14 Aralık 2020

TEKSTİL MÜHENDİSİNİN SESİ BÜLTENİ

Sevgili Meslektaşlarımız,
TMO Merkez ve şubelerimizin faaliyetlerini ve yazılarını üyelerimize, sektör paydaşlarımıza ulaştırmak için hazırladığımız "Tekstil Mühendisinin Sesi" bültenimizin 4. sayısı yayınlanmıştır.
Bülten linkimiz;

/images/editorimages/TEKSTİL MÜHENDİSİNİN SESİ SAYI 4.pdf

Odadan Haberler