Kredi Kartı Ödentisi formu

ÜYE ÖDENTİSİ
KREDİ KARTI ÖDEME FORMU

Form No : . . .

ÜYE ADI SOYADI  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

ÜYE SİCİL NO        :  ………………………..                              ŞUBE ADI   : . . .. . . . . . . . . . . . . .

E-POSTA ADRESİ   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..       ÖDEME DÖNEMİ :  . . . . . . . …..

 

TELEFON           İŞ  …. / ……  ……..  EV  …… / ……  ……..

CEP  ……  / ……  ……..

KART SAHİBİ

ADI SOYADI                       : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

KART NO                 :  ………………………………………………………………………

 

KART CİNSİ            :  d  VISA                 d  MASTERCARD / EUROCARD

 

SON KUL. TARİHİ  :  …. / ……..           CVC KODU: ……

 

BANKA ADI : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Not: Ödeme tarihi cari yılın son gününü geçemez. Taksitler cari yıl içinde tamamlanmalıdır. Ödemelerin aylık aidat tutarının katlarında olması gerekmektedir. (Aylık aidat tutarı 31.12.2016 tarihine kadar 10 TL’dir.)

                        ÖDEME TARİHİ                ÖDEME TUTARI

 

1.TAKSİT                   …. / …. / ….                        …… , …. TL

 

2.TAKSİT                  …. / …. / ….                        …… , ….  TL

 

3.TAKSİT                  …. / …. / ….                         …… , ….  TL

 

4.TAKSİT                  …. / …. / ….                          …… , ….  TL

 

5.TAKSİT                  …. / …. / ….                           …… , ….  TL

 

6.TAKSİT                 …. / …. / ….                            …… , ….  TL

 

 

TOPLAM ÖDEME                                                …… , ….  TL

 

TOPLAM ÖDEME TUTARI (Yazı ile)  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yukarıdaki cari / geçmiş dönem TMO üye ödenti borcumu,  düzenlenen ödeme planı doğrultusunda kredi kartı hesabımdan ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.

 

TARİH :   …. / …. / ……..                  İMZA :

 

Bu ödeme emri, kartınızın geçerlilik tarihi bitimine kadar düzenlenebilir. Kartınızın, ödeme süresi içinde çalınma, kaybolma ve benzeri nedenlerle iptali durumunda lütfen Oda Merkezine haber veriniz. Ödenmeyen tutarlar için yeni bir ödeme talimatı hazırlanması gerekir. Üye,  kendi kaynaklı ödenememe durumlarında sorumludur, TMO üye kaynaklı çekilemeyen aidatların takibinden mesul tutulamaz.

 

BU FORMU DOLDURDUKTAN SONRA ELDEN YA DA FAKS İLE ŞUBE / ODA MERKEZİNE İLETİNİZ

 

 

Anadolu Cad. No:40 / 310 Tepekule İş Merkezi,Tel:0 ( 232) 462 77 16, Faks:0 ( 232) 462 76 48 e-posta: tmo@tmo.org.tr