07 Şubat 2020

T.C. ADALET BAKANLIĞI BİLİRKİŞİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI'NA 2019 YILI FAALİYET RAPORUMUZU İLETTİK.

2019 yılı içinde Odamız tarafından gerçekleştirilen “Bilirkişilik Temel Eğitimi” programlarına ait faaliyet raporu T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı’na 7 Şubat 2020 tarihinde iletilmiştir.

Bilirkişilik Yönetmeliği, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre; adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin “Bilirkişilik Temel Eğitimi” almaları ve sertifika sahibi olmaları zorunluluğu getirilmiştir. Odamız, Bilirkişilik Temel Eğitimi verebilecek olan Eğitici Kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

 

Bilirkişilik temel eğitimine katılarak sertifika sahibi olan kişiler, Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıkları tarafından yapılan bilirkişilik ilanında belirtilen diğer şartları da sağlamaları halinde, almış oldukları sertifika ile birlikte bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

 

2019 Yılı içinde Odamız tarafından İzmir ve Denizli illerinde olmak üzere 3 eğitim programı düzenlenmiş olup toplam 38 katılımcıya bilirkişilik sertifikaları teslim edilmiştir.

Odadan Haberler