İSTANBUL İLİ “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” 9 – 10 – 16 – 17 KASIM 2019

0

Bilirkişilik Yönetmeliği, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre; adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin “Bilirkişilik Temel Eğitimi” almaları ve sertifika sahibi olmaları zorunluluğu getirilmiştir. Odamız, Bilirkişilik Temel Eğitimi verebilecek olan Eğitici Kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

Bilirkişilik temel eğitimine katılarak sertifika sahibi olan kişiler, Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıkları tarafından yapılan bilirkişilik ilanında belirtilen diğer şartları da sağlamaları halinde, almış oldukları sertifika ile birlikte bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – EĞİTİM

Temel eğitim

MADDE 30

(1) Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder.

(2) Temel eğitim, on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört ders saatinden oluşur.

(3) Eğitim kuruluşları, Daire Başkanlığının uygun görüşü ile temel eğitim ders saatini arttırabilirler.

(4) Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

(5) Uygulama eğitimi; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

(6) Teorik eğitim ve uygulama eğitiminin içeriği, yöntemi ile usul ve esasları bu alanlardaki ihtiyaca göre Daire Başkanlığınca güncellenebilir.

(7) Temel eğitime katılmak zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, katılımcıların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

(8) Bilirkişilere, bilirkişilik eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam altı saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Bilirkişiler yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimine katılmayan bilirkişiler bu eğitimi almadıkça yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamaz.

(9) Temel eğitime ilişkin usul ve esaslar genelge ile belirlenir.

Eğitimin süresi: Temel eğitim, 18 saat teorik ve 6 saat uygulama olmak üzere 24 ders saatinden oluşur.

Eğitim konuları: Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, bilirkişinin uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

Uygulama eğitimi; UYAP Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet halinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

Bilirkişilik temel eğitimine katılarak sertifika sahibi olan kişiler, Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıkları tarafından yapılan bilirkişilik ilanında belirtilen diğer şartları da sağlamaları halinde, almış oldukları sertifika ile birlikte bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

Eğitim Yeri:  MMO İstanbul Şubesi
                            Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sokak No:9  Beyoğlu/İstanbul
                                                                             EĞİTİM TAKVİMİ
Tarih Günler Saat Eğitim
09.11.2019 Cumartesi 10:00 – 16:00 Teorik Eğitim
10.11.2019 Pazar 10:00 – 16:00 Teorik Eğitim
16.11.2019 Cumartesi 10:00 – 16:00 Teorik Eğitim
17.11.2019 Pazar 10:00 – 16:00 Uygulama Eğitimi

Eğitim ücreti 850 TL olup, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş TMMOB üyeleri için 700 TL’dir

Bilgi ve Başvuru İçin:

TMO İstanbul Şubesi

Yetkili Kişi: Özlem Öztürk

Telefon: 533 135 3786
e-posta: istanbul@tmo.org.tr

 

Gerekli Belgeler aşağıda olup eğitim günü elden teslim edilebilir.

TMO Üyeleri

 1. Başvuru formu (Ektedir)
 2. 1 adet fotoğraf
 3. Eğitim ücreti ödendi evrakı (makbuz)
 4. Aidat borcunun olmaması/kontrolü

TMMOB Üyeleri

 1. Başvuru formu (Ektedir)
 2. 1 adet fotoğraf
 3. Eğitim ücreti ödendi evrakı (makbuz)
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. TMMOB üyesi olduğunu gösteren evrak (kimlik, üyelik belgesi vb)
 6. Üye olduğu Oda’ya aidat borcu olmadığını gösteren evrak

TMMOB Dışı Katılımcılar

 1. Başvuru formu (Ektedir)
 2. 1 adet fotoğraf
 3. Eğitim ücreti ödendi evrakı (makbuz)
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. Diploma fotokopisi

Ek1: BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ KAYIT FORMU

Ek2: 03.08.2017 Tarih / 30143 Sayılı  Resmi Gazete / Bilirkişilik Yönetmeliği

Paylaş

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.