Odadan Haberler

07 Şubat 2020

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI KAPSAMINDA TEKSTİL ve HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 25-28 Ocak 2020

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi“ kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen ''Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' konulu ikinci çalıştay, 25-28 Ocak 2020 tarihleri arasında, kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), akademisyenler ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla Adana’da gerçekleştirilmiştir. İlki 23-24 Eylül 2019 Ankara’da gerçekleşen ve Oda Başkanımız Emre FİDAN ile İzmir Şube Başkan vekili Tuğrul TAMTÜRK’ün katıldığı çalıştayın ikincisinde Odamızı konu bütünlüğü sebebiyle  Tuğrul Bey temsil etti.

Çalıştayın tüm katılımcıları, tekstil ve hazır giyim sektöründe bir önceki çalıştayda belirlenen sorunlar üzerinde tartışarak kayıt dışı ekonominin boyutunun ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi, mevzuattaki boşlukların giderilmesi, denetim/izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi için somut ve uygulanabilir önerilerini dile getirmişlerdir.

Tuğrul Tamtürk, Tekstil Mühendislerinin fabrikalarda mali açıdan gerekli üretim verilerinin Maliye Bakanlığına aktarılmadan önce onaylanmasında görev alabileceğini, kayıt dışılığın dijitalleşme ile sağlanabileceğini ve TMO olarak bu konuda danışmanlık hizmeti verebileceğimizi belirtti. 

Odadan Haberler