DENİZLİ ŞUBE 12. DÖNEM YÖNETİM KURULU

TMO DENİZLİ  ŞUBESİ 12. DÖNEM YÖNETİM KURULU
BAŞKAN Selçuk  AKSARI
BAŞKAN VEKİLİ Gökhan ONUR
SEKRETER Altuğ KALLİ
SAYMAN Zühra ÇAMLIOĞLU
ÜYE Volkan KAYA
ÜYE Fatih ÇALLIOĞLU
ÜYE Ahmet ÖZDAL