Sık Sorulan Sorular

Oda üyeliği;

Tekstil Mühendisleri Odası nedir?

Tekstil  Mühendisleri  Odası ,TMMOB bünyesinde yer alan, Anayasa’nın 135. maddesinde tanımlanan, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Her meslek grubu kendi içinde dayanışmak, birlik olup sesini duyurabilmek amacıyla bir araya gelmiş ve örgütlenmiştir. Tekstil mühendisleri ve deri mühendisleri TMO altında örgütlenmektedir.

Kanunlarımıza göre üniversitelerin Tekstil  Mühendisliği ve Deri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş diploma sahibi kişiler , ülkemiz sınırları içinde mesleğini icra ve mesleki unvanını kullanma hakkını, TMMOB TMO (Tekstil Mühendisleri Odası)’na üye olup sicil numarası alarak elde ederler.

Odaya niçin üye olmalıyız?

1- Tekstil Mühendisi unvanının kullanıldığı kurum içi ve kurumlar arası işlemlerde, oda üyesi olmadan bu unvanın kullanılması yasa dışıdır ve cezai yaptırımı vardır.

2- Her Tekstil Mühendisi, kendi mesleki haklarını korumak gibi doğal bir hakka sahiptir. Hakların etkin şekilde kullanılabilmesi ve bu anlamda güç sağlamak için birlikte hareket edilmesi, yasalara göre sadece TMO çatısı altında olabilmektedir.

3- Tekstil Mühendisi olarak bilirkişilik yapmak, TMO üyesi olmayı ve yine TMO tarafından düzenlenen bilirkişilik eğitiminin sertifikasını almış olmayı gerektirir. Bilirkişilik bir kişisel gelir kaynağıdır. Tekstil ile ilgili hukuki konularda deneyimli meslekdaşlarımızın bilirkişi olarak davet edilmesi için adli kurumlarla çalışmalarımız sürmektedir. Ancak bu konuda amacımıza ulaşabilmemiz, üye sayısı fazla olan güçlü bir oda olmamızın yaratacağı daha büyük etki ile daha hızlı olacaktır.

4- Bilim dallarına bağlı olarak mesleğimizde de her an ilerlemeler olmaktadır. Bu gelişmeleri ve yenilikleri üyelerimiz ile paylaşabilmek için seminer, sempozyum ve meslekiçi eğitimler düzenlenmektedir.

5- Eski ve yeni üyelerimiz, odamızın düzenlediği etkinliklerde bir araya gelmekte, tanışmakta ve  aralarında deneyimlerini paylaşabildikleri dostluklar kurulmaktadır.

6- Odamızın düzenlenmesinde rol aldığı bir çok bilimsel etkinliğe, Tekstil Mühendisliği Öğrencileri ücretsiz katılmaktadır.

7- Bilimsel etkinlikler çoğu zaman çok pahalı olmasına karşılık oda üyelerine belli indirimlerle sunulmaktadır.

9- Odamız kariyer ilanları servisi ile iş arayan üyelerine destek olmakta ve Tekstil Mühendisi arayan firmalara da yardımcı olmaktadır.

10- Şu anda oda üyeliği şartı aranmayan bir e-posta grubumuz bulunmaktadır. Bu grupta gurup üyeleri, mesleki ve sosyal konularda paylaşımlarda bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde  kurulacak ve mesleki paylaşımların olacağı seçkin e-posta grubumuza sadece TMO üyeleri katılabilecektir.

11- Odamız illere göre Tekstil Mühendisliği Asgari Ücret Tablosu oluşturmakta ve bu tabloları SGK, İş Mahkemeleri gibi kurumlarla paylaşmaktadır.

12- Oda olarak, Serbest Tekstil Mühendisliği ve Deri Mühendisliği Hizmetleri olarak adlandırılan yeni bir çalışma alanı oluşturulması konusunda çalışılmaktadır.          Bu konuda SERBEST TEKSTİL VE DERİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ’miz 20.02.2011 Tarih ve 27852 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Amaç

Gündemdeki konular ile ilgili ve onlara ek olarak daha pek çok değişik öneriler, beklentiler ve yaptırımlar ortaya çıkacaktır.

Amacımız, daha çok katılımcı ve sorgulayıcı meslektaşımıza ulaşabilmek ve güçlü bir meslek örgütlülüğünü gerçekleştirebilmektir. Bu sürece, her bir tekstil mühendisinin desteğini ve aktif katılımını bekliyoruz.

 

Öğrenci üyelik için gerekli belgeler:

2 Adet Kayıt Formu

2 Adet Fotoğraf

Öğrenci Belgesi

Kayıt + Kimlik Ücreti 15 TL

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

Üyelik için gerekli belgeler:

2 Adet Kayıt Formu

3 Adet Fotoğraf

Diploma veya mezuniyet belgesi

Kayıt + Kimlik Ücreti 55 TL

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

Odaya nasıl üye olabiliriz?

1-TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası  ,Oda Merkezi ,Şube ve il temsilciliklerine başvurarak ilgili evrakları                                     doldurmak kaydı ile,

2-TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası WEB Sayfasındaki üyelik başvuru evraklarını doldurarak üyelik                                talep edilmesi halinde  TMO Merkez Büro en kısa sürede  meslektaşımız ile  iletişime geçerek ilgili                                    evrakları talep edecektir.. Üyelik evrakların tamamlanması ile birlikte ,

3-TMO Üniversite temsilcilerine başvurulması halinde ilgili  evraklar doldurularak Üniversite                                               temsilcilerince TMO merkeze evrakların iletilmesi ile,

üyelik gerçekleşecektir.

 

Aidatımı nasıl ödeyebilirim  ?

Aidat ödemelerinizi,

– Oda merkezimize veya şubelerimize elden teslim ederek,

–  belirtilen banka ve posta çeki hesaplarına yatırarak,

– Kredi kartı formunu doldurup Oda merkezimize ileterek,

– Bankanıza aylık düzenli ödeme talimatı vererek,

yapabilirsiniz.

 

 

Üyeliğin öğrenciler için ne gibi avantajları var?

TMO Üyeliğinin Öğrenciler Açısından Avantajları Nelerdir?

Tekstil Mühendisleri Odası; üniversitelerde öğrenci komisyonu çatısı altında, öğrencilerin mesleki farkındalıklarının yükseltilmesi ve örgüt bilincinin kazandırılması amacı ile faaliyet göstermektedir. Tekstil Mühendisleri Odası; öğrencilerin mesleğe başlamaları halinde sahip olacakları hak ve yetkiler konusunda bilinçlendirilmesinin yanı sıra seminerlere katılım, sektör işveren ve çalışanları ile diyaloglarının güçlendirilmesi ve staj konusunda yönlendirilmeleri gibi birçok konuda öğrencilere destek sağlamaktadır.

Tekstil Mühendisleri Odası’nın öğrencilere sunduğu avantajları maddeler halinde özetlediğimizde,

  1. Öğrenci komisyonu kapsamında yapılan çeşitli çalışmalar ve etkinliklere katılım ile öğrenciler arasındaki iletişim güçlendirilmektedir.
  2. Tekstil Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen çeşitli sosyal ve mesleki etkinlikler ile sektör işverenleri ve çalışanları ile öğrencilerin bir araya getirilmesi, böylece öğrencilerin sektör ile bağlarının oluşturulması sağlanmaktadır.
  3. Düzenlenen seminer ve konferanslar ile tekstil mühendislerinin sahip olduğu hak ve yetkiler konusunda öğrenciler bilgilendirilmektedir,
  4. Öğrencilerin staj dönemlerini yeterince etkin bir biçimde değerlendirebilmeleri için staj imkânı sunan firma temsilcileri ile öğrenciler arasında iletişim sağlanmaktadır.
  5. Gerçekleştirilen seminer, konferans ve çalıştaylar ile sektörel ve bilimsel açıdan yaşanan güncel gelişmeler öğrenciler ile paylaşılmaktadır.
  6. Her yıl düzenlenen öğrenci kampları ile farklı üniversitelerin Tekstil Mühendisliği Bölümleri’nde öğrenim gören öğrenciler ile sektör işveren ve çalışanlarının bir araya getirilmesi sağlanmaktadır.
  7. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı diğer meslek odaları ile birlikte ortak düzenlenen mesleki eğitimler ve sosyal etkinliklerde öğrencilere toplum ve birliktelik bilinci kazandırılmakta, farklı çalışma alanlarında sosyal çevre ve bilincin oluşmasını sağlamakta ve ortak çalışma alanları yaratılmaktadır.

Odaya katkı sağlama;

Odaya nasıl katkı sağlayabilirim?

Açıklama Metni

Tekstil ve Mühendis Dergisi;

Tekstil ve Mühendis dergisine nasıl abone olabilirim?

1-Tekstil Mühendisleri odası Oda merkezi,Şubeler ve İl temsilciliklerine başvurarak,

2-Tekstil Mühendisleri odası WEB sayfasındaki KOLAY ERİŞİM  altında verilen TEKSTİL VE MÜHENDİS DERGİSİ ABONE FORMU’ nu doldurarak Oda Merkezimize iletmeniz  halinde

abonelik işlemleriniz gerçekleştirilecektir..

 

Tekstil ve Mühendis dergisinin geçmiş sayılarını edinebilir miyim?

Talep edilmesi halinde  Oda merkezimizde mevcut olan tüm sayıların   gönderimi yapılmaktadır.

 

SMM ;

SMM hangi alanları kapsamaktadır?

 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ TEKSTİL MÜHENDİSLERİ

ODASI SERBEST TEKSTİL VE DERİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ

UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME

YÖNETMELİĞİ’  Madde 5′ e göre;

1)Serbest TM ve DM’lerin kendi mesleki sorumlulukları kapsamında verebilecekleri hizmetler şunlardır:.

 

a) Fizibilite çalışmaları, etüt hizmetleri ve üretime yönelik sektör ve piyasa araştırmaları,

b) Üretim planlaması, plan- proje hizmetleri,

c) Ürün bazında araştırma geliştirme çalışmaları,

ç) Proses ve ekipman tasarımı, ön ve detay tasarım,

d) Tekstil, deri ve konfeksiyon işletmelerinde teknik inceleme ve destek hizmetleri,

e) Değişiklik, iyileştirme, modernizasyon projesi hizmetleri,

f) Mesleki eğitim ve öğretim hizmetleri,

g) Danışmanlık ve teknik danışmanlık hizmetleri,

ğ) Keşif, şartname, ihale, sözleşme ve sipariş dosyası hazırlama/düzenleme hizmetleri,

h) Mesleki ölçüm, analiz, test, denetim/kontrollük/kontrolörlük, kalite kontrol hizmetleri,

ı) Teknik uygulama sorumluluğu, sorumlu müdürlük, sorumlu yöneticilik hizmetleri,

i) Hakediş ve kesin hesap hizmetleri,

j) Tekstil, deri ve konfeksiyon işletmelerinde devreye alma, muayene ve kabul hizmetleri,

k) Teknik değerlendirme raporu hazırlama hizmetleri,

l) Laboratuvar kurma, denetleme ve kalibrasyon hizmetleri,

m) İş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki hizmetler,

n) Tekstil ve deri proseslerin yer aldığı işletmeler ile tekstil ve deri işletmelerinde kapasite raporu hazırlama,

o) Akreditasyon ve kalite yönetim sistemlerinin kurulması hizmetleri,

ö) Tekstil ve deri işletmelerindeki her türlü kimyasal madde ve malzeme karışımlarının mevzuata göre sınıflandırılması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi, güvenlik bilgi formalarının ve diğer hukuki bildirim formlarının hazırlanması, bunlarla ilgili danışmanlık hizmetleri,

p) Tekstil ve deri işletmelerindeki parlayıcı, patlatıcı ve yanıcı kimyasal maddeler ile her türlü tehlikeli kimyasal maddenin emniyetli olarak depolanması ve taşınması ile ilgili danışmanlık ve gözetim hizmetleri,

r) Evsel/kentsel ve endüstriyel atıkların tekstil ve deri mühendisliği faaliyetleri kapsamında tekrar değerlendirilmesi/arıtımı/nihai bertarafı hizmetleri,

s) Tekstil ve deri İşletmelerinde kullanılan kimyasal maddelerin tescili, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve izine bağlanması ve Avrupa Birliğinin 1907/EC/2006 sayılı tüzüğü kapsamındaki danışmanlık hizmetleri,

ş) Çevresel etki değerlendirmesi çalışmaları kapsamında tekstil ve deri mühendisliği hizmet alanındaki faaliyetler,

t) Tekstil ve deri işletmelerinde toprak, su ve havanın her türlü katı, sıvı, gaz kimyasallarınca kirliliğin önlenmesi ve giderilmesine yönelik tespit, fizibilite, örnekleme, araştırma, iyileştirme, analiz, etüd, proje, raporlama, taahhüt, risk değerlendirmesi ve danışmanlık hizmetleri,

u) Tekstil ve deri işletmelerinde her türlü üretim, dağıtım, depolama, ticaret, kontrol, analiz, araştırma ve geliştirme hizmetleri,

ü) Tekstil ve deri sanayi ve tekstil ve deri kontrolü hizmetleri,

v) Tekstil ve deri işletmelerindeki her türlü enerji hizmetleri,

y) Teknik nezaret, daimi nezaret hizmetleri,

z) Tekstil mühendisliği ve deri mühendisliği uygulama hizmetleri.

2) Yukarıda sayılan hizmetlere ilişkin, TMMOB ve TMMOB’ye bağlı diğer Odaların kendi mevzuatlarında yer alan görev alanları ile ilgili yetki ve sorumlulukları saklıdır.