İZMİR ŞUBE 13. DÖNEM YÖNETİM KURULU

TMO İZMİR ŞUBESİ 13. DÖNEM YÖNETİM KURULU
BAŞKAN Esen Leyla İMREN
BAŞKAN VEKİLİ Hakkı Ekim ERDOĞAN
SEKRETER Aydan TÖR
SAYMAN Aslı ERDOĞAN
ÜYE Çağlayan ÇEVİRME
ÜYE Gökberk DEVRİM
ÜYE Tuğrul TAMTÜRK