İSTANBUL ŞUBE 13. DÖNEM YÖNETİM KURULU

TMO İSTANBUL ŞUBESİ 13. DÖNEM YÖNETİM KURULU
BAŞKAN Aykut ÜSTÜN
BAŞKAN VEKİLİ Nabi ERTÜRK
SEKRETER Canan GÜL
SAYMAN E.Volkan YILDIRIM
ÜYE Şermin ÇETİN
ÜYE Mehmet Ali BENLİ
ÜYE Ersen ÖZER