02 Ekim 2020

TEKSTİL MÜHENDİSİNİN SESİ BÜLTENİ

Sevgili Meslektaşlarımız,

TMO Merkez ve şubelerimizin faaliyetlerini ve yazılarını üyelerimize, sektör paydaşlarımıza ulaştırmak için hazırladığımız "Tekstil Mühendisinin Sesi" bültenimizin 3. sayısı yayınlanmıştır.

/images/editorimages/TEKSTİL MÜHENDİSİNİN SESİ SAYI 3.pdf

Odadan Haberler