TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 13. Dönem 2. Danışma Kurulu Toplantısı 25 Aralık 2016 Pazar günü Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesinde yapıldı.

0

13 Kasım 2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 13. Dönem 2. Danışma Kurulu Toplantısı 25 Aralık 2016 Pazar günü saat 11:30’de Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Makina Mühendisleri Odası Eğitim Salonunda  salonunda yapıldı.Danışma Kurulumuz aşağıdaki  gündem ile toplanmıştır.

Gündem

 1. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emre FİDAN’ın açılış konuşması
 2. Odamızın genel durumu, Örgütlenme faaliyetleri (özellikle Güney Bölge Şube) ve Yönetim Kurulu faaliyetleri hakkında bilgilendirme,
 3. Denetleme Kurulu raporları ve Odaların idari ve mali denetimlerinin Bakanlıkça yapılması ile ilgili bilgilendirme.
 4. Odamızın Çevre ve Sürdürülebilirlik politikası hakkında görüşme.
 5. Şube Yönetim Kurulu Başkanlarının şube faaliyetleri hakkında bilgilendirmeleri
 6. Yönetim Kurulu ve Şube faaliyetleri hakkında görüş alışverişi
 7. Diğer Konular (Ajanda, web sitesi, diğer TMMOB’a bağlı konular)
 8. Dilek ve öneriler

TMMOB TMO 13.Dönem 2 Danışma Kurulu

25/12/2016 Bursa BAOB Yerleşkesi

Toplantı 20 DK üyesinin katılımıyla Bursa da gerçekleştirildi. Başkan daha önce gönderilen gündemle ilgili değişiklik talebi olup olmadığını sordu. Olmadığı anlaşılınca gündem maddelerine geçildi.

 1. Başkan Emre Fidan Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi ekonomik sosyal durumun kısa bir özetini yaparak her türlü problem ve sıkıntıya rağmen umudun korunması gerektiğini ve bize TMO olarak düşenin en azından kendi işlerimizi en doğru şekilde yapmak için çalışmak olduğunu belirtti.
 2. Emre Fidan Yönetim Kurulu olarak yaptıkları faaliyetleri aktardı.
  1. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2015-2018 THD sektörleri Sanayi Strateji Belgesi 2015-2018 verilmiş görev çerçevesinde yapılan “ Akıllı ve teknik tekstil ürünlerinin geliştirilmesi konusunda bir araştırma raporu hazırlanması” çalışmaları aktarıldı. Şimdiye dek Bakanlıkla 3 kez, oluşturulan komisyonla  1 kez toplantı yapıldı. Konu 4 ana parçaya bölünerek görev dağılımı yapıldı ve ilk aşamada yapılması planlanan anket oluşturuldu ve yayınlanarak veri toplanmaya başlandı.
  2. Oda Saymanımız Ahmet Demircioğlu oda mali durumu hakkında bilgi verdi. Borcumuzun olmadığı,ödemelerin düzenli yapıldığı ve halen faaliyet yapılmasına engel olacak bir finansman sıkıntısı olmadığı aktarıldı.
  3. YK kurulu şimdiye dek 11 adet toplantı yapıp toplam 80 adet karar almıştır. Toplantıların bir kısmı Şubelerin bulunduğu illerde gerçekleştirilerek Şube – Merkez iletişiminin artması hedeflenmiştir.
  4. YK üyemiz Ahmet Hulusi Dinçer, bu dönemde tekrar aktif hale getirdiğimiz zorunlu üyelik çalışmaları kapsamında geldiğimiz durumu aktardı. Bilindiği üzere çalışmanın ilk adımında seçilmiş 42 firmaya yazılarak çalıştırdıkları Tekstil Mühendislerinin isimleri istendi, ardından bu kişilere yazı yazılarak Tekstil Mühendisi olarak görev yapmak için odaya üye olunması gerektiğini anlatan hukuki yazılar gönderilerek üyeliğe davet edildiler. Bir sonraki aşama eğer üyelik gerçekleşmez ise avukat aracılığıyla ihtarname çekilerek dava yoluna gidilmesi olacak. Bu gündem maddesiyle ilgili bazı şirketlerin insan kaynakları departmanlarından veri akışı olduğu ve toplantı taleplerinin olduğu anlaşıldığından, YK destekli ve ilgili şirketin bulunduğu şehre bağlı olarak Şube YK girişimiyle toplantıların en hızlı şekilde yapılması kararlaştırıldı. Şube Başkanları kritik bir süre olduğu için YK dan konuyla ilgili daha etkin iletişim ve hukuki destek talep ettiler. En kısa sürede şubelere hukuki bir açıklama yollanacak.
  5. Fesih olan Güney Şubenin yerini alacak yapılanma için Emre Fidan Adana ilinde yapılan çalışmaları aktardı. En son 20/12/2016 da yapılan ziyarette Adana Organize Sanayi Bölgesi YK Başkanı, Adana Ticaret Sanayi Odası YK Başkanı ve Sekreteri, Çukurova Üniversitesi  TM Bölüm Başkanı ile yapılan görüşmelerin içerikleri  aktarıldı. Ayrıca Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası ile yer konusunda görüşmeler yapıldı. 2017 yılı başlarında Adana da bir ofis açmak için bu odalardan söz alınmış olmakla birlikte durum bilahare netleşecektir. Yine bu çerçevede Çukurova Üniversitesi TM bölümü ile  birlikte  Adana ilinde  Ekim Kasım 2017 Tekstil Sanayi Kongresi yapılabilirliği üzerine görüşüldü. YK ve DK prensipte konuya olumlu yaklaşmakla birlikte halledilmesi gereken teknik idari ve mali konuların ivedilikle görüşülerek sonlandırılmasına  karar verildi.
  6. Saymanımız Ahmet Demircioğlu geçmişte olduğu üzere YK da örgütlenmeden sorumlu bir üyenin olması gerekliliğini hatırlattı.
  7. Halen avukat aracılığıyla yürütülen 2011 yılı icralarıyla ilgili bilgi verildi.
 3. Gündemin bu maddesinde, denetleme kurulu üyemiz Handan Temel Ankara da katıldığı toplantı hakkında bilgilendirme yaptı. Halen iktidar TMMOB ye bağlı odaları idari ve mali olarak denetlemek istemektedir. İlk adım olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı  odalara denetim yazıları girmiş, ancak odalar  idari ve mali denetimin yasada olduğu ancak aynı yasanın hükmüne göre bu denetimle ilgili bir yönetmelik bulunması gerektiği halde olmadığından yola çıkarak denetimin neye göre yapılacağının belli olmaması nedeniyle bu girişime bu haliyle olur demenin ayrı bir hukuksuzluk oluşturacağı konusunda ortaklaşmışlardır. Diğer yandan bazı Odalar tarafından denetime açık olunduğunu göstermek için,  istenen tüm idari ve mali  belgelerin denetimden bağımsız olarak web sayfalarına konmasının kararlaştırıldığı aktarıldı. Odamız, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı denetimine  Halen tarafımıza bu şekilde bir talep gelmemiştir. Ancak böyle bir talep gelmese de TMO olarak bu tür denetimlere  açık ve hazır olduğumuzun altı çizildi. Bu bağlamda denetleme kurulu raporlarında  varsa bulunan uygunsuzların düzeltilmesi için daha dikkatli ve sistemli olmamız gereği konusu aktarıldı. Şube ve oda yürütme kurulu üyelerinin sorumlulukları hatırlatıldı.
 4. Bülent Değirmencioğlu söz alarak;
  1. Daha önce bakanlık tarafından yapılmış olan Orman Mühendisleri Odası denetlemesi raporunun temin edilerek incelenmesini,
  2. Tüm denetleme kurulu raporlarının tekrar incelenerek varsa eksiklerin ve hataların tespit edilmesini,
  3. İlk adımda varsa tespit edilmiş eksik ve hataların bir tarih verilerek en kısa süre içinde düzeltilmesi gerektiğini,
  4. Yürütme kurullarının yapılan işlemlerde eksik ya da hatalı karar almaması için tüzük ve yönetmeliklere vakıf olması gerektiğinden yola çıkarak oda mevzuatının tekrar incelenmesini,
  5. Konuyla ilgili bir webinar yapılmasını söyledi.
 5. Gündemin bu maddesinde Çalışma Programında bahsi geçen ancak tam olarak metin haline getirilmemiş olan Odamız Sürdürülebilirlik ve Çevre politikasını oluşturmak hakkında görüşüldü. 20/12/2016 tarihinde odamız adına TSKB nın Escarus adlı kuruluş himayesinde İstanbul da 3. yapılan çevre çalıştayın da toplantıya odamız adına katılan odamız 251 sicil nolu Prof. Dr. Şule Altun un geri dönüşleri aktarılarak konunun önemi ve Tekstil Mühendislerinin bu alanda oynaması gereken rol tartışıldı. Ocak ayı içinde sanayi, stk, akademisyenlerin olduğu bir ön çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı.
 6. Sırayla Bursa, İstanbul ve İzmir Şube söz alarak yaptıkları etkinlikleri aktardı. Denizli Şubeden katılan olmadığı için Emre Fidan daha önce aldığı bilgiyi aktardı. Bursa Şubenin diğer şubelere göre daha fazla etkinlik yaptığı, İzmir ve Denizli Şubenin etkinlik yapmakta zorlandığı, yapılan etkinliklerde katılımın düşük olduğu aktarıldı. Bursa Şube, odamız adına KMO Bursa Şubesiyle birlikte Tekstil ve Kimya Teknolojisindeki son yenilikler başlıklı sempozyumun Ulusal Bağlamda 16. sını, Uluslararası bağlamda ise 2. gerçekleştirecek. Yine Uludağ Üniversitesi Müh Fak Tekstil Bölümü ile imzalanan bitirme projesi yarışmasının diğer Üniversitelere yaygınlaştırılmasının olumlu olacağı konuşuldu.
 7. Ajandamızın dağıtımına 22/12/2016 tarihiyle başlandığı aktarılarak bu yılki gelirin siyasi ve ekonomik nedenlerle geçen yıla göre düşük olduğu İstanbul Şube tarafından aktarıldı. 2018 yılı ajandası yine İstanbul Şube tarafından organize edilecek. Web sayfamıza ve bağlı sosyal medya hesaplarına daha çok sayıda kişinin girmesi gerektiğinden bahsedildi. Odamız adına TMMOB Kadın Grubu üyesi Esen İmren, 2015 ve 2016 yılında konuyla ilgili gerçekleşen olaylar hakkında bilgi verdi. Son yapılan TMMOB Genel Kurulunda alınan kararlar gereği TMO olarak yapmamız gerekenlerle ilgili bilgi aktardı.
 8. Dilek ve öneriler kısmında;
  1. Sayman Ahmet Demircioğlu; mali konularda bir çalışma yapılarak mevcut yapı daha da sadeleştirilmelidir.
  2. Başkan Vekili Funda Göksel; mutlaka Deri Mühendisleri de şube yönetim kurulu’nda olmalıdır.
  3. Başkan Emre Fidan; Oda Merkezi’nin İzmir’de kalmasının tartışılması gerekir. Odamızın geleceği açısından uygun olan şehre taşınması ki; şu anda İstanbul ve Bursa iki adaydır, konuşulması tartışılması gerekir.

Danışma Kurulu toplantısı başka söz alan olmadığından Başkan tarafından kapatıldı.

 


Paylaş

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.