TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 9. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (2008-2010)

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 9. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (2008-2010)

 

 1. SUNUŞ

 

TMO Yönetim Kurulumuz 9. Dönemde iletişim temasını ele alarak dönem sonunda üyesiyle etkileşimini arttırmış bir Tekstil Mühendisleri Odası olmayı hedeflemektedir. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 16 yıllın sonunda bu çalışma döneminde;

 

 • Kurumsal gelişimimizi tamamladığımız,
 • Mesleki etkinliğimizi arttırdığımız,
 • Daha işlevsel,
 • Daha katılımcı,

Oda olmak inancındayız.

 

Bu doğrultuda üyelerimizin mesleki ve sosyal bilgi birikimlerinin genişletilmesi, birlikte düşünme, birlikte üretme ve birlikte yönetme mekanizmalarının güçlendirilmesi, oda üye sayısının artırılması tüm çalışmalarımızda göz önünde bulunduracağımız temel ilkelerimizdendir.

 

Tekstil sektörünün günümüzde yaşadığı darboğaz göz ardı edilemeyecek gerçektir. Sektör ile ilgili hammadde üretim ve temininden, nihai ürün ticaretine kadar uygulanan politikalar, sermayenin yeni yatırımlar yapmak yerine başka sektörlere kaymasına neden olmuştur.  Meslek ve Sivil toplum örgütlerinin öneri ve projeleri görmezden gelinerek oluşturulan politikaların gelecekte üyelerimizi ve sektör çalışanlarını daha da zor durumda bırakacağı açıktır.

 

Maalesef hala;

 • Teknoloji yatırımları yapılmıyor,
 • ArGe ve ÜrGe çalışmalarının önü açılmıyor,
 • Ve sektöre ön ayak olması gereken kurum ve kuruluşlar birlikte hareket edemediği için çıkış noktaları bulunamıyor.

Gücünü sadece ve sadece üyelerinden ve bilimsel çalışmalardan alan odamızın, bu değerlendirmelerimiz ışığında ana hedefi, üyelerimizi tekstil ve deri sektöründe daha etkin hale getirmek, sektörün sorunlarına çözüm üretebilmek, sanayicinin Tekstil Mühendisine ve Deri Mühendisine yatırım yapması gerektiğini bir kez daha vurgulamaktır.

 

 1. ÇALIŞMA PROGRAMI

 

2.1.      Örgütlenme ve Kurumsallaşma

 • Tekstil mühendisliği mesleğinin icrasında oda üyeliğinin aranması ve üyelerimizin özlük haklarının korunması amacıyla sektörde tekstil mühendisi istihdamının irdelenmesi,
 • Tekstil Mühendisi olmadığı halde bu unvana sahiplenenleri ayrıştırmak,
 • Mahkemelerden gelen bilirkişilik, ekspertizlik ve hakemlik konularında oda üyesi tekstil mühendislerinin aranması yönünde faaliyetlerde bulunmak,
 • Odanın kurumsal işleyişi ile ilgili olarak Merkez ve Şubelerde profesyonel tekstil mühendisi istihdam edebilmek için gerekli planları yapmak ve mali kaynak yaratmak,
 • Her şubenin 2 yıllık dönem içerisinde Merkez Yönetim Kurulu ile birlikte sonuçlandıracağı en az bir proje yürütmesini sağlamak,
 • Yeni mezun olacak Tekstil ve Deri Mühendisi adayları ile iletişime geçerek oda görüşü ve düşüncelerini onlara iletmek, odaya üye olmaları için çalışmalarda bulunmak, öğrenci üyeleri odaya özendirici etkinlikler düzenlemek,
 • Sektörü konu alan toplantı, organizasyon ve platformlarda görev alabilecek ve Odamızı temsil edecek üye listesinin oluşturulmasını sağlamak,
 • Kurum ve kuruluşlarda Tekstil Mühendisi istihdam edilmesi için girişimlerde bulunmak,
 • İş arayan üyelerimize oda kanalıyla ve internet ortamında yardımcı olmak,
 • Tekirdağ ve/veya Çorlu’da il/ilce temsilcilikleri oluşturmak ve gerek duyulan işyerlerinde işyeri temsilciliklerinin oluşturulmasını sağlamak için şubeleri teşvik etmek:
 • Odamızın, Şubelerimizin gerek kendilerinin gerekse diğer odalarla yaptıkları ortak organizasyonlarda (sempozyum, seminer, panel, vs), en az bir Yönetim Kurulu Üyesiyle temsil edilmesini sağlamak,
 • ‘tmo.org.tr” alan adının yönetimini Odanın üzerine almak ve şubelere alt alan adları açmak.
 • Oda organları arasında iç işleyişi güçlendirmek için yeni iletişim olanaklarını kullanmak, üyelerle ilişkilerin artırılması ve üye bilgilerinin güncellenmesi amacıyla önceki Yönetim Kurulu tarafından hazırlatılan internet üzerinden üye bilgilerinin güncellenmesi ile ilgili programın geliştirilmesini etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak,
 • İnternet sayfamızda yer alan forum modülünün, sektörde yaşanan sorunları tartışmak, bilgi alış-verişinde bulunabilmek amacıyla aktif hale getirilmesini sağlamak.

 

2.2. Örgüt İçi Toplantılarımız

 • Üst örgütümüz olan TMMOB’nin ve Şube bazında temsil edildiğimiz illerde İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılmak, ortak faaliyetlerde yer almaya çalışmak, Oda görüşünü bu toplantılarda sunmak,
 • Dönem içerisinde aşağıda tanımlanan toplantıların yapılmasını sağlayarak katılımların tam olmasına özen göstermek ve Yönetim Kurulunun bazı toplantılarını şubelerde yapmak:
  • TMO Başkanlar Toplantısı

 

 • TMO Sekreter ve Saymanlar Toplantısı

 

 • TMO Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu Toplantısı

 

 • TMO Danışma Kurulu

 

2.3. Eğitim

 • Üyelerimize ve sektöre yönelik uzmanlık dallarına göre sertifikalı eğitimler vermek.
 • Bilirkişilik Sertifika programı düzenlemek.
 • Mesleki ve kişisel gelişimi arttırmak için eğitim havuzu oluşturmak.
 • Çalışma dönemi içerisinde ulusal veya uluslararası katılımlı kongre düzenlemek.
 • Sektörle ilgili fuarlarda mesleğin tanıtımı ve örgütün temsilini sağlamak amacıyla, katılım araç gereç ve standını standart hale getirmek.

 

 

2.4.      Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler

 • TMMOB, TMMOB’ye bağlı odalar, Türk Tabipler Birliği, Baro vb sivil toplum örgütleriyle ilişkilerimizin güçlü olması ve birlikte hareket etmek odamızın geleceği açısından önemlidir. Bu doğrultuda TMMOB yönetim kurulu toplantılarına katılmak, Şube bazında temsil edildiğimiz illerde İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılmak, ortak faaliyetlerde yer almaya çalışmak, Oda görüşünü bu toplantılarda sunmak,
 • Sanayi ve Ticaret Odaları, İhracatçı Birlikleri, Sektörle ilgili Kamu kurumları, vakıf, dernek vb kuruluşlarla iletişimde bulunmak ve ortak etkinlikler düzenlemek,
 • Oda faaliyetlerinin basın organlarında yer almasını sağlamak için basın organlarıyla iletişime geçmek ve etkinliklere davet etmek.

 

2.5.      Yayınlarımız

 • Odanın süreli yayını olan Tekstil ve Mühendis dergisinin gerek bilimsel gerekse güncel’in sürekliğini sağlayacak çalışmaları koordine etmek ve bu bağlamda Şubelerin görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinin listesini oluşturmak.
 • Tekstil ve Mühendis dergisinin üye ve abonelere ulaştırılmasını daha etkin ve kontrollü olabilmesini sağlamak amacıyla dağıtım şirketi kullanmak,
 • Tekstil ve Mühendis Dergisi’nin gerek bilimsel gerekse güncel kısmında deri mühendisliği ile ilgili yayınlar yapmak,
 • Eğitim notlarını kitapçık haline getirmek ve yayımlamak,
 • Oda ajandasını Aralık ayı içerisinde çıkarmak ve üyelerimizin adreslerine dağıtımını sağlamak.

 

2.6. Yönetmelikler

Bu çalışma döneminde aşağıdaki yönetmeliklerin hazırlanması için çalışma yapmak:

 

 • TMO Bilirkişilik Yönetmeliği
 • TMO Yetkin Mühendislik Yönetmeliği
 • TMO Serbest Tekstil Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği

 

2.7.  Mali Durum

Genel Kuruldan gecen bütçede öngördüğümüz çalışmaların yapılabilmesi için gerekli ve yeterli bir bütçedir. Şubelerimizin bu bütçenin gerçekleştirilmesi için gereken özeni göstereceklerine inanıyoruz.