BURSA ŞUBE 13. DÖNEM YÖNETİM KURULU

TMO BURSA ŞUBESİ 13. DÖNEM YÖNETİM KURULU
BAŞKAN Füsun Tan EKREN
BAŞKAN VEKİLİ İstikbal GÜNDOĞDU
SEKRETER Gözde ZAMBAKKAYA
SAYMAN Uğur Onur ÇİNKO
ÜYE Hakan KARABULUT
ÜYE Sibel ÖZCAN
ÜYE  Oğuzhan USLU