Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Çalıştaya Katıldık 23-24 Eylül 2019

0

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından , Tekstil sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesi, kayıt dışı ekonominin kayda alınması, vergi, uygulamalarında adaletin ve vergi güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir çalıştay gerçekleştirildi.

23-24 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen, GİB, PWC Danışmanlık, CFCU Merkezi Finans ve İhale Birimi, İTKİB, TOBB, İstanbul Dericiler Derneği, Güneydoğu Anadolu Tekstil İş Adamları Derneği, TESİAD, EİB ve Odamızın davetli olduğu toplantıya Oda Başkanımız  Emre Fidan ve İzmir Şube üyemiz Tuğrul Tamtürk ile katıldık.

Tekstil sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesi, kayıt dışı ekonominin kayda alınması, vergi, uygulamalarında adaletin ve vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalıştayda; tekstil sektöründe yer alan oyuncuların değerlendirilmesi, sektörde kayıt dışılık ve kayıt dışılığa neden olan sorunların analizi tespiti ve çözüm önerileri ile sanayi 4.0 masaya yatırıldı.

İki ayrı masada da yer alarak girdi, üretim, satış pazarlama ana alanlarında tartışılan konulara katkımızı koyduk.

  • Meslek örgütü olarak SGK tarafından tek taraflı iptal edilen asgari ücret uygulamamızı hatırlatarak, tıpkı yeminli mali müşavirlerin verdiği bir onayın benzerinin odaya kayıtlı tekstil mühendislerince tekstil sektöründeki mali evrakların içerik uygunluğu bazında verilebileceğini belirttik.
  • Aynı şekilde üzerinde itilaf olan konularda sektörün içinden gelen deneyimli ve yetkili tekstil mühendisi üyelerimiz aracılığıyla tarafsız ve bağımsız bir şekilde ekspertizlik, bilirkişilik yapabileceğimizi belirttik.
  • Dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan sektördeki sorun, fırsat ve çözümleri ortaya koyduk.
  • Gelir arttırıcı iş modellerinin TMO ve sektör uzmanları tarafından ortaya konması gerektiği, bu iş modellerinde yatırım miktarı, kazanç modeli, geri dönüş süresi, kar oranı parametrelerinin ölçeklenerek belirlenmesini,  girişimcinin neye ve nasıl yatırım yapacağı netleştirilerek yatırımın güvence altına alınacağından bahsettik.

–     İşletmelerde görülemeyen kalitesizlik maliyetlerinin ortaya konması, tasarım süreçlerindeki maliyetlerin takip edilmesi ve toplam karlılığa etkisinin hesaplanması, muhasebe entegrasyonu ile gerçek stok ile muhasebe stoğunun eşzamanlı yönetilmesi, satınalma fiyatları ile fatura kontrollerinin otomatik yapılması, malzeme tolerans ve fire plan oranları – gerçekleşenleri karşılaştırılıp iyileştirilmesi, işçilikte verimsizliğin giderilmesi konularının önemine değindik.

Detaylı çözüm önerilerinin tartışılacağı bir sonraki çalıştaya da oda görüşünü paylaşmak üzere katılacağız.

Paylaş

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.