3-4 EYLÜL 2016 TARİHİNDE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ DÜZENLİYORUZ.

0

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ

TEKSTİL UZMANLIK ALANLARI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

Amaç ve Kapsam :

Bu eğitimin amacı özel kesim ya da kamu kesiminde, özel şahıs veya kuruluşlarla, kamu kurum ve kuruluşlarının isteği ya da yargı isteği üzerine, tekstil konularına ilişkin bilirkişilik, ekspertizlik, teknik müşavirlik ve hakemlik yapacak olan TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası üyelerinin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve onları TEKSTİL UZMANLIK ALANLARI BİLİRKİŞİSİ olarak yetkilendirmektir.

 

03-04 Eylül 2016 Bilirkişilik Eğitimi Katılım için aranacak şartlar

1-Bilirkişilik asgari kriterlerine sahip olmak,

  1. a) T.C. Vatandaşı olmak,
  2. b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
  3. c) En az 3 (üç) yıl fiili olarak meslek deneyimine ve Oda Üyeliği geçmişine sahip olmak,

ç) Oda tarafından disiplin cezası ile cezalandırılmamış olmak,

  1. d) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçundan hüküm giymemiş olmak,

2- Eğitim katılım bedelini ödemiş olmak,

3- Odaya ödenti borcu bulunmuyor olmak.

 

Başvuru sırasında gerekli belgeler

-Geçerli Oda kimliği fotokopisi

-Mesleki deneyimini gösterir belge

-Adli sicil kaydı belgesi

-Odadan alınan borcu yoktur yazısı

-Eğitime katılım bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz

-2 Adet vesikalık fotoğraf

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

Sınav ve Belgelendirme

Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’dir. Başarılı olanlara Oda tarafından TEKSTİL UZMANLIK ALANLARI BİLİRKİŞİLİK MÜHENDİS YETKİ BELGESİ verilecektir. Adayın en fazla 2 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır.

 

Ücretler ve ödeme

Katılım ücreti: 750 TL

Yatırılacak Banka Hesap Bilgileri:

Yapı Kredi Bankası FSM Şubesi,
IBAN: TR13 0006 7010 0000 0068 8064 26

İsim ve eğitim adı belirtilerek banka havalesi yapılması rica olunur.

Dekontunuzu eğitim konusunu belirterek bursa@tmo.org.tr e-posta adresine iletmeniz gerekmektedir.

Dileyen katılımcılar ekli dosyadaki kredi kartı formu ile 3 eşit taksitte ödeme yapabilir. Formu doldurduktan sonra bursa@tmo.org.tr e-posta adresine eğitim konusunu belirterek iletmeniz gerekmektedir.

 

Not: Eğitim 2 gün sürmektedir. Ücrete ders notları, belge ücreti, ara ikramlar ve öğle yemekleri dahildir. Şehir dışından gelen katılımcılar için Konaklama ile ilgili yardım sağlanacaktır.

 

Önemli not

-Eğitim 20 kişi ile sınırlıdır. Daha fazla başvuru durumunda başvuru sırası dikkate alınacaktır.

-Tekstil Mühendisleri Odası, eğitimleri, katılımcı durumuna göre erteleyebilir veya iptal edebilir. Yapılan değişiklikler katılımcılara yazılı ve/veya sözlü olarak bildirilir.

Paylaş

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.