LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR BELGESİ

 

 

LPG OTOGAZ İSTASYONU

SORUMLU MÜDÜR BELGESİ

FOTOĞRAF

 

BELGE SAHİBİNİN
Adı Soyadı  
TC Kimlik No  
TMO Sicil No  
Bağlı Olduğu Şube  
Doğum Yeri ve Tarihi  
Bitirdiği Okul / Mezuniyet Tarihi  
Diploma No  
Belge Düzenlenme Tarihi  
Belge Numarası  

 

LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR EĞİTİM SERTİFİKASININ
Verildiği Yer  
Verildiği Tarih  

 

LPG Otogaz İstasyonunun Adı ve Adresi  

 

Yukarıda bilgileri yazılı …………………………………………………………….. ‘ın,

LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR konusunda belirtilen şartlara uygun olduğu Oda Yönetim Kurulumuzca onaylanmış, bu belgeyi tüm yetki ve sorumlulukları ile birlikte almaya hak kazanmıştır.

Bu belge TMMOB 25.10.2013 tarih ve 290 sayılı kararı gereğince düzenlenmiştir. Belge sahibi, bu belgenin kullanımında TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası’nın alacağı kararlara uymak zorundadır.

TMMOB

Tekstil Mühendisleri Odası

Başkan

 

Melike Anıl BİNGÖL