TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI VII. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI VII. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

 

28-29 Şubat 2004 tarihlerinde yapılan TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Genel Kurulu ve seçimlerinden sonra göreve başlayan Yönetim Kurulumuz, Odanın Tekstil Mühendisliği mesleği ve tekstil sektörü ile ilgili görev ve sorumluluklarını sürdürmek için VII. Dönemdeki hedeflerini ve çalışma raporunu aşağıdaki gibi belirlenmiş ve belirlenen bu program çerçevesinde faaliyetlerini yürütmeyi amaçlamıştır.

 

HEDEFLER

 1. Ülke sorunları konusunda önceden oluşturulmuş görüşleri güncelleştirmek, demokratik ve ilerici görüşler oluşturmak ve bu görüşleri kamuoyuna duyurmaya çalışmak,
 2. Tekstil Sektörü ile ilgili güncel gelişmeleri izleyerek bu konularda Oda görüşü oluşturmak, fırsat doğduğunda bu görüşleri uygun platformlarda dile getirmek,
 3. Tüm Tekstil Mühendisleri ile iletişim olanaklarının geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, böylece üyeliğe özendirmek ve üye sayısını artırmak,
 4. TMMOB’a bağlı diğer Odalar ve diğer sivil toplum örgütleri ile ilişkileri geliştirmek,
 5. Şubeler arası koordinasyonu oluşturmak, etkinliklerin ortak bir platformda paylaşılması ve tartışılmasını sağlamak,
 6. Mesleki ve kişisel gelişime katkıda bulunmak için eğitim çalışmaları düzenlemek,
 7. Sektörün sorunlarının belirlenmesi için sektördeki kurumlar ve firmalar ile ilişki kurmak ve ortak çalışmak,
 8. Sektörle ilgili yeni projeler üretmek, çok katılımlı projelere ortak olmak ve Oda görüşünü bu projelerde yansıtmak.

 

ÇALIŞMA RAPORU

Sorumluluk Alanları ve Çalışma Grupları

 1. Örgütlenme ve Kurumsallaşma:

Tüm Oda Organları ve üyeleri örgütleme ve kurumsallaşmaya yönelik çalışmaların doğal katılımcılarıdır.

Yürütme:       Oda Yönetim Kurulu

Koordinasyon: Oda Başkanı, Başkan Vekili ve Sekreteri, Şube Başkan ve Sekreterleri,

Şube örgütleme komisyon üyeleri

Sorumluluk Alanı:

 • Henüz Odaya üye olmamış meslektaşlarımıza ulaşarak üye olmalarını sağlamaya çalışmak,
 • Yeni mezun olacak Tekstil Mühendisi adayları ile iletişime geçerek Oda görüşü ve düşüncelerini onlara iletmek, Odaya üye olmaları için çalışmalarda bulunmak, öğrenci üyeleri Odaya özendirici etkinlikler düzenlemek,
 • Gerekli görülen illerde il temsilcilikleri oluşturmak ve gerek duyulan işyerlerinde işyeri temsilciliklerinin oluşturulmasını sağlamak için şubeleri teşvik etmek,
 • Odanın Kurumsal işleyişi ile ilgili olarak şubelerde profesyonel çalışanları istihdam edebilmek için gerekli planları yapmak ve mali kaynak aramak
 • Oda organları arasında iç işleyişi güçlendirmek için yeni iletişim olanaklarını kullanmak, üyelerle ilişkilerin artırılması ve üye bilgilerinin güncellenmesi amacıyla bir önceki yönetim tarafından hazırlanan internet üzerinden üye bilgilerinin güncellenmesi ile ilgili programın etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak,
 • İş arayan üyelerimize Oda kanalıyla ve internet ortamında yardımcı olmak,
 • Oda etkinliklerinde üyelerin ve meslektaşlarımızın Oda ile ilgili görüşlerini almak için anketler düzenlemek,
 • Oda ve Şube web sayfalarının anlaşma yapılan kurumsal şirketle sürekli güncellenmesini sağlamak, böylece üyelerle aktif iletişimi geliştirmek ve sürdürmek.

 

 1. Eğitim:

Yürütme:      Oda Yönetim Kurulu

Koordinasyon:       Oda Başkanı, Oda YK üyesi, Şube YK üyeleri, Şube eğitim komisyonu üyeleri

Sorumluluk Alanı:

 • Mesleki ve kişisel gelişimi artırmak için Oda ve Şubelerde bir program dahilinde panel, seminer, sempozyum, kurs faaliyetleri vb gibi etkinlikler düzenlemek,
 • Çalışma dönemi içerisinde ulusal veya uluslararası bir kongre düzenleyerek hem gündem oluşturmak ve üyelerle buluşmak hem de Odaya mali destek sağlamak,
 • Sektörle ilgili toplantı ve eğitim faaliyetlerinde diğer kuruluşlarla ortak çalışma yapmak ve bu faaliyetlerde Oda görüşünü sunmak,
 • Eğitim faaliyetleri ile ilgili üniversiteler ile işbirliği yapmak, öğrenci üyelere üyelik eğitim faaliyetleri düzenlemek, teknik amaçlı geziler organize etmek,
 • Sektörle ilgili fuarlara katılmak, uygunsa stand açarak Odayı, etkinliklerini ve yayınlarını tanıtmak.

 

 1. Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler

Yürütme:      Oda Yönetim Kurulu

Koordinasyon:       Oda Başkanı, Oda Sekreteri, TMMOB YK üyesi, Şubelerin İl Koordinasyon Kuruluna katılan YK üyeleri

Sorumluluk Alanı:

 • TMMOB, TMMOB’ye bağlı Odalar, Türk Tabipler Birliği, Baro vb. sivil toplum örgütleriyle ilişkilerimizin güçlü olması ve birlikte hareket etmek Odamızın geleceği açısından önemlidir. Bu doğrultuda TMMOB Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak, Şube bazında temsil edildiğimiz illerde İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılmak, ortak faaliyetlerde yer almaya çalışmak, Oda görüşünü bu toplantılarda sunmak,
 • Sanayi ve Ticaret Odaları, İhracatçı Birlikleri, Sektörle ilgili Kamu Kurumları, vakıf, dernek vb kuruluşlarla iletişimde bulunmak ve ortak etkinlikler düzenlemek,
 • Sektörde yaşanan sorunlar konusunda üyelerden bilgi almak ve bunların çözümleri için görüş ve politikalar oluşturarak sektörle paylaşmak,
 • Oda faaliyetlerinin basın organlarında yer amasını sağlamak için basın organlarıyla iletişime geçmek ve etkinliklere davet etmek.

 

 1. Sosyal Etkinlikler

Yürütme:        Oda Yönetim Kurulu

Koordinasyon:  Oda YK Üyesi ve Şube Sekreterleri

Sorumluluk Alanı:

 • Şubeler bazında üyelere yönelik yemekli toplantılar düzenlemek,
 • Üyeler ve öğrenci üyelere yönelik piknik, doğa yürüyüşü vb gibi dinlendirici etkinlikler düzenlemek,
 • TMMOB’ye bağlı odaların ve diğer sivil toplum örgütlerinin düzenledikleri toplumsal ve sosyal içerikli etkinlikleri oda üyeleri ve diğer şubelere duyurmak, ve etkinliklere katılımı sağlamak.

 

 1. Yayın Etkinlikleri:

Yürütme:        Oda Yönetim Kurulu

Koordinasyon: Oda Başkanı, Oda YK üyesi, Şube Sekreterleri, Şube Yayın Komisyonu Üyeleri

Sorumluluk Alanı:

 • Odanın süreli yayını olan Tekstil ve Mühendis dergisinin yeniden çıkartılabilmesi için çalışmaları başlatmak. Bu dergi ile sektörden haberler içeren daha magazin ağırlıklı bir dergi çıkarmak,
 • Şube Bültenleri ve öğrencilere yönelik bültenler çıkarmak,
 • Üyelere, meslektaşlarımıza ve Tekstil Mühendisliği öğrencilerine yönelik olacak el kitabı, tekstil terimleri sözlüğü, kitap ve benzeri yayınları hazırlamak, basılması için gerekli çalışmaları yapmak, bu konuda katkı koyabilecek kişi ve/veya kurumları araştırarak işbirliği girişiminde bulunmak,
 • Oda ve Şubelerin düzenlediği eğitim faaliyetlerini eğitim notları haline getirmek ve üyelere bu bilgileri sunmak,
 • Oda web sayfasında mesleki bilgiler yayınlamak,
 • Oda ajandasını düzenlemek ve çıkarmak,
 • Bir önceki dönem tarafından çalışmaları başlatılan ve sonuçlanma aşamasına gelen Endüstriyel Profil Kataloğunun basılmasını sağlamak ve ilgili yerlere konu hakkında bilgi vermek.

 

 1. Mali Konular:

Yürütme:        Oda Yönetim Kurulu

Koordinasyon: Oda Saymanı ve Şube Saymanları

 

 

Sorumluluk Alanı:

Oda ve tüm Şubelerin bütçede öngörülen gelir/gider dengesini ve nakit akışını sağlamak temel görevi olacaktır.

 • Öngörülen gelir getirici çalışmalar şu şekildedir:
  • Cari yıl ve geçmiş yıllara ait aidatların düzenli toplanması
  • Eğitim faaliyetlerinden elde edilen gelirler
  • Yayın faaliyetlerinden, yayınlara alınan reklamlardan sağlanan gelirler
  • Yemekli toplantı gecelerinin gelirleri
  • Düzenlenmesi düşünülen kongreden elde edilecek gelir
  • Bilirkişilik ve ekspertizlik gelirleri