayında yapılacak sempozyum için KMO-TMO işbirliği için sempozyum yürütme kuruluyla görüşme yapılmıştır
 29. 10-11 Şubat 2011. UİB. 3. Ar-Ge Proje Pazarı. Merinos Atatürk Kongre Merkezi’nde yapılan etkinliğe katılım sağlanarak üyeler ve sektörden kişilerle görüşmeler yapılmıştır.
 30. 19 Şubat 2011. Ortak YK toplantısı. Merkez ve Bursa Şube yönetim kurullarının ortak toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 31. 19 Şubat 2011. Şube açılışı. Şubemizin yeni yerinin resmi açılışı merkez YK üyeleri, diğer oda yöneticileri, üniversiteden ve sektörden üyelerimizin katılımıyla bir kokteyl düzenlenerek yapılmıştır.
 32. 7 Mart 2011. UÜ Tekstil Müh. ziyaret. Haziran ayında düzenlenecek sempozyum için KMO yönetimiyle birlikte UÜ Tekstil Müh. Bölümü ziyaret edilmiştir.
 33. 2 Nisan 2011. IX. Şube Genel Üye Toplantısı. Şubemizde yapılan toplantı 7 üyemizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
 34. 5 Nisan 2011. ERP semineri. Inside Communications işbirliğiyle düzenlediğimiz seminer sanayiden 25 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
 35. 8 Nisan 2011. Yeşim Tekstil ziyareti. Kurumsal İletişim Sorumlusu Dilek Coşkun ile oda ile birlikte yapılabilecek ortak çalışmalar görüşülmüştür.
 36. 16 Nisan 2011. Danışma Kurulu toplantısı. Oda merkezinde düzenlenen toplantıya şubeyi temsilen Mesrur Ertürk ve Demet Demir’in katılmıştır.
 37. 26 Nisan 2011. Trend Semineri. Carlin International ve DOSABSİAD katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz 2012/13 Sonbahar/Kış Trend semineri sanayiden 100’ü aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
 38. 23 Nisan 2011. KMO Şube Açılışı. KMO Bursa Şubesi’nin resmi açılışına şube yönetimi olarak katılım sağlanmıştır
 39. 29-30 Nisan 2011. Kent Sempozyumu. Bursa İKK tarafından düzenlenen 3. Kent Sempozyumuna katılım sağlanmıştır
 40. Mayıs 2011. Öğrenci stajları. UÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden 9 öğrenciye yapmak istedikleri alanlarda staj yerleri bulunmuştur.
 41. 1 Mayıs 2011. 1 Mayıs kutlamaları. Kutlamalara diğer odalarla birlikte İKK çatısı altında katılım sağlanmıştır.
 42. 29 Mayıs 2011. Fuar ziyareti. İstanbul Tüyap’ta düzenlenen Texpo Eurasia 2011 ve 8. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı’na gezi düzenlenmiş ve 13 kişilik katılım sağlanmıştır. Minibüs Tüyap tarafından temin edilmiştir.
 43. 2-3-4 Haziran 2011. Tekstil Sempozyumu. KMO ile birlikte düzenlenen tekstil sempozyumuna katılım sağlanmıştır. Sempozyumdaki paneli Prof. Dr. Binnaz Meriç Kaplangiray yönetmiş, açılış konuşmalarında Mesrur Ertürk söz almış ve sempozyum kitabına önsöz hazırlanmıştır.
 44. 23 Haziran 2011. Mezunlar toplantısı. UÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü İşveren ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu ile birlikte üniversiteden ve sanayiden mezunların katıldığı toplantı şubemizde düzenlenmiştir.
 45. 28 Haziran 2011. Mezuniyet töreni. UÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi mezuniyet töreni için Tekstil Mühendisliği’nden dereceye giren öğrencilere hediyeler verilmiştir.
 46. 19 Temmuz 2011. DOSABSİAD ziyareti. DOSABSİAD ile birlikte yapılması planlanan Dokuma Kursları için Mesrur Ertürk tarafından başkan Selim Yedikardeş ziyaret edilmiştir.
 47. 23 Ağustos 2011. İftar yemeği. Bursa Şube yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bir iftar yemeği düzenlenmiştir
 48. 26 Ağustos 2011. BEBKA ile eğitim. Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Teknik Destek Çağrısı kapsamında “Tekstil Sektöründe Altı Sigma Yöntemi” nin anlatılmasını amaçlayan bir proje için BEBKA’ya başvuru yapılmıştır.
 49. 26 Ekim 2011. Trend Semineri. İtalyan Chiron firmasından Bayan Bibi Ronchi’nin sunduğu 2013 İlkbahar/Yaz Trendleri konulu seminer sanayiden 150’ye yakın kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
 50. 4 Aralık 2011. Şube denetlemesi. Handan Temel ve Halis Erdoğan tarafından şube denetlemesi yapılmıştır.
 51. 9 Aralık 2011. Otomatik ödeme. Telekom ve Elektrik faturaları için hesabımızın bulunduğu Yapı Kredi bankasına otomatik ödeme talimatı verilmiştir.
 52. 13 Aralık 2011. 6 Sigma eğitimi. BEBKA maddi desteğiyle yapılan ve 9 gün süren ”Tekstil Sektöründe 6 Sigmayı Uygulayabilen Mühendis Yetiştirme Eğitimi” 22 kişilik katılımla yapılmıştır.
 53. 24 Aralık 2011. BAOB resmi açılışı. BAOB Yerleşkesinin resmi açılış töreni için Mesrur Ertürk ve Demet Demir ile katılım sağlanmıştır.
 54. 24 Aralık 2011. Tekstil Mühendisleri gecesi. Havuzlu Konak tesisinde düzenlediğimiz geceye sektörden 64 meslektaşımız katılmıştır. Gecede meslekte 25 yılını dolduran üyelerimize plaket verilmiş ve yapılan çekilişte katılanlara çeşitli hediyeler dağıtılmıştır.

 

Denizli Şube Faaliyetleri

 

 1. 6 Nisan 2010 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği öğrencileri ziyaret edilerek “TMMOB, Meslek İlişkileri, Tekstil Mühendisliği ve Geleceği” konulu sunumda TMO Denizli Şube Başkanı Selçuk Aksarı konuşmacı olarak yer aldı.
 2. 14 Mayıs 2010 tarihinde Denizli Huzur evi ziyaret edilerek ihtiyaç sahiplerine çeşitli tekstil ürünleri hediye edildi.
 3. 17 Mayıs 2010 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi tarafından düzenlenen TMMOB Meslek Odaları Futbol Turnuvası’na katıldık.
 4. 26 Mayıs 2010 tarihinde şubemiz tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimi vermek için Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir eğitim protokolü imzalandı.
 5. 5 Haziran 2010 tarihinde 18. Tekstilciler Gecesi 200’e yakın tekstil mühendisi ve sektör çalışanının katılım ile yapıldı.
 6. 15 Haziran 2010 tarihinde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitim Alması ile ilgili bilgilendirme toplantısına Denizli Milli Eğitim, SGK Müdürlüğü ve Makine Mühendisleri Odası ile birlikte konuşmacı olarak TMO Denizli Şube Başkanı Selçuk Aksarı katıldı.
 7. 26 Temmuz 2010 tarihinde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimleri kapsamında Gökhan Tekstilde eğitimlere başladık.
 8. 10 Ağustos 2010 tarihinde Denizli Huruz evi ve Çocuk Esirgeme Kurumu ziyaret edilerek ihtiyaç sahiplerine çeşitli tekstil ürünleri hediye edildi.
 9. 23 Ağustos 2010 tarihinde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimleri kapsamında Ozan Tekstilde eğitimlere başladık.
 10. 19 Eylül 2010 tarihinde Denizli Haber adlı yerel basında tekstil mühendisliği eğitimindeki sıkıntıları ve izlenen politikayı eleştiren TMO Denizli Şube Başkanı olarak Selçuk Aksarı’nın açıklaması yayınlandı.
 11. 20 Eylül 2010 tarihinde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimleri kapsamında Çiçek Tekstilde eğitimlere başladık.
 12. 4 Ekim 2010 tarihinde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimleri kapsamında Aslı Tekstilde eğitimlere başladık.
 13. 19 Ekim 2010 tarihinde Denizli yerel televizyonu DRT’de “TMMOB Mühendislik Haftası” ile ilgili düzenlenen Forum Programına TMO Denizli Şube Başkanı Selçuk Aksarı katıldı.
 14. 8-10 Ekim tarihlerinde Akyaka/Muğla’da 3. TMO Üye Öğrenci Kampı Gerçekleştirildi.
 15. 26 Ekim 2010 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğrenci Komisyonu tarafından 26 Ekim 2010 Salı günü saat:19.00’da Denizli Polisevi’nde düzenlenen tanışma gecesinde odamızı temsilen Yönetim Kurulumu yer aldı.
 16. 13 Aralık 2010 tarihinde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimleri kapsamında Gama Tekstilde eğitimlere başladık.
 17. 14 Aralık 2010 tarihinde Denizli İKK çalışmaları için AKP İktidarı Döneminde Tekstil Sektörünün Uğradığı Tahribat konulu rapor İKK ile paylaşıldı.
 18. 16 Aralık 2010 tarihinde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimleri kapsamında Filidea Tekstilde eğitimlere başladık.
 19. 23 Aralık 2010 tarihinde TMO Denizli Şubesi Pamukkale Üniversitesi Öğrenci Üye Komisyonu 23 Aralık 2010 tarihinde Üniversite Teknokent konulu bir panel düzenledi.
 20. 7 Şubat 2011 tarihinde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimleri kapsamında Menderes Tekstilde eğitimlere başladık.
 21. 6 Mart 2011 tarihinde Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencileri Isparta İl Temsilcisi Sibel Kaplan’ın organizasyonunda bir araya getirildi ve TMO hakkında bilgi aktarımı yapıldı.
 22. 16 Mart 2011 tarihinde Üye Toplantısı ve Üye Öğrenci Tanışma Kokteyli düzenlendi.
 23. 28 Mart 2011 tarihinde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimleri kapsamında Shamrock Tekstilde eğitimlere başladık.
 24. 7 Nisan 2011 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi tarafından düzenlenen TMMOB Meslek Odaları Futbol Turnuvası’na katıldık.
 25. 18 Nisan 2011 tarihinde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimleri kapsamında Güvenç Tekstilde eğitimlere başladık.
 26. 1 Haziran 2011 tarihinde Control Union Firması ile ortaklaşa olarak Organik Tekstiller Eğitimi düzenlendi.
 27. 19 Haziran 2011 tarihinde 19. Tekstilciler Gecesi 200’e yakın tekstil mühendisi ve sektör çalışanının katılım ile yapıldı.
 28. 25 Kasım 2011 tarihinde Üye Öğrenci Kokteyli düzenlenerek Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği öğrencileri ile meslektaşlarımız bir araya getirildi.

 

Güney Bölge Şubesi Faaliyetleri

 

 1. 1-6 Şubat 2010 tarihlerinde Kayseri ilinde bulunan METEM’de öğrenci- normal üyelere eğitim düzenlenmiştir.
 2. Adana ilinde bulunan Şube Ofisi 14 Mart 2010 tarihinde Gaziantep iline taşınmıştır.
 3. 20 Mart 2010 tarihinde Gaziantep ilinde bulunan nonwoven firmasına teknik gezi düzenlenmiştir.
 4. 15-18 Mayıs 2010 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen HIGHTEX fuarına katılım sağlanmıştır.
 5. Eylül 2010’da Devlet Planlama Teşkilatının finanse ettiği Gaziantep Valiliğinin yürütücüsü olduğu “Tekstilde Ara Eleman İstihdamı” konulu 1 yıl süreli SODES projemiz kabul edilmiştir. Proje yürütücüsü olarak yönetim kurulu üyesi Dilan Canan CELİKEL görevlendirilmiştir. SODES projesi dahilinde şube ofisine 15 kişilik bilgisayarlı eğitim salonu oluşturulmuş, 2 dönem olmak üzere Sentetik Çuval Eğitimi ve Halı Üretim Eğitimi şube ofisinde verilmiştir. Yine proje kapsamında 2 dönem olmak üzere ISO 9001-2008 eğitimi verilmiştir. Şube ofisinde 1 yıl süre ile bir teknik eleman istihdamı gerçekleşmiştir. Proje kapsamında şube ofisine;

1 adet dizüstü bilgisayar

1 adet projeksiyon cihazı

1 adet kamera

1 adet fotoğraf makinesi alınmıştır.

 1. 10.2010 tarihinde Gaziantep Üniversitesi TMO üye öğrencilerine yönelik lahmacun günü düzenlenmiştir.
 2. 10.2010 tarihinde Muğla-Akyaka’da düzenlenen TMO 3. Öğrenci üye kampına katılım sağlanmıştır.
 3. 10.2010 tarihinde Adana ilinde bulunan üyelerimize yönelik bir kahvaltı organize edilmiştir.
 4. 2010 Ekim ayı içerisinde odalar arası işbirliğini geliştirmek adına Gaziantep ilinde bulunan Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odasına ziyaretlerde bulunulmuştur.
 5. 11.2010 tarihinde GGÇÇT V semineri ve “Tekstilde Rotamız: Yenilikçi Yaklaşımlar” adlı bir panel düzenlenmiştir. Kahramanmaraş, Kayseri ve Adana illerinden katılacak olan dinleyiciler için araç organizasyonu yapılmıştır. Seminer 450 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
 6. Çukurova Kalkınma Ajansı ile ortak olarak Teknik Tekstiller ile ilgili Akdeniz İhracatçılar Birliğine projeye başvurusunda bulunulmuştur.
 7. 20-27 Nisan 4 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenen Kurultaylarda İl Koordinasyon Kurulu’nda aktif rol alınmıştır.
 8. Kahramanmaraş ve Adana illerine temsilciler atanmıştır.
 9. ATİ (Ağır ve Tehlikeli İşler) Eğitimi” konulu bir proje ile Gaziantep Valiliği SODES birimine başvurulmuştur.
 10. 24 Ağustos 2011 tarihinde Gaziantep ilinde Güney Bölge Şube üyelerine yönelik bir iftar organizasyonu gerçekleştirilmiştir. 60 kişilik katılım sağlanmıştır.
 11. 29 Ekim 2011 tarihinde Adana-Yumurtalık’ta piknik düzenlenmiştir.

 

İstanbul Şubesi Faaliyetleri ( 8 Haziran 2011 tarihinde atanan yeni yönetim kurulu faaliyetleri)

 

 • Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek ve Şube giderlerini düşürmek amacıyla, kira bedelsiz olarak Oda Yönetim Kurulu’nun onayı ile Şube ofisi, Eylül ayında Üniversite Mah. Bağlariçi Cad., No:22 Kat:2 Firüzköy, Avcılar adresine taşınmıştır.
 • 1-2 Ekim 2011 tarihinde, Oda merkezimiz adına Bilirkişilik Belgelendirme Eğitimini düzenlenmiştir
 • Şubemize gelen talepler doğrultusunda teknik raporlar düzenlenmiştir.
 • İş mahkemelerinden gelen ücret takdiri taleplerine, araştırma yaparak yazılı cevaplar verilmiştir.
 • Oda Öğrenci Üyelerine yönelik öğrenci kampının şubemiz faaliyet sınırları içindeki Namık Kemal Üniversitesi, İTÜ ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde duyurulması sağlanmıştır.
 • Namık Kemal Üniversitesi Öğrencilerine Odamızı tanıtmak amacıyla toplantı düzenlenmiş ancak sınav dönemi nedeniyle ertelenmiştir.
 • İstanbul Şube e-posta grubu tmodasi@yahoogroups.com aktif hale getirilmiştir.
 • Oda ajanda çalışmalarına 5 adet reklam bularak destek olunmuştur.
 • Namık Kemal Üniversitesi tarafından 20-22 Ekim 2011 tarihlerinde düzenlenen ICONTEX Yenilikçi Tekstiller Kongresine katılarak Odamız temsil edilmiştir.
 • Şube-Üye ilişkilerini tekrar canlandırmak için Yönetim Kurulu üyeleri arasında liste paylaşımı yaparak e-posta ve telefon yoluyla üyelerimizle temas kurmaya başlanmıştır.
 • Göreve geldiğimiz dönemden sonra 6 yeni üye kazandırılmıştır.
 • TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında Şubemiz temsil edilmiştir.

 

İzmir Şubesi Faaliyetleri

 

 1. Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği öğrencilerinin katılımıyla 21-23 Mayıs 2010 tarihlerinde Dikili Deniz Kamp’ta açık hava forumu düzenlenmiştir.
 2. 17 Ekim 2010 Pazar günü yaklaşık 100 kişinin katılımı ile TMO İZMİR ŞUBESİ 1. BOWLİNG TURNUVASI gerçekleştirilmiştir.
 3. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Komisyonu 07 Aralık 2010 Salı günü kermes düzenlemiştir.
 4. 15 Aralık 2010 tarihinde Uşak Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde Tekstil Mühendisleri Odası Tanıtım Semineri gerçekleştirildi. Seminer öncesi Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Dekanlığı ziyaret edilerek bundan sonra yapılabilecek işbirlikleri hakkında görüşülmüştür.
 5. 22 Aralık 2010 günü DİSK tarafından İzmir Konak Meydanı’nda “Torba Yasayla Haklarımız Çalınıyor! İzin Vermeyeceğiz!” mitinginde TMO İzmir Şube ile temsil edilmiştir.
 6. 28 Aralık 2010 TMO İzmir Şube IX. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Azim Kaya’nın sunmuş olduğu istifası ardından ve 23 Şubat 2011’de kendisine plaket verilerek teşekkür toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 7. 12 Ocak 2011 Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesinden gelen konuklar ile görüşülmüştür.
 8. 17 Ocak 2011 tarihinde İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ünal Şen SKY TV’de ekonomi ve tekstil ve hazır giyim sektörü konusunda bir programa katılmıştır.
 9. 11 Mart 2011 günü Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği, Deri Mühendisliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği TMO Öğrenci Üye komisyonları ortaklaşa olarak Fasıl Gecesi düzenlemiştir.
 10. 12 Mart 2011 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi TMO Öğrenci Üye Komisyonu, Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği TMO Öğrenci Üye Komisyonu, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği TMO Öğrenci Üye Komisyonu ve Uşak Üniversitesi TMO Öğrenci Üye Komisyonu üyeleri, Şube Başkanımız Ünal ŞEN ve Şube Başkan Vekilimiz Eren ÖNER ile birlikte ofisimizde bir araya gelmiştir.
 11. Ege Üniversitesi Öğrenci Komisyonu tarafından 30 Mart 2011 günü Kral Örme Tekstil Manisa tesislerine; 29-30 Nisan 2011 tarihlerinde de Denizli’ye teknik geziler düzenlenmiştir.
 12. 30 Nisan 2011’de TMMOB İzmir Yerel Kadın Kurultayına TMO İzmir Şube adına Esen Leyla İmren katılım sağlamıştır.
 13. Ajanda hazırlıkları Mayıs 2011 itibariyle başladı. Ağustos ayında 2012 yılı ajandasının basımı için gelen teklifler değerlendirilerek; 2000 adet 2012 ajandasının basılmasına ve GIPTA firması ile birim maliyeti 6,80TL+KDV olarak sözleşme yapılmıştır.
 14. “Eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, demokrasi ve bir arada yaşama taleplerimizi topluca söylemek” içeriğiyle 15 Mayıs 211’de Ankara’da gerçekleştirilen “TMMOB Mitingi”nde İzmir Şube olarak üyelerimiz ve Ege Üniversitesi Öğrenci Komisyonu temsilcilerimizden oluşan grubumuz TMO Pankartı arkasında yürüyüşe katılmıştır.
 15. 18 Mayıs 2011 tarihinde Konfeksiyon İşletmelerinde Üretim Hattı Dengeleme Modelleri Eğitimi gerçekleştirilmiştir.
 16. 26-27-28 Mayıs 2011 tarihlerinde İzmir’de MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİ İÇİN ENFOTEK EDS KULLANIMI EĞİTİMİ düzenlendi ancak katılım sağlanamamıştır.
 17. 29 Mart 201’de Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Mücella GÜNER, 1.sınıf öğrencileriyle birlikte, öğrencilerin Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Tekstil Mühendisleri Odası’nı yakından tanımaları için Odamızı ziyaret etmişlerdir.
 18. 7 Haziran 2011 tarihinde DEÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü Bitirme Projeleri Sergisine, TMO İzmir Şubesi adına Eren ÖNER ve Ahmet H. DİNÇER’in katılarak dereceye giren ilk 4 öğrenciye hediye verilmiştir.
 19. 7 Temmuz 2011 tarihinde DEÜ Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Törenine, TMO İzmir Şube adına Esen L. İMREN’in katıldı ve dereceye giren ilk 3 öğrenciye hediye verilmiştir.
 20. 5 Temmuz 2011 tarihinde Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Törenine TMO İzmir Şube adına Ahmet H. DİNÇER’in katıldı ve Deri ve Tekstil Mühendisliği Bölümlerinde dereceye giren ilk 3 öğrenciye hediye verilmiştir.
 21. 28 Eylül 2011’de Ege Üniversitesi Tekstil Müh. Bölümü öğrenci komisyonu ile yeni dönem çalışmaları hakkında görüşülmüştür.
 22. 11-12 Ekim 2011 tarihlerinde Ege Üniversitesi 1. Sınıf öğrencilerine “Üniversite Yaşamına Geçiş” dersi kapsamında “TMO ve Örgütlülük Bilinci” konusunda tanıtım gerçekleştirilmiştir.
 23. 26 Ekim 2011 tarihinde Ege Üniversitesi Tekstil Müh. Bölümü Öğrenci komisyonu seçildi. Ayrıca bu seçimlere Deri Müh. Bölümü temsilcileri belirlenmiştir.
 24. ITMA’daki yeniliklerin tartışılması amacıyla 25 Kasım 2011 Cuma günü saat 14.00’da bir panel gerçekleştirildi. Panele 70’e yakın tekstil mühendisi ve tekstil mühendisliği bölümünde okuyan öğrenci katılmıştır.
 25. 08 Aralık 2011 tarihinde Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencileri EKOTEN firmasına teknik gezi gerçekleştirilmiştir.
 26. 17-18 Aralık 2011 tarihlerine Ankara’da yapılacak olan TMMOB Kadın Kurultayına katılmak için İzmir Şube adına Esen L. İMREN görevlendirilmiştir.
 27. 1-3 Aralık 2011 tarihleri arasında TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi koordinatörlüğünde düzenlenen “Uluslararası Katılımlı Yüzey Aktif Maddeler, Sabun ve Deterjan Sempozyumu ve Sergisi (Oleokimya 2011)” etkinliğinde TMO İzmir Şubesi olarak açılan stantta odamız hakkında bilgi verildi. TMO İzmir Şubesi Ege Üniversitesi öğrenci üyeleri stantta görev alarak odamızın tanıtımına yardımcı olmuştur.
 28. Odamız ve Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulları görüşmesi neticesinde üyelerin ortak alabileceği eğitimleri birlikte düzenleme kararına varıldı. Şubat 2011 tarihinde bu işbirliği hayata geçirildi ve toplam 25 ortak eğitim düzenlenmiştir.
 29. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarından gerçekleştirilen toplantılara ve davetlere katılım sağlanmıştır.
 30. Oda Danışma Kurulu toplantılarına katılım sağlanmıştır.
 31. Tüm Oda Üyelerimize tiyatro, fotoğrafçılık ve yamaç paraşütü kursları gibi etkinlikler için indirimli imkanı sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 10. Çalışma Dönemi Mali Raporu

 

Odamızın X. çalışma dönemine ilişkin mali rapor aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

2010-2011 yılı gelir-gider hesapları ve yıl sonu bilançoları;

 

Odamızın bilançoları;

2010 yılı gelirleri 283.592,05 TL, giderleri 246.084,20 TL, 2011 yılı gelirleri 253.622,47 TL giderleri 221.320,53 TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Gelir ve gider tabloları incelendiğinde ;

Üye kayıt ödentileri : 2010 yılı üye kayıt ve ödentileri 126.895,40 TL, 2011 yılında ise 121.045,25 TL olarak gerçekleşmiştir. 2010 ve 2011 yıllarında tahmini değerlerin üzerinde üye kayıt ve ödenti geliri elde edilmiştir.

 

Hizmet gelirleri: 2010 yılı hizmet geliri 60.762 TL, 2011 yılında 59.741,15 TL olmuştur. 2010 ve 2011 yılları hizmet geliri tahmini değerlerin üzerinde gerçekleşmiştir.

 

Yayın gelirleri : 2010 yılında 13.690 TL, 2011 yılında 24.306 TL yayın geliri elde edilmiştir. 2010 yılında tahminden az, 2011 yılında tahminden fazla gelir elde edilmiştir.

 

Diğer gelirler : 2010 yılında 1.338,64 TL, 2011 yılında 9.746,46 TL ile tahminlerden fazla gelir elde edilmiştir.

 

Şube gelirleri : Şubelerin toplam geliri 2010 yılında 80.906,01 TL, 2011 yılında 38.783,61 TL olmuştur. Her iki yılda da Denizli Şube tahminden fazla, Bursa, Güney Bölge, İstanbul ve İzmir Şubeleri tahminden az gelir elde etmiştir.

Not:1- Şubelerin yaptığı üye aidat tahsilatları bütçede üye aidat gelirleri kaleminde izlendiği için şube gelirinden düşülmüştür.

2-Ajanda gelir ve gideri bütçede ayrı izlendiği için İzmir Şube gelir ve giderinden düşülmüştür.

 

Personel giderleri : 2010 yılında 58.305,39 TL, 2011 yılında ise 60,844,23 TL olarak tahmini değerlerin altında gerçekleşmiştir.

 

Yönetim giderleri : 2010 yılında 16.380,16 TL ile tahmini değerin altında, 2011 yılında ise 14.716,69 TL ile tahmini değerin üzerinde gerçekleşmiştir.

 

Hizmet karşılığı giderler : 2010 yılında 17.169,76 TL, 2011 yılında 35.798,34 TL ile tahmini değerin üzerinde gider olmuştur.

 

İşletme giderleri : 2010 yılında 14.744,92 TL ve 2011 yılında  16.350,64 TL ile tahmini değerlerin üzerinde gider olmuştur.

 

Yayın giderleri : 2010 yılında 18.958,50 TL ve 2011 yılında  10.533,72 TL ile tahmini değerlerin altında gider olmuştur.

 

Şube giderleri : 2010 yılında 104.352,50 TL olarak tahmini değerin üzerinde gider gerçekleşmiştir. Bursa ve İzmir Şube giderleri tahmini rakamların altında, Güney Bölge, Denizli ve  İstanbul Şubeleri tahmini değerlerinin üzerinde gider yapmıştır.

 

Şubelerin toplam gideri 2011 yılında 50.583,33 TL olarak tahmini değerin altında olmuştur. Denizli ve İstanbul Şubeleri tahminden fazla, Bursa, Güney Bölge ve İzmir  Şubeleri tahmini değerlerinin altında gider yapmıştır.

 

TMMOB hissesi : 2010 yılında 8.254,38 TL ile tahmini değere yakın ve 2011 yılında  11.113,17 TL ile tahmini değerin üzerinde tahakkuk etmiştir.

 

Sıhhı Tesisat ve Demirbaş  giderleri : 2010 yılında 2.784,75 TL gider olmuştur. 2011 yılında bu kalemde bir gider olmamıştır.

 

Diğer giderler : 2010 yılında 5.133,84 TL, 2011 yılında 21.380,41 TL ile tahmini değerin üzerinde gider olmuştur.

2010 yılında gelir ve giderimiz 271.514,44 TL olarak tahmin edilmiş. 283.592,05 TL gelir, 246.084,20 TL gider olarak gerçekleşmiştir.

 

2011 yılında gelir ve giderimiz 290.863,88 TL olarak tahmin edilmiş. 253.622,47 TL gelir, 221.320,53 TL gider olarak gerçekleşmiştir.

 

Gerçekleşen gelirlerin toplam bütçemizdeki payı;

2010                 2011

Üye kayıt ödentileri                : % 44,7                      % 47,7

Hizmet gelirleri                                   : % 21,4                      % 23,6

Yayın gelirleri                         : % 4,8             % 9,6

Güney Bölge şube gelirleri      : % 14,9                      % 0,9

Bursa şube gelirleri                 : % 2,8             % 4,1

Denizli şube gelirleri               : % 7,9            % 8,9

İstanbul şube gelirleri              : % 1,1            % 0,6

İzmir şube gelirleri                  : % 1,9             % 0,8

Diğer gelirler                           : % 0,5            % 3,8

 

Gerçekleşen giderlerin toplam bütçemizdeki payı;

2010                        2011

Personel giderleri                    : % 23,7                      % 27,5

Yönetim giderleri                    : % 6,7             % 6,6

Hizmet karşılığı giderler          : % 7                           %  16,2

İşletme giderleri                                  : % 6                           %  7,4

Ajanda giderleri                                  : % 5,5             %  2,3

Dergi giderleri                         : % 2,2             %  2,5

Güney Bölge şube giderleri     : % 21,7                      % 2,8

Bursa şube giderleri                : % 3,6             % 6,1

Denizli şube giderleri              : % 7,7             % 9

İstanbul şube giderleri             : % 5,1            % 3,4

İzmir şube giderleri                 : % 4,2            % 1,6

TMMOB hissesi                                  : % 3,4            %  5

 1. Tesisat ve Demirbaş g. : % 1,1 %  0

Diğer giderler                          : % 2,1            % 9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 YILINDA ŞUBELERDEN MERKEZE YAPILAN AKTARIMLAR
BURSA ŞUBESİ 7.050,00 TL
DENİZLİ ŞUBESİ 9.377,38 TL
GÜNEY BÖLGE ŞUBESİ    566,22 TL
İSTANBUL ŞUBESİ      0 TL
İZMİR ŞUBESİ 6.575,64 TL
TOPLAM 23.569,24 TL
 
31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE KASA VE BANKALAR
MERKEZ KASA 618,50 TL
GÜNEY BÖLGE ŞUBE KASASI 1.071,83 TL
BURSA ŞUBE KASASI 261,50 TL
DENİZLİ ŞUBE KASASI 1.644,63 TL
İSTANBUL ŞUBE KASASI 105,16 TL
İZMİR ŞUBE KASASI 1.476,38 TL
MERKEZ İŞ BANKASI YENİGÜN ŞUBESİ 608,70 TL
MERKEZ YAPI KREDİ BANKASI YENİLİMAN ŞUBESİ 207,15 TL
YAPI KREDİ BANKASI GÜNEY BÖLGE ŞUBESİ 2.325,40 TL
YAPI KREDİ BANKASI BURSA ŞUBESİ 1.487,34 TL
YAPI KREDİ BANKASI İSTANBUL ŞUBESİ 418,29 TL
YAPI KREDİ BANKASI HİSARÖNÜ (İZMİR ŞUBE ) 1.609,57 TL
YAPI KREDİ BANKASI DENİZLİ ŞUBESİ 257,85 TL
POSTA ÇEKİ 852,50 TL
YAPI KREDİ BANKASI FON HESABI (MERKEZ) 32.944,19 TL
TOPLAM 45.036,49 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

2010 YILI KARŞILAŞTIRMALI GELİR BÜTÇESİ

  2010 YILI TAHMİNİ          GELİR BÜTÇESİ 2010 YILI GERÇEKLEŞEN          GELİR BÜTÇESİ FARK
I. ÜYE KAYIT ÖDENTİLERİ                    89.650,00                  126.895,40                 37.245,40    
1. Üye Kayıt Gelirleri                       1.000,00                      500,00 –                500,00    
2. Üye Aidat Ödentileri
MERKEZ: 77.869.90 TL
BURSA ŞUBE: 11.416 TL
DENİZLİ ŞUBE: 5.362 TL
GÜNEY BÖLGE ŞUBE: 5.568 TL
İSTANBUL ŞUBE: 6.695 TL
İZMİR ŞUBE: 6.202 TL
85.000,00 113.112,90 28.112,90
3. Öğrenci Üye Kayıt Gelirleri                       2.000,00                         82,50 –             1.917,50    
4. Geçici Üye Kayıt Geliri                          450,00                      900,00                  450,00    
5. Geçici üye aidat ödentisi                       1.200,00                 12.300,00             11.100,00    
II. HİZMET GELİRLERİ                    17.600,00                     60.762,00                 43.162,00    
1. Kalite ve yeterlilik belgesi                    15.000,00   –          15.000,00    
2. Kong. Konf. Semn. Kurs Gelirleri                       1.500,00                 58.462,00             56.962,00    
3. Ekspertizlik Bilirkişl. Gelirleri                       1.000,00                   1.850,00                  850,00    
4. Diğer  Hizmet Karş. Gelirleri                          100,00                      450,00                  350,00    
III. YAYIN GELİRLERİ                    19.750,00                     13.690,00     –             6.060,00    
1. Dergi İlan Gelirleri                       1.000,00                                – –             1.000,00    
2. Ajanda Gelirleri                    18.000,00                 13.690,00 –             4.310,00    
3. Yayın Satış Gelirleri                          250,00                                – –                250,00    
4. Kitap İlan Gelirleri                          500,00                                – –                500,00    
IV. DİĞER GELİRLER                       1.020,00                       1.338,64                      318,64    
1. Bağış Gelirleri                       1.000,00                         81,90 –                918,10    
2. Banka Faiz Gelirleri                            10,00                                – –                  10,00    
3. Diğer Gelirler                            10,00                   1.256,74               1.246,74    
V. ŞUBE GELİRLERİ                  143.494,44                     80.906,01     –          62.588,43    
1. Güney Bölge Şubesi Gelirleri                    50.856,38                 42.121,50 –             8.734,88    
2. Bursa Şubesi Gelirleri                    42.666,73                   7.967,50 –          34.699,23    
3. Denizli Şubesi Gelirleri                    18.342,48                 22.270,01               3.927,53    
4. İstanbul Şubesi Gelirleri                       4.917,65                   3.033,00 –             1.884,65    
5. İzmir Şubesi Gelirleri                    26.711,20                   5.514,00 –          21.197,20    
GENEL TOPLAM                  271.514,44                  283.592,05                 12.077,61     

 

Not:

1- Şubelerin yaptığı üye aidat tahsilatı şube gelirlerinde değil 1.2. bölümünde gösterilmiştir.

2- Ajanda gelirleri İzmir Şube gelirleri arasında değil, 3.2. maddesinde gösterilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

2010 YILI KARŞILAŞTIRMALI GİDER BÜTÇESİ

  2010 YILI TAHMİNİ          GİDER BÜTÇESİ 2010 YILI GERÇEKŞELEN          GİDER BÜTÇESİ FARK
I. PERSONEL GİDERLERİ                  92.800,00                     58.305,39                 34.494,61    
1. Personel Ücretleri                  65.000,00                 41.805,89             23.194,11
2. Personel Sosyal Giderleri                     3.000,00                   2.000,86                   999,14
3. Personel Fazla Çalışma Giderleri                     2.000,00                                –               2.000,00
4. Ssk İşveren Hissesi                  14.000,00                   8.988,38               5.011,62
5. Tazminatlar                     4.000,00                                –               4.000,00
6. Mali Müşavir Giderleri                     4.800,00                   5.510,26 –                710,26
II. YÖNETİM GİDERLERİ                  22.000,02                     16.380,16                   5.619,86    
1. Yönetim Giderleri                             0,01                         0,01
2. Oturum Giderleri                             0,01                                –                       0,01
3. Yolluk Giderleri                  12.000,00                 11.820,32                   179,68
4. Temsil Giderleri                     2.000,00                   1.836,66                   163,34
5. Genel Kurul Giderleri                     7.000,00                   2.447,18                 4.552,82
6. Dökümantasyon Giderleri                     1.000,00                      276,00                   724,00
III. HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER                  15.000,00                     17.169,76     –             2.169,76    
1. Kalite ve Yeterlilik Belgesi Giderleri                     9.000,00                 9.000,00
2. Kong. Konf. Semn.Kurs Giderleri                     1.000,00                 11.422,98 –           10.422,98
3. Ekspertizlik, Bilirkişilik Giderleri                     1.000,00                      234,28                   765,72
4. Hukuk ve Diğer Hizmet Karşılığı Giderler                     4.000,00                   5.512,50 –             1.512,50
IV. İŞLETME GİDERLERİ                  11.000,02                     14.744,92     –             3.744,90    
1. Kira Giderleri                             0,01                         0,01
2. PTT Ücretleri                     4.000,00                   8.622,32 –             4.622,32
3. Kırtasiye Basılı Kağıt Giderleri                     2.000,00                   3.051,76 –             1.051,76
4. Su, Isıtma, Aydınlatma Giderleri                     4.500,00                   2.795,00               1.705,00
5. Vergi Resim, Harç Giderleri                        500,00                      275,84                   224,16
6. Sivil Savunma Payları                             0,01                         0,01
V. YAYIN GİDERLERİ                  19.500,00                     18.958,50                       541,50    
1. Dergi, Gazete, Yayın Giderleri                     3.000,00                   5.384,50 –             2.384,50
2. Kitap,, Yayın, Baskı Gideri                     3.000,00                 3.000,00
3. Telif, Çeviri Giderleri                        500,00                     500,00
4. Ajanda Gideri                  13.000,00                 13.574,00 –                574,00
VI. ŞUBE GİDERLERİ                100.446,11                  104.352,50     –             3.906,39    
1. Güney Bölge Şubesi Giderleri                  35.599,47                 53.581,54 –           17.982,07
2. Bursa Şubesi Giderleri                  29.866,71                   8.908,49             20.958,22
3. Denizli Şubesi Giderleri                  12.839,74                 19.008,89 –             6.169,15
4. İstanbul Şubesi Giderleri                     3.442,36                 12.477,16 –             9.034,81
5. İzmir Şubesi Giderleri                  18.697,84                 10.376,42               8.321,42
VII. TMMOB HİSSESİ                     8.500,00                       8.254,38                       245,62     
VIII. S.TESİSAT VE DEMİRBAŞ GİD.                     2.000,01                       2.784,75     –                784,74    
1. Gayrimenkuller                             0,01                                –                       0,01
2. Gayrimenkul alım avansı                     1.000,00                                –               1.000,00
3. Demirbaş ve Döşeme Gideri                     1.000,00                   2.784,75 –             1.784,75
IX. DİĞER GİDERLER                        268,28                       5.133,84     –             4.865,56    
1. Sosyal Bağış ve Yardım Gid.                             0,01                         30,00 –                   29,99
2. Lokal Giderleri                             0,01                         0,01
3. Diğer Giderler                        268,26                   5.103,84 –             4.835,58
GENEL TOPLAM                271.514,44                  246.084,20                 25.430,24    

 

Not: 1- Ajanda giderleri İzmir Şube giderleri arasında değil, 5.4. maddesinde gösterilmiştir.

 

 


TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 01.01.2010-31.12.2010 TARİHLİ AKTARIM CETVELİ

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN
01.01.2010 – 31.12.2010 TARİHLİ AKTARIM CETVELİ
                         
AŞAN MADDELER           AŞMAYAN MADDELER        
1- Personel Giderleri       710,26 TL   1- Personel Giderleri       35.204,87 TL
  Mali Müşavir Giderleri   710,26       Personel Ücretleri   23.194,11  
3- Hizmet Karşılığı Giderler     11.935,48 TL     Personel Sosyal Giderleri 999,14  
  Kongre Konf.,Sem.,Kurd Giderleri 10.422,98       Personel Fazla Çalışma Giderleri 2.000,00  
  Hukuk ve Diğer Hizmet Karşılığı Gid. 1.512,50       SSK İşveren Hissesi   5.011,62  
4- İşletme Giderleri       5.674,08 TL     Tazminatlar   4.000,00  
  PTT Ücretleri   4.622,32     2- Yönetim Giderleri       5.619,86 TL
  Kırtasiye Basılı Kağıt Giderleri 1.051,76       Yönetim Giderleri   0,01  
5- Yayın Giderleri       4.769,00 TL     Oturum Giderleri   0,01  
  Dergi, Gazete, Yayın Giderleri 2.384,50       Yolluk Giderleri   179,68  
  Ajanda Giderleri   574,00       Temsil Giderleri   163,34  
6- Şube Giderleri       33.186,03 TL     Genel Kurul Giderleri   4.552,82  
  Güney Bölge Şubesi Giderleri 17.982,07       Dökümantasyon Giderleri 724,00  
  Denizli Şube Giderleri   6.169,15     3- Hizmet Karşılığı Giderler     9.765,72 TL
  İstanbul Şube Giderleri   9.034,81       Kalite ve Yeterlilik Belgesi Giderleri 9.000,00  
8- S.Tesisat ve Demirbaş Giderleri     1.784,75 TL     Ekspertiz Bilirkişilik Giderleri 765,72  
  Demirbaş ve Döşeme Giderleri 1.784,75     4- İşletme Giderleri       1.929,18 TL
9- Diğer Giderler       4.865,57 TL     Kira Giderleri   0,01  
  Sosyal Bağış ve Yardım Giderleri 29,99       Su, Isıtma, Aydınlatma Giderleri 1.705,00  
  Diğer Giderler   4.835,58       Vergi Resim, Harç Giderleri 224,16  
                Sivil Savunma Payları   0,01  
            5- Yayın Giderleri       3.500,00 TL
                Kitap, Yayın Baskı Giderleri 3.000,00  
                Telif, Çeviri Giderleri   500,00  
              6- Şube Giderleri       16.671,26 TL
                Bursa Şubesi Giderleri   16.671,26  
  TOPLAM 62.925,17 TL     TOPLAM 62.925,17 TL


2011 YILINDA ŞUBELERDEN MERKEZE YAPILAN AKTARIMLAR
  Şubenin Merkeze Vergi Borçları Dahil 2010’dan Devir Borcu Şubenin  2011 Yılında Merkeze Aktarması Gereken Tutar Şubenin Merkeze 2011 Yılı Vergi Borçları Şubenin 2011 Yılında Merkeze Aktarımı Şubenin 2012 Yılına Devir Borcu
BURSA ŞUBESİ 20.675,67 TL 12.000 TL 225,99 TL 6.018,00 TL 26.883,66 TL
DENİZLİ ŞUBESİ 11.475,32 TL 12.000 TL 378,96 TL 5.585,65 TL 18.268,63 TL
GÜNEY BÖLGE ŞUBESİ  22.381,02 TL 12.000 TL 0,00 TL 180,00 TL 34.201,02 TL
İSTANBUL ŞUBESİ  34.311,37 TL 12.000 TL 1.225,00 TL 0,00 TL 47.536,37 TL
İZMİR ŞUBESİ 6.000 TL 12.000 TL 140,61 TL 4.000,00 TL 14.140,61 TL
TOPLAM 94.843,38 TL 60.000 TL 1.970,56 TL 15.783,65 TL 141.030,29 TL
 

 

31.12.2011 TARİHİ İTİBARİYLE KASA VE BANKALAR
MERKEZ KASA 629,53 TL
GÜNEY BÖLGE ŞUBE KASASI 263,69 TL
BURSA ŞUBE KASASI 738,33 TL
DENİZLİ ŞUBE KASASI 1.246,04 TL
İSTANBUL ŞUBE KASASI 67,23 TL
İZMİR ŞUBE KASASI 3.279,35 TL
MERKEZ İŞ BANKASI YENİGÜN ŞUBESİ 4.522,20 TL
MERKEZ YAPI KREDİ BANKASI YENİLİMAN ŞUBESİ 2.293,31 TL
YAPI KREDİ BANKASI GÜNEY BÖLGE ŞUBESİ 286,08 TL
YAPI KREDİ BANKASI BURSA ŞUBESİ 544,19 TL
YAPI KREDİ BANKASI İSTANBUL ŞUBESİ 1.147,29 TL
YAPI KREDİ BANKASI HİSARÖNÜ (İZMİR ŞUBE ) 17.436,53 TL
YAPI KREDİ BANKASI DENİZLİ ŞUBESİ 871,11 TL
POSTA ÇEKİ 1.112,50 TL
YAPI KREDİ BANKASI FON HESABI (MERKEZ) 90.631,46 TL
TOPLAM 123.956,34 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

2011 YILI KARŞILAŞTIRMALI GELİR BÜTÇESİ

  2011 YILI TAHMİNİ          GELİR BÜTÇESİ 2011 YILI GERÇEKLEŞEN          GELİR BÜTÇESİ FARK
I. ÜYE KAYIT ÖDENTİLERİ                 89.650,00                     121.045,25     –           31.395,25    
1. Üye Kayıt Gelirleri                   1.000,00                        900,00                   100,00
2. Üye Aidat Ödentileri
MERKEZ: 80.930,25 TL
BURSA ŞUBE:8.678 TL
DENİZLİ ŞUBE:3.007,50 TL
GÜNEY BÖLGE ŞUBE:2.557,50 TL
İSTANBUL ŞUBE: 672 TL
İZMİR ŞUBE: 1.532,5 TL

 

                85.000,00                  97.377,75 –           12.377,75
3. Öğrenci Üye Kayıt Gelirleri                   2.000,00                        367,50                1.632,50
4. Geçici Üye Kayıt Geliri                       450,00                                 –                   450,00
5. Geçici üye aidat ödentisi                   1.200,00                  22.400,00 –           21.200,00
II. HİZMET GELİRLERİ                 22.600,00                      59.741,15     –           37.141,15    
1. Kalite ve yeterlilik belgesi                 20.000,00                                 –             20.000,00
2. Kong. Konf. Semn. Kurs Gelirleri                   1.500,00                  52.895,00 –           51.395,00
3. Ekspertizlik Bilirkişl. Gelirleri                   1.000,00                    5.284,40 –             4.284,40
4. Diğer  Hizmet Karş. Gelirleri                       100,00                    1.561,75 –             1.461,75
III. YAYIN GELİRLERİ                 19.750,00                      24.306,00      –             4.556,00    
1. Dergi İlan Gelirleri                   1.000,00                                 –                1.000,00
2. Ajanda Gelirleri                 18.000,00                  24.060,00 –             6.060,00
3. Yayın Satış Gelirleri                       250,00                        246,00                        4,00
4. Kitap İlan Gelirleri                       500,00                                 –                   500,00
IV. DİĞER GELİRLER                   1.020,00                        9.746,46     –             8.726,46    
1. Bağış Gelirleri                   1.000,00                    2.406,35 –             1.406,35
2. Banka Faiz Gelirleri                         10,00                            1,29                        8,71
3. Diğer Gelirler (icra gecikme faizi, icra masraf geliri, diğer olağan dışı gelirler vb.)                         10,00                    7.338,82 –             7.328,82
V. ŞUBE GELİRLERİ               157.843,88                      38.783,61               119.060,27    
1. Güney Bölge Şubesi Gelirleri                 55.942,02                    2.302,86             53.639,16
2. Bursa Şubesi Gelirleri                 46.933,40                  10.355,25             36.578,15
3. Denizli Şubesi Gelirleri                 20.176,73                  22.622,50 –             2.445,77
4. İstanbul Şubesi Gelirleri                   5.409,42                    1.475,00                3.934,42
5. İzmir Şubesi Gelirleri                 29.382,32                    2.028,00             27.354,32
GENEL TOPLAM               290.863,88                    253.622,47                 37.241,41    

 

Not:

1- Şubelerin yaptığı üye aidat tahsilatı şube gelirlerinde değil 1.2. bölümünde gösterilmiştir.

2- Ajanda gelirleri İzmir Şube gelirleri arasında değil, 3.2. maddesinde gösterilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

2011 YILI KARŞILAŞTIRMALI GİDER BÜTÇESİ

  2011 YILI TAHMİNİ          GİDER BÜTÇESİ 2011 YILI GERÇEKŞELEN          GİDER BÜTÇESİ FARK
I. PERSONEL GİDERLERİ            92.800,00                    60.844,23                  31.955,77    
1. Personel Ücretleri            65.000,00                45.014,54              19.985,46
2. Personel Sosyal Giderleri              3.000,00                   2.330,00                    670,00
3. Personel Fazla Çalışma Giderleri              2.000,00                               –                2.000,00
4. Ssk İşveren Hissesi            14.000,00                   7.377,29                6.622,71
5. Tazminatlar              4.000,00                               –                4.000,00
6. Mali Müşavir Giderleri              4.800,00                   6.122,40 –              1.322,40
II. YÖNETİM GİDERLERİ            14.000,04                    14.716,69     –                 716,65    
1. Yönetim Giderleri                      0,01                          0,01
2. Oturum Giderleri                      0,01                               –                        0,01
3. Yolluk Giderleri            12.000,00                11.326,95                    673,05
4. Temsil Giderleri              2.000,00                   3.389,74 –              1.389,74
5. Genel Kurul Giderleri                      0,01                          0,01
6. Dökümantasyon Giderleri                      0,01                          0,01
III. HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER            24.000,00                    35.798,34     –            11.798,34    
1. Kalite ve Yeterlilik Belgesi Giderleri            18.000,00                18.000,00
2. Kong. Konf. Semn.Kurs Giderleri              1.000,00                19.361,71 –            18.361,71
3. Ekspertizlik, Bilirkişilik Giderleri              1.000,00                   2.125,31 –              1.125,31
4. Hukuk ve Diğer Hizmet Karşılığı Giderler              4.000,00                14.311,32 –            10.311,32
IV. İŞLETME GİDERLERİ            11.000,02                    16.350,64     –              5.350,62    
1. Kira Giderleri                      0,01                          0,01
2. PTT Ücretleri              4.000,00                   8.220,28 –              4.220,28
3. Kırtasiye Basılı Kağıt Giderleri              2.000,00                   4.668,56 –              2.668,56
4. Su, Isıtma, Aydınlatma Giderleri              4.500,00                   3.150,00                1.350,00
5. Vergi Resim, Harç Giderleri                 500,00                      311,80                    188,20
6. Sivil Savunma Payları                      0,01                          0,01
V. YAYIN GİDERLERİ            19.500,00                    10.533,72                    8.966,28    
1. Dergi, Gazete, Yayın Giderleri              3.000,00                   5.487,00 –              2.487,00
2. Kitap,, Yayın, Baskı Gideri              3.000,00                  3.000,00
3. Telif, Çeviri Giderleri                 500,00                      500,00
4. Ajanda Gideri            13.000,00                   5.046,72                7.953,28
VI. ŞUBE GİDERLERİ         110.490,72                    50.583,33                  59.907,39    
1. Güney Bölge Şubesi Giderleri            39.159,41                   6.091,82              33.067,59
2. Bursa Şubesi Giderleri            32.853,38                13.478,56              19.374,82
3. Denizli Şubesi Giderleri            14.123,71                20.016,66 –              5.892,95
4. İstanbul Şubesi Giderleri              3.786,59                   7.508,83 –              3.722,24
5. İzmir Şubesi Giderleri            20.567,62                   3.487,46              17.080,16
VII. TMMOB HİSSESİ              8.500,00                    11.113,17     –              2.613,17    
VIII. S.TESİSAT VE DEMİRBAŞ GİD.            10.000,01                                   –                    10.000,01    
1. Gayrimenkuller                      0,01                               –                        0,01
2. Gayrimenkul alım avansı              9.000,00                               –                9.000,00
3. Demirbaş ve Döşeme Gideri              1.000,00                               –                1.000,00
IX. DİĞER GİDERLER                 573,09                    21.380,41     –            20.807,32    
1. Sosyal Bağış ve Yardım Gid.                      0,01                        80,00 –                    79,99
2. Lokal Giderleri                      0,01                          0,01
3. Diğer Giderler                 573,07                21.300,41 –            20.727,34
GENEL TOPLAM         290.863,88                  221.320,53                  69.543,35    

 

Not: 1- Ajanda giderleri İzmir Şube giderleri arasında değil, 5.4. maddesinde gösterilmiştir.

 

 

 

 


TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLİ AKTARIM CETVELİ

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN
01.01.2011 – 31.12.2011 TARİHLİ AKTARIM CETVELİ
                         
AŞAN MADDELER           AŞMAYAN MADDELER        
1- Personel Giderleri       1.322,40 TL   1- Personel Giderleri       33.278,17 TL
  Mali Müşavir Giderleri   1.322,40       Personel Ücretleri   19.985,46  
2- Yönetim Giderleri       1.389,74 TL     Personel Sosyal Giderleri 670,00  
  Temsil Giderleri   1.389,74       Personel Fazla Çalışma Giderleri 2.000,00  
3- Hizmet Karşılığı Giderler     29.798,34 TL     SSK İşveren Hissesi   6.622,71  
  Kongre Konf.,Sem.,Kurd Giderleri 18.361,71       Tazminatlar   4.000,00  
  Ekspertiz , Bilirkişilik Giderleri 1.125,31     2- Yönetim Giderleri       673,09 TL
  Hukuk ve Diğer Hizmet Karşılığı Gid. 10.311,32       Yönetim Giderleri   0,01  
4- İşletme Giderleri       6.888,84 TL     Oturum Giderleri   0,01  
  PTT Ücretleri   4.220,28       Yolluk Giderleri   673,05  
  Kırtasiye Basılı Kağıt Giderleri 2.668,56       Genel Kurul Giderleri   0,01  
5- Yayın Giderleri       2.487,00 TL     Dökümantasyon Giderleri 0,01  
  Dergi, Gazete, Yayın Giderleri 2.487,00     3- Hizmet Karşılığı Giderler     18.000,00 TL
6- Şube Giderleri       9.615,19 TL     Kalite ve Yeterlilik Belgesi Giderleri 18.000,00  
  Denizli Şube Giderleri   5.892,95     4- İşletme Giderleri       1.538,22 TL
  İstanbul Şube Giderleri   3.722,24       Kira Giderleri   0,01  
7- TMMOB Hissesi       2.613,17 TL     Su, Isıtma, Aydınlatma Giderleri 1.350,00  
9- Diğer Giderler       20.807,33 TL     Vergi Resim, Harç Giderleri 188,20  
  Sosyal Bağış ve Yardım Giderleri 79,99       Sivil Savunma Payları   0,01  
  Diğer Giderler   20.727,34     5- Yayın Giderleri       11.453,28 TL
                Kitap, Yayın Baskı Giderleri 3.000,00  
                Telif, Çeviri Giderleri   500,00  
          Ajanda Gideri   7.953,28  
              6- Şube Giderleri       9.979,25 TL
                Güney Bölge Şue Giderleri 9.979,25  
  TOPLAM 74.922,01 TL     TOPLAM 74.922,01 TL

 


TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI  2010-2011 YILLIK İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

Açıklama 2010 2011
————————————————– ———————- ———————
   A-BRÜT SATIŞLAR         282.461,05        246.282,36
      1.Yurtiçi Satışlar         282.461,05        246.282,36
      2.Yurtdışı Satışlar                        –                      –
      3.Diğer Gelirler                        –                      –
   B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)                        –                      –
      1.Satıştan İadeler (-)                        –                      –
      2.Satış İskontoları (-)                        –                      –
      3.Diğer İndirimler (-)                        –                      –
   C-NET SATIŞLAR         282.461,05        246.282,36
   D-SATIŞLARIN MALİYETİ                        –                      –
      1.Satılan mamüller maliyeti (-)                        –                      –
      2.Satılan ticari mallar maliyeti (-)                        –                      –
     3.Satılan hizmet maliyeti (-)                        –                      –
     4.Diğer Satışların Maliyeti (-)                        –                      –
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI         282.461,05        246.282,36
   E-FAALİYET GİDERLERİ (-)         243.299,45        203.403,19
      1.Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)                        –                      –
      2.Pazarlama satış ve Dağıtım Giderleri (-)                        –                      –
      3.Genel Yönetim Giderleri (-)         243.299,45        203.403,19
FAALİYET KARI VEYA ZARARI           39.161,60          42.879,17
   F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR                        –                      –
      1.İştiraklerden Temettü Gelirleri                        –                      –
      2.Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri                        –                      –
      3.Faiz Gelirleri                        –                      –
      4.Komisyon Gelirleri                        –                      –
      5.Konusu Kalmayan Karşılıklar                        –                      –
      6.Menkul Kıymet Satış Karları                        –                      –
      7.Kambiyo Karları                        –                      –
      8.Raeskont Faiz gelirleri                        –                      –
      9.Diğer Olağan Gelir ve Karlar                        –                      –
   G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)                        –                      –
      1.Komisyon Giderleri                        –                      –
      2.Karşılık Giderleri                        –                      –
      3.Menkul Kıymet satış zararları                        –                      –
      4.Kambiyo zararları                        –                      –
      5.Raeskont faiz zararları                        –                      –
   H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)                        –                      –
      1.Kısa vadeli borçlanma giderleri                        –                      –
      2.Uzun vadeli borçlanma giderleri                        –                      –
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR           39.161,60          42.879,17
   I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR             2.157,72            7.390,11
      1.Önceki Dönem Gelir ve Karları                        –                      –
      2.Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Karlar             2.157,72            7.390,11
   J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)             3.599,24          17.917,34
      1.Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)                        –                      –
      2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)                        –                      –
      3.Diğer Olağandışı Gid.ve Zararları(-)             3.599,24          17.917,34
DÖNEM KARI VEYA ZARARI           37.720,08          32.351,94
  K-DÖNEM KARI VER. VE DİĞ. YAS. YÜK. KRS. (-)                        –                      –
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI           37.720,08          32.351,94


TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 2010-2011 YILLIK İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

 

AKTİF ( VARLIKLAR )       PASİF ( KAYNAKLAR )    
Açıklama 2010 2011   Açıklama 2010 2011
I.DÖNEN VARLIKLAR     214.773,42          298.552,10    | I.KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR        126.305,99           172.204,80   
   A.HAZIR DEĞERLER       45.889,01       125.068,84 |    B.TİCARİ BORÇLAR          19.618,80          21.675,21
      1.Kasa         5.178,00           6.224,17 |       1.Satıcılar            7.557,15            2.662,01
      3.Bankalar         6.914,32         27.100,71 |       2.Borç Senetleri                       –            6.951,55
      5.Diğer Hazır Değerler       33.796,69         91.743,96 |       4.Alınan Depozito ve Teminatlar          12.061,65          12.061,65
   C.TİCARİ ALACAKLAR       57.170,92         14.044,06 |       5.Diğer Ticari Borçlar                       –                      –
      1.Alıcılar       41.630,21           1.162,50 |    C.DİĞER BORÇLAR            4.263,38               673,92
      2.Alacak Senetleri         1.841,00                      – |       4.Personele Borçlar            1.953,87                      –
      4.Verilen Depozito ve Teminatlar       12.881,56         12.881,56 |       5.Diğer Çeşitli Borçlar            2.309,51               673,92
      5.Diğer Ticari Alacaklar            818,15                      – |    D.ALINAN AVANSLAR            1.140,00            1.425,00
      6.Şüpheli Ticari Alacaklar                    –                      – |       1.Alınan Sipariş Avansları               900,00               900,00
   D.DİĞER ALACAKLAR                    –                      – |       9.Alınan Diğer Avanslar               240,00               525,00
      4.Personelden Alacaklar                    –                      – |    F.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER            6.440,43            7.400,38
      5.Diğer Çeşitli Alacaklar                    –                      – |       1.Ödenecek Vergi ve Fonlar            4.833,50            4.786,42
   G. GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHH.       94.843,38       141.030,29         2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri            1.606,93            2.613,96
       1.Gelecek Aylara Ait Giderler       94.843,38       141.030,29      H.GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİD. TAH.          94.843,38        141.030,29
   H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR       16.870,11         18.408,91          1.Gelecek Aylara Ait Gelirler          94.843,38        141.030,29
      5.İş avansları(1)       16.870,11         18.408,91          5.Diğer çeşitli yabancı kaynaklar                       –                      –
        KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI        126.305,99        172.204,80
        II.UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR                       –                      –
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI     214.773,42          298.552,10    | UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI                       –                           –     
      | III.ÖZ KAYNAKLAR        151.410,93        183.762,87
II.DURAN VARLIKLAR       62.943,50            57.415,57    |    A.ÖDENMİŞ SERMAYE        113.690,85           151.410,93   
   A.TİCARİ ALACAKLAR            650,00                      –         1.Sermaye        113.690,85        151.410,93
       5.Verilen Depozito ve Teminatlat            650,00                      –         2.Statü Yedekleri                       –                      –
       6.Bağlı ortaklıklara sermaye taahaa. (-)                    –                      –         3.Olağanüstü Yedekler                       –                      –
   D.MADDİ DURAN VARLIKLAR       55.646,33         55.765,57 |    F.DÖNEM NET KARI (ZARARI)          37.720,08          32.351,94
      3.Binalar         5.438,25           5.438,25 |       1.Dönem Net Karı          37.720,08          32.351,94
      6.Demirbaşlar       26.223,58         26.342,82 |      
      7.Diğer maddi duran varlıklar                    –                      –        
      10.Verilen Avanslar       23.984,50         23.984,50 |      
   G.GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GEL. TAHH.         6.647,17           1.650,00 |      
      1.Gelecek Yıllara Ait Giderler         6.647,17           1.650,00 |      
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI       62.943,50            57.415,57    | ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI        151.410,93           183.762,87   
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI     277.716,92          355.967,67    | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI        277.716,92           355.967,67   

 

 

4.7 TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 2012-2013 YILLARI BÜTÇE ÖNERİSİ

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 2012 YILI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ
  ODA MERKEZİ BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE GÜNEY BÖLGE ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE TOPLAM
I. ÜYE GELİRLERİ 114.325,00 TL 23.750,00 TL 9.480,00 TL 4.925,00 TL 36.200,00 TL 6.500,00 TL 195.180,00 TL
1. Üye Kayıt Gelirleri 1.000,00 TL 5.250,00 TL 5.400,00 TL 350,00 TL 4.200,00 TL 500,00 TL 16.700,00 TL
2. Üye Aidat Gelirleri 96.525,00 TL 18.000,00 TL 3.780,00 TL 4.200,00 TL 31.500,00 TL 5.000,00 TL 159.005,00 TL
3. Öğrenci Üye Kayıt Gelirleri 0,00 TL 500,00 TL 300,00 TL 375,00 TL 500,00 TL 1.000,00 TL 2.675,00 TL
4. Geçici Üye Kayıt Gelirleri 500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 500,00 TL
5. Geçici Üye Aidat Gelirleri 15.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 15.000,00 TL
6. Üye Kimlik Kartı Yenileme Gelirleri 1.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL
7. Oda Üyelik Belgesi Gelirleri 300,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 300,00 TL
II. HİZMET GELİRLERİ 27.500,00 TL 29.800,00 TL 42.300,00 TL 40.000,00 TL 38.000,00 TL 1.700,00 TL 179.300,00 TL
1. Kongre, Konferans, Seminer, Kurs Gelirleri 20.000,00 TL 25.000,00 TL 40.000,00 TL 40.000,00 TL 30.000,00 TL 700,00 TL 155.700,00 TL
2. Bilirkişilik ve Teknik Rapor Gelirleri 6.000,00 TL 2.400,00 TL 2.300,00 TL 0,00 TL 4.000,00 TL 1.000,00 TL 15.700,00 TL
3. Diğer Hizmet Karşılığı Gelirler 1.500,00 TL 2.400,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 4.000,00 TL 0,00 TL 7.900,00 TL
III. YAYIN GELİRLERİ 2.300,00 TL 200,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 300,00 TL 19.500,00 TL 22.300,00 TL
1. Dergi İlan Gelirleri 2.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.000,00 TL
2. Ajanda İlan Gelirleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 19.000,00 TL 19.000,00 TL
3. Kitap İlan Gelirleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
4. Yayın Satış Gelirleri 300,00 TL 200,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 300,00 TL 500,00 TL 1.300,00 TL
IV. DİĞER GELİRLER 4.510,00 TL 5.650,00 TL 23.000,00 TL 6.000,00 TL 9.000,00 TL 2.100,00 TL 50.260,00 TL
1. Bağış Gelirleri 1.000,00 TL 2.650,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 100,00 TL 8.750,00 TL
2. Banka Faiz Gelirleri 10,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 10,00 TL
3. SMM Belgesi Verme ve Yenileme Gelirleri 500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 500,00 TL
4. Sosyal Etkinlik Gelirleri 500,00 TL 3.000,00 TL 22.000,00 TL 3.000,00 TL 4.000,00 TL 2.000,00 TL 34.500,00 TL
5. Diğer Gelirler 2.500,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL 3.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 6.500,00 TL
V. ŞUBELERDEN AKTARIM (ODA MERKEZİ İÇİN) 38.275,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 38.275,00 TL
GENEL TOPLAM 186.910,00 TL 59.400,00 TL 74.780,00 TL 50.925,00 TL 83.500,00 TL 29.800,00 TL 485.315,00 TL


TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 2012 YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ
  ODA MERKEZİ BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE GÜNEY BÖLGE ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE TOPLAM
I. YÖNETİM GİDERLERİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
1. Yönetici Giderleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
2. Esas Ücretler 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
3. İkramiye 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
4. SGK ve İşsizlik Sigortası Fonu İşveren Payı 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
5. Tazminatlar 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
6. Oturum Ücretleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
II. PERSONEL GİDERLERİ 79.000,00 TL 14.100,00 TL 12.100,00 TL 0,00 TL 28.900,00 TL 0,00 TL 134.100,00 TL
1. Esas Ücretler 60.000,00 TL 10.000,00 TL 8.400,00 TL 0,00 TL 21.900,00 TL 0,00 TL 100.300,00 TL
2. İkramiye 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
3. Sosyal Yardımlar 3.000,00 TL 1.500,00 TL 1.200,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL 6.700,00 TL
4. Fazla Çalışma Ücretleri 1.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL
5. SGK ve İşsizlik Sigortası Fonu İşveren Payı 10.000,00 TL 1.600,00 TL 1.500,00 TL 0,00 TL 3.500,00 TL 0,00 TL 16.600,00 TL
6. Tazminatlar 5.000,00 TL 1.000,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL 0,00 TL 9.500,00 TL
III. HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER 34.000,00 TL 9.500,00 TL 1.330,00 TL 4.750,00 TL 5.900,00 TL 2.500,00 TL 57.980,00 TL
1. Posta-Kargo Giderleri 7.000,00 TL 1.200,00 TL 290,00 TL 2.500,00 TL 1.500,00 TL 1.500,00 TL 13.990,00 TL
2. Haberleşme ve İletişim Giderleri 2.000,00 TL 1.200,00 TL 300,00 TL 750,00 TL 1.500,00 TL 0,00 TL 5.750,00 TL
3. Aydınlatma – Isıtma – Su Giderleri 4.000,00 TL 4.800,00 TL 540,00 TL 1.500,00 TL 2.400,00 TL 1.000,00 TL 14.240,00 TL
4. Akaryakıt Giderleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
5. Bakım Onarım Giderleri 500,00 TL 1.800,00 TL 200,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL
6. Danışmanlık Giderleri 15.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 15.000,00 TL
7. Telif Hakkı Giderleri 500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 500,00 TL
8. Bilirkişilik Giderleri 4.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 4.000,00 TL
9. Diğer Dışardan Sağlanan Hizmet Alım Giderleri 1.000,00 TL 500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 500,00 TL 0,00 TL 2.000,00 TL
IV. ÇEŞİTLİ GİDERLER 32.200,00 TL 5.000,00 TL 1.750,00 TL 11.500,00 TL 10.800,00 TL 1.600,00 TL 62.850,00 TL
1. Kira Giderleri 0,00 TL 2.300,00 TL 0,00 TL 3.000,00 TL 6.000,00 TL 0,00 TL 11.300,00 TL
2. Yolluk ve Seyahat Giderleri 18.000,00 TL 1.000,00 TL 1.000,00 TL 3.000,00 TL 2.000,00 TL 500,00 TL 25.500,00 TL
3. Temsil ve Ağırlama Giderleri 4.000,00 TL 1.000,00 TL 500,00 TL 3.500,00 TL 2.000,00 TL 500,00 TL 11.500,00 TL
4. İlan Giderleri 1.000,00 TL 100,00 TL 250,00 TL 500,00 TL 250,00 TL 100,00 TL 2.200,00 TL
5. Mahkeme – Noter Giderleri 500,00 TL 250,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 200,00 TL 950,00 TL
6. Sigorta Giderleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
7. Gecikme Zamları ve Para Cezaları 500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 500,00 TL
8. Bağış ve Yardımlar 200,00 TL 200,00 TL 0,00 TL 1.500,00 TL 200,00 TL 200,00 TL 2.300,00 TL
9. Gider Kaydedilen Demirbaşlar 2.500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL
10. Banka Giderleri 500,00 TL 150,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 350,00 TL 100,00 TL 1.100,00 TL
11. Diğer Çeşitli Giderler 5.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL
V. AMACA YÖNELİK ÇEŞİTLİ GİDERLER 14.510,00 TL 21.900,00 TL 45.300,00 TL 24.750,00 TL 25.500,00 TL 4.700,00 TL 136.660,00 TL
1. Kongre-Konferans-Seminer-Kurs Giderleri 4.000,00 TL 15.400,00 TL 24.550,00 TL 22.500,00 TL 18.000,00 TL 200,00 TL 84.650,00 TL
2. Genel Kurul Giderleri 5.000,00 TL 2.000,00 TL 1.500,00 TL 750,00 TL 2.000,00 TL 2.500,00 TL 13.750,00 TL
3. Oda İçi Toplantı Giderleri 1.000,00 TL 0,00 TL 300,00 TL 500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.800,00 TL
4. Seyahat ve Yolluk Giderleri 2.000,00 TL 1.500,00 TL 700,00 TL 0,00 TL 2.000,00 TL 1.500,00 TL 7.700,00 TL
5. Temsil ve Ağırlama Giderleri 500,00 TL 2.000,00 TL 2.000,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL 500,00 TL 7.500,00 TL
6. Mesleki Faaliyet ve Tanıtım Giderleri 500,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL 3.500,00 TL
7. Hizmet Karşılığı Giderler 500,00 TL 0,00 TL 15.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 15.500,00 TL
8. Bilirkişi Giderleri 0,00 TL 0,00 TL 1.250,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.250,00 TL
9. Belge Giderleri (Oda Merkezi İçin) 1.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL
10. Lokal ve Sosyal Tesis Giderleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
11. Diğer Giderler 10,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 10,00 TL
VI. BÜRO GİDERLERİ 6.100,00 TL 1.400,00 TL 500,00 TL 1.750,00 TL 400,00 TL 700,00 TL 10.850,00 TL
1. Bilgisayar Malzemesi ve Kırtasiye Giderleri 5.000,00 TL 600,00 TL 250,00 TL 750,00 TL 200,00 TL 500,00 TL 7.300,00 TL
2. Tamir Bakım Giderleri 100,00 TL 400,00 TL 0,00 TL 500,00 TL 100,00 TL 200,00 TL 1.300,00 TL
3. Temizlik Malzemesi Giderleri 500,00 TL 400,00 TL 250,00 TL 500,00 TL 100,00 TL 0,00 TL 1.750,00 TL
4. Gazete-Kitap-Dergi Giderleri 500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 500,00 TL
VII. YAYIN GİDERLERİ 9.500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 150,00 TL 13.800,00 TL 23.450,00 TL
1. Bülten-Dergi Giderleri 6.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 6.250,00 TL
2. Ajanda Giderleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 50,00 TL 13.600,00 TL 13.650,00 TL
3. Diğer Yayın Giderleri 3.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 50,00 TL 0,00 TL 3.050,00 TL
4. İlan ve Reklam Giderleri 500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 500,00 TL
VIII. VERGİ-RESİM VE HARÇLAR 500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 750,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.250,00 TL
1. Emlak Vergisi 250,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 250,00 TL
2. Çevre Temizlik Vergisi 100,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 100,00 TL
3. Motorlu Taşıt Vergisi 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
4. Diğer Vergi Resim ve Harçlar 150,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 750,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 900,00 TL
IX. KIYMET ALIMLARI 3.100,00 TL 1.000,00 TL 1.500,00 TL 500,00 TL 2.000,00 TL 0,00 TL 8.100,00 TL
1. Gayrımenkul Alımları 1.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL
2. Demirbaş ve Döşeme Alımları 2.000,00 TL 1.000,00 TL 1.500,00 TL 500,00 TL 2.000,00 TL 0,00 TL 7.000,00 TL
3. Demirbaş Sayılacak Yayın ve Yazılım Giderleri 100,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 100,00 TL
X. İL TEMSİLCİLİK GİDERLERİ (ŞUBELER İÇİN) 0,00 TL 0,00 TL 300,00 TL 0,00 TL 500,00 TL 0,00 TL 800,00 TL
XI. ODA MERKEZİNE AKTARIM (ŞUBELER İÇİN) 0,00 TL 6.000,00 TL 12.000,00 TL 6.925,00 TL 7.350,00 TL 6.000,00 TL 38.275,00 TL
XII. TMMOB İKK GİDERLERİ (ŞUBELER İÇİN) 0,00 TL 500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.000,00 TL 500,00 TL 3.000,00 TL
XIII. TMMOB BİRLİK HİSSESİ GİDERLERİ (ODA MERKEZİ İÇİN) 8.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 8.000,00 TL
GENEL TOPLAM 186.910,00 TL 59.400,00 TL 74.780,00 TL 50.925,00 TL 83.500,00 TL 29.800,00 TL 485.315,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 2013 YILI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ
  ODA MERKEZİ BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE GÜNEY BÖLGE ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE TOPLAM
I. ÜYE GELİRLERİ 119.325,00 TL 37.500,00 TL 10.070,00 TL 5.400,00 TL 45.450,00 TL 8.500,00 TL 226.245,00 TL
1. Üye Kayıt Gelirleri 1.000,00 TL 8.000,00 TL 5.400,00 TL 525,00 TL 5.950,00 TL 1.000,00 TL 21.875,00 TL
2. Üye Aidat Gelirleri 101.525,00 TL 29.000,00 TL 4.320,00 TL 4.500,00 TL 39.000,00 TL 6.000,00 TL 184.345,00 TL
3. Öğrenci Üye Kayıt Gelirleri 0,00 TL 500,00 TL 350,00 TL 375,00 TL 500,00 TL 1.500,00 TL 3.225,00 TL
4. Geçici Üye Kayıt Gelirleri 500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 500,00 TL
5. Geçici Üye Aidat Gelirleri 15.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 15.000,00 TL
6. Üye Kimlik Kartı Yenileme Gelirleri 1.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL
7. Oda Üyelik Belgesi Gelirleri 300,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 300,00 TL
II. HİZMET GELİRLERİ 27.500,00 TL 50.600,00 TL 42.425,00 TL 45.000,00 TL 45.000,00 TL 2.800,00 TL 213.325,00 TL
1. Kongre, Konferans, Seminer, Kurs Gelirleri 20.000,00 TL 44.600,00 TL 40.000,00 TL 45.000,00 TL 35.000,00 TL 1.300,00 TL 185.900,00 TL
2. Bilirkişilik ve Teknik Rapor Gelirleri 6.000,00 TL 3.000,00 TL 2.425,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 1.500,00 TL 17.925,00 TL
3. Diğer Hizmet Karşılığı Gelirler 1.500,00 TL 3.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL 0,00 TL 9.500,00 TL
III. YAYIN GELİRLERİ 2.300,00 TL 350,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 800,00 TL 20.100,00 TL 23.550,00 TL
1. Dergi İlan Gelirleri 2.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 250,00 TL 0,00 TL 2.250,00 TL
2. Ajanda İlan Gelirleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 250,00 TL 20.000,00 TL 20.250,00 TL
3. Kitap İlan Gelirleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
4. Yayın Satış Gelirleri 300,00 TL 350,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 300,00 TL 100,00 TL 1.050,00 TL
IV. DİĞER GELİRLER 4.510,00 TL 6.600,00 TL 24.000,00 TL 7.500,00 TL 11.000,00 TL 2.200,00 TL 55.810,00 TL
1. Bağış Gelirleri 1.000,00 TL 3.600,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 6.000,00 TL 100,00 TL 10.700,00 TL
2. Banka Faiz Gelirleri 10,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 10,00 TL
3. SMM Belgesi Verme ve Yenileme Gelirleri 500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 500,00 TL
4. Sosyal Etkinlik Gelirleri 500,00 TL 3.000,00 TL 23.000,00 TL 4.000,00 TL 5.000,00 TL 2.100,00 TL 37.600,00 TL
5. Diğer Gelirler 2.500,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL 3.500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 7.000,00 TL
V. ŞUBELERDEN AKTARIM (ODA MERKEZİ İÇİN) 38.275,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 38.275,00 TL
GENEL TOPLAM 191.910,00 TL 95.050,00 TL 76.495,00 TL 57.900,00 TL 102.250,00 TL 33.600,00 TL 557.205,00 TL

 

 

 

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 2013 YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ
  ODA MERKEZİ BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE GÜNEY BÖLGE ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE TOPLAM
I. YÖNETİM GİDERLERİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
1. Yönetici Giderleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
2. Esas Ücretler 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
3. İkramiye 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
4. SGK ve İşsizlik Sigortası Fonu İşveren Payı 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
5. Tazminatlar 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
6. Oturum Ücretleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
II. PERSONEL GİDERLERİ 84.000,00 TL 24.100,00 TL 13.200,00 TL 0,00 TL 35.925,00 TL 0,00 TL 157.225,00 TL
1. Esas Ücretler 65.000,00 TL 18.000,00 TL 9.000,00 TL 0,00 TL 27.900,00 TL 0,00 TL 119.900,00 TL
2. İkramiye 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
3. Sosyal Yardımlar 3.000,00 TL 1.700,00 TL 1.200,00 TL 0,00 TL 1.200,00 TL 0,00 TL 7.100,00 TL
4. Fazla Çalışma Ücretleri 1.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL
5. SGK ve İşsizlik Sigortası Fonu İşveren Payı 10.000,00 TL 2.900,00 TL 1.500,00 TL 0,00 TL 4.500,00 TL 0,00 TL 18.900,00 TL
6. Tazminatlar 5.000,00 TL 1.500,00 TL 1.500,00 TL 0,00 TL 2.325,00 TL 0,00 TL 10.325,00 TL
III. HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER 36.000,00 TL 11.150,00 TL 1.445,00 TL 5.500,00 TL 6.500,00 TL 2.500,00 TL 63.095,00 TL
1. Posta-Kargo Giderleri 8.000,00 TL 1.600,00 TL 300,00 TL 3.000,00 TL 1.700,00 TL 1.500,00 TL 16.100,00 TL
2. Haberleşme ve İletişim Giderleri 2.000,00 TL 1.600,00 TL 325,00 TL 1.000,00 TL 1.700,00 TL 0,00 TL 6.625,00 TL
3. Aydınlatma – Isıtma – Su Giderleri 4.000,00 TL 5.000,00 TL 570,00 TL 1.500,00 TL 2.600,00 TL 1.000,00 TL 14.670,00 TL
4. Akaryakıt Giderleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
5. Bakım Onarım Giderleri 500,00 TL 2.200,00 TL 250,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.950,00 TL
6. Danışmanlık Giderleri 16.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 16.000,00 TL
7. Telif Hakkı Giderleri 500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 500,00 TL
8. Bilirkişilik Giderleri 4.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 4.000,00 TL
9. Diğer Dışardan Sağlanan Hizmet Alım Giderleri 1.000,00 TL 750,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 500,00 TL 0,00 TL 2.250,00 TL
IV. ÇEŞİTLİ GİDERLER 34.200,00 TL 5.700,00 TL 1.600,00 TL 13.550,00 TL 12.750,00 TL 1.500,00 TL 69.300,00 TL
1. Kira Giderleri 0,00 TL 2.600,00 TL 0,00 TL 3.300,00 TL 6.000,00 TL 0,00 TL 11.900,00 TL
2. Yolluk ve Seyahat Giderleri 20.000,00 TL 1.200,00 TL 1.100,00 TL 3.000,00 TL 3.250,00 TL 500,00 TL 29.050,00 TL
3. Temsil ve Ağırlama Giderleri 4.000,00 TL 1.200,00 TL 500,00 TL 4.500,00 TL 2.500,00 TL 500,00 TL 13.200,00 TL
4. İlan Giderleri 1.000,00 TL 100,00 TL 0,00 TL 750,00 TL 350,00 TL 100,00 TL 2.300,00 TL
5. Mahkeme – Noter Giderleri 500,00 TL 250,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 100,00 TL 850,00 TL
6. Sigorta Giderleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
7. Gecikme Zamları ve Para Cezaları 500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 500,00 TL
8. Bağış ve Yardımlar 200,00 TL 200,00 TL 0,00 TL 2.000,00 TL 200,00 TL 200,00 TL 2.800,00 TL
9. Gider Kaydedilen Demirbaşlar 2.500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL
10. Banka Giderleri 500,00 TL 150,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 450,00 TL 100,00 TL 1.200,00 TL
11. Diğer Çeşitli Giderler 5.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL
V. AMACA YÖNELİK ÇEŞİTLİ GİDERLER 9.510,00 TL 38.100,00 TL 47.450,00 TL 27.750,00 TL 27.675,00 TL 2.200,00 TL 152.685,00 TL
1. Kongre-Konferans-Seminer-Kurs Giderleri 4.000,00 TL 31.600,00 TL 25.150,00 TL 25.000,00 TL 18.175,00 TL 200,00 TL 104.125,00 TL
2. Genel Kurul Giderleri 0,00 TL 0,00 TL 1.750,00 TL 1.000,00 TL 2.000,00 TL 0,00 TL 4.750,00 TL
3. Oda İçi Toplantı Giderleri 1.000,00 TL 0,00 TL 350,00 TL 750,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.100,00 TL
4. Seyahat ve Yolluk Giderleri 2.000,00 TL 2.000,00 TL 700,00 TL 0,00 TL 3.000,00 TL 1.500,00 TL 9.200,00 TL
5. Temsil ve Ağırlama Giderleri 500,00 TL 3.000,00 TL 2.000,00 TL 0,00 TL 3.000,00 TL 500,00 TL 9.000,00 TL
6. Mesleki Faaliyet ve Tanıtım Giderleri 500,00 TL 1.500,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL 1.500,00 TL 0,00 TL 4.500,00 TL
7. Hizmet Karşılığı Giderler 500,00 TL 0,00 TL 16.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 16.500,00 TL
8. Bilirkişi Giderleri 0,00 TL 0,00 TL 1.500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.500,00 TL
9. Belge Giderleri (Oda Merkezi İçin) 1.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL
10. Lokal ve Sosyal Tesis Giderleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
11. Diğer Giderler 10,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 10,00 TL
VI. BÜRO GİDERLERİ 6.100,00 TL 2.000,00 TL 0,00 TL 2.000,00 TL 600,00 TL 700,00 TL 11.400,00 TL
1. Bilgisayar Malzemesi ve Kırtasiye Giderleri 5.000,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL 300,00 TL 500,00 TL 7.800,00 TL
2. Tamir Bakım Giderleri 100,00 TL 500,00 TL 0,00 TL 500,00 TL 150,00 TL 200,00 TL 1.450,00 TL
3. Temizlik Malzemesi Giderleri 500,00 TL 500,00 TL 0,00 TL 500,00 TL 150,00 TL 0,00 TL 1.650,00 TL
4. Gazete-Kitap-Dergi Giderleri 500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 500,00 TL
VII. YAYIN GİDERLERİ 9.500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 300,00 TL 20.200,00 TL 30.000,00 TL
1. Bülten-Dergi Giderleri 6.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 100,00 TL 200,00 TL 6.300,00 TL
2. Ajanda Giderleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 100,00 TL 20.000,00 TL 20.100,00 TL
3. Diğer Yayın Giderleri 3.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 100,00 TL 0,00 TL 3.100,00 TL
4. İlan ve Reklam Giderleri 500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 500,00 TL
VIII. VERGİ-RESİM VE HARÇLAR 500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 750,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.250,00 TL
1. Emlak Vergisi 250,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 250,00 TL
2. Çevre Temizlik Vergisi 100,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 100,00 TL
3. Motorlu Taşıt Vergisi 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
4. Diğer Vergi Resim ve Harçlar 150,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 750,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 900,00 TL
IX. KIYMET ALIMLARI 3.100,00 TL 1.500,00 TL 500,00 TL 500,00 TL 3.000,00 TL 0,00 TL 8.600,00 TL
1. Gayrımenkul Alımları 1.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL
2. Demirbaş ve Döşeme Alımları 2.000,00 TL 1.500,00 TL 500,00 TL 500,00 TL 3.000,00 TL 0,00 TL 7.500,00 TL
3. Demirbaş Sayılacak Yayın ve Yazılım Giderleri 100,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 100,00 TL
X. İL TEMSİLCİLİK GİDERLERİ (ŞUBELER İÇİN) 0,00 TL 0,00 TL 300,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL 1.300,00 TL
XI. ODA MERKEZİNE AKTARIM (ŞUBELER İÇİN) 0,00 TL 12.000,00 TL 12.000,00 TL 7.850,00 TL 12.000,00 TL 6.000,00 TL 49.850,00 TL
XII. TMMOB İKK GİDERLERİ (ŞUBELER İÇİN) 0,00 TL 500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL 500,00 TL 3.500,00 TL
XIII. TMMOB BİRLİK HİSSESİ GİDERLERİ (ODA MERKEZİ İÇİN) 9.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 9.000,00 TL
GENEL TOPLAM 191.910,00 TL 95.050,00 TL 76.495,00 TL 57.900,00 TL 102.250,00 TL 33.600,00 TL 557.205,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.8 TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 10. ÇALIŞMA DÖNEMİ MERKEZ YÖNETİM KURULU DENETLEME RAPORLARI

 

TMMOB
TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI
07.11.2010 TARİHLİ DENETLEME RAPORU
 
 
Denetlenen Birim ODA YÖNETİM KURULU
Denetleme Tarihi 16 Temmuz 2011
Denetleme Dönemi 08.11.2010 – 16.07.2011
Denetçiler Handan Temel, Neslihan Cabilar, Ü.Halis Erdoğan
Denetlenen Birim Yetkilileri Oda Müdürü A.Hulusi Dinçer, Oda Büro Görevlisi Gaye Uysal
 
01 – Kasa 1 Kasa sayımı sonucu nakit miktar 2115.05 TL. nakit
2 Çek adedi ve toplam tutar Çek kullanılmıyor
3 Senet adedi ve toplam tutar Senet kullanılmıyor
4 Banka hesap numaraları ve dökümler toplam tutar TMO Yapı Kredi Bankası Yeniliman Şb.
Hesap No: 70239927-TL.
IBAN:TR38 0006 7010 0000 0070 2399 27
16.07.2010 Bakiye:17003,86 TL
Y.Kredi Yatırım Hesabı
16.07.2011, Bakiye: 76519,19 TL.
TMO İş Bankası Yenigün Şb.
Hesap No: 3413-1014206 -TL.
16.07.2011, Bakiye: 1258,70 TL.
Posta Çeki Hesap No: 00578984
14.07.2011, Bakiye: 1582,50 TL.
02 – Kasa Defteri 5 Kasa defteri kapanış rakamı ve tarihi 2115,03 ; 16.07.2011
6 Kasa defteri kasa sayımı uyumu var mı? Kasada 0,02 TL. nakit fazlası var.
7 Limit aşımı var mı? (kasa limiti 2000 TL.) Evet. Kasada 2000 TL.’den fazla nakit kalması gerekli ise kasa limiti Yönetim Kurulu’nca gerekçelendirilerek güncellenmelidir.
8 Kasa defteri mizanla uyumlu mu? Evet.
03 – Mizanlar 9 Yıllık mizan 31.12.2010 mizanı görüldü
10 Aylık mizan Aylık mizanlar görüldü
11 Şubelerden mizanlar zamanında geliyor mu? (Merkez için) İstanbul Şube Yeni Yönetim Kurulu 08.06.2001’de atandı, Haziran mizanı bekleniyor. Mizanları en geç gönderen Güney Bölge Şb. gönderimler ayın 20’sini buluyor.
12 Aktarma gerektiğinde kalemler arasında aktarma yapılıyor mu? Yapılma ihtiyacı olmamış.
13 Şubeler merkez payını zamanında gönderiyor mu? (Merkez) Tüm şubelerin merkeze pay borcu olduğu, İstanbul Şb.’nin hiç ödeme yapmadığı, diğer şubelerin gelirleri ölçüsünde ödeme yaptıkları görüldü.
14 Merkez payı zamanında gönderilmiş mi? (Şube) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15 Temsilciliklerden gelir-gider evrakları zamanında geliyor mu? (Şube) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16 TMMOB Oda payı zamanında gönderiliyor mu? (Merkez) Geçmişe dönük TMMOB payı olan 6951,55 TL. için daha önce verilen senet 01 Ekim 2011 vadesi ile yenilenmiştir.
Mevcut döneme ait TMMOB oda payı otomatik ödeme talimatı ile düzenli olarak ödenmektedir.
17 Uzun süreli bekleyen iş avansı var mı? Hayır.
18 Personel avansı kontrolü ve toplam tutarı Hayır.
04 – Muhtasar Vergi ve KDV Tevkifatı 19 Beyannameler zamanında veriliyor mu? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
20 Ödemeler zamanında yapılıyor mu? Yapılmıyorsa nedeni XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05 – SSK 21 Aylık Bildirimler zamanında yapılıyormu? Evet
22 Ödemeler zamanında yapılıyormu? Yapılmıyorsa nedeni Yapılıyor.
06 – Giderler İncelemesi 23 Harcırah Yönetmeliği’ne uyuluyor mu? Görevlilerin yol,yemek ve konaklama giderleri karşılanıyor. Süre ve km. göz önüne alınarak en ekonomik seçim yapılıyor.
24 Giderlerde aşırılık var mı? Hayır.
25 Gelir-Gider Mizanı, ilgili evraklar kontrol edildikten sonra Sayman ve Sekreter üyeler tarafından imzalanıyor mu? Evrakların aylık kontrolünden sonra, Sayman üye tarafından en üstteki evrak açığa imzalanmış. İmza yerlerinin kullanılması konuşuldu.
07 – Demirbaş Defteri 26 Demirbaş defteri düzenli işleniyor mu? Evet
27 Demirbaş Listesi’ndeki demirbaşlar mevcut mu? Evet
28 Bu dönemde yeni demirbaş alımı var mı? Evet; 01.59 ve 01.60 numara ile kayıt edilen 2 pankart alınmış
29 Demirbaş alımları için gerekli olurlar alınmış mı? Evet
30 Kaydı silinen veya silinmesi gereken demirbaş var mı? 01.15, 01.33, 01.37 numaralı 6 demirbaş silinmiş.
31 Demirbaş alım şekli nasıl? (komisyon, teklif vs.) Teklif alınması, piyasa araştırması ve OYK kararı ile.
08 – Personel 32 Bu dönemde yeni alınan personel var mı? Oda Teknik Görevlisi Esen Leyla İmren 10.01.2011’de istifası kabul edilerek işten ayrılmıştır (Karar No:133). Esra Yeşilsu 25.01.2011’de Oda Büro Görevlisi olarak işe başlatılmış (Karar no:158). 22.03.2011 itibariyle Esra Yeşilsu istifaen işten ayrılmış ve Gaye Uysal 21.03.2011’de büro görevlisi olarak işe başlamıştır (Karar No:179).
33 Bu dönemde işten ayrılan personel var mı? Evet.
34 Maaşlar personelin hesabına mı yatıyor? Bordrolar düzenlenip personele imzalatılıyor mu? Evet.
İşten ayrılan personelin son bordrolarında imzaları eksik.
35 Sigortasız çalışan personel varmı? Diğer yöntemlerle çalışan personel var mı? Hayır.
9 – Üye ödentileri 36 Üye aidat toplama düzeni var mı? Nakit, banka hesabına, PTT hesabına ya da kredi kartı ile ödeme seçenekleri var.
37 Üye Kartları düzenli işleniyor mu? Evet
10-Bütçe ve Muhasebe 38 Bütçe gerçekleşme durumu ile ilgili yorumlar. 30 Haziran 2011 itibariyle Bütçe Gerçekleşme Durumu Tablosu hazırlanarak Denetim Kurulu üyelerine gönderilecek ve bu rapora eklenecek.
39 Doğurgan borç var mı? Hayır.
40 Genel muhasebe düzenine uyuluyor mu? Evet
11 – Karar Defteri ve Evrak Kayıt Düzeni 41 Yönetim Kurulu toplantı sayısı ve karar sayısı Son denetimden bugüne kadar toplam 8 toplantı yapılmış (10. Dönem YK Toplantı No:7-14)
Toplam 101 karar  alınmış (10. Dönem K.No:114-214)
42 Yönetim Kurulu görev dağılımı nasıl? 10. dönem OYK 09.01.2011 tarihli 8.Toplantısında:
OYK üyesi Yılmaz Erbil istifasının kabulü ile 1. yedek üye Ozan Kayacan’ın davetine karar verilmiş. Ozan Kayacan görevi kabul etmemiş, 19.02.2011’de Ayşegül Kayaoğlu’nun davetine karar verilmiş. A.Kayaoğlu görevi kabul etmemiş, Erkan Döner’in 12.03.2011’de davetine karar verilmiş ve Erkan Döner‘in 17.04.2011’de OYK toplantısına katıldığı görülmüştür.
43 Toplantılar düzenli yapılmış mı? Evet
44 Toplantı katılım imzaları uygun ve tam mı? Evet
45 Kararlar tüzüğe uyum, anlatım yeterliliği, açıklık ve diğer yönlerden uygun mu? Evet
46 Mali konularla ilgili alınan kararlarda yönetmeliklere aykırı durum var mı? Hayır
47 İmza sirküleri ve uygulamaları mevzuata uygun mu? Evet
48 Gelen-Giden Evrak Defteri düzenli işleniyor mu? Evet.
12- Diğer Konular 49    
50    
51    
Rapor Ekleri      
EK 1 :   Demirbaş Listesi  
EK 2 :   Gelir-Gider Bütçe/Gerçekleşme Durumu  
EK 3 :      
EK 4 :      
DENETLEME KURULU ÜYELERİ
Handan Temel   Neslihan Cabilar Ü.Halis Erdoğan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TMMOB
TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI
16.07.2011 TARİHLİ DENETLEME RAPORU
 
 
Denetlenen Birim ODA YÖNETİM KURULU
Denetleme Tarihi 16 Temmuz 2011
Denetleme Dönemi 08.11.2010 – 16.07.2011
Denetçiler Handan Temel, Neslihan Cabilar, Ü.Halis Erdoğan
Denetlenen Birim Yetkilileri Oda Müdürü A.Hulusi Dinçer, Oda Büro Görevlisi Gaye Uysal
 
01 – Kasa 1 Kasa sayımı sonucu nakit miktar 2115.05 TL. nakit
2 Çek adedi ve toplam tutar Çek kullanılmıyor
3 Senet adedi ve toplam tutar Senet kullanılmıyor
4 Banka hesap numaraları ve dökümler toplam tutar TMO Yapı Kredi Bankası Yeniliman Şb.
Hesap No: 70239927-TL.
IBAN:TR38 0006 7010 0000 0070 2399 27
16.07.2010 Bakiye:17003,86 TL
Y.Kredi Yatırım Hesabı
16.07.2011, Bakiye: 76519,19 TL.
TMO İş Bankası Yenigün Şb.
Hesap No: 3413-1014206 -TL.
16.07.2011, Bakiye: 1258,70 TL.
Posta Çeki Hesap No: 00578984
14.07.2011, Bakiye: 1582,50 TL.
02 – Kasa Defteri 5 Kasa defteri kapanış rakamı ve tarihi 2115,03 ; 16.07.2011
6 Kasa defteri kasa sayımı uyumu var mı? Kasada 0,02 TL. nakit fazlası var.
7 Limit aşımı var mı? (kasa limiti 2000 TL.) Evet. Kasada 2000 TL.’den fazla nakit kalması gerekli ise kasa limiti Yönetim Kurulu’nca gerekçelendirilerek güncellenmelidir.
8 Kasa defteri mizanla uyumlu mu? Evet.
03 – Mizanlar 9 Yıllık mizan 31.12.2010 mizanı görüldü
10 Aylık mizan Aylık mizanlar görüldü
11 Şubelerden mizanlar zamanında geliyor mu? (Merkez için) İstanbul Şube Yeni Yönetim Kurulu 08.06.2001’de atandı, Haziran mizanı bekleniyor. Mizanları en geç gönderen Güney Bölge Şb. gönderimler ayın 20’sini buluyor.
12 Aktarma gerektiğinde kalemler arasında aktarma yapılıyor mu? Yapılma ihtiyacı olmamış.
13 Şubeler merkez payını zamanında gönderiyor mu? (Merkez) Tüm şubelerin merkeze pay borcu olduğu, İstanbul Şb.’nin hiç ödeme yapmadığı, diğer şubelerin gelirleri ölçüsünde ödeme yaptıkları görüldü.
14 Merkez payı zamanında gönderilmiş mi? (Şube) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15 Temsilciliklerden gelir-gider evrakları zamanında geliyor mu? (Şube) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16 TMMOB Oda payı zamanında gönderiliyor mu? (Merkez) Geçmişe dönük TMMOB payı olan 6951,55 TL. için daha önce verilen senet 01 Ekim 2011 vadesi ile yenilenmiştir.
Mevcut döneme ait TMMOB oda payı otomatik ödeme talimatı ile düzenli olarak ödenmektedir.
17 Uzun süreli bekleyen iş avansı var mı? Hayır.
18 Personel avansı kontrolü ve toplam tutarı Hayır.
04 – Muhtasar Vergi ve KDV Tevkifatı 19 Beyannameler zamanında veriliyor mu? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
20 Ödemeler zamanında yapılıyor mu? Yapılmıyorsa nedeni XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
05 – SSK 21 Aylık Bildirimler zamanında yapılıyormu? Evet
22 Ödemeler zamanında yapılıyormu? Yapılmıyorsa nedeni Yapılıyor.
06 – Giderler İncelemesi 23 Harcırah Yönetmeliği’ne uyuluyor mu? Görevlilerin yol,yemek ve konaklama giderleri karşılanıyor. Süre ve km. göz önüne alınarak en ekonomik seçim yapılıyor.
24 Giderlerde aşırılık var mı? Hayır.
25 Gelir-Gider Mizanı, ilgili evraklar kontrol edildikten sonra Sayman ve Sekreter üyeler tarafından imzalanıyor mu? Evrakların aylık kontrolünden sonra, Sayman üye tarafından en üstteki evrak açığa imzalanmış. İmza yerlerinin kullanılması konuşuldu.
07 – Demirbaş Defteri 26 Demirbaş defteri düzenli işleniyor mu? Evet
27 Demirbaş Listesi’ndeki demirbaşlar mevcut mu? Evet
28 Bu dönemde yeni demirbaş alımı var mı? Evet; 01.59 ve 01.60 numara ile kayıt edilen 2 pankart alınmış
29 Demirbaş alımları için gerekli olurlar alınmış mı? Evet
30 Kaydı silinen veya silinmesi gereken demirbaş var mı? 01.15, 01.33, 01.37 numaralı 6 demirbaş silinmiş.
31 Demirbaş alım şekli nasıl? (komisyon, teklif vs.) Teklif alınması, piyasa araştırması ve OYK kararı ile.
08 – Personel 32 Bu dönemde yeni alınan personel var mı? Oda Teknik Görevlisi Esen Leyla İmren 10.01.2011’de istifası kabul edilerek işten ayrılmıştır (Karar No:133). Esra Yeşilsu 25.01.2011’de Oda Büro Görevlisi olarak işe başlatılmış (Karar no:158). 22.03.2011 itibariyle Esra Yeşilsu istifaen işten ayrılmış ve Gaye Uysal 21.03.2011’de büro görevlisi olarak işe başlamıştır (Karar No:179).
33 Bu dönemde işten ayrılan personel var mı? Evet.
34 Maaşlar personelin hesabına mı yatıyor? Bordrolar düzenlenip personele imzalatılıyor mu? Evet.
İşten ayrılan personelin son bordrolarında imzaları eksik.
35 Sigortasız çalışan personel varmı? Diğer yöntemlerle çalışan personel var mı? Hayır.
9 – Üye ödentileri 36 Üye aidat toplama düzeni var mı? Nakit, banka hesabına, PTT hesabına ya da kredi kartı ile ödeme seçenekleri var.
37 Üye Kartları düzenli işleniyor mu? Evet
10-Bütçe ve Muhasebe 38 Bütçe gerçekleşme durumu ile ilgili yorumlar. 30 Haziran 2011 itibariyle Bütçe Gerçekleşme Durumu Tablosu hazırlanarak Denetim Kurulu üyelerine gönderilecek ve bu rapora eklenecek.
39 Doğurgan borç var mı? Hayır.
40 Genel muhasebe düzenine uyuluyor mu? Evet
11 – Karar Defteri ve Evrak Kayıt Düzeni 41 Yönetim Kurulu toplantı sayısı ve karar sayısı Son denetimden bugüne kadar toplam 8 toplantı yapılmış (10. Dönem YK Toplantı No:7-14)
Toplam 101 karar  alınmış (10. Dönem K.No:114-214)
42 Yönetim Kurulu görev dağılımı nasıl? 10. dönem OYK 09.01.2011 tarihli 8.Toplantısında:
OYK üyesi Yılmaz Erbil istifasının kabulü ile 1. yedek üye Ozan Kayacan’ın davetine karar verilmiş. Ozan Kayacan görevi kabul etmemiş, 19.02.2011’de Ayşegül Kayaoğlu’nun davetine karar verilmiş. A.Kayaoğlu görevi kabul etmemiş, Erkan Döner’in 12.03.2011’de davetine karar verilmiş ve Erkan Döner‘in 17.04.2011’de OYK toplantısına katıldığı görülmüştür.
43 Toplantılar düzenli yapılmış mı? Evet
44 Toplantı katılım imzaları uygun ve tam mı? Evet
45 Kararlar tüzüğe uyum, anlatım yeterliliği, açıklık ve diğer yönlerden uygun mu? Evet
46 Mali konularla ilgili alınan kararlarda yönetmeliklere aykırı durum var mı? Hayır
47 İmza sirküleri ve uygulamaları mevzuata uygun mu? Evet
48 Gelen-Giden Evrak Defteri düzenli işleniyor mu? Evet.
12- Diğer Konular 49    
50    
51    
Rapor Ekleri      
EK 1 :   Demirbaş Listesi  
EK 2 :   Gelir-Gider Bütçe/Gerçekleşme Durumu  
EK 3 :      
EK 4 :      
DENETLEME KURULU ÜYELERİ
Handan Temel   Neslihan Cabilar Ü.Halis Erdoğan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TMMOB
TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI
07.02.2012 TARİHLİ DENETLEME RAPORU
 
 
Denetlenen Birim ODA YÖNETİM KURULU
Denetleme Tarihi 07 Şubat 2012
Denetleme Dönemi 20.07.2011 – 07.02.2012
Denetçiler Handan Temel, Neslihan Cabilar, Ü.Halis Erdoğan
Denetlenen Birim Yetkilileri Oda Saymanı Ahmet Demircioğlu, Oda Müdürü Ahmet H.Dinçer, Oda Büro Görevlisi Gaye Uysal
 
01 – Kasa 1 Kasa sayımı sonucu nakit miktar 476,75TL. nakit
2 Çek adedi ve toplam tutar Çek kullanılmıyor
3 Senet adedi ve toplam tutar Senet kullanılmıyor
4 Banka hesap numaraları ve dökümler toplam tutar TMO Yapı Kredi Bankası Yeniliman Şb.
Hesap No: 70239927-TL.
IBAN:TR38 0006 7010 0000 0070 2399 27
06.02.2012 Bakiye:3340,38 TL
Y.Kredi Yatırım Hesabı
06.02.2012, Bakiye: 87693,05 TL.
TMO İş Bankası Yenigün Şb.
Hesap No: 3413-1014206 -TL.
07.02.2012, Bakiye: 676,70 TL.
Posta Çeki Hesap No: 00578984
18.01.2012, Bakiye: 1562,50 TL.
02 – Kasa Defteri 5 Kasa defteri kapanış rakamı ve tarihi 476,74 TL. ; 06.02.2012
6 Kasa defteri kasa sayımı uyumu var mı? Kasada 0,01 TL. nakit fazlası var.
7 Limit aşımı var mı? (kasa limiti 2000 TL.) Yok.
8 Kasa defteri mizanla uyumlu mu? Evet.
03 – Mizanlar 9 Yıllık mizan 31.12.2010 mizanı görüldü
10 Aylık mizan Aylık mizanlar görüldü
11 Şubelerden mizanlar zamanında geliyor mu? (Merkez için) Ayın 20’sine kadar tamamlanıyor.
12 Aktarma gerektiğinde kalemler arasında aktarma yapılıyor mu? Aktarma yapılmış. Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul onayına sunulmak üzere Aktarım Cetveli hazırlanmış.
13 Şubeler merkez payını zamanında gönderiyor mu? (Merkez) Tüm şubelerin merkeze pay borcu olduğu, Güney ve İstanbul Şubelerin ödeme yapmadığı, diğer şubelerin gelirleri ölçüsünde ödeme yaptıkları görüldü.
14 Merkez payı zamanında gönderilmiş mi? (Şube) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15 Temsilciliklerden gelir-gider evrakları zamanında geliyor mu? (Şube) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16 TMMOB Oda payı zamanında gönderiliyor mu? (Merkez) TMMOB oda payı otomatik ödeme talimatı ile düzenli olarak ödenmektedir.
17 Uzun süreli bekleyen iş avansı var mı? Hayır.
18 Personel avansı kontrolü ve toplam tutarı Avans yok.
04 – Muhtasar Vergi ve KDV Tevkifatı 19 Beyannameler zamanında veriliyor mu? Evet.
20 Ödemeler zamanında yapılıyor mu? Yapılmıyorsa nedeni Yapılıyor.
05 – SSK 21 Aylık Bildirimler zamanında yapılıyor mu? Evet
22 Ödemeler zamanında yapılıyor mu? Yapılmıyorsa nedeni. Yapılıyor.
06 – Giderler İncelemesi 23 Görevlendirme giderleri nasıl karşılıyor? Görevlilerin yol,yemek ve konaklama giderleri karşılanıyor. Süre ve km. göz önüne alınarak en ekonomik seçim yapılıyor.
24 Giderlerde aşırılık var mı? Hayır.
25 Gelir-Gider Mizanı, ilgili evraklar kontrol edildikten sonra Sayman ve Sekreter üyeler tarafından imzalanıyor mu? Evrakların aylık kontrolünden sonra, Sayman üye tarafından bazı mizanlar imzalanmış. Açılmış imza yerlerinin kullanılması, kullanılması gerekli ve pratik bulunmuyorsa mizan formatının değiştirilmesi uygun olacaktır.
07 – Demirbaş Defteri 26 Demirbaş defteri düzenli işleniyor mu? Evet
27 Demirbaş Listesi’ndeki demirbaşlar mevcut mu? Evet
28 Bu dönemde yeni demirbaş alımı var mı? Alım yok. Ancak 01.61 numara ile kayıt edilen 1 askılık bağış alınmış.
29 Demirbaş alımları için gerekli olurlar alınmış mı? Demirbaş alımı yoktur.
30 Kaydı silinen veya silinmesi gereken demirbaş var mı? Güncellenmiş Şube Demirbaş Listeleri doğrultusunda Oda Demirbaş Defteri’nin güncellenmesi gerekmektedir.
31 Demirbaş alım şekli nasıl? (komisyon, teklif vs.) Teklif alınması, piyasa araştırması ve OYK kararı ile.
08 – Personel 32 Bu dönemde yeni alınan personel var mı? Hayır.
33 Bu dönemde işten ayrılan personel var mı? Hayır.
34 Maaşlar personelin hesabına mı yatıyor? Bordrolar düzenlenip personele imzalatılıyor mu? Evet.
35 Sigortasız çalışan personel varmı? Diğer yöntemlerle çalışan personel var mı? Hayır.
9 – Üye ödentileri 36 Üye aidat toplama düzeni var mı? Nakit, banka hesabına, PTT hesabına ya da kredi kartı ile ödeme seçenekleri var.
37 Üye Kartları düzenli işleniyor mu? Evet
10-Bütçe ve Muhasebe 38 Bütçe gerçekleşme durumu ile ilgili yorumlar. 31.12.2011  itibariyle hazırlanan Gelir-Gider Gerçekleşme tablolarına göre; 2011’de öngörülen gelirin %87’sinin gerçekleştiği, öngörülen giderin ise %76’sının gerçekleştiği görülmektedir. Şube gelirleri dışındaki kalemlerde, öngörülenden fazla gelir elde edilmiştir.
39 Doğurgan borç var mı? Hayır.
40 Genel muhasebe düzenine uyuluyor mu? Evet
11 – Karar Defteri ve Evrak Kayıt Düzeni 41 Yönetim Kurulu toplantı sayısı ve karar sayısı Önceki denetim sırasında imzalı olarak görülemeyen 26.06.2011 tarihli 15. Toplantı tutanağı bu denetimde incelendi. Son denetimden bugüne kadar toplam 4 toplantı yapılmış, ancak imzaları tamamlanmadığı için, 29.01.2012 tarihli 19. toplantı tutanağı sonraki denetimde incelenecektir. İlk 3 toplantıda toplam 46 karar  alınmıştır. (10. Dönem YK Toplantı No:16-18,  K.No:225-270)
42 Yönetim Kurulu görev dağılımı nasıl? Yönetim Kurulu görev değişikliği olmamış.
Başkan Melike Anıl Bingöl
Başkan Vekili Onur Bilenoğlu
Sekreter Murat İlhan
Sayman Ahmet Demircioğlu
Üyeler: Emre Fidan, Gülçin Cilveli, Erkan Döner
43 Toplantılar düzenli yapılmış mı? Evet
44 Toplantı katılım imzaları uygun ve tam mı? Evet
45 Kararlar tüzüğe uyum, anlatım yeterliliği, açıklık ve diğer yönlerden uygun mu? Evet
46 Mali konularla ilgili alınan kararlarda yönetmeliklere aykırı durum var mı? Hayır
47 İmza sirküleri ve uygulamaları mevzuata uygun mu? Evet
48 Gelen-Giden Evrak Defteri düzenli işleniyor mu? Evet.
12- Diğer Konular 49    
50    
51    
Rapor Ekleri      
EK 1 :   Demirbaş Listesi  
EK 2 :   Gelir-Gider Bütçe/Gerçekleşme Durumu  
EK 3 :      
EK 4 :      
DENETLEME KURULU ÜYELERİ
Handan Temel   Neslihan Cabilar Ü.Halis Erdoğan

 

 1. TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 10. DÖNEMİNDE YAPILAN BASIN AÇIKLAMALARI

KÖLELEŞTİRMEYE, İŞSİZLİĞE, YOKSULLUĞA, SÖMÜRÜYE HAYIR DEMEK İÇİN 1 MAYIS’ TA ALANLARDAYIZ / 30.04.2010

Ülkemizde yıllardır uygulanan politikalar sonucu işsizlik ve yoksulluk artmış, borçlarımız katlanarak çoğalmıştır. Planlama düşüncesinden vazgeçilerek yatırım yapılmaması ve her şeyin piyasanın önceliğine bırakılması sonucu  dışa bağımlı cılız bir sanayi sektörü yaratılmıştır.

Ucuz işgücü ve emek sömürüsüne dayanan üretim modelleri,  iş güvencesini, örgütlenmeyi ortadan kaldırırken aynı zamanda işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasını da engellemiştir.

Mevcut istihdam modeli; sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, sözleşmeli, sözleşmesiz çalıştırma, ödünç işçilik, kısa süreli iş, sosyal güvenceden yoksunluk, en alt düzeylerde ücret ve çalışanların yoksullaşması sonuçlarını yaratmaktadır. Bugün yoksulluk sınırında yaşam mücadelesi verenlerin sayısı 20 milyona dayanmış durumdadır. Genç nüfus içinde işsizlik çok yüksek oranlara ulaşmıştır. Yine kapitalizmin krizini ötelemek ve kimi çevrelere rant sağlamak amacıyla “bin bir emek ve özveriyle yaratılan kamu varlıkları” satışa sunulmaktadır. Bu varlıkların satışı; hem yılların birikimi emeğin yok edilmesi hem de emekçilerin işsizleşmesi anlamına gelmektedir. Gündem, emek eksenli politikaları zorunlu kılmaktadır.

TMMOB Yönetim Kurulu 19 Mart 2010 tarihinde yaptığı toplantıda; “Emeğin bayramı 1 Mayıs’ın diğer emek ve meslek örgütleri ile birlikte başta İstanbul Taksim Meydanı’nda olmak üzere tüm ülke düzeyinde kutlanmasına, buna yönelik yapılacak miting, basın açıklaması v.b. etkinliklerde bağlı birimlerimizin ve üyelerimizin katılımları ile yer alınmasına, örgütlü olduğumuz il ve ilçelerde, 1 Mayıs’ın kutlanması için yapılacak çalışmaların İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla yürütülmesine” karar vermiştir.

Bu kapsamda, her yıl olduğu gibi bu yıl da Şube Yönetim Kurullarımız ve temsilciliklerimiz, üyelerimizle birlikte 1 Mayıs’ta ülkenin her yerinde TMMOB pankartlarımızı açmak,tüm kentlerimizin alanlarını 1 Mayıs’ı kutlama alanına çevirmek, emekçiler arasındaki dayanışmanın, birlikte etkin bir karşı duruşun görünümünü göstermek için, haydi, emeğin birlik, mücadele, dayanışma gününü kutlamaya.

Melike Anıl BİNGÖL
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB‘YE BAĞLI ODALAR,

AKP İKTİDARI VE YANDAŞ MEDYASININ, ELEKTRİK DAĞITIM ÖZELLEŞTİRMELERİNİ YARGIYA TAŞIYACAK OLAN EMO‘YA YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ KAMPANYAYA KARŞI EMO‘NUN YANINDA OLACAKTIR / 17.08.2010

9 Ağustos 2010 tarihinde gerçekleştirilen elektrik dağıtım özelleştirmelerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası‘nın (EMO) yargıya taşıma kararının ardından, başta Enerji Bakanı olmak üzere AKP Hükümetinin ve bu özelleştirmelerde çıkarı bulunan rant çevreleri ile medyanın iktidar yandaşı kesiminin EMO‘yu hedef alan yakışıksız, saldırgan tutumu kınıyoruz.

EMO‘nun, ülkemiz enerji politikalarının, iktidar ve rant çevrelerinin dar çıkar anlayışlarından uzak bir şekilde, kamu ve toplum yararı temelinde belirlenmesini talep etmesi, elektrik üretim ve dağıtım hizmetlerinin kamunun özerk yapılanması içerisinde topluma sunulmasını istemesi,  EMO‘ya yönelik yürütülen baskı ve karalama kampanyasının başlıca nedenidir. Bu kampanya rant-siyaset-medya üçlüsünün, kamu yararından, demokrasiden ve hukuktan ne anladığını açık bir şekilde göstermektedir.

Anayasa değişikliği paketindeki 125. madde değişikliği yoluyla özelleştirme uygulamaları ve daha birçok uygulamayı hukuksal denetimin dışına çıkarmaya çalışarak talancı neo liberal politikaları bir üst aşamaya taşıma çabasında olan AKP Hükümetinin en büyük marifeti, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk rekorları kırmak ve özelleştirme şampiyonluğu yapmaktır. Miting meydanlarında Danıştay‘ı yuhalatan zihniyet ile EMO‘nun hukuki yollara başvurmasına karşı gösterilen tahammülsüzlük, iktidarın ve sermaye çevrelerinin rant temelli çıkarlarından kaynaklanmaktadır.

Bilinmelidir ki, TMMOB ve TMMOB ‘ye bağlı Odalar ülke, kamu ve toplum yararına aykırı konularda kamuoyunu aydınlatma ve bu aykırılıkları yargıya taşıyarak işlemlerin yargı denetiminden geçmesini sağlama hakkına sahiptir. Odalarımızın bu yöndeki kamusal toplumsal sorumluluklarına yönelik iktidar çevrelerinin bazen bir Odamıza, bazen bütünümüze yönelik tahammülsüz açıklamaları, bizleri bu sorumluluklarımızdan asla geri adım attıramayacaktır.

Bizler, Anayasa‘da tanımlanan kamu kurumu niteliğindeki TMMOB‘ye bağlı Odaların Yönetim Kurullarının Başkanları olarak, kamusal alanın tahribatına karşı, ülkemiz ve halkımızın çıkarlarını savunmak amacıyla meslek alanlarımızdan hareketle, bütün sömürü ve usulsüzlüklerin karşısında hukuk mücadelemizi sürdüreceğimizi ve bütün gücümüzle EMO‘nun yanında olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. 14.08.2010

Çevre Mühendisleri Odası

Fizik Mühendisleri Odası

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

Gıda Mühendisleri Odası

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İçmimarlar Odası

İnşaat Mühendisleri Odası

Jeofizik Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası

Maden Mühendisleri Odası

Makine Mühendisleri Odası

Metalürji Mühendisleri Odası

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Mimarlar Odası

Petrol Mühendisleri Odası

Peyzaj Mimarları Odası

Şehir Plancıları Odası

Tekstil Mühendisleri Odası

Ziraat Mühendisleri Odası

 

 

TMMOB’YE BAĞLI ODA BAŞKANLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA:
12 EYLÜL ANAYASASI’NA DA, AKP’NİN ANAYASASI’NA DA “HAYIR” / 23.08.2010

Türkiye 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Darbesi sonrası emperyalizmin istemleri doğrultusundaki ekonomik-sosyal politikalar ile yukarıdan aşağıya yeniden yapılandırılmaktadır. AKP de, 12 Eylül Darbesi‘nin yarattığı ekonomik, sosyal, siyasi yapının bir ürünüdür, 12 Eylül‘ün uzantısıdır.

AKP‘nin bugün “değişim” dediği “yeniden yapılanmanın” miladı 12 Eylül Darbesi‘dir. Özünde 24 Ocak Kararları‘nda ifade edilen piyasacılıkla, gerici akımların güçlendirilmesi olan bu değişimin, gelinen noktada AKP iktidarı ile temsil edilen piyasacı ve gerici diktatörlüğe doğru geliştiği açıktır.

AKP iktidarı, hazırladığı anayasa değişikliği paketi ile 12 Eylül‘ün yarattığı kurumları ele geçirme ve tekelci iktidarını pekiştirerek uzatma gayreti içindedir. AKP‘nin öngördüğü değişiklikler, 12 Eylül ile Türkiye‘ye dayatılan yeni liberal politikalar zemininde yürütülen bir yargı-yürütme operasyonudur.

Türkiye‘nin 12 Eylül ile gerçekten hesaplaşan; parasız eğitim, sağlık, güvenceli çalışma ve insanca yaşama hakkını, her türlü kültür ve kimliğin özgürce ifade edilmesini, bir arada yaşamı güvence altına alan yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu herkes tarafından malumdur. Ancak, kimse bize 12 Eylül Anayasası ile hesaplaşmanın yolu olarak onun devamından başka bir şey olmayan AKP Anayasası‘na “evet” demeyi göstermesin.

Biz, 12 Eylül düzeni ile gerçekten hesaplaşmayan hiçbir anayasa değişikliği ile uzlaşmayacağız.

Bizlerin istediği;

Katılımcı, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, sosyal, laik olan,

Demokratik hak ve özgürlüklerin eksiksiz olarak tanımlandığı,

Her türlü kültür ve kimliğin özgürce ifadesini ve bir arada kardeşçe yaşamı güvence altına alan,

Yasama, yargı, yürütme ayrılığının demokratik bir çerçevede sağlandığı,

Siyasetin tüm toplumsal dinamikleri kapsamasının önündeki seçim barajlarının kaldırıldığı,

Emperyalizmden her türlü ekonomik, siyasal bağımsızlık ile planlama, sanayileşme, kalkınma, istihdam ve sosyal refahı bütünlüklü halde içeren,

Emekçilere grev ve toplu sözleşme hakkını verecek, güvenceli çalışmayı sağlayacak,

Parasız eğitim,  sağlık ve barınmayı kapsayan gerçek bir sosyal hukuk devletini öngörecek

bir anayasadır.

12 Eylül Anayasası‘na da, 12 Eylül‘ün ürünü AKP‘nin Anayasası‘na da HAYIR!

Murat Taşdemir Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Cengiz Göltaş Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Abdullah Zararsız Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Feramuz Aşkın Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
R. Petek Ataman Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Fahri Özten Harita Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Levent Tümer İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Hamdi Serdar Harp İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Dündar Çağlan Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Besleme Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Torun Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Ekber Çakar Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Cemalettin Küçük Metalürji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Kul Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuz Yılmaz Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Necati Uyar Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Melike Anıl Bingöl Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Gökhan Günaydın Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

DAHA FAZLA TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AÇILMASIN BASIN AÇIKLAMASI / 25.08.2010

BASINA VE KAMUOYUNA DUYURU

Tekstil sektörü Anadolu topraklarında M.Ö. 5000li yıllardan beri vardır. Bu topraklarda insanoğlu değişime uyum sağlayarak yaşadığı müddetçe de olmaya devam edecektir. Değişime ayak uydurmak için değişim gerekliliklerinin yaratıcısı, uygulayıcısı ve takipçisi olacak Tekstil Mühendisi yetiştirmek gerekmektedir.

Hazır giyim sektörü Türkiye’nin en büyük birinci sanayisidir. AB ülkelerinin tekstil ve hazır giyim ithalatında tercih ettiği ikinci ülkeyiz.  Bu kadar önemli bir sektörün, hükümet tarafından 10 yıllık ömrünün kaldığının söylenmesi, plansızlık ve ülke gerçeklerini bilmemekten kaynaklanmaktadır. Türkiyenin refah seviyesi yükseldikçe emek yoğun sektörler için sıkıntı doğuracağı, bu nedenle tekstil sektörünün 10 yıllık ömrünün kaldığı öngörüsü, bu ülke gençlerinin eğitim ve istihdamını planlaması gereken devlet kurumlarının yönetim anlayışındaki yetersizliği göstermektedir. Hükümet bir taraftan emek yoğun tekstil sektöründen çıkın mesajı verirken, diğer taraftan hemen hemen her yıl, bir program plan çerçevesinde olmadan yeni bir üniversite kurulmakta ve mezunlarına iş imkanı olup olmadığı değerlendirilmeden bölümler açılmaktadır.

Halen ülkemizde 16 üniversitede tekstil mühendisliği bölümü vardır, bunların 13’ü, 2010-2011 dönemi için öğrenci kabul etmektedir. 2010 ÖSYM kontenjanı toplam 1100 kişiye çıkmıştır.

Hemen hemen her sene yeni bir üniversiteye açılan bölümlerde verilen eğitimin kalitesi tartışılır vaziyettedir. Yeni bölümlerin açılması engellenmelidir. Tekstil mühendisliği eğitiminin en önemli ihtiyaçlarından birisi laboratuar ve atölye tecrübesidir. Devletin fazla üniversite mezunu yetiştirmek adına izlediği bu politika ile açılan pek çok bölümde yeterli laboratuar ve atölye bulunmamaktadır. Yetersiz mühendis yetiştirilmemesi için yeni bölümlerin açılması yerine, giderek daralan sektörde bu kadar fazla mühendise ihtiyaç duyulmadığı göz önüne alınarak, mevcut bölümlerde eğitim kalitesinin artması sağlanmalıdır. Çok sayıda niteliksiz mühendis yetiştirmek ve yine çok sayıda donanımsız üniversiteye sahip olmak yerine, ülkenin gereksinim duyduğu elemanlar yetiştirilmeli, yine gereksinim doğrultusunda yeterli eğitim kadrosu ve kütüphane, derslik, laboratuar, yurt v.b. alt yapısı tamamlanmış kuruluşlar oluşturulmalı, şimdiye kadar açılmış bulunan üniversitelerin eğitim düzeyi artırılmalı, nitelik eşitsizliği ortadan kaldırılmalı ve denetimler yapılmalıdır.

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası olarak, ülke çıkarları ve kaynaklarının doğru kullanılması amacıyla, yıllık 1100 olan öğrenci kontenjanının kesinlikle daha fazla artırılmaması, Tekstil Mühendisi yetiştirmek üzere yeni bölüm açılmaması, mevcut üniversitelerin eğitimlerinin, tekstilde nanoteknoloji uygulamaları, akıllı tekstiller, marka üretimi, hızlı moda üretimi, üretimde enerji,zaman,insan verimliliğine ve üretimde sıfır hataya yönelik donanımlı mühendisler yetiştirilmesine göre geliştirilmesini talep etmekteyiz.

Aksi halde, ülkemiz için istihdam ve ihracatta en önemli sektörün çok büyük zarar göreceğini ve sadece bu sektörün değil tüm Türkiye’nin kaybedeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Melike Anıl BİNGÖL

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

TMMOB’YE BAĞLI MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCISI OADALAR ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İLE DAYANIŞMA İÇİNDEDİR! / 08.07.2011

07.05.2011 tarihinde Eti Gümüş AŞ’nin Kütahya’daki Gümüş İşleme Tesisi’nin atık havuzunda yaşanan kısmi yıkılmadan kaynaklı siyanür sızıntısı üzerine Çevre Mühendisleri Odamız (ÇMO) mesleki kamusal-toplumsal sorumlulukları gereği bilimsel-teknik çerçevede kamuoyuna bilgilendirme amaçlı açıklamalar yapmış, bu açıklamaları hazmedemeyen Yıldızlar Holdinge bağlı ETİ Gümüş AŞ, ÇMO’nun basın açıklamalarının dava sonuna kadar durdurulması ve 30 bin TL’lik tazminat istemiyle bir dava açmıştır.

Açılan dava daha fazla rant ve azami kâr güdüsüyle, başta Çevre Mühendisleri Odamız olmak üzere, kamu yararını ve halk sağlığını zedeleyen faaliyetler ile ilgili olarak meslek kuruluşları ve demokratik kitle örgütlerince yapılan basın açıklamalarını engellemeye yöneliktir.

Bu dava ne mesleki kamusal-toplumsal sorumluluklarını yerine getiren Çevre Mühendisleri Odamız ve diğer Odalarımıza ne de üst birliğimiz olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) açılan ne ilk davadır ne de sonuncusu olacaktır. Böyle onlarca, yüzlerce dava bulunmakta ancak bizlerin bilimsel mesleki gerçekler ışığında faaliyet yürüttüğümüz eylem ve etkinliklerimiz mahkeme kararlarıyla da teyit edilmektedir.

Bilinmelidir ki TMMOB ve bağlı Odaları için mesleki bilimsel doğrular ile kamu ve halk sağlığı esastır. Sanayi, çalışma yaşamı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, yapı denetimi, imar, tarım, gıda, madencilik, orman, su kaynakları, enerji, çevre, kentleşme v.b. alanlar ile ilgili faaliyet ve açıklamalarımızdaki temel yaklaşım budur.

Yine bilinmelidir ki, Odalarımızın ve TMMOB’nin ülke, kamu ve toplum zararına yol açan uygulamalara yönelik kamuoyunu bilgilendirme sorumlulukları engellenemeyecek, durdurulamayacaktır.

Yağma, sömürü ve usulsüzlükler karşısında Odalarımız ve Birliğimiz her zaman bilimin, tekniğin ve halkımızın yanında olacak, dayanışma ve birlikte hareket etme araçlarını geliştirecektir.

Biz aşağıda imzaları bulunan TMMOB’ye bağlı Odalar olarak, Çevre Mühendisleri Odası’nın yanında olacağımızı ve ÇMO’nun aleyhine her türlü girişime karşı, Odalarımız ve TMMOB’nin birleşik örgütlü gücü ile karşılık vereceğimizi kamuoyuna duyururuz.

 

Elektrik Mühendisleri Odası

Fizik Mühendisleri Odası

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

Gıda Mühendisleri Odası

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İçmimarlar Odası

İnşaat Mühendisleri Odası

Jeofizik Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası

Maden Mühendisleri Odası

Makine Mühendisleri Odası

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Mimarlar Odası

Petrol Mühendisleri Odası

Peyzaj Mimarları Odası

Şehir Plancıları Odası

Tekstil Mühendisleri Odası

Ziraat Mühendisleri Odası

 

 

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI

“BİRLİKTE KURDUĞUMUZ BU DEVLETTE KARDEŞÇE YAŞAMAMIZI ENGELLEMEYE YÖNELİK TERÖRÜ LANETLİYORUZ” / 19.10.2011

Toplumumuzun tüm kesimlerinin barış ve huzur umudu, ne yazık ki mevcut hükümetin terör politikasının net olmaması, demokrasiyi geliştirme söylemlerinin tersine demokratik olmayan uygulamaların artması, başarısız ve plansız açılımlar sebebiyle her geçen gün azalmakta, ülkemiz çıkmaza doğru sürüklenmektedir.

Ülkemizin  yıllardır süren en önemli sorunu insan hakları ve özgürlükleri konusudur. PKK terör örgütünün yok olması için sorunun kaynağı olan sosyal, ekonomik ve politik kök nedenlerinin çözümüne yönelik planlı ve istikrarlı çalışmalar yapmak yerine silahın tek başına çözüm olacağına inanıldığı için hala  gencecik insanlarımız ölmektedir.

Savaşın bir cinayet olduğunu bilen, ülkemizin kurulmasında canını feda etmiş halklarımız bu sorunun silah ve kanla çözülemeyeceğini çok iyi bilmektedir.

Ülkemizi mutluluğa ve refaha taşıyacak tek şey, eşitlik temelinde barış ve kardeşlik içinde birarada yaşamaktır.

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası olarak, bu temelde oluşturulacak çözümlere ve bunları hayat geçirmek için yapılacak çalışmalara destek olacağımızı kamuoyuna duyuruyor,  Şehitlerimizin kederli ailesine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

19 Ekim 2011, İzmir

 1. FOTOĞRAFLARLA 10. DÖNEM

 

 

 

DENİZLİ VALİLİĞİ İLE ATİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZASI 21.05.2011 DENİZLİ

   

 

TMMOB 41. GENEL KURULU 27-28-29-30 MAYIS 2010 ANKARA

 

 

BİLİRKİŞİLİK BELGELENDİRME EĞİTİMİ 5-6 HAZİRAN 2010

İZMİR

 

 

 

 

 

 

DOKUZEYLÜL ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ 06.07.2010 İZMİR

 

 

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET SOĞANCI ODAMIZI ZİYARET ETTİ 7 EKİM 2010 İZMİR

   

 

TMO 2. ÖĞRENCİ ÜYE KAMPI, 1. ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI

8-9-10 EKİM 2010 AKYAKA MUĞLA

 

 

ATİ BELGE TÖRENİ 26.10.2010 DENİZLİ

 

 

 

 

 

ODA MERKEZİ DENETLEMESİ 8 KASIM 2010 İZMİR

 

 

 

TMMOB DANIŞMA KURULU 27.11.2010 ANKARA

 

   

 

GGÇTT-V SEMİNERİ 27.11.2010 GAZİANTEP

 

 

 

TMO BURSA ŞUBESİ OFİSİNİN AÇILIŞI 19.02.2011 BURSA

   

 

 

ODA 1. DANIŞMA KURULU 16.04.2011 İZMİR

 

 

TMMOB YÖNETİM KURULU VE ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI 15.06.2011 ANKARA

 

 

 

 

ODA VE İZMİR ŞUBE Y.K. ORTAK TOPLANTISI 26.06.2011

 

 

 

TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ ÜZERİNE SÖYLEŞİ 17.12.2011 İZMİR

 

 

 

 

 

ODA 2. DANIŞMA KURULU 17.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER

 

EK-1

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odasının işlev ve işleyişini, kuruluşunu, amaçlarını, üyelerini, organlarının görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odasının kuruluşu, amacı, üyeleri, organlarının görev ve yetkileri ile şube ve temsilcilikleri, mali hükümleri ve Oda seçimlerini kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

TMMOB : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

TMMOB Kanunu: 27/1/1957 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Kanununu,

Oda: Tekstil Mühendisleri Odasını, Şube: Tekstil Mühendisleri Odası Şubesini,

Üye: Tekstil Mühendisleri Odası Üyesini ifade eder.

 

Kuruluş

Madde 5 —TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası; yurt içinde ve dışında Tekstil Mühendisliği

eğitimi veren kuruluşların fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma veya ruhsatname almış, böylece Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup, mesleksel çalışmalarda bulunan tüm yüksek mühendis ve mühendisleri içinde toplayan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine sahip bir meslek kuruluşudur. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

 

Merkez

Madde 6 —Odanın merkezi Ankara’dadır. Geçici çalışma yeri İzmir’dir. Yetkili organların kararı ile şube ve temsilcilikler açabilir.

 

Odanın amaçları

Madde 7 — Odanın amaçları şunlardır:

 1. a) Ülke ve toplum yararları doğrultusunda; tekstil sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini, üretimin artırılmasını ve mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve önerilerde bulunmak,
 2. b) Tekstil sanayi alanında teknik ve bilimsel araştırmalar yapmak ve bunları üyelerinin ve sanayinin yararına sunmak,
 3. c) Tekstil mühendisliği hizmetleri ile ilgili her türlü normları, teknik şartnameleri,tip sözleşmeleri ve benzeri teknik belgeleri hazırlamak, diğer kuruluşlarca hazırlananları incelemek, geliştirmek, gerekli değişiklikleri yapmak ve uygulanmasını denetlemek,
 4. d) Tekstil mühendisliği hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporlarının hazırlanmasını, uygulanmasını uzman tekstil mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, denetlemek ve onaylamak,
 5. e) Tekstil sanayi ürünlerinin kaliteli olarak üretilmesini sağlamak amacıyla kalite belgesi ve yeterlilik belgesi vermek, ara denetimler yapmak ve bu amaçla her türlü girişimlerde bulunmak,
 6. f) Tekstil mühendisliği ve Türk tekstil mühendislerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,
 7. g) Tekstil mühendisliği eğitimi yapan kuruluşlarla işbirliği yaparak, toplumun gereksinimini karşılayabilecek nitelik ve nicelikte tekstil mühendisinin yetişmesine yardımcı olmak, bu konularda önerilerde bulunmak,
 8. h) Tekstil sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik işgücünün planlamasında, personelin yetiştirilmesinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, personeli eğitmek ve belge vermek,

ı) Temsil ettiği uzmanlık dallarının gelişmesi ve ilerlemesi için incelemeler yapmak, üyelerinin mesleki ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı eğitim ve öğrenimlere dayanan uzmanlık sicil dosyaları tutmak ve gerektiğinde, özel sorunlarla karşılaşan kamu ve özel kuruluşlara uzman önermek,

 1. i) Üyelerinin mesleksel onurlarının korunmasında, hak ve yetkileriyle, mesleksel disiplinin sağlanmasında uyulması zorunlu kurallar koymak, uygulamak ve bu konuda gerekli her türlü çalışmaları yapmak,
 2. j) Üyelerinin iş ve toplumsal güvenliklerini sağlayıcı çalışmaları yapmak, gerekli önlemleri almak, Üyelerinin çalıştığı her kesimde, işyeri özellikleri, asgari ücret ve yaşam standardı ile benzeri konularda araştırmalarda bulunarak gerekli önlemlerin alınması için çalışmalar yapmak,
 3. k) Tekstil mühendisliği hizmetleri ile ilgili, teknik kitap, gazete, dergi gibi benzeri yayınları yapmak, belgeleri toplamak, standartlar hazırlamak ve hazırlananlar ile ilgili görüşlerini bildirmek,
 4. l) TMMOB ile Odayı ilgilendiren konularda ortak çalışmalar yapmak,
 5. m) Odanın yukarıda sayılan amaç ve görevleri ile ilgili konularda yürütme ve yasama organlarında yapılacak çalışmalara katılmak, görüş, öneriler ve açıklamalarda bulunmak.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik

Asil üyelik

Madde 8 — Odaya asil üye olabilmek için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye sınırları içinde Tekstil Mühendisi veya yüksek mühendis sıfatıyla mesleğini yürütmeye yasal olarak yetkili bulunmak zorunludur. Oda kayıtlarında ve meslek icrasında lisans eğitimi esastır. Odaya lisansüstü eğitim ile alınan unvana dayalı kayıt yapılamaz.

 

Geçici üyeler

Madde 9 — Türkiye’de mesleklerini uygulamalarına kanunlar gereğince izin verilen yabancı uyruklu mühendislerden, tekstil mühendisliği eğitimi almış veya denkliği kabul edilmiş olanlar, Odaya geçici üye olarak kaydolurlar. Geçici üyelik, çalışma izni süresi ile sınırlıdır. Geçici üyeler, Oda organlarında görev alamazlar ve Odanın organ seçimlerinde oy kullanamazlar ancak, Oda asil üyelerinin bütün hak, yetki ve sorumluluklarını taşırlar.

 

Öğrenci üyeler

Madde 10 — Türkiye sınırları içindeki üniversitelerin Tekstil Mühendisliği öğrenimi yapan fakültelerinin öğrencileri, Şube Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci üye olabilirler ancak, oy kullanma, seçme ve seçilme hakları yoktur.

 

Onur üyeliği

Madde 11 — Odanın amaçlarına uygun olarak, yurt çapında çalışma ve yardımları görülen ve Odanın çalışmalarına katılmak isteyen kişilerin, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulu kararı ile Onur Üyeliği verilebilir. Bu üyelikler, Oda Onur Kurulunun görüşü alınarak Oda Genel Kurulunca geri alınabilir.

 

Üyelik görev ve sorumluluğu

Madde 12 — Üyelerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

 1. a) Odanın amaçlarının gerçekleşmesi için TMMOB Kanunu, 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TMMOB Ana Yönetmeliği, bu Yönetmelik ve TMMOB ve Odaca çıkarılan diğer yönetmelikler gereğince, mesleki çalışmalarda bulunmak,
 2. b) Oda tarafından hakemliklerine, tanıklıklarına ve bilgilerine başvurulduğunda, bu isteği geçerli özürleri olmadıkça kabul etmek,
 3. c) Oda ile yakın ilgi kurulmasına ve bunun korunmasına dikkat etmek, adres değişikliklerini en geç bir ay içinde Odaya bildirmek,
 4. d) Mühendis topluluğunun onuruna aykırı biçimde mesleki rekabet yapmamak,
 5. e) Oda genel kurulunca belirlenen üyelik ödentilerini ödemek,
 6. f) Oda üye kimlik kartını beş yılda bir değiştirmek. Süresi içinde değiştirilmeyen üye kimlik kartı geçersizdir.

 

Üyelikten Ayrılma

Madde 13 — Bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri yitirenler, üyelikten çıkarılırlar. Herhangi bir nedenle mesleksel etkinliğini sürdürmek istemeyen, kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler, bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda üye kimlik kartını geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tümünü ödemek koşulu ile ayrılabilirler. Ayrılma isteği kabul edilmeyen üyenin Oda genel kuruluna itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyeler, Oda süreli yayınları ile duyurulur.

 

Yeniden üyelik başvurusu

Madde 14 — Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyenin, yeniden başvurması üzerine durumu incelenir. Sonuç olumlu ise Odaya kaydı, yeni bir üye kaydı gibi yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Oda Organları, Görev ve Yetkileri

Oda organları

Madde 15 — Odanın organları şunlardır:

 1. a) Oda Genel Kurulu,
 2. b) Oda Yönetim Kurulu,
 3. c) Oda Onur Kurulu,
 4. d) Oda Denetleme Kurulu,
 5. e) Oda Danışma Kurulu.

 

Oda genel kurulu

Madde 16 — Oda genel kurulu, delegasyon usulüne göre yapılır. Genel kurula katılacak delegeler, şube genel kurulunca, şube etkinlik alanındaki üyelerin toplamının yüzde onu (% 10) oranında seçilir. Oturma ve çalışma yerleri ayrı şubede bulunan üyelerin durumunun saptanmasında işyeri adresi esas alınır.TMMOB yönetim, denetim ve yüksek onur kurullarının Oda mensubu asil üyeleri ile Oda yönetim, onur ve denetleme kurullarının asil üyeleri, oda genel kurulunun doğal üyeleridir. Oda genel kurulu, iki yılda bir Şubat ayı içinde Oda yönetim kurulunca belirlenen gün ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin, görüşmeler Cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve Pazar günü seçimler yapılacak biçimde saptanması zorunludur. Oda genel kurulu, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaması durumunda, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Oda yönetim kurulu, genel kurul toplantısından en az on beş gün önce, genel kurula katılacak doğal üyelerin ve delegelerin üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanmazsa yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte görevli ilçe seçim kurulu başkanlığına iletir. Genel kurul toplantısına katılmayacağı belli olan asil ve yedek delegelerin istifa yazıları da, istenmesi durumunda görevli hakime iletilir. Gerekli incelemeden sonra, hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, Oda Yönetim Kurulu tarafından üç gün içinde Odanın ve TMMOB’nin ilan yerlerinde doğal üyelere ve delegelere duyurulur. Ayrıca, Oda merkezinin bulunduğu yerde ülke genelinde yayımlanan günlük bir gazetede ilan edilir. Oda Yönetim Kurulu, genel kurul toplantısının düzenli bir şekilde yapılmayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce, genel kurulu ancak bir kez olmak üzere ve iki ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda, Oda yönetim kurulu, yeni genel kurulun tarihini ve yerini görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on gün önce doğal üyelere ve delegelere bildirir, ayrıca Oda merkezinin bulunduğu yerde ülke genelinde yayınlanan günlük bir gazetede duyurur. Oda genel kurulunun seçimler dışında, sonuçları ile ilgili her türlü anlaşmazlık TMMOB Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır.

 

Genel kurulun açılışı ve divan seçimi

Madde 17 — Oda Genel Kurul toplantısı, Oda Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesince açılır ve onun yönetiminde Genel Kurul Divan Başkanı seçilir. Genel Kurul toplantısı, Genel Kurulca seçilen bir başkan, iki başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşan Başkanlık Divanınca yönetilir.

 

Genel Kurul görüşmeleri

Madde 18 — Genel Kurul görüşmeleri, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulan gündem maddeleri gereğince yapılır. Ancak, toplantıya katılan üyelerin ya da delegelerin yazılı önerisi ve Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir ya da maddelerin sırası değiştirilebilir.

 

Genel Kurul gündeminde yer alması zorunlu maddeler

Madde 19 — Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulan gündemde, aşağıdaki maddelerin bulunması zorunludur.

 1. a) Başkanlık Divanı seçimi,
 2. b) Yönetim Kurulu çalışma raporu, mali rapor ve Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi, Yönetim Kurulunun aklanması,
 3. c) Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulları asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,
 4. d) TMMOB Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Yüksek Onur Kurulu aday adaylarının ve TMMOB Genel Kuruluna katılacak Oda delegeleri asil ve yedek adayların belirlenmesi ve duyurulması,
 5. e) Seçimler.

 

Kimlik belgesi ibraz etme zorunluluğu

Madde 20 — Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş delege listelerinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının ve Oda üye kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Oy verme sırasında, Oda üye kimlik kartı yerine resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartları da kullanılabilir.

 

Genel Kurulda karar alma

Madde 21 — Genel Kurul, kararlarını oylamaya katılanların salt çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olursa, Divan Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Ancak, bu Yönetmelikte yapılacak değişiklik önerilerinin kabulü için görüşmelere katılanların en az üçte ikisinin olumlu oyu gerekir.

 

Genel Kurul tutanakları

Madde 22 — Genel Kurul görüşmeleri ve kararları, bir tutanağa bağlanarak başkan, başkan yardımcıları ve yazmanlarca imzalanıp, dosyasında saklanmak ve bir örneği de Birliğe iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir. Tutanaklar veya özetleri, Genel Kurul toplantı tarihinden sonraki üç ay içerisinde Oda süreli yayınlarında yayınlanır.

 

Olağanüstü Oda Genel Kurulu

Madde 23 — Olağanüstü Oda Genel Kurulu, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin oluşması üzerine, Oda Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır:

 1. a) Odaya kayıtlı üye sayısının beşte birinin Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvurması ile,
 2. b) Oda Denetleme Kurulu üyelerinin, Oda mali işleri ile ilgili gerekli görmeleri ve oy birliği ile alacakları kararı ile,
 3. c) Oda Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla alacağı karar ile. Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirlenen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda, Oda Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden başlayarak bir hafta içinde, Olağanüstü Oda Genel Kurulu için karar almak ve tarihini saptamak zorundadır. Olağanüstü Oda Genel Kurulu, karar tarihinden itibaren bir ay içinde toplanır. Oda Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması veya Olağanüstü Oda Genel Kurulunun toplanmaması durumunda Olağanüstü Oda Genel Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulunca toplanır.

 

Oda Yönetim Kurulu üyelerinin çekilmesi

Madde 24 — Oda Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin hepsinin birden istifası ve yerlerine gelecek yedeklerin bulunmaması durumunda Oda Genel Kurulu, yeni Yönetim Kurulunu seçmek üzere TMMOB yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

 

Olağanüstü Genel Kurul gündemi

Madde 25 — Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul Toplantısı gibi yapılır. Ancak, toplantıya çağırılış nedeni dışında gündeme madde eklenmez, görüşme yapılmaz ve karar alınamaz.

Oda Genel Kurulunda, TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

 

 

 

Yetkili Organların Olağanüstü Genel Kurul Kararı Alamaması

Madde 26 — Oda Genel Kurulu, koşullar yeterli olmasına karşın, en çok üç ay içinde yetkililerce olağanüstü toplantıya çağrılmazsa, üyeler, yetkili mahkemeye başvurarak Olağanüstü Oda Genel Kurulunun yapılmasını isteyebilirler.

 

Oda Genel Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 27 — Oda Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Oda amaçlarının gerçekleşmesine ilişkin kararlar almak,
 2. b) Oda Yönetim Kurulunun raporlarını incelemek, hakkında karar vermek ve gelecek dönem çalışmalarını yönlendirici kararlar almak,
 3. c) Oda hesaplarını ve Denetleme Kurulu raporlarını incelemek ve Yönetim Kurulunun aklanması konusunda karar almak,
 4. d) Yönetim Kurulunun önerdiği yeni dönem Oda bütçesini, kadro çizelgelerini incelemek, olduğu gibi veya değiştirerek onaylamak,
 5. e) Oda amaçlarının gerçekleşmesi ve işlerin yürütülmesi için gerekli yönetmelikleri incelemek ve bu konuda kararlar almak,
 6. f) Odanın taşınmaz mallar satın alması, varolanların satılması ve bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunulması konusunda kararlar almak ve bu konularda, Oda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 7. g) Odanın borç alması veya vermesine ilişkin kararlar almak veya bu konuda Oda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 8. h) Şube açılması konusunda karar vermek,

ı) Oda Onur, Denetleme ve Yönetim Kurulu asil ve yedek adayları, TMMOB Genel Kurul delegeleri asil ve yedek adayları, TMMOB Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu için aday adaylarını belirlemek ve duyurmak,

 1. i) Oda Onur, Denetleme ve Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini, TMMOB Genel Kurul delegeleri asil ve yedek üyelerini, TMMOB Yönetim Kurulu için üç, TMMOB Denetleme Kurulu için bir ve Yüksek Onur Kurulu için bir aday seçmek,
 2. j) Önerilen yönetmelik ve yönetmelik değişikliklerini görüşüp karara bağlamak.

 

Oda Yönetim Kurulu

Madde 28 — Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl için seçilen yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Olağanüstü Oda Genel Kurulunda seçilen üyeler ise, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görevde kalırlar. Asil ve yedek üyelerin sıralanmasında, alınan oyların eşitliği durumunda , Oda sicil numarası küçük olan öncelik kazanır.

 

Yönetim Kurulunun görev bölümü

Madde 29 —Oda Genel Kurul seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra en geç yedigün içinde, eski Oda Sekreterinin çağrısıyla ilk toplantısını yapar. Yeni seçilen Yönetim Kurulu, kendi arasından gizli oyla Başkan, Başkan Vekili, Sekreter ve Sayman seçerek görev bölümü yapar.

 

Oda Yürütme Kurulunun işleyişi

Madde 30 — Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez, salt çoğunlukla toplanır. Toplantıları Oda Başkanı yönetir. Toplantıyı Oda Başkanının bulunmadığı durumlarda Başkan Vekili, o da bulunmazsa Oda Sekreteri yönetir. Yönetim Kurulu, kararlarını çoğunlukla verir. Oylarda eşitlik olması durumunda toplantı başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

 

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Düşmesi Ve Yeniden Görev Bölümü

Madde 31 —Nedeni ne olursa olsun, üç ay süre ile toplantılara katılmayan yada katılmayacağını bildiren veya özürsüz olarak bir yıl içinde olağan toplantıların dörtte birine (¼) katılmayan, Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sırada bulunan yedek üye geçer. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının birlikte çekilmesi durumunda, yerleri yedeklerle doldurulur ve ilk toplantıda, yeniden görev bölümü yapılır.

 

Başkan, Sekreter ve Sayman üyenin görev ve yetkileri

Madde 32 — Başkan, Sekreter ve Sayman üyenin temsil yetkisi ve görevleri şunlardır:

 1. a) Odayı; Oda Başkanı, bulunmadığı zamanlarda Oda Başkan Vekili veya gerektiğinde, Oda Yönetim Kurulunun seçeceği Yönetim Kurulu üyesi temsil eder. Olağan işlemlerde, Oda Sekreteri, Odanın doğal temsilcisi ve sözcüsüdür,
 2. b) Oda Sekreteri, Oda işlerini Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yönetir. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin isteği ile gündeme madde eklenebilir veya gündemden madde çıkartılabilir. Oda Sekreteri, Oda Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasında gerekli tüm önlemleri alır, Odanın yazışma işlemlerini yürütür ve imza eder, tüm Oda örgütündeki görevlilerin özlük işlerini yürütür,
 3. c) Oda Saymanı, Odanın mali işlerinin yönetilmesini, Oda bütçesinin uygulanmasını, yönetmelikler ve Oda Yönetim Kurulu kararları gereğince sağlar, gerekli mali önlemleri alır ve önerilerde bulunur,
 4. d) Oda Sekreter ve Saymanı yürütme görevinden dolayı, Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur,
 5. e) Oda Başkanı, Başkan Vekili, Sekreteri ve Saymanına, Yönetim Kurulu kararı ile belirli

bir miktarda harcama yetkisi verilebilir. Odanın olağan ödemelerini Oda Sekreteri yürütür.

Banka işlemlerinde, bu dört üyeden ikisinin birlikte imzasının bulunması gereklidir.

 

Oda Yönetim Kurulunun görevleri

Madde 33 — Oda Yönetim Kurulu, Oda amaçlarının gerçekleşmesi için aşağıdaki görevleri

yapmakla yükümlüdür:

 1. a) Oda Genel Kurulunca alınan kararları uygulamak ve Oda işlerini Genel Kurul kararı

uyarınca yürütmek,

 1. b) Odaya kayıtlı üyelerin mesleksel onur, hak ve yararlarını koruyacak önlemleri saptamak ve bu konuda gerekli uygulamaları yapmak,
 2. c) İstenildiğinde üyelerin bilgi, uzmanlık ve deneyimleri ile ilgili referans vermek ve üyelerin iş bulmalarına yardımcı olmak,
 3. d) Tekstil Mühendisliği çalışma alanlarıyla ilgili diğer meslek kuruluşları ile iş birliği yaparak, üyelerinin hak ve yetkilerini koruyucu önlemler almak,
 4. e) Bilirkişilik, hakemlik ve danışmanlık gibi görevlere seçileceklere uygulanacak esasları saptamak ve uygulanmasını sağlamak,
 5. f) Üyelerin kamu kuruluşları ve diğer kuruluş ve kişilerle olan tüm mesleki ilişkilerinde, birlikte uyulması zorunlu esasları saptamak, bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek,
 6. g) Üyelerin çalışma koşulları ve her türlü meslek hizmetleri karşılığı alacağı asgari ücretleri saptamak, ilgililere duyurmak, bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek, yönetmeliklerle belirlenen ve genel kurul ve yönetim kurulu kararları ile belge ve yetki verilen üyelerin, üyelerin bulunduğu büroların, firmaların ve benzeri kuruluşların yönetmeliklere ve kararlara aykırı davranışları durumunda, bunların yetkilerini kısıtlamak ve gerektiğinde, sürekli olarak veya tümüyle kaldırmak ve belgelerini geçersiz kılmak,
 7. h) Odanın amaçları kapsamına giren konularda çalışan dış ülkelerdeki kuruluşlar ile işbirliği yapmak, çeşitli sempozyum, kongre ve seminerler düzenlemek,

ı) Tekstil Mühendisliği hizmetlerinin yapılmasında, çalıştırılması gerekli diğer elemanların (tekniker, teknisyen, usta, kalfa ve işçiler) meslek kuruluşları, dernek ve sendikaları ile gerekli ilişkiler kurmak,

 1. i) Yasama ve yürütme organlarında odanın amaçları ile ilgili olarak yapılacak yasa, yönetmelik, kararname ve genelge hazırlama veya değişikliği çalışmalarına katılmak, görüş vermek ve önerilerde bulunmak,
 2. j) Mesleki, teknik eğitim ve öğretim konularında incelemelerde bulunmak, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, Oda görüş ve önerilerini saptamak ve uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak,
 3. k) Üyelerin iş ve toplumsal güvenliklerini sağlayıcı her türlü Oda içi çalışmaları yapmak ve üçüncü kişiler ile kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak,
 4. l) Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere çalışma raporunu ve geçen dönemin kesin hesaplarını, yeni dönemin gelir ve gider bütçelerini hazırlamak, geçici ve sürekli kadroları, çeşitli kurulların oturum ücretlerini, Genel Kurula önermek ve bunları Denetleme Kurulu raporu ile birlikte delegelere yetecek kadar çoğaltarak genel kuruldan en az on (10) gün önce bütün delegelere göndermek,
 5. m) Oda Genel Kurulunun toplantı yerini, saatini ve gündemini saptayarak, toplantıdan en az on gün önce delegelere bildirmek, basın yolu ile duyurmak ve toplantı için gerekli tüm işlemleri tamamlamak,
 6. n) Genel Kurul kararlarını ve yapılan seçim sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek,
 7. o) Oda Onur Kurulunu gerektiğinde on gün içinde toplantıya çağırmak, Kurulun aldığı kararlardan Yüksek Onur Kurulunca onaylanması gerekenleri, TMMOB Yönetim Kuruluna göndermek, kararla ilgili olarak Oda adına itiraz etmek ve savunma yapmak,

ö) Odanın lehine ve/veya aleyhine açılan davalarda, Odayı temsil etmek, sav ve savunmada bulunmak ve bu konularda vekil atamak,

 1. p) Üyelerin ve diğer ilgililerin yararına sunmak üzere, kütüphane ve arşiv kurmak, Tekstil Mühendisliği alanlarında mesleksel yayınlar ve süreli yayınlar yapmak, Oda yayınlarının sürekli ve düzenli çıkmasını sağlamak,
 2. r) Oda görevlilerinin, atama, yer ve görev değiştirme, yükseltme, sicil ve benzeri özlük işlerini yönetmelikler uyarınca yapmak,
 3. s) Odanın taşınmaz mallarını yönetmek, kiraya vermek, Genel Kurulca verilecek yetkilere göre tasarruflarda bulunmak,

ş) Yurt içi ve yurt dışında sergi ve fuarlar düzenlemek, düzenlenmiş sergi veya fuarlara katılmak,

 1. t) Oda ve üye gereksinimlerini karşılamak üzere, lokal ve misafirhane gibi sosyal tesisler açmak ve işletmek,
 2. u) Şube genel kurulları için Oda gözlemcileri atamak,

ü) Oda işlerinin yürütülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun görevlerini yerine getirebilmesi için, yönetmelikler düzenleyip, yürürlüğe koymak ve gerektiğinde, Oda genel kurulunun onayına sunmak,

 1. v) Oda Danışma Kurulunu oluşturmak ve düzenli olarak çalışmasını sağlamak,
 2. y) Çalışma dönemi bütçeleri ve kadro çizelgeleri ile önerilen yeni dönem bütçeler ve kadro çizelgelerini hazırlayarak Genel Kurul tarihinden en az onbeş gün önce Oda Denetleme Kuruluna iletmek,
 3. z) TMMOB Kanunun tanıdığı ve hak ve yetkilerin, bu Yönetmelik çerçevesinde iyi bir biçimde kullanılmasını sağlayacak diğer görevleri yerine getirmek.

Oda Yönetim Kurulu, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen yetkilerinin bir bölümünü, kendi adına kullanmak üzere Kurulun diğer üyeleri ile Oda Müdürüne, Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile müdürlerine, il temsilcilerine denetim ve sorumluluğu kendisinde olmak üzere verebilir.

 

Uzmanlık Komisyonları

Madde 34 — Oda Yönetim Kurulu, Oda amaçlarının gerçekleşmesi için, Oda üyelerinden oluşan ve gerektiğinde üyeler dışındaki uzmanların da katılacağı uzmanlık komisyonlarını kurarak görev verebilir. Komisyonların kurulması, görev ve yetkileri yönetmeliklerle düzenlenir.

 

Onur Kurulu

Madde 35 — Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl için seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

 

Onur Kurulunun toplantıya çağırılması

Madde 36 — Oda Onur Kurulu, kendilerine bir konunun iletilmesi üzerine, asil ve yedek

üyelerinden herhangi birinin veya Oda Yönetim Kurulunun konu, yer, tarih ve toplanma saati belirterek asil ve yedek üyelere yapacağı çağrısı ile toplanır.

Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu toplantı ve çalışmaları için gerekli büro hizmetlerini, hukuk danışmanı desteğini, belge ve dökümanları ve toplantı süresince Oda adına bir yetkilinin bulunmasını sağlar.

 

Onur Kurulunun toplanması

Madde 37 — Onur Kurulu üye tam sayısıyla toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Onur Kurulu asil üyelerinden bir ya da birkaçı herhangi bir özürle toplantıya gelmeyeceklerini bildirir ya da çağrıya uymazlarsa, yerlerine sıra ile yedekleri çağrılır. Toplantıya katılan yedek üyeler, toplantı konusu karara bağlanıncaya kadar asil üye olarak görev yaparlar.

 

Onur Kurulu üyeliğinin düşmesi

Madde 38 — Yapılan üç çağrıya gelmeyen ve toplantı gününe kadar yazılı özür bildirmeyen Onur Kurulu üyesi çekilmiş sayılır, yerine sıradaki yedek üye, asil üye olur.

 

Onur Kurulu üyelerinin çekilme nedenleri

Madde 39 — Onur Kurulu üyelerinin ret ve çekilme nedenleri ile ilgili olarak hakimlerin 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun ret ve çekilmeye ilişkin hükümleri uygulanır. Onur Kurulu, ret isteğini kendisi inceler. Bu konuda Kurulun vereceği karara, esasa ilişkin kararla birlikte Yüksek Onur Kuruluna itiraz edilebilir. Onur Kurulunun bir bölüm üyeleri ile ilgili ret istemi kabul edilirse, reddedilenler yerine yedekler göreve çağırılırlar.Onur Kurulunun ilk toplantısı ve esas ile ilgili son kararın verileceği toplantı, tüm üyelerin katılımıyla yapılır, karar çoğunlukla alınır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

 

Onur Kurulunun çalışma şekli

Madde 40 — Onur Kurulu, kendisine gelen konuları, en geç üç ay içinde inceleyerek sonuçlandırmak zorundadır. Üyeler ile ilgili yapılacak disiplin kovuşturmalarında, 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Onur Kurulu, çalışmalarında tanık dinleme, keşif ve bilirkişi incelemeleri gibi kanıtların saptanmasını, doğrudan veya görevlendireceği Kurul üyesi aracılığı ile yapabilir. Hakkında karar verilecek üyenin talebi halinde sözlü ve yazılı savunması alınır. Sorgu ve savunma için üyeye en az onbeş gün süreli, yazılı çağrı gönderilir. Üye, bu süre içerisinde sorgu için gelmez, savunma göndermez ve özür bildirmezse, incelemeler gıyabında yapılarak karar verilir. Kurul, şikayetin kesin olarak haksız yapıldığı kanısına varırsa, şikayet edilen üyeyi dinlemeden de karar verebilir.

 

Onur Kurulu kararlarının işleme konulması

Madde 41 — Onur Kurulu kararları, gerekçeleri ile birlikte uygulanmak veya Yüksek Onur Kuruluna sunulmak üzere dosyası ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna verilir. Oda Yönetim Kurulu, kararları ilgililere yedi gün içinde bildirir.

 

Onur Kurulunun karar verme süresi

Madde 42 — Onur Kurulu üç ay içinde karar vermezse sürenin bitiminden önce, durumu gerekçeleri ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna bildirmek ve karara ne zaman varılabileceğini açıklamak zorundadır.

 

Dosyalama

Madde 43 — Onur Kurulu tarafından incelenen konuyla ilgili her tür yazı ve tutanaklar, Onur Kurulu Başkanının sorumluluğu altında bulunur. Oda Yönetim Kurulu, ilgili her tür yazı ve tutanakları korunması için Onur Kuruluna gerekli hizmetleri sağlar.

 

Oda Onur Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 44 — Oda Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Üyeler hakkında disiplin kovuşturmaları yapmak ve karara bağlamak,
 2. b) Oda Yönetim Kurulunca gerek bir başvuru üzerine gerekse doğrudan doğruya Kurula yansıtılan konular hakkında karar vermek.
 3. c) Yüksek Onur Kurulunca bozulan kararları yeniden inceleyerek karara bağlamak,
 4. d) Oda Onur Üyeliği için görüş vermek.

 

Onur Kurulunun giderleri

Madde 45 — Onur Kurulunun kendisine inceleme için gönderilmiş işlerin gerektirdiği her türlü giderler, Oda Bütçesinden karşılanır. Bilirkişi giderleri, Kurulca bilirkişi incelemesine gerek görülmüşse Oda Bütçesinden, istek üzerine bilirkişi incelemesi yapılıyorsa, istekte bulunanlarca peşin olarak Oda veznesine yatırılan ücretten karşılanır. Karar sonucuna göre, giderlerin kimden alınacağı, Kurul kararında belirlenir.

Disiplin suçları ve cezaları

Madde 46 — Oda üyelerinden, TMMOB Kanunu, TMMOB Ana Yönetmeliği, TMMOB Disiplin Yönetmeliği, bu Yönetmelik ve diğer yönetmelikler ile bunlara uygun olarak alınan ve uyulması zorunlu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranışları görülenlerle, meslekle ilgili işlerde gerek kasten ve gerekse ihmal göstererek zarara yol açan, taahhütlerine uymayan, meslek onurunu kırıcı davranışlarda bulunanlara, aşağıda yazılı disiplin cezaları verilir:

 1. a) Yazılı uyarı,
 2. b) Kanunda belirtilen hafif para cezası,
 3. c) Kanunda belirtilen ağır para cezası,
 4. d) Onbeş günden altı aya kadar meslek uygulamasının yasaklanması,
 5. e) Odadan ihraç etme.

Yukarıdaki cezaların verilmesinde sıra gözetilmez. Ancak, suç sayılan davranışın nitelik ve sonuçlarına göre bu cezalardan biri verilir. Kararda, verilen cezanın niçin verildiği gerekçesi ile birlikte açıklanır. Oda Onur Kurulunca ceza, yukarıda belirtilen cezaların en az ve en çok sınırları arasında verilir. Cezanın en az sınırından fazla uygulanması durumunda, bunun nedenleri ve gerekçesi, verilen kararda ayrıntılı olarak açıklanır.

 

Onur Kurulu kararlarına itiraz

Madde 47 — Onur Kurulunca verilen, bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki cezalar kesindir, (c), (d), (e) bentlerindeki cezalara karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Oda Yönetim Kurulu yoluyla veya doğrudan doğruya Yüksek Onur Kuruluna itiraz edilebilir. Cezaların uygulanması için kesinleşmesi gereklidir. Oda Yönetim Kurulu da, Onur Kurulunun aklanma veya takipsizlik kararına karşı, Yüksek Onur Kurulu nezdinde itirazda bulunabilir.

 

Üyelikten çıkarma cezasının koşulları

Madde 48 — Üyelikten çıkarma cezası, genel hükümlere göre, medeni haklarını yitirmiş olanlar ve meslek topluluğundan uzaklaştırılmasında kesin zorunluluk görülen durumlarda uygulanabilir.

 

Kesinleşen cezaların uygulanması ve duyurulması

Madde 49 — Üyeler ve üye olmayan meslek mensuplarından geçici olarak mesleği uygulamaktan uzaklaştırılanlar, bu süre içinde hiçbir biçimde mesleki etkinlikte bulunamazlar, mesleklerinin uygulanması için imza kullanamazlar. Aksine davranılırsa, uygulanan ceza bir misli artırılır. Aksine davranışta ısrar edenlerle ilgili 46 ncı maddenin (e) bendindeki ceza uygulanır. Verilen kararlar, uygun bir biçimde duyurulur ve uygulanmasını sağlamak üzere ilgililere bildirilir. Kesinleşen cezalar üyenin siciline işlenir.

 

Oda Denetleme Kurulu

Madde 50 — Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu, gerektiğinde üye çoğunluğu ile toplanır, çalışmalarını TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliğine göre yürütür.Nedeni ne olursa olsun, üst üste üç kez toplantıya ve/veya denetimlere katılmayan veya katılamayacağını bildiren Denetleme Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer. Çekilen üyelerin yerine yedek üye kalmaz ve Kurul üye sayısı, salt çoğunluğun altına düşerse, Olağanüstü Oda Genel Kurulu yapılarak yeniden Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri seçilir. Yeni seçilen Denetleme Kurulu ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.

 

Denetleme Kurulunun görevleri

Madde 51 — Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Oda Örgütünün hesaplarını ve buna ilişkin işlemlerini ve bu hesapların ve işlemlerin TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine uygunluğunu, en az yılda bir defa inceleyerek rapor düzenlemek ve Oda Yönetim Kuruluna vermek,
 2. b) Oda Örgütünün mali işlemleri, Yönetim Kurulunca uygulanmış eski dönem bütçeleri, hazırlanmış yeni dönem bütçesi ve kadro çizelgeleri ile ilgili raporu hazırlayarak Oda Genel Kuruluna sunmak,
 3. c) Zorunlu durumlarda oybirliği ile verecekleri kararla, Oda ve Şube Genel Kurullarını olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan istemek.

Oda Danışma Kurulu

Madde 52 — Oda Danışma Kurulu; Odanın TMMOB Kurullarında görev yapan üyeleri, Oda Yönetim, Onur, Denetleme Kurulları, Şube Yönetim Kurulları, Oda Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü Oda uzmanlık komisyonları üyeleri ve Oda Müdüründen oluşur. Oda Danışma Kurulunun toplanamayacağı ivedi durumlarda, Oda Yönetim Kurulu, gerekli konuları danışmak için şube başkanlarını ve gerektiğinde sekreterlerini ve/veya saymanlarını toplantıya çağırabilir.

 

Oda Danışma Kurulunun görevleri

Madde 53 — Oda Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Oda merkezinin ve şubelerin çalışmalarını gözden geçirmek, geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,
 2. b) Oda çalışmalarının sürekliliğinin sağlanmasında katkıda bulunmak,
 3. c) Gerektiğinde, alınacak karar ve yapılacak uygulama konusunda eğilim belirlemek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şube ve Temsilcilikler

Şubeler

Madde 54 — Belirli illerde çalışan üyelerin sayısı, mesleksel çalışmaların daha verimli bir şekilde yürütülmesi ve Odanın yükümlü bulunduğu görevler gerektiriyorsa, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulunun kararı ile merkezi ve etkinlik alanı altına giren iller belirtilerek şube açılabilir.

 

Temsilcilik

Madde 55 — Oda Yönetim Kurulu, gerektiğinde şubeye bağlı illerde, bölge, il ve işyeri temsilcilikleri açabilir. Ayrıca, gerektiğinde yurt dışında TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Temsilciliği açılması doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunur.

 

Üye adresleri

Madde 56 — Üyeler iş ve ev adreslerini, bulundukları şubeye bildirmek zorundadırlar. Şube etkinlik alanında ayrılan üye, yeni etkinlik alanındaki şubeye kaydının aktarılabilmesi için ayrılış tarihinden itibaren üç ay içinde başvurur. Etkinlik alanı içindeki adres değişikliklerini şubeye bir ay içinde bildirir.

 

Şube organları

Madde 57 — Şube organları şunlardır:

 1. a) Genel Kurul,
 2. b) Yönetim Kurulu,
 3. c) Danışma Kurulu.

 

Şube Genel Kurulu

Madde 58 — Şube Genel Kurulları, toplantı tarihinden otuzbeş gün önce, etkinlik alanında oturdukları veya çalıştıkları belli olan üyeler ile Odaya kayıt için gerekli belgelerini tamamlayarak kayıt ücretleri ile birlikte Oda ve şubelerine verenlerin katılımıyla oluşur. Bu tarihten sonra, işyerlerini veya evlerini etkinlik alanına taşıyanlar ile yeni kaydolmuş üyeler, genel kurul toplantısına katılamazlar. Oturma ve çalışma yerleri ayrı birimlerin etkinlik alanında bulunan üyeler, yalnız işyerlerinin bulunduğu birimin genel kuruluna katılırlar.

Şube genel kurulları iki yılda bir, Ocak ayı içinde yapılır. Genel kurulların tarihi, Oda Danışma Kurulunun önerisi ile ilk Genel Kurul tarihinden en az kırkbeş gün önceden Oda Yönetim Kurulunca saptanır ve aynı gün tüm örgüt birimlerine bildirilir. Toplantı tarihinin, görüşmeler Cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve Pazar günü seçimler yapılacak biçimde saptanması zorunludur. Toplantı, şube merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. Şube Genel Kurulları üye salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Şube Yönetim Kurulu asil üye sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurul toplantı tarihinden en az otuz gün önce şube genel kuruluna katılacak üyelerin listesi, Oda sicil numaralarına göre listelenmiş olarak Oda Yönetim Kuruluna gönderilir. Birden fazla Oda birimine kaydı olduğu görülen üyelerin durumu incelenerek gönderilen listelerde gerekli düzeltmeler yapılır ve durum on gün içinde seçilecek delege sayısı ile birlikte şubelere yazılı olarak bildirilir. Şubeler yapılan düzeltmelere göre işlem yapar. Şube yönetim kurulu, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce, genel kurula katılacak üyelerin sicil numarası sırasına göre, Oda Yönetim Kurulu tarafından düzeltilmiş listelerini, toplantının gündemini, yerini, saatini ve çoğunluk sağlanamazsa yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir. Gerekli incelemeden sonra, hakimce onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin hususlar, ilgili birimin ilan yerlerine asılarak üç gün süre ile duyurulur. Genel Kurula katılacak üye listesi hakim tarafında kesinleştirilir. Şube genel kurulu gündemi, toplantı yeri, günü ve saati ile çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıya ilişkin aynı bilgileri, toplantı gününden en az onbeş gün önce şube yönetim kurulunca ülke genelinde yayınlanan günlük gazetelerden biri ile duyurulur. Ayrıca, Oda Yönetim Kurulu, tüm birimlerin genel kurullarının yeri, günü ve saati ile çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı ile ilgili aynı bilgileri Oda süreli yayınları veya ülke genelinde yayınlanan günlük gazetelerden biri ile duyurur.

 

Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 59 — Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Şube ve Oda, işlerinin yürütülmesi ve yasaların Odalara verdiği görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması için, Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere şube yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelik tasarılarını incelemek ve Oda Genel Kuruluna önermek,
 2. b) Şube yönetim kuruluna görev vermek,
 3. c) Şubenin gelişmesi için gerekli çalışma alanlarını ve esaslarını araştırmak,
 4. d) Odanın amaçlarına ve yönetmeliklerine uygun olarak, şubeyi ilgilendiren konularda karar almak,
 5. e) Şube yönetim kurulu yedi asil ve yedi yedek üye adaylarını belirlemek, duyurmak ve seçmek,
 6. f) Şubeye kayıtlı üyelerin yüzde onu (%10) oranında (kesirler tam alınır), Oda Genel Kurulu Delege asil ve yedek adaylarını belirlemek, duyurmak ve seçmek.

 

Şube Olağanüstü Genel Kurul toplantısı

Madde 60 — Şube Olağanüstü Genel Kurulu, aşağıda belirtilen durumların oluşması üzerine şube yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

 1. a) Şubeye kayıtlı üyelerin en az beşte birinin şube yönetim kuruluna yazılı olarak başvurması,
 2. b) Oda Denetleme Kurulunun, şubenin mali işleriyle ilgili olarak zorunlu görmeleri ve oybirliği ile karar vermeleri.

Olağanüstü şube genel kurulu, olağan genel kurul gibi yapılır, Ancak genel kurula çağrılış nedeni dışında gündeme madde eklenemez, görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Koşulları yeterli olmasına karşın, en çok bir ay içinde, şube yönetim kurulu, şube genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmazsa üyeler Oda Yönetim Kuruluna başvurarak olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasını isteyebilirler.

 

Şube Yönetim Kurulu

Madde 61 — Şube yönetim kurulu Şube Genel Kurulunca seçilen yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu üye sayısı Tekstil Mühendisleri Odası Örgüt Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliğine göre belirlenir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra, en geç yedi gün içinde, eski sekreterin çağrısı ile, ilk toplantısını yapar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oyla başkan, başkan vekili, sekreter ve saymanını seçerek göreve başlar. Yönetim Kurulu, en az onbeş günde bir salt çoğunlukla toplanır. Toplantıyı başkan, bulunmaz ise başkan vekili o da bulunmazsa sekreter yönetir.

 

Şube Yönetim Kurulunun görevleri

Madde 62 — Şube Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Oda çalışmalarının etkinlik alanında uygulanmasını sağlamak üzere, yasalar, Oda ile ilgili yönetmelikler ve Oda Yönetim Kurulu kararları uyarınca, Odayı o bölgede temsil etmek, işlerini yürütmek,
 2. b) Yeni dönem bütçe önerisi ile çalışma raporunu hazırlayarak o yılın Aralık ayının yirmibeşinci gününe kadar Odaya göndermek,
 3. c) Şube yönetim kurulunun ilk toplantı tarihinden başlayarak, en çok onbeş gün içinde, bütçe uygulamasını da kapsayan şube yeni dönem çalışma programını hazırlayarak Oda Yönetim Kuruluna göndermek,
 4. d) Bölgesinde bulunan tüm üyelerin mesleksel onur, hak ve çıkarlarını korumak için gerekli girişim ve görüşmelerde bulunmak,
 5. e) İstenildiğinde bölgesinde bulunan üyelerin bilgi, uzmanlık ve becerileri ile ilgili referans vermek, mühendis gereksinimi olanlar ile iş arayan üyeler arasında bağlantı kurmak,
 6. f) İstenildiğinde kamu ve özel kişilere bilirkişi önermek,
 7. g) Bölgesinde bulunan üyelerin; kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve kişilerle olan tüm mesleksel ilişkilerinde, ortaklaşa uyulması gereken esaslara uymalarını sağlamak, mesleğin onuru yönünde üyelerin her türlü meslek çalışmalarını denetlemek, mesleksel hizmetlerde yönetmeliklere uyulmasını sağlamak,
 8. h) Konferans, seminer, kurs, teknik gezi ve üyeler arasında sosyal etkinlikler düzenlemek,

ı) Oda Onur Kurulu ile ilgili konuları, Oda Yönetim Kuruluna zamanında gerekli bilgi ve belgeleri ile birlikte iletmek,

 1. i) Şube genel kuruluna sunulacak çalışma raporunu, geçmiş dönem bütçe uygulamasını da kapsayacak biçimde hazırlayarak, şube genel kurul toplantısından en az bir hafta önce bölgesindeki üyelere göndermek,
 2. j) Bölgesinde bulunan il merkezlerinde temsilcilik açılması için gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak, açılan temsilciliklere atanmak üzere aday saptayarak Oda Yönetim Kuruluna önermek,
 3. k) Bölgesinde bulunan temsilciliklerinin çalışmalarını, Oda tüzük ve yönetmeliklerine ve Oda Yönetim Kurulu kararlarına göre yapmalarını sağlamak, denetlemek ve bu konuda Oda Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek,
 4. l) Şube Danışma Kurulunu oluşturmak ve düzenli olarak toplanmasını sağlamak,
 5. m) Gerekli gördüğü işyerlerinde, şubeyi temsil etmek üzere, işyeri temsilciliklerinin açılmasını, Oda Yönetim Kuruluna önermek, açılan işyeri temsilciliklerine temsilci, gerektiğinde temsilci yardımcıları atamak,
 6. n) Gerekli gördüğü alanlarda uzmanlık komisyonları oluşturmak ve düzenli çalışmalarını sağlamak,
 7. o) Her ay başında bir önceki aya ait Şube Yönetim Kurulu kararlarının onaylanmış kopyalarını Oda Yönetim Kuruluna göndermek,

ö) Oda Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 

Şube Yönetim Kurulu üyeliğinin düşmesi

Madde 63 — Nedeni ne olursa olsun, üç ay süre ile toplantılara sürekli olarak katılmayan ya da katılmayacağını bildiren veya özürsüz olarak bir yılda toplantıların dörtte birine katılmayan şube yönetim kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer. Şube yönetim kurulu üyelerinin yarısından fazlasının birlikte çekilmesi durumunda, yerleri yedeklerle doldurulur ve ilk toplantıda yeniden görev bölümü yapılır. Şube yönetim kurulu tam sayısını oluşturacak yeterli sayıda yedek üyenin kalmaması durumunda, kalan üyelerin önerdiği iki katı aday arasından Oda Yönetim Kurulunca atama yapılarak üye sayısı tamamlanır. Şube yönetim kurulu üye sayısının, salt çoğunluğun altına düşmesine karşın kalan üyeler bir ay içinde yeterli aday önermezlerse, Oda Yönetim Kurulunca doğrudan atama yapılır. Atama ile gelen yönetim kurulu üyeleri Oda Genel Kurulunda doğal delege olamazlar.

 

Şube Başkanı, Sekreteri ve Saymanının görev ve yetkileri, çalışma biçimleri

Madde 64 — Şubenin çalışma usulleri şunlardır:

 1. a) Şubeyi başkan, bulunmadığı durumlarda başkan vekili temsil eder. Olağan işlerde sekreter, şubenin doğal temsilcisi ve sözcüsüdür. Gerektiğinde, belirli görevlerin yürütülmesi için, temsil yetkisi yönetim kurulu kararı ile diğer üyelere verilebilir.
 2. b) Şube sekreteri, yönetim kurulu kararına uygun olarak çalışmalarını yürütür ve kararların uygulanmasını sağlar.
 3. c) Şube yönetim kurulunun toplantı gündemi, sekreter tarafından düzenlenir ve üyelerin önerisi ile gündeme yeni maddeler eklenebilir.
 4. d) Sekreter görevlilere ait sicillerin tutulması ve yönetim kurulu kararlarının uygulanması için gerekli tüm önlemleri alır. Şubenin işlemlerini yürütür ve evrakları imzalar. Gerektiğinde görevliler için yönetim kuruluna önerilerde bulunur.
 5. e) Sayman; şube mali işlemlerinin, Oda yönetmeliğine ve usulüne uygun yürütülmesinden, gerekli defterlerin tutulmasından, demirbaşların iyi şekilde kullanılmasından yönetim kuruluna karşı sorumludur. Bu konularda gerekli önlemleri alır ve önerilerde bulunur. Harcamaların bütçeye uygun yapılıp yapılmadığını denetler.
 6. f) Şube başkanı, başkan vekili, sekreter ve sayman yönetmelik hükümleri ve bütçe olanakları içinde, şube yönetim kurulunca alınan kararlara göre harcama yaparlar.
 7. g) Şube yönetim kurulları, gerektiğinde Oda Yönetim Kurulundan ek ödenek isteyebilir.

 

Şube bütçesi

Madde 65 — Şubelerin her türlü gelirleri, Odaya aittir. Yapacakları bütün tahsilatı Oda hesabına yatırırlar. Giderleri, Oda Genel Kurulunca kabul edilen şube bütçesine göre ayrılan ödenekten karşılanır. Şube yönetim kurulu kendi bütçesine göre gerekli harcamalarda bulunur. Şube yönetim kurulu, kendi bütçesinin bölümleri arasında, bölümün yüzde onu (% 10) oranında ve her bölümün maddeleri arasında bir orana bağlı olmaksızın aktarma yapabilir. Her ay sonunda, gider ve gelirler, birer çizelge biçiminde Oda Yönetim Kuruluna sunulur. Oda Genel Kurulunca onaylanan şube bütçelerinin gerçekleşmesinde, Şube Yönetim Kurulu ile birlikte Oda Yönetim Kurulu da sorumludur. Bu sorumluluktan dolayı, şube ile Oda Yönetim Kurulu arasında görüş ayrılıkları ortaya çıktığında, bu uyuşmazlık, Oda Yönetim Kurulu ile şube yönetim kurulları arasında yapılacak ortak toplantılarda çözümlenir. Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile tüm şube yönetim kurulu üyelerinin ortak toplantısında, çoğunluğun görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.

 

Şube Danışma Kurulu

Madde 66 — Şube danışma kurulu, şube yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri, bölge / il temsilcileri ve yardımcıları, işyeri temsilcileri, uzmanlık komisyonları üyeleri, müdür ve teknik görevlilerden oluşur.

 

Şube Danışma Kurulunun görevleri

Madde 67 — Şube danışma kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Şube çalışmalarını değerlendirmek ve geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,
 2. b) Yapılacak çalışmalar için üyelerin uzmanlık dalları, bilgi ve deneyim birikimlerini dikkate alarak aday önermek,
 3. c) Etkinlik bölgesinde bulunan üyelerin şube çalışmalarına katılmalarını ve şube bağlarının kurulmasını sağlamak.

 

Bölge / İl Temsilcilikleri

Madde 68 — Oda çalışmalarının gerektirdiği durumlarda Şube Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Yönetim Kurulu kararıyla şube etkinlik alanı içerisinde şubeye bağlı olarak il temsilcilikleri kurulur.

Gerektiğinde, üye yoğunluğu, coğrafi koşullar ve diğer etkenler değerlendirilerek şubenin uzak etkinlik alanı içinde, şube yönetim kurulunun oluru ve Oda yönetim kurulunun kararı ile etkinlik alanları da belirtilerek, doğrudan merkezle bağlantılı çalışabilen bölge temsilcilikleri kurulabilir. Bölge temsilciliği, etkinlik alanı içinde olduğu şube genel kurulunda temsil edilir. Oda Yönetim Kurulu temsilcilik kurulması yolunda Şube Yönetim Kurulu önerilerini değerlendirerek aldığı karar üzerine atama yapar.

Bölge / il temsilcilikleri çalışmaları, bölge / il temsilcisi ve yardımcısı tarafından yürütülür. Bölge / il temsilcisi ve yardımcısının atanması, çalışma esasları, görev ve yetkileri Oda Örgüt Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği ile düzenlenir.

İşyeri temsilcilikleri

Madde 69 — Üyelerin yoğunlaştığı işyerlerinde, Oda-üye ilişkilerini geliştirmek amacı ile, şube yönetim kurulu önerisi ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile işyeri temsilcilikleri kurulabilir. Kurulan işyeri temsilciliklerine, işyeri temsilcilikleri ve yardımcıları şube yönetim kurulu kararı ile atanır. İşyeri temsilciliklerinin çalışma esasları ve görevleri, Oda Örgüt Kuruluş Görev ve Yetki Yönetmeliği ile düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Seçimler

Seçimler

Madde 70 — Oda ve şube organ seçimleri, TMMOB Kanununda belirlenen hükümlere uygun olarak yargı gözetiminde ve gizli oyla yapılır. Başkanlık Divanı ile görevlendirilecek komisyon üyelikleri için seçimler, aksine bir karar alınmadıkça açık oyla yapılır.

 

Seçimlerde aday sayısı ve oy pusulası

Madde 71 — Oda Onur, Denetleme ve Yönetim Kurulları ile şube yönetim kurulları seçimlerinde, en az göreve seçilecek asil ve yedek üyelerin toplamı kadar, diğer seçimlerde ise, seçilecek üye sayısı kadar adayın gösterilmesi gerekmektedir. Oy pusulalarına asil ve yedek üye sayısı kadar adayların ad ve soyadları, oy pusulalarında ayrılmış bölümlere yazılır. Oy pusulalarına yazılı isimler asil ve yedek üye sayısından fazla olamaz. Seçileceklerin sayısından daha az sayıda adayın adı yazılan oy pusulaları da geçerli sayılır. Delege seçimlerinde basılı aday listeleri kullanılabilir. Oy sayımında asil ve yedek üyeler, ayrı ayrı aldıkları oy sayısına göre sıralanır.

 

Aday olma ve aday gösterme

Madde 72 — Pazar günü yapılacak seçimler için, Genel Kurulca adaylar önerilir. Genel Kurula katılan üyeler, kendilerini ve başka bir üyeyi aday gösterebilirler. Aday olmak için Genel Kurul toplantısına katılmak zorunlu değildir. Ancak, Genel Kurulda bulunmayan adayların adaylıkları için yazılı onaylarının alınması zorunludur. Adayların saptanmasından sonra, Başkanlık Divanınca aday listesi okunarak duyurulur. Aday listesinde adları bulunmayan üyelere verilen oylar, geçersizdir.

 

Oda ve Birlik organlarında aynı anda yer alma koşulları

Madde 73 — Bir üye Oda organlarında, yalnız ve ancak bir göreve seçilebilir. Oda organlarına seçilenler, TMMOB organlarına da seçilebilir. Ancak, Oda Onur Kurulu üyesi seçilen bir üye, Yüksek Onur Kurulu üyeliği adaylığına seçilemez. Seçimler sonucunda, oylarda eşitlik olursa, Oda numarası küçük olan öncelik kazanır. Görev süresi sona eren, üye aynı göreve yeniden seçilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hükümler

Oda bütçesi

Madde 74 — Oda gelir ve giderleri, tüm Oda ve birimlerini kapsayacak biçimde hazırlanan ve Genel Kurulca iki yıllık çalışma dönemi için kabul edilen Oda Bütçesi ile düzenlenir. Bütçe dönemi, bir takvim yılıdır. Gelir ve giderler, cinslerine bakılmadan bölüm ve maddeler biçiminde gösterilerek her bölüm ve madde için uygulanacak esaslar yazılı olarak belirtilir. Bütçeye, ayrıca dönem için kullanılacak tüm Oda örgütüne ilişkin görevli kadro çizelgesi eklenir. Oda Onur, Denetleme ve Yönetim Kurulları ile şube yönetim kurulu üyeleri, il temsilcisi ve uzmanlık komisyonları üyelerine yapılacak her türlü ödemeler bütçede gösterilir.

 

Bütçe uygulaması ve harcama yetkisi

Madde 75 — Bütçe, Oda Genel Kurulunda kabul edildikten sonra uygulanır. Oda Yönetim Kurulu, olağan genel kurulun yapılacağı takvim yılı başından bütçenin kabul edileceği Genel Kurul toplantısına kadar geçecek süre içinde, her ay için bir önceki yıl bütçesinin 1/12 oranında harcama yapabilir. Ancak, niteliği bakımından bir kez de yapılacak giderlerin bu dönem içinde yapılması gerekirse, bu gibi harcamalar 1/12 oranı aranmadan Oda Yönetim Kurulunca yapılabilir.

 

Gelir aktarımı

Madde 76 — Oda Yönetim Kurulu, bütçe gider bölümleri oranında gereksinim durumunda bölümün yüzde onu (%10) oranında, aynı bölümün maddeleri arasında ise, bir orana bağlı kalmaksızın aktarma yapabilir.

 

Odanın Gelirleri

Madde 77 — Oda gelirleri şunlardır;

 1. a) Asil ve geçici üyelerden Oda Genel Kurulunca saptanan miktarda alınacak kayıt ücreti,
 2. b) Asil ve geçici üyelerden Oda Genel Kurulunca saptanan miktarda alınacak üye ödentileri,
 3. c) İlgililere gerektiğinde verilecek belgelere karşılık alınacak ücretler,
 4. d) Her türlü yayın gelirleri,
 5. e) Bağış ve yardımlar,
 6. f) Taşınmaz mallardan elde edilecek gelirler,
 7. g) Diğer gelirler.

 

Oda gelirlerinin tahsil ve usulü

Madde 78 — Bu Yönetmeliğin 77 nci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde belirtilen gelirler ile (g) bendinde belirtilen diğer gelirlerden gerekenlerin miktar ve esasları, Oda Yönetim Kurulunca saptanarak uygulanır. Tüm Oda gelirlerinin gerçekleştirilmesi, tahsil, usul ve zamanları Oda Yönetim Kurulunca saptanır.

 

Üye ödentisi

Madde 79 — Yıllık üye ödentisi, her takvim yılı içinde, peşin olarak en geç Mart ayında veya Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere en çok dört eşit taksitte ödenir. Oda Yönetim ve Oda Onur Kurulu üyelerinden asil üyelik süreleri boyunca üyelik ödentisi alınmaz, sadece genel kurulun yapıldığı tarihe kadar olan üye ödentileri geçmiş yıl ödentisi üzerinden alınır. Emekli veya maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan, emekli olup da altmış yaşını tamamlayan tüm üyelerden, askerlik görevi yapanlardan askerlik süresince, yurt dışına çıkanlardan yurt dışında kaldıkları sürece ve lisansüstü öğrenim yapıp çalışmayanlardan öğrenimleri süresince üyelik ödentisi alınmaz. Geçmiş yıllara ait üye ödenti borçları, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Üye ödentisi ile para cezalarını ödemeyenlere yazılı bildirim yapılır. Yazılı bildirim tarihinden başlayarak otuz gün içinde ödemeyenlere, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Adreslerini değiştiren üyeler, yeni adreslerini Odaya bildirmedikleri taktirde 11/2/1957 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır ve eski adrese yapılan bildirimler geçerli sayılır.

 

Yolluk ve zorunlu giderler

Madde 80 — Oda Genel Kuruluna katılacak delegelerin, doğal üyelerin ve TMMOB Genel Kuruluna katılacak Oda delegeleri ile adayların yolluk ve benzeri giderleri, Oda Bütçesinin ilgili bölümünden karşılanır. Toplantının yapıldığı ilin belediye sınırları içinde oturanlara yolluk ödenmez. Toplantının yapıldığı il dışından gelerek toplantıya katılan doğal üye ve delegelere, geldikleri iller dikkate alınarak, Oda Yönetim Kurulunca saptanacak miktarda yolluk ödenir.

 

Uygulanacak mevzuat

Madde 81 — Odanın her türlü mali işlemleri, 6235 sayılı TMMOB Kanunu, TMMOB Ana Yönetmeliği ve TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine göre yürütülür.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üyelik koşulu

Madde 82 — Türkiye’de Tekstil Mühendisliği mesleğinde çalışabilmek ve mesleki öğretim yapabilmek için yüksek mühendis veya mühendisler Odaya üye olmak ve üyelik koşullarını korumak zorundadırlar. Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında, asil ve sürekli görevde çalışan veya Silahlı Kuvvetler mensubu Tekstil Mühendisleri ve Tekstil Yüksek Mühendislerinin Odaya üye olmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar görevlerinin gereği olan işleri yaparken mesleki bakımdan Odaya kayıtlı meslektaşlarının hak ve yetkilerine sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Bunların üye olmamaları yasalarda belirtilen diğer koşullara uymak kaydıyla, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetki kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslek kural ve koşullarına uymak yükümlülüklerine, haklarında Onur Kurullarınca disiplin cezası uygulanmasına, özel yasaların öngördüğü koşullarda mesleklerini serbestçe uygulamalarına resmi ya da özel bir görev almalarına engel oluşturmaz.

Silahlı Kuvvetler mensubu Tekstil Mühendisleri ve Tekstil Yüksek Mühendisleri Oda organlarında görev alamaz. Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yedek subay adayları ile er ve erbaşların üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu durum, ilgililerin yasalardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz.

 

Oda kimlik belgesi alma zorunluluğu

Madde 83 — Diploma veya ruhsatname almak suretiyle Türkiye’de Tekstil Mühendisi olarak çalışabilecek duruma gelmiş ve bu Yönetmelik gereğince Odaya kayıtları yapılmış mühendis ve yüksek mühendisler, Odaya üye olduklarını gösteren kimlik kartı almak zorundadırlar. Oda üye kimlik kartı almayanlar veya disiplin nedeniyle kartı yenilenmemiş olanlar Tekstil Mühendisliği hizmetlerinde çalışamazlar. Ancak, bu Yönetmeliğin 82 nci maddesinde belirtilen istisnai durumlar saklıdır.

 

Unvan kullanılması

Madde 84 — Oda üyeleri, kendilerine yasayla verilmiş unvandan başka, herhangi bir unvan kullanamazlar.

 

Ödül

Madde 85 — Mesleki alanda araştırma yapan ve bu araştırmaları oluşturulacak bir jürice kabul edilerek derece kazanan üyelere, ödül verilebilir.

 

Yabancı uyruklu mühendisler

Madde 86 — Yabancı uyruklu mühendis ve yüksek mühendislerin Tekstil Mühendisliği hizmetleri hakkında, 1/2/2005 tarihli ve 25714 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Odada görevlendirmeler

Madde 87 —Oda hizmetlerini ve her türlü iş ve işlemlerini, Oda Yönetim Kurulu veya görevlendireceği yetkililerce atanan danışmanlar ve görevliler yürütür. Bunların atanmaları, özlük hakları, görev ve yetkileri aralarındaki hiyerarşik düzen ve benzeri konular, iç düzenleyici idari işlemlerle düzenlenir.

 

Hüküm bulunmayan haller

Madde 88 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ya da tereddüde düşülen hususlarda 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TMMOB Ana Yönetmeliği uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 89 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 90 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Ana yönetmeliği T.C. Resmi gazete 7 Şubat 2006 Salı sayı:26073 Yönetmelikler altında yayınlanmıştır.http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/02/20060207-10.htm adresinden de yönetmeliğe ulaşılabilir.


EK-2

 

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

ÖĞRENCİ ÜYE YÖNETMELİĞİ

 

 1. AMAÇ:

Bu çalışma esaslarının amacı, üniversitelerin TMMOB tarafından Tekstil Mühendisleri Odası‘na üye olması karar altına alınan Tekstil Mühendisliği veya Deri Mühendisliği Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin, Oda ile ilişkilerini öğrencilikleri sırasında oluşturmak, Oda‘yı tanımalarını sağlamak, mesleki gelişmelerine ve öğrenci sorunlarının çözümüne olabildiğince yardımcı olmak, Oda‘nın çeşitli teknik ve sosyal amaçlı çalışmalarına katılımlarını sağlamak, ayrıca Oda‘nın üniversiteler ile olması gereken işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 

 1. KAPSAM:

Bu çalışma esasları, üniversitelerin TMMOB tarafından Tekstil Mühendisleri Odası‘na üye olması karar altına alınan Tekstil Mühendisliği veya Deri Mühendisliği Bölümlerinde öğrencilerin, Oda‘ya “Öğrenci Üye” olarak kaydedilmelerinin esaslarını, Öğrenci Üyelerin yetki ve sorumluluklarını, Öğrenci Üyelerin Oda ile ilişkileri ile Oda çatısı altında örgütlenmelerinin kurallarını tanımlar.

 

 1. TANIMLAR VE KISALTMALAR:

Bu çalışma esaslarında,

03.01. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odasına; “Oda”

03.02. Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu‘na; “OYK”

03.03. Tekstil Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kurulu‘na; “ŞYK”

03.04. Ülkemizde mevcut üniversitelerin Tekstil Mühendisliği veya Deri Mühendisliği Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere; “Öğrenci”

03.05. Üniversitelerin 03.04 maddede belirtilen bölümlerinde öğrenci olan ve Oda‘ya kaydı yapılan öğrencilere; “Öğrenci Üye”

03.06. Çalışma esaslarının 03.04. maddesinde belirtilen bölümlerinden mezun olarak mühendislik diploması alan ve mühendis ünvanına sahip kişilerden, Oda‘ya kaydı yapılanlara “Üye” denir.

 

 1. ÖĞRENCİ ÜYELİK KOŞULLARI:

04.01. Yurdumuzda mevcut üniversitelerin TMMOB tarafından Tekstil Mühendisleri Odası‘na üye olması karar altına alınan Tekstil Mühendisliği veya Deri Mühendisliği Bölümlerinde öğrenci olmak.

04.02 Oda’ya öğrenci üye olma talebi ile yazılı olarak başvuruda bulunmak.

 

 1. ÖĞRENCİ ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER:

05.01. Öğrenci tarafından imzalanmış Öğrenci Üye Başvuru Formu

05.02. Nüfus Hüviyet Cüzdanı sureti

05.03. Başvuru tarihi itibarı ile üniversiteden alınmış “Öğrenci olduğunu belirtir belge”

05.04. İki adet vesikalık fotoğraf

05.05. OYK tarafından belirlenen ve ŞYK tarafından alınan Öğrenci Üye kayıt ve kimlik ücreti tahsil makbuzu.

 

 1. ÖĞRENCİ ÜYELİĞE KAYIT:

06.01. Çalışma esaslarının 04. maddesinde belirtilen koşulları taşıyan öğrencinin, 05. maddede belirtilen belgelerle ilgili Şube‘ye başvurması halinde, Şube Yönetim Kurulu kararıyla “Öğrenci Üye” olarak Oda‘ya kayıt edilir. Şubeler yalnızca kendi etkinlik alanında yer alan üniversitelerdeki öğrencilerin, öğrenci üyelik işlemlerini yapar.

06.02. Kayıt yapılan “Öğrenci Üye”ye ŞYK tarafından “Öğrenci Üye Kimliği” verilir.

06.03. Öğrenci Üyelik bir öğretim yılı için geçerlidir. Öğrenci üye öğrenciliği boyunca her yıl öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik belgesi ile öğrenciliğinin devam ettiğini bildirmekle yükümlüdür.

 

 1. ÖĞRENCİ ÜYELİĞİN SON BULMASI:

07.01. Öğrenci Üye‘nin üyelikten istifa etmesi.

07.02 Öğrenci üyelik yönetmeliği ve çalışma esaslarına aykırı davranışlar sebebiyle ŞYK tarafından karar verilmesi.

07.03 Öğrenci üyeliğin yenilenmemesi

07.04. Herhangi bir nedenle öğretim yılı içerisinde öğrenciliğin son bulması halinde.

 

 1. ÖĞRENCİ ÜYENİN HAKLARI, SORUMLULUKLARI VE YETKİLERİ:

Öğrenci Üye;

08.01. Oda hizmetlerinden (Kurs, seminer, sempozyum ve kongre etkinliklerine katılım, Oda yayınlarında üyeye indirim, teknik gezi, staj, burs vb.), Oda‘nın üyeye sağladığı kolaylıklara sahip olarak yararlanır.

08.02. ŞYK kararı ile Şube Komisyonlarına, OYK kararı ile Oda Komisyonlarına “Öğrenci Üye” statüsü ile katılabilir.

08.03. Oda ile yakın ilişki kurulmasına ve bunun gelişmesine dikkat eder.

08.04. Oda organlarına aday olamaz, Oda organı seçimlerinde oy kullanamaz.

08.05. Mühendislik hizmetleri konusunda üyelerin sahip olduğu yetkilere sahip olamaz.

 1. ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU:

ŞYK  tarafından Öğrenci Üye örgütlülüğünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile Şube Öğenci Üye Komisyonları oluşturulur.

09.01. Şube Öğrenci Üye Komisyonunun görevleri:

09.01.01. Mühendislik eğitiminin ve öğrenciliğinin sorunlarını araştırmak, öneriler geliştirmek, geliştirilen önerilerin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmak,

09.01.02. Öğrencilerin bilimsel çalışmalar yapabilmesi ve mesleki gelişimi için uygun koşullar yaratılmasına katkı sağlanmasına yönelik ŞYK ve OYK‘ya önerilerde bulunmak,

09.01.03. Öğrencilerinin, sorunlarına yönelik kamuoyu oluşturmasına çalışmak,

09.01.04. Üniversitelerin sorunlarına yönelik olarak sorunları tespit etmek, çözüm yolları için önerilerde bulunmak, önerilerin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmak,

09.01.05. Üniversitelerde öğrencilere Oda çalışmalarının duyurulması ve Oda öğrenci üye örgütlenmesinin geliştirilmesi için gereken çalışmaları yapmak,

09.01.06. Öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal gereksinimlerinin karşılanmasına; öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ürünlerinin sunulmasına ve bunların yayılmasına katkı sağlamak üzere OYK ve ŞYK‘lara önerilerde bulunmak,

09.01.07. “Öğrenci Üye”liğin nicel ve nitel olarak gelişimini sağlamak.

09.02. Şube Öğrenci Üye Komisyonu: Şube etkinlik alanında bulunan ve TMMOB tarafından Tekstil  Mühendisleri Odası‘na üye olması karar altına alınan Tekstil Mühendisliği ve Deri Mühendisliği Bölümleri  Öğrenci Üyeler arasından ŞYK tarafından belirlenir. ŞYK gerekli gördüğü durumlarda Şube Öğrenci Üye Komisyonu Üyelerini, o şubenin öğrenci üyeleri arasında Şube ofisinde yapacağı eğilim yoklaması ile belirleyebilir. Şube Öğrenci Üye Komisyonları en az dokuz, en çok onbir öğrenci üyeden oluşur. Bu sayı Şube Yönetim Kurulu kararıyla arttırılabilir. Şube Öğrenci Üye Komisyonunda her sınıftan en az bir kişinin bulunmasına özen gösterilir. Şube Öğrenci Üye Komisyonları her öğretim yılı başında yeniden belirlenir.

09.03 Şube Öğrenci Üye Komisyonu, ilk toplantısında görev dağılımı yapar ve toplantı periyodunu belirler.  Komisyon toplantıları Şube ofisinde yapılır. Toplantı gündemi ve alınan kararlar “Toplantı Karar Defteri”nde yazılı olarak kayıt altına alır.

09.04 ŞYK ile iletişim: Şube Öğrenci Üye Komisyonu da gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetler konusunda; Faaliyetin içeriği, tarihi, yeri, katılımcı sayısı ve yapılan diğer ön çalışmalar konusunda ŞYK tarafından komisyon çalışmaları konusunda yetkilendirilen ŞYK üyesine bilgi verir. Komisyondan sorumlu ŞYK üyesi planlanan faaliyeti ŞYK gündemine taşır ve alınan kararı Şube Öğrenci Üye Komisyonu’na bildirir.

09.05 Öğrenci Üye Komisyonunun Odanın kurumsal kimliğine, genel görüşlerine, Oda ana yönetmeliğine, duruş ve düşüncelerine aykırı faaliyetlerde bulunduğu ŞYK tarafından tespit edilmesi halinde o öğretim yılı için Öğrenci Üye Komisyonunun çalışmalarını durdurma yetkisi bulunmaktadır.

09.06. Şube Öğrenci Üye Komisyonları bu çalışma esasları içerisinde belirtilmemiş hususlarda OYK ve ŞYK kararları doğrultusunda çalışmalarını yürütür.

09.07. Şube Öğrenci Üye Komisyonu Üyeleri, ŞYK kararı ile Şube Genel Üye Toplantısında temsil edilebilirler,

 

 1. MALİ HÜKÜMLER

10.01 Şube Öğrenci Komisyonunun ayrı bir bütçesi yoktur. Çalışmalarında oda olanaklarından TMMOB ve Odaların bu konudaki yasal düzenlemeleri ve bütçe esaslarına uygun olarak ve olanaklar ölçüsünde yararlanırlar.

10.02 Öğrenci üyelerden üyelik aidatı alınmaz.

 

 1. DAYANAK: Bu çalışma esasları; 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine, Teksti Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğine ve Öğrenci Üyelik Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır

 

 1. YÜRÜRLÜK: Bu Yönetmelik 13 Mart 2010 tarihli Oda 10. Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 1. YÜRÜTME: Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK-3

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI DENETİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

 

 1. YÖNETMELİĞİN AMACI

Bu yönetmeliğin amacı, TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası’nın tüm birimlerinde; 6235 sayılı TMMOB Yasası, TMMOB ve Odaları Mali İşler Yönetmeliği, TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği, Oda Ana Yönetmeliği, Oda Tüzüğü, Oda Örgüt Kuruluş Görev ve Yetki Yönetmeliği ve Oda Genel Kurulu kararları gereğince Oda hesaplarının ve buna ilişkin işlemlerin, alınan kararların ve uygulamaların incelenmesini düzenlemektir.

 

 1. YÖNETMELİĞİN KAPSAMI

Bu yönetmelik, Oda merkezi ve bağlı birimler olmak üzere tüm örgütün hesaplarının ve buna ilişkin işlemlerin, alınan kararların ve uygulamaların incelenmesinin yürütülmesi yöntemini kapsar.

 

 1. ODA DENETLEME KURULU

Oda Denetleme Kurulu, bu yönetmeliğin amacı ve kapsamı doğrultusunda Oda ve bağlı birimlerin hesaplarını ve buna ilişkin işlemleri, birimlerde alınan kararların ve uygulamaların uygunluğunu inceleyen bir kuruldur. Oda Genel Kurulu‘nca seçilen sayıda üyeden oluşur. Kurulun aynı zamanda Oda Genel Kurulu‘nca seçilen sayıda yedek üyesi bulunur.

 

 • ODA DENETLEME KURULU‘NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 

 • Oda hesaplarını ve bunlara bağlı bütün işlemleri, en az üç ayda bir denetleyerek; hazırlayacağı en az üç nüsha raporu Oda Yönetim Kurulu‘na vermek. Bu raporlardan birisi Denetleme Kurulu, ikincisi Oda Yönetim Kurulu dosyalarına konulup; üçüncüsü TMMOB Yönetim Kurulu‘na gönderilir.

 

 • Oda’nın bağlı birimlerinin hesaplarını, en az üç ayda bir denetleyerek en az dört nüsha rapor düzenlemek. Bu raporlardan birisi, Denetleme Kurulu, ikincisi Oda Yönetim Kurulu, üçüncüsü Şube Yönetim Kurulu dosyalarına konulur. Dördüncüsü TMMOB Yönetim Kurulu‘na gönderilmek üzere, Oda Yönetim Kurulu‘na verilir.

Son denetime ait raporunu, Şube Genel Kurul toplantısından en az bir hafta önce Şube Yönetim Kurulu’na vermek.

 

 • Oda’nın hesap işleri ile Oda Yönetim Kurulu‘nun hazırladığı bilanço, kesin hesaplar, yeni yıl dönem bütçesi ve personel kadroları hakkındaki raporunu, Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere hazırlamak ve Genel Kurul‘dan en az bir hafta önce Oda Yönetim Kurulu‘na vermek.

 

 • Gerekli gördüğü durumlarda oy birliği ile vereceği kararla, Oda veya birimlerinin Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantıya çağrılmasını, Oda Yönetim Kurulu‘ndan istemek.

 

 • Oda Yönetim Kurulu‘nun gerekli gördüğü durumlarda Oda birimlerinin hesaplarını ve bunlara ilişkin işlemlerini incelemek.

 

 • TMMOB Denetleme Kurulu‘nca görevlendirilmesi durumunda, Oda‘nın veya İl Koordinasyon Kurulu‘nun hesaplarını ve bunlara ilişkin işlemlerini incelemek.

 

 • Oda‘nın TMMOB ödentilerini zamanında ve düzenli ödeyip ödemediğini kontrol etmek, gerektiğinde Oda Yönetim Kurulu‘nu uyarmak.

 

 • ODA DENETLEME KURULU ÇALIŞMA KURALLARI

Denetleme Kurulu aşağıdaki kurallar çerçevesinde çalışır:

 

 • Oda Genel Kurulu toplantısından sonra, Oda Yönetim Kurulu seçilen asıl ve yedek Denetleme Kurulu Üyelerine seçildiklerini, ayrıca asıl üyelere ilk toplantı gün, saat ve yerini bir ay içinde yazı ile bildirir. Denetleme Kurulu üyeleri diğer toplantı ve denetim günlerini kendileri kararlaştırır ve Oda Yönetim Kurulu’na bildirirler. Denetim günleri ilgili birimlere Oda Yönetim Kurulunca bildirilir.

 

 • Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Oda birimlerinin hesaplarının incelenmesi için Oda Denetim Kurulunu göreve çağırır.

 

 • Oda Denetleme Kurulu gerektiğinde üye çoğunluğu ile toplanır. O toplantı için başkan ve yazman seçer. Kararlarını katılanların oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik bulunması durumunda, toplantı başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

 

 • Nedeni ne olursa olsun üst üste (3) kez toplantıya ve/veya denetimlere katılmayan veya katılamayacağını bildiren Oda Denetleme Kurulu Üyesi çekilmiş sayılır. Yerine Sıradaki ilk yedek üye, Oda Yönetim Kurulu tarafından göreve çağırılır. TMMOB Denetleme Kurulu tarafından verilen görevlendirmeler ve Denetleme Kurulu‘nun ortak yaptığı toplantılar bu sayıya dahil olup, çekilme sayısının belirlenmesinde ihtilaf durumunda TMMOB Denetleme Kurulunun önerisi ile TMMOB Yönetim Kurulu‘nun vereceği karar kesindir.

 

 • Görevden ayrılan veya çekilmiş sayılan Oda Denetleme Kurulu Üyesi yerine gelecek yedek üye kalmaz ve kurul üye sayısı salt çoğunluğun altına düşerse; Olağanüstü Oda Genel Kurul Toplantısı yapılarak, yeniden Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri seçilir. Yeniden seçilen Denetleme Kurulu ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.

 

 • Oda Denetleme Kurulu yıl sonu denetimlerini; en geç Şubat ayı içinde bitirirler.

 

 1. GELİRLERİN ve GİDERLERİN DENETİMİ

Gelirlerin ve giderlerin denetiminde şunlar incelenir;

 

 • Bütçede gösterilen gelirler ve elde edilen fiili sonuçların bölüm ve maddelere göre karşılaştırılması.
 • Gelirlerin ve diğer kıymetlerin, usulüne göre kayıtlarda, kasada ve banka hesaplarında bulunması.
 • Harcamaların bölüm ve maddeler itibariyle, bütçeye uygunluğu ve harcamaların dayanakları olan belgelerle yapılması.

 

 1. DENETİM YÖNTEMİ

Denetim aşağıdaki gibi yürütülür:

 

 • Denetleme Kurulu, denetim ile ilgili defter, fiş ve gerekli diğer belge ve bilgileri Yazman (Sekreter), Sayman Üye veya bunların görevlendireceği yetkililerden ister.

 

 • Denetçilerin görevlerini yaparken, yönetimlere müdahalede bulunmamaları ve denetimlerini, işlerin yürütülmesini aksatmayacak şekilde gerçekleştirmeleri esastır.

 

 • Denetime, kasanın sayımı ile başlanır. Kasa Defteri son kayıtlarının altı imzalanarak kasa mevcudu ile karşılaştırılır. Arada bir fark olduğunda durum bir tutanakla saptanır.

 

 • TMMOB ve Odaları Mali İşler Yönetmeliği‘ne göre tutulmakta olan kayıtların, usulüne uygunluğu ile imzaları ve dayandığı belgeler incelenir.

 

 • Düzenlenmiş gelir ve gider belgelerinin usulüne uygunluğu ile imzaları ve dayandığı belgeler incelenir. Elektronik ortamda yetki ve şifre tanımlanmış kişilerce düzenlenen kayıtlarda imza aranmaz.

 

 • Yapılan harcamaların, ilgili kanun ve yönetmeliklere, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğu ile dayandığı belgeler incelenir.

 

 • Tutulması gereken kayıtların günü gününe ve bakiye vererek, temiz ve düzenli bir şekilde tutulup tutulmadığı incelenir.

 

 • Demirbaş Defteri‘ne Yönetim Kurulu kararlarının ve faturaların tarih ve numaraları ile demirbaşın fiyatı ve demirbaşı benzerlerinden ayıracak belli başlı karakteristiklerinin işlenip işlenmediği incelenir.

 

 • Bütçe ile belirlenmiş olan gelir ve giderler ile fiili gelir ve giderlerin, aylara göre bölüm ve madde karşılaştırması yapılır; farkları saptanarak nedenleri araştırılır.

 

 • Yıl içindeki son denetimlerde bölümler arasında, Oda Ana Yönetmeliği ve TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği‘ne uygun olarak gerekli aktarmaların yapılıp yapılmadığı incelenir.

 

 1. RAPORLAR

Raporların düzenlenmesinde aşağıdaki noktalara dikkat edilir:

 

 • Denetim sırasında elde edilen denetim bulguları ile var ise bütçede öngörülen amaçlara ve daha etkin uygulamalara ulaşılmasını sağlayıcı dilek ve öneriler Denetleme Kurulu tarafından Denetim Raporu’na kaydedilir. EK evraklar ve tutanaklar da Denetim Raporu’na eklenir.

 

 • Oda Genel Kurulu‘na sunulacak raporda, o dönem içinde yapılan denetimlerin sonuçları göz önünde tutulur. Raporda Oda‘nın dönem çalışması ve yeni dönem bütçe tasarısı ile ilgili Denetleme Kurulu‘nun görüşü belirtilir.

 

 • Oda Genel Kurulu‘na sunulacak raporda; Oda tarafından dönem ödentisinin, dönem içinde TMMOB‘ne yapılıp yapılmadığı bilgisi rakamsal olarak belirtilir.

 

 1. YÜRÜRLÜK TARİHİ

Bu yönetmelik TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

 1. YÜRÜTME YETKİSİ

Bu Yönetmelik hükümlerini Oda Yönetim Kurulu ve Oda Denetleme Kurulu birlikte yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK-4                                                     

ODA İŞLEYİŞİ ÖZET BİLGİLERİ

 

ODA GENEL KURULU HAZIRLIKLARI

–  Oda genel kurulu, delegasyon usulüne göre yapılır. Genel kurula katılacak delegeler, şube genel kurulunca, şube etkinlik alanındaki üyelerin toplamının yüzde onu (% 10) oranında seçilir. Oturma ve çalışma yerleri ayrı şubede bulunan üyelerin durumunun saptanmasında işyeri adresi esas alınır.

–  TMMOB yönetim, denetim ve yüksek onur kurullarının Oda mensubu asil üyeleri ile Oda yönetim, onur ve denetleme kurullarının asil üyeleri, oda genel kurulunun doğal üyeleridir.

– Oda genel kurulu, iki yılda bir Şubat ayı içinde Oda yönetim kurulunca belirlenen gün ve yerde toplanır.

– Toplantı tarihinin, görüşmeler Cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve Pazar günü seçimler saat 09.00-17.00 arasında yapılacak biçimde saptanması zorunludur.

– Oda genel kurulu, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaması durumunda, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz..

– Oda yönetim kurulu, genel kurul toplantısından en az 15 gün önce (aksaklıklar düşünülerek 20 gün önce önerilir), genel kurula katılacak doğal üyelerin ve delegelerin üçer kopya hazırlanmış olan, sicil numarası-adı soyadı- baba adı- doğum tarihi- doğum yerini- TC Kimlik Numarasını içeren listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanmazsa yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte görevli ilçe seçim kurulu başkanlığına iletir. Bu listelerde yabancı uyruklu ve Türk soylu yabancı üyelerle, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan üyelerin isimleri yer almayacaktır.

– Genel kurul toplantısına katılmayacağı belli olan asil ve yedek delegelerin istifa yazıları da, istenmesi durumunda görevli hakime iletilir.

– Gerekli incelemeden sonra, hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, Oda Yönetim Kurulu tarafından üç gün içinde Odanın ve TMMOB’nin ilan yerlerinde doğal üyelere ve delegelere duyurulur. Listelerin ilan durumu 3 günlük sürede her gün Yönetim Kurulunca tutanakla belirlenir.

– Genel Kurul gündemi, toplantı yeri, gün ve saati Oda merkezinin bulunduğu yerde ülke genelinde yayımlanan günlük bir gazetede ilan edilir. Ayrıca, Oda Yönetim Kurulu, tüm birimlerin genel kurullarının yeri, günü ve saati ile çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı ile ilgili aynı bilgileri Oda süreli yayınları veya ülke genelinde yayınlanan günlük gazetelerden biri ile duyurur.

– Oda Genel Kurulu toplantısı TMMOB gözlemcisinin hazır bulunduğunun saptanmasından sonra açılır. Gözlemci toplantı açılışında bulunmuyorsa 1 saat beklenir ve daha sonra toplantı açılır. ( TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği Madde 3)

– Pazar günü yapılacak seçimler için, Genel Kurulca adaylar önerilir. Genel Kurula katılan üyeler, kendilerini ve başka bir üyeyi aday gösterebilirler. Aday olmak için Genel Kurul toplantısına katılmak zorunlu değildir. Ancak, Genel Kurulda bulunmayan adayların adaylıkları için yazılı onaylarının alınması zorunludur. Gündemin ilgili maddesinde Divan Başkanı, adayları Genel Kurul’un bilgisine sunar ve aynı gün bir tutanakla İlçe Seçim Kurulu’na iletir.

– TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB Denetleme Kurulu ve TMMOB Onur Kurulu hariç Oda adaylarında asil ve yedek ayrımı yapılır. TMMOB organları için yapılan başvurularda asil ve yedek ayrımı yapılmaz.

– Oda Yönetim Kurulu, çalışma dönemi bütçeleri ve kadro çizelgeleri ile önerilen yeni dönem bütçeler ve kadro çizelgelerini hazırlayarak Genel Kurul tarihinden en az 15 gün önce Oda Denetleme Kuruluna iletmek, Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere çalışma raporunu ve geçen dönemin kesin hesaplarını, yeni dönemin gelir ve gider bütçelerini hazırlamak, geçici ve sürekli kadroları, çeşitli kurulların oturum ücretlerini  Genel Kurula önermek ve bunları Denetleme Kurulu raporu ile birlikte delegelere yetecek kadar çoğaltarak genel kuruldan en az on (10) gün önce bütün delegelere göndermek ile yükümlüdür.

 

– Oda Genel Kurul seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra en geç yedi gün içinde, eski Oda Sekreterinin çağrısıyla ilk toplantısını yapar. Yeni seçilen Yönetim Kurulu, kendi arasından gizli oyla Başkan, Başkan Vekili, Sekreter ve Sayman seçerek görev bölümü yapar. Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez, salt çoğunlukla toplanır.

– Genel Kuruldan sonra oluşan yeni Yönetin Kurulu bir önceki yönetimden devir alınırken de demirbaş listesi yapılır ve bir devir teslim tutanağı düzenlenir.

 

ŞUBE GENEL KURULU HAZIRLIKLARI

– Şube genel kurulları iki yılda bir, Ocak ayı içinde yapılır.

– Genel kurulların tarihi, Oda Danışma Kurulunun önerisi ile ilk Genel Kurul tarihinden en az kırkbeş gün önceden Oda Yönetim Kurulunca saptanır ve aynı gün tüm örgüt birimlerine bildirilir.

– Toplantı tarihinin, görüşmeler Cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve Pazar günü seçimler saat 09.00-17.00 arasında yapılacak biçimde saptanması zorunludur.

– Toplantı, şube merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. Şube Genel Kurulları üye salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Şube Yönetim Kurulu asil üye sayısının iki katından az olamaz.

– Şube Genel Kurulları, toplantı tarihinden otuzbeş gün önce, etkinlik alanında oturdukları veya çalıştıkları belli olan üyeler ile Odaya kayıt için gerekli belgelerini tamamlayarak kayıt ücretleri ile birlikte Oda ve şubelerine verenlerin katılımıyla oluşur. Bu tarihten sonra, işyerlerini veya evlerini etkinlik alanına taşıyanlar ile yeni kaydolmuş üyeler, genel kurul toplantısına katılamazlar. Oturma ve çalışma yerleri ayrı birimlerin etkinlik alanında bulunan üyeler, yalnız işyerlerinin bulunduğu birimin genel kuruluna katılırlar.

– Genel kurul toplantı tarihinden en az otuz gün önce şube genel kuruluna katılacak üyelerin sicil numarası-adı soyadı- baba adı- doğum tarihi- doğum yeri- TC Kimlik Numarasını içeren listesi, Oda sicil numaralarına göre listelenmiş olarak Oda Yönetim Kuruluna gönderilir. Birden fazla Oda birimine kaydı olduğu görülen üyelerin durumu incelenerek gönderilen listelerde gerekli düzeltmeler yapılır ve durum on gün içinde seçilecek delege sayısı ile birlikte şubelere yazılı olarak bildirilir. Şubeler yapılan düzeltmelere göre işlem yapar.

– Şube yönetim kurulu, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce, genel kurula katılacak üyelerin sicil numarası sırasına göre, Oda Yönetim Kurulu tarafından düzeltilmiş listelerini, Genel Kurula ilişkin Oda Yönetim Kurulu kararının aslı gibidir onaylı fotokopisini, Oda Ana Yönetmeliğini, Oda tüm üye listesini,  toplantının gündemini, yerini, saatini ve çoğunluk sağlanamazsa yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir.

-Genel Kurula katılacak üye listesi hakim tarafında kesinleştirilir. Şube genel kurulu gündemi, toplantı yeri, günü ve saati ile çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıya ilişkin aynı bilgileri, toplantı gününden en az 15 gün önce şube yönetim kurulunca ülke genelinde yayınlanan günlük gazetelerden biri ile duyurulur. ( Resmi İlanların Basın İlan Kurumu üzerinden verilmesi gerektiğine yönelik uygulamaya dikkat edilmelidir http://www.bik.gov.tr/web)

-Gerekli incelemeden sonra, hakimce onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin hususlar, ilgili birimin ilan yerlerine asılarak üç gün süre ile duyurulur. Listelerin ilan durumu 3 günlük sürede hergün Yönetim Kurulunca tutanakla belirlenir.

-Şube Genel Kurulu toplantısı Oda gözlemcisinin hazır bulunduğunun saptanmasından sonra açılır. Gözlemci toplantı açılışında bulunmuyorsa 1 saat beklenir ve daha sonra toplantı açılır. ( TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği Madde 3)

-Şube Yönetim Kurulu, Şubeye ait yeni dönem bütçe önerisi ile çalışma raporunu o yılın Aralık ayının 25. gününe kadar Oda Merkezine göndermek ve Şube genel kuruluna sunulacak çalışma raporunu, geçmiş dönem bütçe uygulamasını da kapsayacak biçimde hazırlayarak, şube genel kurul toplantısından en az bir hafta önce bölgesindeki üyelere göndermek ile yükümlüdür.

– Pazar günü yapılacak seçimler için, Genel Kurulca adaylar önerilir. Genel Kurula katılan üyeler, kendilerini ve başka bir üyeyi aday gösterebilirler. Aday olmak için Genel Kurul toplantısına katılmak zorunlu değildir. Ancak, Genel Kurulda bulunmayan adayların adaylıkları için yazılı onaylarının alınması zorunludur. Gündemin ilgili maddesinde Divan Başkanı, adayları Genel Kurul’un bilgisine sunar ve aynı gün bir tutanakla İlçe Seçim Kurulu’na iletir.

 

– Yönetim Kurulu, Genel Kurul seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra, en geç yedi gün içinde, eski sekreterin çağrısı ile, ilk toplantısını yapar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oyla başkan, başkan vekili, sekreter ve saymanını seçerek göreve başlar. Yönetim Kurulu, en az onbeş günde bir salt çoğunlukla toplanır. Toplantıyı başkan, bulunmaz ise başkan vekili o da bulunmazsa sekreter yönetir.

– Yönetim Kurulu ilk toplantısında bankalardan para çekmeye yetkili en az iki kişi belirlenir ve imza sirküleri çıkartılır.

– Genel Kuruldan sonra oluşan yeni Yönetin Kurulu bir önceki yönetimden devir alınırken de demirbaş listesi yapılır ve bir devir teslim tutanağı düzenlenir.

 

GENEL KURULUN İŞLEYİŞİ

– Oda Genel Kurul toplantısı, Oda Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesince açılır ve onun yönetiminde Genel Kurul Divan Başkanı seçilir.

– Genel Kurul toplantısı, Genel Kurulca seçilen bir başkan, iki başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşan Başkanlık Divanınca yönetilir.

– Genel Kurul görüşmeleri, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulan gündem maddeleri gereğince yapılır. Ancak, toplantıya katılan üyelerin ya da delegelerin yazılı önerisi ve Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir ya da maddelerin sırası değiştirilebilir.

– Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulan gündemde, aşağıdaki maddelerin bulunması zorunludur.

 1. Başkanlık Divanı seçimi,
 2. Yönetim Kurulu çalışma raporu, mali rapor ve Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi, – Yönetim Kurulunun aklanması,
 3. Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulları asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,
 4. TMMOB Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Yüksek Onur Kurulu aday adaylarının ve TMMOB Genel Kuruluna katılacak Oda delegeleri asil ve yedek adayların belirlenmesi ve duyurulması,
 5. Seçimler

– Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş delege listelerinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının ve Oda üye kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Oy verme sırasında, Oda üye kimlik kartı yerine resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartları da kullanılabilir.

– Genel Kurul, kararlarını oylamaya katılanların salt çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olursa, Divan Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Ancak, bu Yönetmelikte yapılacak değişiklik önerilerinin kabulü için görüşmelere katılanların en az üçte ikisinin olumlu oyu gerekir.

– Genel Kurul görüşmeleri ve kararları, bir tutanağa bağlanarak başkan, başkan yardımcıları ve yazmanlarca imzalanıp, dosyasında saklanmak ve bir örneği de Birliğe iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir. Tutanaklar veya özetleri, Genel Kurul toplantı tarihinden sonraki üç ay içerisinde Oda süreli yayınlarında yayınlanır.

 

SEÇİMLERİN YAPILMASI

– Oda ve şube organ seçimleri, TMMOB Kanununda belirlenen hükümlere uygun olarak yargı gözetiminde ve gizli oyla yapılır. Başkanlık Divanı ile görevlendirilecek komisyon üyelikleri için seçimler, aksine bir karar alınmadıkça açık oyla yapılır.

– Oda Onur, Denetleme ve Yönetim Kurulları ile şube yönetim kurulları seçimlerinde, en az göreve seçilecek asil ve yedek üyelerin toplamı kadar, diğer seçimlerde ise, seçilecek üye sayısı kadar adayın gösterilmesi gerekmektedir. Oy pusulalarına asil ve yedek üye sayısı kadar adayların ad ve soyadları, oy pusulalarında ayrılmış bölümlere yazılır. Oy pusulalarına yazılı isimler asil ve yedek üye sayısından fazla olamaz. Seçileceklerin sayısından daha az sayıda adayın adı yazılan oy pusulaları da geçerli sayılır. Delege seçimlerinde basılı aday listeleri kullanılabilir. Oy sayımında asil ve yedek üyeler, ayrı ayrı aldıkları oy sayısına göre sıralanır.

– Pazar günü yapılacak seçimler için, Genel Kurulca adaylar önerilir. Genel Kurula katılan üyeler, kendilerini ve başka bir üyeyi aday gösterebilirler. Aday olmak için Genel Kurul toplantısına katılmak zorunlu değildir. Ancak, Genel Kurulda bulunmayan adayların adaylıkları için yazılı onaylarının alınması zorunludur. Adayların saptanmasından sonra, Başkanlık Divanınca aday listesi okunarak duyurulur. Aday listesinde adları bulunmayan üyelere verilen oylar, geçersizdir.

– Bir üye Oda organlarında, yalnız ve ancak bir göreve seçilebilir. Oda organlarına seçilenler, TMMOB organlarına da seçilebilir. Ancak, Oda Onur Kurulu üyesi seçilen bir üye, Yüksek Onur Kurulu üyeliği adaylığına seçilemez. Seçimler sonucunda, oylarda eşitlik olursa, Oda numarası küçük olan öncelik kazanır. Görev süresi sona eren, üye aynı göreve yeniden seçilebilir.

 

ODA MALİ İŞLEYİŞ ESASLARI

– Oda gelir ve giderleri, tüm Oda ve birimlerini kapsayacak biçimde hazırlanan ve Genel Kurulca iki yıllık çalışma dönemi için kabul edilen Oda Bütçesi ile düzenlenir. Bütçe dönemi, bir takvim yılıdır. Gelir ve giderler, cinslerine bakılmadan bölüm ve maddeler biçiminde gösterilerek her bölüm ve madde için uygulanacak esaslar yazılı olarak belirtilir.

– Bütçeye, ayrıca dönem için kullanılacak tüm Oda örgütüne ilişkin görevli kadro çizelgesi eklenir. Oda Onur, Denetleme ve Yönetim Kurulları ile şube yönetim kurulu üyeleri, il temsilcisi ve uzmanlık komisyonları üyelerine yapılacak her türlü ödemeler bütçede gösterilir.

– Bütçe, Oda Genel Kurulunda kabul edildikten sonra uygulanır. Oda Yönetim Kurulu, olağan genel kurulun yapılacağı takvim yılı başından bütçenin kabul edileceği Genel Kurul toplantısına kadar geçecek süre içinde, her ay için bir önceki yıl bütçesinin 1/12 oranında harcama yapabilir. Ancak, niteliği bakımından bir kez de yapılacak giderlerin bu dönem içinde yapılması gerekirse, bu gibi harcamalar 1/12 oranı aranmadan Oda Yönetim Kurulunca yapılabilir.

– Oda Yönetim Kurulu, bütçe gider bölümleri oranında gereksinim durumunda bölümün yüzde onu (%10) oranında, aynı bölümün maddeleri arasında ise, bir orana bağlı kalmaksızın aktarma yapabilir.

–  Oda Yönetim Kurulu, bütçenin gider bölümleri ya da maddeleri arasında ihtiyaç halinde, ödenek aktarması yapabilir. Aktarılan ödeneğin, hangi maddeler için olduğu da Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.
Bölümler arasında aktarma yapılmakla birlikte ihtiyaç giderilemediği taktirde, bütçe tasarrufundan karşılanmak üzere, o bölüm için gerekli harcama yapılır. Bu fazla harcama, Genel Kurulun onayına sunulur. (TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği 13. madde)

– Bütçe gerçekleşmeleri Mart, Haziran ve Eylül devreleri itibariyle değerlendirilerek, gerekli önlemler yönetim kurullarınca alınır.

– Kasa defterinde bir önceki yılın son iş günündeki kasa bakiyesi ile kasa açılışı yapılır. Kasadan yapılan ödemeler ve kasaya yapılan tahsilatlar sayman tarafından tarih ve numara sırasına göre kasa defterine yazılır. Kasa defteri Pazar günleri ve resmi tatil günleri hariç her gün için hareket olmasa bile doldurulur. Her ayın son iş günü kasadaki mevcut para dökümü kasa defterine yazılır, mizanda bir sonraki aya devreden tutar ile kasadaki tutarın doğruluğu kontrol edilir, sayman ya da sekreter tarafından imzalanarak kayıt altına alınır.

– Tüm gelirler otomasyondan kesilen Oda makbuzu ile belgelenir.

– İptal edilen makbuzun üzeri çizilerek iptal yazılır ve muhasebe evraklarında sırasına konur.

– Yapılan tahsilâtlarda kesilen makbuzlar tarih ve makbuz numara sırasına göre kasa defterine yazılır.

– Tüm giderlere ödeme fişi düzenlenir. Bu ödeme fişlerine yıl başından itibaren 1’den başlayarak numara verilir.

– Kasadan yapılan ödemeler tarih ve numara sırasına göre kasa defterine yazılır. Ödeme fişlerinin ödemeyi yapan bölümü şube saymanı tarafından imzalanır. Ödeme fişine yazılan harcamaların belgeleri ekine konur.

– Tüm giderler için fatura ya da fiş alınmalıdır, belgesiz giderler için gider pusulası düzenlenip imzalatılması gerekir.

– Yolluk ödemeleri görev yolluk formu ve ödeme fişi ile yapılır.

– Düzenlenen kurs ve seminerlerde eğitmenlere yapılan ödemelerde Huzur Hakkı Bordrosu düzenlenir.

– Açık faturaya istinaden yapılan ödemeler için tahsilat makbuz alınır. Açık fatura ile kasa defterinden çıkış yapılmaz ödeme yapılan makbuz tutarı kadar çıkış yapılır.

– Çek alımı: Alınan çek için makbuz kesilir. Makbuzda vade,tutar, çek ise çek no. ve banka şubesi yazılır. Kasa defterine giriş yapılmaz. Çekler tahsil edildiği zaman tekrar makbuz kesilir.

(………no.lu,………vadeli,……….tutarındaki çek/senet tahsili diye ayrıntılı belirtilir.) ve kasa defterine giriş yapılır.

– Bankaya yapılan tahsilatlar için makbuz kesilir, giderler için ödeme fişi düzenlenir.

 

ŞUBE MALİ İŞLEYİŞ ESASLARI

– Şubelerin her türlü gelirleri, Odaya aittir. Yapacakları bütün tahsilatı Oda hesabına yatırırlar. Giderleri, Oda Genel Kurulunca kabul edilen şube bütçesine göre ayrılan ödenekten karşılanır.

– Şube yönetim kurulu kendi bütçesine göre gerekli harcamalarda bulunur. Şube yönetim kurulu, kendi bütçesinin bölümleri arasında, bölümün yüzde onu (% 10) oranında ve her bölümün maddeleri arasında bir orana bağlı olmaksızın aktarma yapabilir.

– Şube Giderleri bütçesinde, aynı bölümün maddeleri arasında Şube Yönetim Kurulu kararı ile, bölümler arasında Şube Yönetim Kurulunun teklifi, Oda Yönetim Kurulu kararı ile aktarma yapılabilir.

– Bütçe gerçekleşmeleri Mart, Haziran ve Eylül devreleri itibariyle değerlendirilerek, gerekli önlemler yönetim kurullarınca alınır.

– Kasa defterinde bir önceki yılın son iş günündeki kasa bakiyesi ile kasa açılışı yapılır. Kasadan yapılan ödemeler ve kasaya yapılan tahsilatlar sayman tarafından tarih ve numara sırasına göre kasa defterine yazılır. Kasa defteri Pazar günleri ve resmi tatil günleri hariç her gün için hareket olmasa bile doldurulur. Her ayın son iş günü kasadaki mevcut para dökümü kasa defterine yazılır, mizanda bir sonraki aya devreden tutar ile kasadaki tutarın doğruluğu kontrol edilir, sayman ya da sekreter tarafından imzalanarak kayıt altına alınır.

– Ay içinde bankadan yapılan tüm ödeme ve tahsilâtlar ile kasa defterinin ikinci kopyaları, gelir-gider mizanları ile birlikte dosya halinde takip eden ayın en geç 10. gününü kadar merkeze gönderilir.

– Tüm gelirler otomasyondan kesilen Oda makbuzu ile belgelenir. 3 nüsha olan bu makbuzun ilk nüshası ilgili kişiye verilir, bir kopyası şubenin muhasebe evraklarında bırakılır, bir kopyası da muhasebe evrakları ile Merkeze gönderilir.

– İptal edilen makbuzun üzeri çizilerek iptal yazılır ve muhasebe evraklarında sırasına konur, 1 nüshası merkeze gönderilir, diğer nüshası şube muhasebe evraklarında bırakılır.

– Açık faturaya istinaden yapılan ödemeler için tahsilat makbuz alınır. Açık fatura ile kasa defterinden çıkış yapılmaz ödeme yapılan makbuz tutarı kadar çıkış yapılır.

–  – Çek alımı: Alınan çek için makbuz kesilir. Makbuzda vade,tutar, çek ise çek no. ve banka şubesi yazılır. Kasa defterine giriş yapılmaz. Çekler tahsil edildiği zaman tekrar makbuz kesilir.

(………no.lu,………vadeli,……….tutarındaki çek/senet tahsili diye ayrıntılı belirtilir.) ve kasa defterine giriş yapılır. Alınan çekler için her ay çek listesi yapılarak oda merkezine gönderilir.

– Her ay banka defterinin güncellenmiş bir fotokopisi diğer muhasebe evraklarıyla birlikte Merkeze gönderilir.

– Tüm giderlere ödeme fişi düzenlenir. Bu ödeme fişlerine yıl başından itibaren 1’den başlayarak numara verilir.

– Ödeme fişlerinin ödemeyi yapan bölümü şube saymanı tarafından imzalanır. Ödeme fişine yazılan harcamaların belgeleri ekine konur.

– Tüm giderler için fatura ya da fiş alınmalıdır, belgesiz giderler için gider pusulası düzenlenip imzalatılması gerekir.

– Yolluk ödemeleri görev yolluk formu ve ödeme fişi ile yapılır.

– Düzenlenen kurs ve seminerlerde eğitmenlere yapılan ödemelerde Huzur Hakkı Bordrosu düzenlenir.

– Tüm giderlerin fotokopisi çektirilerek Şube kayıtları için fotokopiler Şube de bırakılır, asılları Merkeze gönderilir.

– Oda Genel Kurulunca onaylanan şube bütçelerinin gerçekleşmesinde, Şube Yönetim Kurulu ile birlikte Oda Yönetim Kurulu da sorumludur. Bu sorumluluktan dolayı, şube ile Oda Yönetim Kurulu arasında görüş ayrılıkları ortaya çıktığında, bu uyuşmazlık, Oda Yönetim Kurulu ile şube yönetim kurulları arasında yapılacak ortak toplantılarda çözümlenir. Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile tüm şube yönetim kurulu üyelerinin ortak toplantısında, çoğunluğun görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.

 

KARAR DEFTERİNİN TUTULMASI

Yönetim Kurulu yaptığı çalışmalarla ilgili kararlar alır. Her yeni dönemde toplantı numarası ve karar numarası 1’den başlar. Şube sekreterleri tarafından her ayın sonunda karar defterinin fotokopileri, muhasebe evrakları, Oda Merkezi ile yapılan yazışmalar şube kaşesi basılmış ve imzalanmış olarak merkeze gönderilir.

 

DEMİRBAŞ DEFTERİ

– Demirbaşlar Oda Genel Kurulunda kabul edilen bütçeye uygun olarak yapılabilir. Demirbaş satın alındı ise fatura tarihi ve tutarı Yönetim Kurulu Karar numarası ile hem şube hem de Oda demirbaş defterine kayıt yapılır.

– Bağış olarak kabul edilen demirbaşların ise tahmini değeri, nerden bağış alındığı (bir bağış tutanağı düzenleyerek bağışlayan kişi ya da kuruluş temsilcisi belirtilmeli ve her iki tarafta imzalamalıdır) ve Yönetim Kurulu Karar numarası belirtilerek şube ve Oda demirbaş defterine kayıt yapılır.

– Ayrıca demirbaş defterlerinden çıkarılmak istenen demirbaşlar için Merkez Yönetim Kuruluna sunmak üzere Şube Yönetim Kurulu Karar alır ve Merkez Yönetim Kurulu Kararına istinaden ilgili demirbaşlar hem şube hem de Oda demirbaş defterinden düşülür.

– Denetleme sırasında, Denetleme Kurulu’na demirbaş sayım listesi sunulur ve yıl sonlarında da demirbaş sayım listesi hazırlanır.

– Genel Kuruldan sonra oluşan yeni Yönetin Kurulu bir önceki yönetimden devir alınırken de demirbaş listesi yapılır ve bir devir teslim tutanağı düzenlenir.

 

GELEN EVRAK –GİDEN EVRAK DEFTERİ

– Giden evrak defteri: Yapılan yazışmalar her yıl başında 1’den başlayarak numaralandırılır. Ayrıca yazının gideceği yere göre sayı numarası verilir ve giden evrak defterine sıra numarasına göre kayıt yapılır. Tüm yazışmaların bir kopyası ilgili giden evrak dosyasında saklanır.

 

– Gelen evrak defteri: Gelen evraklar geliş sırasına göre her yıl başında 1’ den başlayarak kayıt numarası verilir ve gelen evrak defterine kayıt yapılır, ilgili gelen evrak dosyasında saklanır.

 

ÜYE KAYIT İŞLEMLERİ

– Şubelere yapılan mühendis ve öğrenci yeni üye başvurularında, başvuru formunda belirtilen tüm belgeler tamamlandıktan sonra başvurunun yapıldığı şube tarafından doldurulacak bölüm doldurulup onaylanarak bir dosya halinde merkeze gönderilir.

Eksik evraklı üyeler üye dosyaları Merkeze eksikleri tamamlanmadan gönderilmez.

– Odamıza yeni kayıt olacak 6 yıldan daha eski mezunlardan geçmiş 5 yıl ve içinde bulunulan yıl olmak üzere toplam 72 aylık aidat ve kayıt kimlik ücreti tahsil edilir. Bu süre zarfında askerlik, yüksek lisans, yurtdışı gibi Ana Yönetmeliğin  79. maddesinde belirtilen aidat alınmama şartlarının sağlandığı süre 72 aydan düşülür.

– Oda Genel Kurulunda, TMMOB’ nin görüşü doğrultusunda, Bütçe Hazırlama Komisyonu’nun önerisi ile üye kayıt +kimlik ve üyelik ödentisi miktarları çalışma dönemini kapsayan yıllar için ayrı ayrı belirlenir. Yıl içinde yapılan tahsilatlar belirlenen bu miktarlar üzerinden yapılır.

– Yabancı uyruklu üyelik başvurusu sadece Oda Merkezine yapılır.

– Üye kimliği üyeye imza karşılığı teslim edilir.

 

ÜYE KİMLİK KARTI YENİLEME İŞLEMLERİ

– Üye kimliklerinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Kimliklerin değiştirilmesi için üyenin doldurduğu kimlik yenileme formu, 2 adet vesikalık fotoğrafı, eski kimlik kartı ve kimlik yenileme bedeli merkeze gönderilir. Oda merkezi yeni kimlik kartı yaptırarak üyeye ulaştırır.

 

ÜYENİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

– Üye iletişim bilgilerindeki değişikliği Odaya bildirmekle yükümlüdür. Bu değişikliği şubesinden veya Oda merkezinden alacağı otomasyon şifresi ile kişisel olarak yapabilir veya Odaya yazılı olarak bildirebilir. Tespit edilen adres değişiklikleri otomasyonda yapılır, Oda Merkezinde üye kartlarına işlenir. Adres değişikliği üyenin Şube değişikliğini gerektiriyorsa bu işlem Oda Merkezi tarafından yapılır.

 

ÜYE BİLGİ KARTLARI

– Tüm üye kartları Oda merkezindedir. Adres değişiklikleri, aidat ödentileri ve üye ile ilgili önemli yazışmalar kartlara düzenli olarak işlenir.

 

KREDİ KARTINDAN AİDAT TAHSİLATI

– Aidat ödentilerini kredi kartı ile yapmak isteyen üyeler Üye Ödentisi Kredi Kartı Ödeme Formu doldurulup imzalar ve Oda merkezine ulaştırır. Kredi kartı tahsilatları sadece Oda merkezi tarafından yapılabilir. Merkez tarafından makbuz kesilir.

 

BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRMESİ

– Oda merkezi ve şubelere gelen bilirkişilik talepleri için TMO Bilirkişilik Mühendis Yetki Belgeli üyelerinden uygun kişiler görevlendirilir. Görevlendirme sırasında herkese eşit sayıda görevlendirme yapılmasına dikkat edilir.

– Bilirkişilik ücreti olarak Oda Yönetim Kurulunca belirlenen tutar, talepte bulunan kurumdan alınır, yine Oda Yönetim Kurulunca belirlenen oranda bilirkişi, Oda ve Şube arasında dağıtılır.

– Oda tarafından görevlendirilen bilirkişinin hazırladığı rapor Odanın üst yazısı ile teslim edilmelidir.

 

ODA MERKEZİ VE ŞUBELERİN DENETİMİ

– Oda ve Şube denetimi TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği ile Tekstil Mühendisleri Odası Denetim Yönetmeliğine uygun olarak Oda Denetleme Kurulu üyeleri tarafından yapılır.

– Denetim sırasında Yönetim Kurulu Sekreteri, Saymanı veya bunların görevlendireceği yetkililer hazır bulunur.

Denetimde hazır bulundurulacak evraklar (son gün itibariyle güncellenmiş):

– Karar defteri

– Gelen – giden evrak kayıt defteri

– Gelen – giden evrak dosyaları

– Gelir makbuzları

– Ödeme fişleri

– Gelir – gider mizanları

– Kasa defteri, kasa miktarı

– Demirbaş defteri, demirbaş listesi

– Banka defteri

– Kasada bulunan çekler

– Üye kartları ( Oda Merkezi denetiminde)

– Tahmini ve gerçekleşen bütçenin karşılaştırmalı tablosu (Denetim yıl sonu itibari ile yapılıyorsa)

 

KAYNAKLAR:

 • TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği
 • TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği
 • TMMOB Denetim Yönetmeliği
 • TMO Ana Yönetmeliği
 • TMO Denetim Yönetmeliği