TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

lTMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

(2018-2020)

 

 1. Sunuş
 2. Çalışma Programı
  • Örgütlenme
  • Kurumsallaşma
  • Eğitim
  • TMMOB ile TMMOB’a bağlı Odalar ve Örgüt İçi İlişkiler
  • Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler
  • Yayın Faaliyetleri
  • Mali Durum

 

 1. SUNUŞ

Dünya tekstil ticareti yılda bir trilyon USD ya doğru yükseliyor. Bir yandan değişen tüketici davranışları nedeniyle giyim ve ev tekstilleri tüketimi artarken tekstile katılan bilgi ve teknoloji ile geleneksel tekstillerin yanı sıra teknik, akıllı ve fonksiyonel tekstillerin kullanımı bu trendi destekliyor. Tüm bu üretim ve pazar payı kavgasının sürdürebilirlik politikaları temel alınarak yapılması gereken bir ortamda ülke olarak yaklaşık %4 lük pazar payımızı nasıl koruyup büyüteceğiz ve sürekli kılacağız sorusuna en kısa sürede yanıt vermeliyiz.

 

Örneğin dünya tekstil üretimini ve ticaretini rekabetçi fiyatlar ile çevreyi kirletme pahasına uzunca süredir domine eden Çin devleti kendi üreticisinin geleceği için kilit pazar gördüğü perakende sektörünün devleriyle aynı masaya oturarak üretimi sınırlama pahasına bir dizi uygulamayı başlattı. 13.üncü 5 yıllık kalkınma planında yıllık olarak endüstriyel katma değer birimi başına enerji tüketimini 18%, su tüketimini 20%, ana kirleticilerin emisyonunu 10% azaltmayı hedeflerken, parasal büyüklük olarak tekstilden elde edilen gelirin %1’ini Ar-Ge’ye ayırmayı, cirosu 1,5 milyar USD’ın üzerinde en az 50 tekstil işletmesinin kendi ülkesinde olmasını hedeflemiştir. Planda tekstil için anahtar kelimeler 3D baskı, bulut platform, büyük data, internet olurken Çin daha teknoloji yoğun bir THD sektörü ve ticaret ortamı kurmayı hedefliyor. Çin ucuz fiyatla var olduğu ve rekabet ettiği sektörde sürdürülebilirliği ve yaklaşan endüstri 4.0’ı ve onun tekstildeki izdüşümlerini anlamış ve kaynaklarını planlamış bir şekilde hedefe uygun aksiyonları alırken bizim halen ülke olarak elimizde güncelliğini yitirmiş 2023 hedeflerinden fazlası mevcut değil.

 

Gerçekleşmekte olan bu değişimi doğru okuyan, bu ve benzeri hedefleri çalıştıkları işletmelerde gerçekleştirecek bilgi beceri ve donanıma sahip çok sayıda Tekstil Mühendisinin yetişmesi gerekirken tam tersi bir oluşum söz konusu. Toplumda Tekstil sektörü ve Tekstil Mühendisliği eğitimi hak ettiği ilgiyi değeri görmüyor.

 

Tekstil üretimi ve ticareti ile kazanım elde etmiş birçok girişimci ve iş insanı medyada olumlu örnekleri paylaşmak yerine sektörü olumsuzlayarak birikimlerini başka alanlara kaydırıyorlar. Firmaların birçoğu tekstil mühendisi çalışanlarına onurlu bir şekilde yaşayacakları başlangıç ve devam ücretleri ödemekten ve teşvik edici bir kariyer planı yapmaktan uzaklar. Tekstil üretiminin özellikle konfeksiyonda çokça insana dayanan ve anlık kontrol gerektiren yapısı, yönetici konumunda çalışan Tekstil Mühendislerinin diğer mesleklere göre işletmelerde daha fazla süreler geçirmesine neden oluyorken, işletmeler bu süreleri telafi edecek motivasyon paketlerini uygulamakta isteksizler.  Bu ve benzeri nedenlerle geleceğini planlama çabasındaki birçok genç bu alanı ve gerektirdiği eğitimi kendisi için bir hedef olarak görmüyor. Üniversitelerin Tekstil Mühendisliği bölümlerinden çok azı tahsis edilen kontenjanı doldurabilirken birçok bölüm öğrenci kaydı dahi gerçekleştiremiyor. Elbette durumun farkında olan kamuoyunda bu imajı düzeltmek ve sektörü kazanımlarıyla tanıtmak isteyen gruplarda var olmakla birlikte çabalar henüz yeterli değil.

 

Bir süre sonra temel yetkinlikleri uygulayacak Tekstil Mühendisi dahi bulmak sorun olacak. Kıt kaynaklardan aktarılan teşviklerle güçlenmiş bugüne gelmiş, ihracatımızın yaklaşık beşte birini yapan ve 1 milyondan fazla kişiye istihdam sağlamaya devam eden sektörümüzün Endüstri 4.0 standardının hakim olacağı yakın gelecekte var olması ancak tekstil ve bağlı alanlarda nitelikli eğitim görmüş, donanımlı tekstil mühendislerinin varlığıyla mümkün olacaktır.

 

14.Dönem Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu içinde bulunduğumuz dönemde Tekstil/Deri Mühendisliğinin gerçek değerine kavuşması için uygun eğitim politikaları önermeye, çalışan tekstil ve deri mühendislerinin özlük haklarının yeterli olduğu, gerçekçi kariyer planlarının sunulduğu, kamuda ve özelde bu vurgunun yapıldığı çalışma koşullarının oluşması için girişimlerde bulunmaya devam edecektir.

 

 

 1. ÇALIŞMA PROGRAMI
  • Örgütlenme

Anayasanın 135.maddesi meslek icra edeceklerin ilgili odaya kaydını şart koşuyor. Zanaatkar-sanatkâr bağlamında sıkıca takip edilen bu temel yasa akademik, mühendislik bağlamında tamamen esnetilerek ve işlevsizleştirilerek uygulanıyor. 13. Dönemde başlatılan, üye olmayan tekstil mühendislerini oda üyeliğine davet etme ve gerekiyorsa bu aksiyon için hukuki yolları kullanma kararı takip edilmeye devam edilecektir.

 

2017-2018 de yapılan Danışma Kurulları ve Şubat 2018 de yapılan 14.Genel Kurulumuzda öngörüldüğü üzere; Güney ve Güneydoğu bölgelerimizde çalışan tekstil mühendislerine daha kolay ulaşabilecek, bir sonraki genel kurulda şubeye dönüşebilecek hizmet ve etkinlik üretebilecek bir il temsilciliği yapısı oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır.

 

Yine aynı bağlamda eksik il temsilcilerinin atamaları yapılarak il temsilciliği bazında örgütlenme çalışmaları organize edilecektir. Odamız içinde örgütlenen Deri Mühendislerinin sayısının ve mesleki etkinliklerinin arttırılması da bir diğer önceliğimiz olacaktır.

 

Üye ana kaynağımız Üniversitelerin Tekstil/Deri Mühendisliği Bölümleri mezunlarıdır. Son yapılan genel kurulda öğrenci üyelikten asil üyeliğe geçiş kolaylaştırılmıştır. Üye adaylarının kesintisiz olarak odamıza asil üye olmaları için şubeler aracılığıyla öğrencilik dönemlerinden itibaren sorunlarıyla ilgilenmek, staj yeri bulmak ve gerektiğinde danışmanlık yapmak, kariyer planlarına destek olmak, mesleki tecrübe ve deneyimlerimizi onlara aktarmak, düzenli olarak yapacağımız işler olacaktır. Diğer taraftan Tekstil sektörüyle ilgili olumsuz haberler meslek tercihi yapacak adayların Tekstil Mühendisliği bölümlerini tercih etmemesine neden olmakta, birçok üniversitenin Tekstil Mühendisliği bölümleri dolmamakta ve giderek mezun olan öğrenci sayılarının azaldığı gözlenmektedir. Bunu önlemek için Tekstil Mühendisi kimdir, nasıl çalışır, nasıl kazanır, nasıl yaşar konularında şubelerin ve bağlı illerdeki lise ve teknik liselere tanıtım yapılacak, imkanlar dahilinde ise basında olumlu örnekler paylaşılarak kaynağın artmasına çalışılacaktır.

 

İlgili bakanlıklar nezdinde çevre ve enerji gibi konularda yöneticilik yapacak Tekstil ve Deri Mühendisleri ile Ar-Ge merkezlerinde çalışacak Tekstil/Deri Mühendisleri için de Oda üyelik şartı aranması konusunda çalışmalar yapılacaktır.

Devlet nezdinde Tekstil Mühendislerinin yapabileceği işler çeşitlendirilmeye çalışılacaktır.

 

 • Kurumsallaşma

Mevcut bürokratik yapının korunması, işlevinin arttırılması, oda-üye temasının daha sık sağlanması, olası talep ve sorunlara hızlı ve doğru çözüm bulunması ve çıkacak fırsatları doğru değerlendirebilmek için Genel Kurulun onayladığı kadronun istihdam edilmesine dönük çalışılacaktır. Eksik olan Denizli Şube çalışanı ve Oda Müdürü pozisyonları önceliğimiz olacaktır.

Geçmiş dönemlerde oluşturulan Uzmanlık Kurullarının çalışmaları etkinleştirilecek, geliştirilecek, ihtiyaç duyulan alanlarda yeni Uzmanlık Kurulları oluşturulacaktır.

Yönetim Kurulu, odamızın tanınırlığını, bilimsel, akademik ve organizasyonel yetkinliğini artıracak olması nedeniyle en az 2 yılda 1 kez ulusal ve/veya uluslararası etkinlik düzenleyebilmeleri için şubelerimizle koordinasyon içinde  gerekli olan ön inceleme ve araştırmayı yapacaktır.

Web sitemiz, ona bağlı sosyal ağlar, SMS ve e-posta trafiğimiz arttırılacaktır. Gönderilerin içeriği zenginleştirilerek üyeye dönük bilgi paylaşılmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda mümkün olan en üst seviyede tüm dijitalleşmeye çalışılacaktır.

 

 • Eğitim

Odamız 2017 yılı itibarıyla 3 yıl boyunca Adalet Bakanlığı tarafından Bilirkişilik Temel Eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiştir. Dönem içinde ihtiyaç oldukça temel Bilirkişilik Eğitimi verilmeye devam edilecektir. Özel konularda, tecrübe ve deneyimin önemli olduğu alanlarda meslek içi eğitimler düzenlenmeye çalışılacaktır.

Yeni mezunlar çalışma hayatına başlarken zorluklarla karşılaşmaktadırlar, bu eksiklerin en kısa sürede tamamlanmasına dönük deneyimli ve uzman tekstil mühendislerinin eğitici olacağı uyum eğitimleri düzenlenmeye çalışılacaktır. İmkanlar ölçüsünde hazırlık eğitimlerinin bir kısmı üniversitelerde adaylar henüz mezun olmadan yapılmaya çalışılacaktır. Üyelerimizin, meslektaşlarımızın, öğrencilerin ve sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimleri tespit etmek için anket düzenlenecektir.

 

 • TMMOB ile TMMOB’ye bağlı Odalar ve Örgüt İçi İlişkiler

TMMOB Danışma Kurullarına, TMMOB Oda Başkanları toplantılarına TMMOB bünyesinde oluşturulan ilgili çalışma gruplarına katkı koyacağız, daha kolaylıkla ortak faaliyetler yürütebileceğimiz ve sadece meslek alanımıza değil yaşamın diğer alanlarına da etkisinin görülebildiği İl Koordinasyon Kurullarına şubeler aracılığıyla etkin bir şekilde katılmayı önceliklerimiz arasına alacağız

Danışma Kurullarını düzenli gerçekleştirerek örgüt içi iletişimin sürekliliği ve eşgüdümünü artması sağlanacaktır. Danışma kurulu üyeleriyle elektronik ortamda da görüş, öneri ve eleştirileri almak, iletişim hızını arttırmak için çalışılacaktır. 14. Dönem boyunca genel olarak Yönetim Kurulu toplantılarımız Şube Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yedek YK üyelerimize açık olarak yapılacaktır, bu şekilde gündem ve güncel gelişmeler takip edilecek alınan kararların zenginleşmesi sağlanarak paylaşımı kolay hale getirilecektir. Gerek şubelerimiz tarafından düzenlenmiş olan, gerekse diğer Odalarla birlikte yapılan ortak organizasyonlarda (sempozyum, seminer, panel, vs) veya davet edildiğimiz etkinliklerde en az bir Yönetim Kurulu Üyesiyle Odamızın temsil edilmesini sağlamak daha önceki çalışma döneminde olduğu gibi önceliğimiz olacaktır.

 

 • Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler

Odamıza; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye Tekstil, Hazır giyim ve Deri ürünleri sektörleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2015 -2018 de AR-GE ÜR-GE Yenilikçilik ve Nitelikli İşgücü müdahale alanında 3 no’lu hedef olan ‘’AR-GE ÜR-GE ve yenilikçilik faaliyetlerinin ve işgücünün geliştirilmesi kapsamında Akıllı ve Teknik Tekstil ürünlerinin geliştirilmesi ‘’konusunda bir araştırma raporu hazırlaması görevi verilmiştir. 2018 yılı içinde rapor bitirilecektir.

Sanayi ve Ticaret Odaları, Türk Tabipler Birliği, Baro, İhracatçı Birlikleri, sektörle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek gibi kuruluşlarla üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle iletişimde bulunmak ve ortak etkinlikler düzenlemek, gerektiği takdirde Odamız görüşünü bu toplantılarda dile getirme faaliyetleri devam ettirilecektir.

 

 • Yayınlarımız ve Yönetmeliklerimiz

Odamızın Tekstil ve Mühendis dergisi dışında düzenli bir yayın faaliyeti bulunmamaktadır. Ulusal ve uluslararası indekslerce taranır ve her geçen gün daha fazla tanınır hale gelen Odamız süreli yayını “Tekstil ve Mühendis” dergimizin yayın faaliyetlerinin sürekliliğinin yanında internet sitesinin ve elektronik haberleşme sistemimizin etkinleştirilmesi; işlevsel hale getirilmesine çalışılacaktır.

Devam edecek olan ve planlanan yayın faaliyetlerimizi kısaca aşağıda gibi özetlemek mümkündür:

 • Tekstil ve Mühendis Dergisi
 • TMO Güncel adlı, başlangıç için 3 ayda bir çıkan bir dergi hazırlanması
 • Odamız 2019 ajandası,
 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için hazırlanan raporun basılması
 • Gerçekleştirilecek etkinliklerin kitapları (Öğrenci Kampı ve Kurultayı kitabı gibi)
 • Ayrıca dönem içerisinde gerekli görüldüğü durumlarda başka kitapların ve raporların yayımlanması da gündeme alınabilecektir.

Web sitemiz üzerinde Tekstil/Deri Mühendisliği ile ilgili yayınların bilgilerinin bulunduğu bir köşe oluşturularak bu tür yayınlara kolay erişimin sağlanması sağlanacaktır.

 

 • Mali Durum

Mevcut mali işleyişin incelenip daha işlevsel ve daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması için gerekli çalışmalar yapılacak ve bu amaçla teknolojinin de imkanları kullanılarak hem şubelerde hem merkezde bütçelerin uygulanması ve takibi sağlanacaktır.