Krizi Fırsata Dönüştürmek (!)

0

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan son gelişmeler küresel krizinin yine,emekçilere, ücretiyle geçinenlere, yoksullara, alttakilere nasıl yansıdığını bizlere bir kez daha çok acı bir şekilde göstermektedir. Mevcut durumun aslında bir bunalımlar ve krizler sisteminden kaynaklandığı çok açıktır. Bu krizin “teğet geçmek” yerine “kiriş olduğu” tekstil sektörünün çalışanları olan biz mühendisler, krizi fırsata dönüştürmek için ne yapacağını anlayan politikaların birer piyonu haline geldik. Yapılan acil müdahale planlarında sektörün yarısından fazlasının kayıtsız olduğunun itirafı bunun açık göstergesidir. Kapanan tekstil işletmelerinin yarattığı işsizler, belirsizlikler içinde tutunmaya çalışan pamuk üreticisi çiftçiler, maaşlarının almadan üretimin devamlılığını sağlamaya çalışan mühendisler krizin nasıl fırsata dönüştürüleceğini anlamakta zorlanmaktadır. Kriz feryatlarının yurdun dört bir yanından yükseldiği günümüz koşullarında örgütlenmenin, bir arada olmanın ve dayanışmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası
Merkez Yönetim Kurulu

Paylaş

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.