Aidatlarını Öde, Daha Güçlü ve Etkin Bir Oda Olmamız için Destek Ver!

0

Değerli Üyemiz,

Genel Kurulda seçildikten sonra tüzük ve yönetmeliklerin belirlediği çerçeve içinde kalacak şekilde bir faaliyet programı oluşturarak üyelerinin mesleki ve toplumsal çıkarlarını korumak, güçlendirmek ve bu çerçevede güçlü bir taraf olma görevini üstlenmiş ve faaliyet alanına giren işlerle ilgili olarak tüm üyelerinin çalışma alanını düzenlemeye çalışan yönetim kurulları faaliyetlerini yine genel kurulda kabul edilen tahmini bütçeye, kadroya göre ölçeklendirerek gerçekleştirirler.

Faaliyet programında öngörülen etkinliklerin gerçekleştirilmesi, anayasal bir kurum olarak iç işleyiş, diğer kurum, kuruluş, üye ve toplum karşısındaki bürokratik organizasyonun sürdürülebilir şekilde varlığını koruması, değişen şartlara göre karar alarak uygulayabilmesi tüm bu yapının üye ödentileri ile desteklenmesi halinde mümkün olabilmektedir.

Tüzüğümüz ve bağlı olduğumuz kanunlar Yönetim Kurullarına üye aidatlarını düzenli bir şekilde tahsil etmesi için yetki ve sorumluluk vermektedir. 14. Genel Kurul ve öncesi Danışma Kurullarında konu detaylı bir şekilde tartışıldı ve paylaşıldı.  Yönetim Kurulumuz düzenli ve sürekli olarak bu yasal sorumluluğu hatırlatmaya devam edecek ve gerçekleşmesi için yasal takip de olmak üzere tüm yolları kullanacaktır.

Gücümüz, etkinliğimiz üyelerimizin üyelik aidatlarını ödemeleriyle doğrudan bağlıdır. Siz değerli üyelerimizin mesleğimizin, özlük haklarımızın, odamızın hak ettiği yeri almasında her zaman olduğu gibi gerekli duyarlılığı göstereceğine inancımızla saygıyla selamlıyoruz.

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

Aidat Ödeme Kanalları için Tıklayınız

 

Paylaş

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.