Temel İlkeler ve Çalışma Anlayışı taslağı.

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI
TEMEL İLKELER ve ÇALIŞMA ANLAYIŞI TASLAĞI.

 

  Ekler
TMO TEMEL İLKELER VE  ÇALIŞMA ANLAYIŞI TASLAĞI.

 

  TMO Temel İlkeler ve Çalışma Anlayışı taslağı.