8.Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı zirvesi . 12-13 Mayıs 2016 …Sektöre özel toplam 1584 Proje önerisi.

0

 

 

 

Ar-Ge Proje Pazarı’na Genel Bakış

Tekstil ve konfeksiyon sektörü birlikte değerlendirildiğinde, gayri safi yurt içi hasıla, imalat sanayii ve sanayi üretimindeki pay, ihracat, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istihdam, yatırımlar, dışa açıklık ve makro-ekonomik büyüklükler açısından Türkiye’nin birinci sektörü konumundadır. Türkiye’ de tekstil ve konfeksiyon sektörü, tüm sanayi dalları arasında hem üretim hem de ihracat bakımından en ön sıralarda yer almakta ve ekonomi içinde en ağırlıklı payı oluşturmaktadır. Rakamsal olarak dünya tekstil ihracatındaki payı %2.7, hazır giyimdeki payı %3.4 dolaylarındadır. Ancak Türk Tekstil Sanayisi hammadde açısından dünyanın altıncı büyük pamuk ve Avrupa’nın ikinci büyük kimyasal elyaf üreticisi olmasına karşın, tekstil makineleri ve teknolojileri üretiminde ve dünya rekabeti için şart olan Ar-Ge çalışmalarında yetersiz kalmıştır. Dünya genelinde 1995-2010 yılları arasında Ar-Ge harcamaları yaklaşık 3 katına ulaşmıştır. Ar-Ge yapan ülkeler arasında ABD, Kanada, Çin ve Japonya ilk sıralarda yer almaktadır. Milli gelirlerinin %2-3’ünü Ar-Ge’ye ayıran ABD gibi ülkelerin Ar-Ge’ye ayırdıkları payın Türkiye’nin GSMH’sına neredeyse eşit olduğu görülmektedir.

Türkiye’de ise Gayrisafi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2011 yılında bir önceki yıla göre % 20,4 artarak 11.154 milyon TL olarak hesaplanmıştır (TÜİK). 2011 yılında GSMH’nın içinde Yurtiçi Ar-Ge Harcamalarının payı %1,11 olarak gerçekleşmiştir. Hem ülkemiz 2023 hedeflerinde, hem Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerinde bu oran %3 olarak belirlenmiştir.

TÜİK’in son yayımladığı 2011 yılı verilerine göre imalat sanayi içinde Ar-Ge harcamalarının oranı tekstil sektöründe %3,12, hazırgiyimde %0,52, deri ve deri ürünleri sektöründe ise %0,1 oranında gerçekleşmiştir. İmalat sanayinde çalışan Ar-Ge personeli sayısı bakımından yapılan değerlendirmede tekstilde %2,65, hazırgiyimde %0,68, deri ve deri ürünleri sektöründe ise %0,14 oranında Ar-Ge personeli istihdamı sağlandığı görülmektedir. Sektörlerin kayıtlı istihdam oranları dikkate alındığında Ar-Ge personeli açısından bu oranların düşük kaldığı görülmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kayıtlarına göre 2012 yılı içinde 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında muafiyetlerden yararlanan 18 sektörde faaliyet gösteren 129 firmanın 8’i tekstil/hazırgiyim sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Ar-Ge merkezi bulunan 18 farklı sektörde çalışmakta olan 14.837 tam zamanlı Ar-Ge personelinden 521’i (%3,5’i) tekstil sektöründe çalışmaktadır. Ar-Ge personeli açısından tekstil/hazırgiyim sektörleri (birlikte değerlendirildiğinde) 18 sektörün içinde 8. sırada yer almaktadır.

Bu kapsamda, ülkemizde tekstil ve konfeksiyon sektöründe AR-GE çalışmalarına katkıda bulunmak ve işbirlikleri ortamı oluşturmak amacıyla, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) 2009 yılından beri her yıl “ UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi” ni düzenlenmektedir.

Sektörel Ar-Ge Proje Pazarları, inovatif nitelikler taşıması itibarıyla belirlenen ana temalarda, araştırmacıların ve akademisyenlerin “Proje Öneri Posterleri” ni hazırlamaları ve etkinlik gününde panolarda sergilerken aynı zamanda sanayicilerle bire bir görüşmelerine imkan verecek şekilde organize edilmektedir. Talep eden akademisyenlere ayrıca projelerini konferans salonlarında sözlü olarak tanıtma imkanı da sağlanmaktadır. Bu vesileyle,

 • Sanayi-Üniversite,
 • Sanayi-Sanayi
 • Üniversite-Üniversite,
 • Sanayi-Araştırma Kurumu-Üniversite şeklindeki görüşmeler aracılığıyla proje önerilerini ortaklıklara dönüşmektedir.

Ayrıca, ortaklığa dönüşecek projelerin hayata geçirilebilmesi için de Ar-Ge desteği sağlayan TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı), KOSGEB gibi destek mekanizmaları hakkında katılımcıları bilgilendirmek de mümkün olmaktadır (6). Ar-Ge Proje Pazarları ile,

 • Sektörün yüksek katma değerli, inovatif üretimlere geçişi,
 • İhracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile sanayinin gereksinim duyduğu yeni ürünlerin üretilmesi, kalite ve standartların yükseltilmesi,
 • Maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi ve yeni üretim teknolojilerini kullanılabilmesi amaçlanmaktadır.

UTİB tarafından gerçekleştirilen proje pazarı zirvesinde; 2009 yılından itibaren her yıl sunulan proje önerisi, katılımcı sayısındaki ve ortaklığa dönüşen proje sayılarındaki artış şekilde görülmektedir. UTİB tarafından gerçekleştirilen proje pazarı zirvesinde; sunulan proje önerisi, ortaklığa dönüşen proje sayısı, katılımcı sayısındaki artış ve proje öneri kalitesindeki görülen artış, Ar-Ge Proje Pazarlarının sektörel bazda düzenlenmesinin daha verimli olduğu savını desteklemektedir (Şekil1,2,3).

 

 

 

UTİB tarafından organize edilen “Tekstil ve Konfeksiyonda Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinin sağladığı başarı neticesinde, Ar-Ge Proje Pazarları Ar-Ge faaliyetleri kapsamında TİM’in himayesine alınarak, “Otomotiv”, “Makine ve İmalat”, “Elektrik ve Elektronik”, “Gıda” ile “Kimya ve Malzeme” sektörlerine de yaygınlaştırılmıştır.

 

 

AR-GE PROJE PAZARI ZİRVESİ
MERİNOS KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ, BURSA
PROGRAM
12 Mayıs 2016, Perşembe
09:00 – 10:00 Karşılama, Kayıt
10:00 – 11:00 Tanıtım Filmi, Protokol ve Açılış Konuşmaları
11:00 – 11:30 Ar-Ge Ödülleri
11:30 – 12:30 Ana Konuşmacı – Oliver Lemke (Sales Manager)
Detlev Schulz (Technical Manager)
Oerlikon / Barmag
“From Melt to Yarn”
12:30 – 13:00 Sergi Ziyareti – B2B Görüşmeler
13:00 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 14:30 Sergi Ziyareti – B2B Görüşmeler
14:00 – 15:30 Panel: Tekstil Makineleri
Moderatör: Prof.Dr. Mehmet Kanık
Nedim İzgi – Küçüker Makine
Recep Değirmenci – Has Group
Metin Daloğlu – Tekst Makine
15:30 – 16:00 Kahve Molası
16:00 – 17:00 Workshop 1 (Seminer Salonu 3)
“Melek Yatırımcılık”
Can K. Methson
16:00 -17:00 Workshop 1 (Seminer Salonu 4)
“Horizon 2020 ve Sunduğu Fırsatlar”
Evrim Tan – EUROHUB
Ali Türkelli – EUROHUB
13 Mayıs 2016, Cuma
09:30 – 10:00 Karşılama, Kayıt ve Sergileme Ziyaretleri
10:00 – 10:10 Açılış Konuşmaları
10:15 – 11:00 Ödül Töreni – Proje Ödülleri
11:00 – 12:30 Panel: Tekstil Sektöründe Ar-Ge Merkezleri
Moderatör: Prof.Dr. Ali Demir
Ahmet Atak – TÜBİTAK TEYDEB
Mutlu Sezen – KORTEKS
Erol Arıoğlu – İSKO
Orhun Ek – SÖKTAŞ
12:30 – 13:00 Sergi Ziyareti – B2B Görüşmeler
13:00 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 15:00 Ana Konuşmacı – Prof. Saad Khan (NCSU)
“Functional Nanofibers: From Energy, Catalysis to Biomedical Therapeutics”
15:00 – 15:30 Kahve Molası
15:30 – 16:15 Workshop 2 (Seminer Salonu 3)
“Nano Fiber Teknolojisi ve Kompozit Uygulamaları”
Prof.Dr. Yusuf Menceloğlu – Sabancı Üniversitesi
16:15 – 17:00 Workshop 1 (Seminer Salonu 3)
“Yatırımcılık ve Girişimcilik”
Deniz A. Duygu – Arya Kadın Yatırım Platformu
16:15 -17:15 Workshop 2 (Seminer Salonu 4)
“New Developments in Textile Coating”
Pieter Heyse –  CENTEXBEL
—* Proje “Poster” Sunumları sadece belirtilen saatlerde değil gün boyu Hüdavendigar Salonu ve Salon 2, 3 ve 5’de yapılacaktır.
* Fuaye alanında gün boyu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Müdürlüğü, BEBKA, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TTGV ve KOSGEB desteklerinin tanıtımı da temsilcileri tarafından etkinlik boyunca kendi stantlarında yapılacaktır.
* —Gün boyu çay kahve servisi verilecektir.
* UTİB ve BTSO etkinlik programını değiştirme hakkını saklı tutar.
LİF VE POLİMER ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
MERİNOS KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ, BURSA
PROGRAM
13 Mayıs 2016, Cuma
13:00 – 14:00 Karşılama, Kayıt
14:00 – 15:00 Ana Konuşmacı – Prof. Saad Khan (NCSU)
15:00 – 15:30 Kahve Molası
15:30 – 16:30 Sempozyum Bildirileri
14 Mayıs 2016, Cumartesi
09:30 – 10:00 Karşılama, Kayıt
10:00 – 10:30 Sempozyum Komite Başkanı Prof.Dr. Ali Demir Konuşması
10:30 – 11:30 Sempozyum Bildirileri
11:30 – 12:00 Kahve Molası
12:00 – 13:00 Sempozyum Sonuç ve Değerlendirme
13:00 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 15:00 Kapanış Bildirileri

 

 

 

 

PROJE PAZARI ETKİNLİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Katılım Şartları

 1. Daha önce düzenlenen AR-GE Proje Pazarları ve benzeri diğer etkinliklerinde sunulan projeler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Proje Önerileri, Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü ile ilgili olarak her sene belirlenen kategoriler kapsamında oluşturulacaktır. UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası VIII. AR-GE Proje Pazarı Zirvesi’nde belirlenen kategoriler aşağıda belirtilmiştir.
 • Tıbbi Tekstiller ve Tıbbi Cihazlar
 • Koruyucu ve Askeri Tekstiller
 • Nanoteknoloji ve Tekstil Uygulamaları
 • Taşıt Tekstilleri (Kara, Deniz, Hava-Uzay, Demiryolu)
 • Tekstil Makinaları ve Ekipmanları
 • Tekstil Ve Konfeksiyon Sektörüne Yönelik Alınmış Patentler
 • Diğer Tekstiller
 1. Etkinliğe katılan proje önerilerinin doğru Kategoriden Yarışmaya katılmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğini bağlamaz. Tüm sorumluluk katılımcıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. Bu halde, bir alt sıradaki proje önerisine aynı ödül ve haklar verilir. Diğer Tekstiller ve Patent kategorileri ödül kapsamında değildir.
 2. Proje Pazarı Zirvesi’ne akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, sanayiciler, profesyonel olarak bu işle ilgilenenler, profesyonel şirketlerde çalışanlar bireysel ve ekip katılımı sağlayabilir. Ekip katılımlarında tüm ekip üyeleri ilgili kategorideki bireysel başvuru koşullarını sağlamalı, bir kişi proje yürütücüsü olarak bildirilmelidir. Sanayi-üniversite ve üniversite-üniversite işbirliğine yönelik projelerde, üniversiteden yapılacak katılımlarda proje yürütücüsünün en az Dr. unvanına sahip olması şartı aranmaktadır. Üniversiteden yapılacak katılımlarda Lisans, Lisansüstü ve Doktora öğrencileri ancak ekip üyesi olabilir. Sanayiden gelen projelerde bu şart aranmaz.
 3. Proje önerilerinde sayı sınırı yoktur.
 4. Proje Pazarını düzenleyen ve finanse eden Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), AR-GE Proje Pazarı Etkinliği’ nde sergilenen tüm proje önerilerini yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.
 5. UTİB, AR-GE Proje Pazarı Etkinliği’ ne katılan ve ödül alan proje önerilerini kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, UTİB’ i temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
 6. Etkinliğe katılan proje önerilerinin özgün olmaması, daha önce piyasaya sunulmuş veya benzer yarışmaya katılmış olmasından doğacak yasal sorumluluklar, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğini bağlamaz. Tüm sorumluluk katılımcıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.
 7. Ar-Ge Proje Pazarı’nda ödül alan katılımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili katılımcıya aittir.
 8. Ar-Ge Proje Pazarı Yazım Kılavuzu ve katılım şartlarına uygun olmayan proje önerileri “Değerlendirme ve Ödül Kurulu” değerlendirmesine sunulmayacaktır.
 9. UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi’ne katılanlar, “Proje Pazarı Etkinliği Hakkında Açıklamalar” başlığı altında belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

 

Proje Başvuruları

 1. UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VIII. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi’nde proje önerileriwww.uibargeprojepazari.comve www.utibargeprojepazari.comadreslerinden elektronik ortamda kabul edilecektir.
 2. Proje Önerisi yükleme sırasında, kullanıcı ve proje önerileri kayıtlarının güncelliğinden kullanıcının kendisi sorumludur. Kayıt bilgilerinin eksikliğinden veya farklılığından doğabilecek durumlarda, sorumluluk kullanıcıya aittir.
 3. Elektronik ortamda proje önerisi yapmak için öncelikle kullanıcı kayıtlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Proje önerisinde yer alacak kişilerin ayrı ayrı üye kayıtları yapılmalıdır. Kişi kaydı gerçekleşince, farklı proje önerileri için tekrar kullanıcı kaydı yapılmasına gerek yoktur. Daha önce kayıt yapmış kullanıcılar, yeni kayıt yapmadan, doğrudan proje önerilerini yükleyebilirler.
 4. Üye kaydı gerçekleştirilerek, aktivasyon işlemi tamamlandıktan sonra e-posta adresi ve şifre ile giriş yapılarak proje önerisi veya önerileri yüklenebilecektir.
 5. Proje Önerisi Açıklamaları: Maksimum 2 adet A4 sayfasını aşmayacak şekilde sistemden girilecektir. Her bir proje önerisinin oluşturulmasında her bir bölüm için ayrılan sınırlı karakterler mevcuttur. Word dosyası kuralları için ayrıca “EK-1: Proje Önerisi Yazım Kılavuzu” incelenebilir.
 6. Proje Önerisine ait zorunlu alanlar elektronik ortamda doldurulacak olup, aşağıda belirtilmiştir.
 • Projenin Dili
 • Proje Adı (Türkçe) (100 karakter)
 • Proje Adı (İngilizce) (zorunlu) (100 karakter)
 • Ödül Kategorisi (Proje önerisinin, uygun kategoride bildirilmesi gerekmektedir. Uygun olmayan kategori için uyarı iletilecektir.)
 • Proje Özeti (Türkçe) (500 karakter)
 • Proje Özeti (İngilizce) (zorunlu) (500 karakter)
 • Proje Etiketleri (500 karakter)
 • Proje Süresi (175 karakter)
 • Proje Bütçesi (175 karakter)
 • Projenin Amacı (300 karakter)
 • Giriş (1000 karakter)
 • Yaklaşım (1000 karakter)
 • Beklenen Sonuç (650 karakter)
 • Kaynaklar (150 karakter)x5
 • Proje Yöneticisi
 • Ekip Üyeleri
 1. Zorunlu bilgilerin tamamlanmasından sonra “PROJE OLUŞTUR” komutu ile Word dosyası sistem tarafından otomatik oluşturulacaktır. Ayrıca takip amacıyla yüklenen her projeye otomatik olarak bir “Proje Kodu” atanacaktır.
 2. Proje oluşturma adım adım yapılabilecektir. Örneğin; birinci gün proje özeti, ertesi gün devamında proje posteri eklenebilecektir. Bu süreç zarfında gerekli değişiklikler yapılabilecek olup, “PROJE ONAYLA” komutundan sonra değişiklik yapılamayacaktır.
 3. Elektronik ortamda otomatik oluşan belgede kalan kısımlara, proje önerisine dair bütçe, süre, amaç, giriş, yaklaşım, beklenen sonuç ve kaynaklaradair detaylı bilgiler ve ilgili tablo, şekil vb. destekleyici nesneler eklenebilecektir. Tüm bu bilgilerin maksimum 2 sayfa ile sınırlandırılması gerekmektedir. Aksi takdirde sistem tarafından kabul edilmeyecektir.
 4. Sisteme yüklenen maksimum 2 sayfalık proje önerileri elektronik olarak yayınlanacak olan kitapta yer alacak olup, basılacak kitapta sadece Proje İsmi, Proje Yürütücüsü, Proje Ekibi, İngilizce Özet, Türkçe Özet, Proje Bütçesi, Proje Süresi ile proje ile ilgili görseller yer alacaktır. Bu nedenle proje ile ilgili görsellerin bu formata göre yüklenmesi tavsiye edilmektedir.
 5. Proje önerilerinin en geç 18 Mart 2016 Cumamesai saati sonuna kadar online.utibargeprojepazari.comadresine yüklenmesi gerekmektedir.
 6. Poster Sunumu: Proje önerisi açıklama dosyasının hazırlanmasından sonra sergilenmek üzere proje önerisine ait POSTER SUNUMU sisteme yüklenecektir. POSTER sunumu PDF formatında, 1 sayfayı ve 10 MB’ı aşmayacak şekilde ve dikey olarak hazırlanmalıdır. Ayrıca proje önerisine dair açıklamaların yanı sıra proje bütçe ve süresi de postere mutlaka eklenmelidir. Poster sunumuna dair diğer yazım kurallarında bir sınırlama yoktur. Ancak poster sunumunda okunabilirliği sağlamak için punto boyutunun ARİAL 5/7 punto olması tavsiye edilmektedir. PDF ten farklı dosya formatı ve 1 sayfayı geçen poster sunumları sistem tarafından kabul edilmeyecektir.
 7. Poster sunumları, UTİB tarafından (70 cm x 100 cm) ebatlarında dikey olarak bastırılıp etkinlik günü öncesinde fuaye alanına yerleştirilecektir.
 8. Poster sunumları, iki gün boyunca fuaye alanında kalacaktır.
 9. Proje önerisine ait poster sunumu PDF dosyası olarak sisteme yüklenmelidir. Aksi takdirde proje önerisi yükleme işlemleriniz yönetici tarafından onaylanmayacaktır.
 10. Proje önerisi yüklemeye dair her türlü sorunlarınız için project@butekom.orgadresine sorularınızı yöneltebilirsiniz.
 11. Değerlendirme ve Ödül Kurulu tarafından etkinlikte sergilenmek üzere kabul edilen görülen, her bir proje önerisi için bir kişinin katılım masrafları (ulaşım ve konaklama) UTİB tarafından karşılanacaktır. Ekip katılımlarında, bir proje için sadece bir kişinin katılım masrafları Birlik tarafından karşılanır. Sanayici ve profesyonel olarak çalışan firma çalışanları ulaşım ve konaklama masraflarını kendileri karşılar.
 12. Ulaşım masraflarında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı giderler kapsam dahilinde, taksi bedelleri ödeme kapsamı dışındadır. Ayrıca UTİB tarafından belirlenmiş olan konaklanacak otelden etkinlik alanına transferler tarafımızca gerçekleştirilecektir.
 13. Konaklama:Bursa dışından gelerek konaklama talebinde bulunacak proje öneri sahiplerinin taleplerini, elektronik ortamda belirtmeleri gerekmektedir.
 14. Ulaşım:Bursa dışından gelen katılımcılara şehirlerarası ekonomi sınıfı yolculuk bedellerinin ödenebilmesi için, bir dilekçe (EK-2: Ulaşım Bedeli Talep Dilekçe Örneği) eşliğinde ulaşım belgeleri asılları eklenerek  25 Mayıs 2016 tarihine kadar Kübra Özkan’a (ozkank@uib.org.tr) teslim edilmesi gerekmektedir. Faturaların ibrazıyla beraber havaleler en kısa sürede banka hesaplarına gerçekleştirilecektir.

 

Proje Önerisi Değerlendirme Süreci

 1. Web sayfasında bildirilen başvuru son günü ve saatine kadar yüklenmeyen proje önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Her bir proje öncelikle, en az 2 sanayici ve 2 akademisyenden oluşan “Hakem Grupları” tarafından puanlama yöntemiyle değerlendirmeye alınacaktır. 100 üzerinden 65 puanı geçen projeler etkinlikte sergilenmek üzere kabul edilecektir. Puanlama kriterleri için değerlendirme formu EK-3:VIII. AR-GE PP Proje Önerisi Değerlendirme Formu’nda sunulmuştur. Bu amaçla proje yazımında bu kriterler dikkate alınmalıdır.
 3. Ödül alacak proje önerileri, 1. aşamada “Hakem Grupları” tarafından puanlanacak ve 2. aşamada “Değerlendirme ve Ödül Kurulu” tarafından belirlenecektir.
 4. Ödül kategorileri ve miktarları ile ilgili ayrıntılı bilgi www.uibargeprojepazari.comwww.utibargeprojepazari.comvewww.uibrdbrokerageevent.comsitelerinden alınabilir.
 5. Değerlendirme ve Ödül Kurulu, AR-GE Proje Pazarı’ nın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, her bir kategorideki kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir.

 

Proje Önerileri Yükleme Adımlarının Tamamlanması

Elektronik ortamda proje önerisi yükleyen katılımcıların, EK-4: UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE VIII. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI ZİRVESİ KATILIM ŞARTNAMESİ’ nin online proje yükleme sistemi tarafından proje bilgilerinin otomatik olarak doldurulduğu halini indirip yazıcı çıktısını alarak yetkili kişi (proje yöneticisi) tarafından ıslak imza ile imzalandıktan sonra 31 Mart 2016 tarihine kadar ıslak imzalı olarak tarayıcıdan taratarak, project@butekom.orgadresine e-posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

 

Fikri Mülkiyet (Endüstriyel Tasarım, Faydalı Model, Patent) ve Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli

 

 1. Tekstil AR-GE Proje Pazarı’na katılan bütün proje ve tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için proje hazırlayanların ve tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Tekstil AR-GE Proje Pazarı’nı düzenleyen ve finanse eden Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği üyeleri, uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, UTİB’in, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklandığı 13 Mayıs 2016 tarihinden itibaren 6 ay süreli “Öncelik” vardır.
 2. Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, proje veya fikir sahibi olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.
 3. UTİB, Tekstil AR-GE Proje Pazarı’ na katılan projelerden uygun gördüklerinin sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda kopyasını üretebilir ve bu modelleri proje veya fikir sahibi adına geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir. Bu halde Tekstil AR-GE Proje Pazarı’na katılanlar, seçilen eserin UTİB’ e ticarileştirilmeden ve proje ve fikir sahibinin diğer tasarruf yetkisini ortadan kaldırmadan, süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince AR-GE Proje Pazarı’na gönderdiği proje veya fikrin çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için UTİB’ e tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

 

Paylaş

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.