13 Ocak 2017

Pakistan ile İmzalanması Planlanan STA’nın Tekstil Sektörüne Etkileri

Tepekule İş Merkezi,  Anadolu Cad. No: 40/310,  35010 Bayraklı  / İZMİR ,Tel: 0232- 462  77 16  Faks: 0232-  462 76 48, tmo@tmo.org.tr

Pakistan ile imzalanması planlanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA), 2011 yılında kısmen de olsa korumaya aldığımız tekstil sektörüne kesinlikle zarar verecektir.

Türk Tekstil Sanayisi, uzun yıllar boyunca desteklenmiş,  tedarik zincirinin her halkasında dünya çapında hatırı sayılır konuma gelmeyi başarmıştır. Halen Türk Tekstil-Hazırgiyim ve Deri (THD) sektörünün global tekstil pazarından  aldığı pay 4% civarında olup, bu payı korumak ve büyütmek, içinde bulunduğumuz kırılgan ekonomik yapının güçlendirilmesi için gereklidir. İhracatımızın yaklaşık %20 sini oluşturan ve istihdam ettiği çok sayıda insan ile sosyal yapının da korunmasına destek olan sektörümüzün Pakistan ile imzalanacak STA’ ya dikkatlice yaklaşması gerekmektedir.

2011 yılına dek artan bir ivme gösteren Pakistan’ dan yapılan ithalat, ek koruma tedbirleriyle azalma eğilimine girmiştir. Olası bir STA, 5205-5208-5209-6302 sayılı GTİP’ lerin içeriği olan pamuk ipliği üretimi, pamuklu mensucat ve ev tekstilleri ile ilgili alanlarda ulusal üretim tedarik zincirine büyük zararlar verebilecektir. Pakistan; STA imzaladığı tüm ülkelere tekstil ürünleri ihracatını arttırmış olup, aynı durumun ülkemiz için de gerçekleşmesi, Pakistan’ın kendi üreticilerine verdiği ihracat teşvikleri nedeniyle yakın bir olasılıktır.  Ayrıca Pakistan’ın Çin ile imzalamış olduğu STA ise,  gelecekte Çin menşeli tekstil ürünlerinin trafik sapması yoluyla ülkemize girmesine de yol açabilecektir.

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası olarak çalışma programımızın adı “Tekstil Sürmeli” dir. Tekstil sektörüne uzun yıllar boyunca verilen destek ve gösterilen çabaların ardından oluşmuş  iş alanlarının kaybedilmemesi ve bu alanların dönüşüm geçirerek sonraki kuşaklara aktarılması gerektiğini söylemekteyiz.  Bu bağlamda Pakistan’la imzalanması planlanan bu anlaşmanın yapılmaması gerektiği düşüncesindeyiz.

TMMOB TMO Yönetim Kurulu

Basın Açıklamaları