LPG DOLUM TESİSLERİ VE OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU

 

LPG DOLUM TESİSLERİ VE OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR
BAŞVURU FORMU

SORUMLU MÜDÜRE AİT BİLGİLER
Adı Soyadı :
T.C Kimlik Nosu :
Mühendisler İçin;
Lisans :
Oda / Sicil No :
Diğer Meslekler İçin;
Bitirdiği Okul :
Yüksek Lisans :
Bağlı Olduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşu :
İşe Başlama Tarihi :
E-posta/Cep Telefonu No :
LPG DOLUM TESİSİ/LPG OTOGAZ İSTASYONUNA AİT BİLGİLER
LPG Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu Adı :
Adresi :
EPDK Lisans Numarası    :
Telefon :
Faks    :
Vergi Dairesi/Numarası :
BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER
1. LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası
2. İstasyon ile sorumlu müdür arasında yapılan örneği Odaca verilecek sözleşme (Sözleşmelerde noter onayı veya damga vergisi makbuzu şartı aranmayacaktır)
3. 2 adet fotoğraf (Gerekli ise)
4. 2016 yılı için 50,00 YTL belge ücreti,
6. Oda üyesi olanlar için Oda kimlik belgesi ve Ödenti borcu olmadığına dair belge fotokopisi,
7. Oda üyesi olmayanlar içinse Ön lisans ve/veya Lisans Diploma veya denklik Belgesi ile Yüksek Lisans Belge aslı ile birlikte onaylı fotokopisi,
8. Her hangi bir yerde çalışmayan ve ücretli olarak hizmet vermek üzere en fazla 1 dolum Tesisi veya Otogaz İstasyonu ile sözleşme yapan Sorumlu Müdürlerden; yukarıdaki belgelere ilave olarak,
8.1. SGK İşe Giriş bildirgesi, (Eğer SGK’ lık durumu önceden devam ediyor ise SGK Aylık Bildirgesi olacaktır. Ancak bildirgelerdeki adresler ile Otogaz istasyonu adresi aynı olacaktır. Şube merkez ayrımına mutlaka dikkat edilecektir.)
8.2. Emekli ise belirlenen asgari ücret üzerinden S.G.D.P.  yatırılması ve dekontu,
8.3. SGK İşe Giriş bildirgesi veya S.G.D.P yatırılamayacak durumlarda serbest meslek makbuzu/fatura,
9. Kendi adına veya ortak olarak SMM Büro Tescil Belgesi olan ve SMM olarak çalışanlardan  1., 2., 3., 4., 5. ve 6. maddede belirtilen belgelere ilave olarak o yıla ait büro tescil belgesi fotokopisi,
10. Başka kurum ve kuruluşlarda tam gün esaslı çalışanların başvurularında 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 8. maddede belirtilen belgelere ilave olarak; örneği Odaca verilecek taahhütname (otogaz istasyonlarında çalışanlar için),
11.Otogaz İstasyonuna ait “EPDK LPG Otogaz Bayilik Lisansı” Fotokopisi
12. Yeni açılacak firmalar için“EPDK LPG Otogaz Bayilik Lisansı”  en geç 1 ay içerisinde Odaya bildirilir.

13. Sorumlu Müdürün SGK primleri, serbest meslek makbuzu yada faturaların yatırılması/kesilmesi ve takibi sorumlu müdürün sorumluluğu altındadır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’ NA

ANKARA

Yukarıda adresi belirtilen LPG Dolum Tesisinde/LPG İstasyonunda Sorumlu Müdür olarak çalışmak istiyorum. Gereğini yapılmasını arz ederim.

 

Evrakları Alan ve Kontrol Eden Saygılarımla,
Adı:

Soyadı:

Adı:

Soyadı: