İSTANBUL ŞUBE 12. DÖNEM YÖNETİM KURULU

TMO İSTANBUL ŞUBESİ 12. DÖNEM YÖNETİM KURULU
BAŞKAN Aykut ÜSTÜN
BAŞKAN VEKİLİ Nabi ERTÜRK
SEKRETER Canan GÜL
SAYMAN E.Volkan YILDIRIM
ÜYE Ali İhsan İNALÖZ
ÜYE Onur YİĞİT
ÜYE Eren TOPAL