16.Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu Basın açıklaması

16.Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu Basın açıklaması

 

 

Değerli basın emekçileri,

 

II.Dünya Savaşından günümüze kadar geçen süreçte , dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan olaylar ekonomik sorunları arttırmıştır. Ekonomik programlar kapitalist yaklaşımlar üzerine kuruludur ve bu yaklaşımlar da özellikle dünyanın ekolojik dengesi üzerinde ciddi bozulmalara neden olmaktadır. Eylül 2015 yılında gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi arasında sanayi, yenilikçilik, alt yapı, sorumlu üretim ve tüketim, temiz enerji, nitelikli eğitim yer alan başlıklardan sadece bir kaçıdır. Sürdürülebilir Kalkınma politikaları hazırlanırken artık çok ciddi yaptırımlar getirilmekte ve ülkelerin üretim ve tüketimlerinde bu yaptırımlara uymaları ve sorumluluklarını yerine getirmeleri beklenmektedir.

Tekstil, deri ve kimya sanayileri bu açıdan değerlendirildiğinde sorumluluğu en yüksek sektörlerin başında gelmektedir. Tekstil, hazır giyim, deri sektörleri yüksek ihracat potansiyeli ve sağladığı istihdam ile ülkemizin lider sanayi kollarından birisidir. Ancak sektörün ayakta kalabilmesi ve rekabet edebilmesi dünyada hızla genişleyen ve katma değer yaratan fonksiyonel/akıllı tekstil ürünlerinin üretilmesi, bunun gerçekleştirilmesine yönelik bilginin ve inovatif yaklaşımların, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ile mümkün olacaktır.

Sektörel bazda tüm bu çalışmalar yapılırken yaşam kalitesinin bozulmaması en önemli yaklaşım olmalıdır. 32 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, 4-5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ve TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası tarafından, 2.kez uluslararası katılımlı, “Türkiye’de Tekstil Sektörünün Geleceği” teması ile gerçekleştirilecektir.

Bu sempozyum ile, sektörün tüm bileşenleriyle birlikte, “Tekstil Sürecek…! Ama, Ne Pahasına?” ve “Türkiye’de Teknik Tekstillerin Üretimi ve Ekonomisi” konularının birer panelde tartışılacağı bir platform oluşturmak amaçlanmıştır.

Sempozyum sektörün tüm paydaşlarını, yani sanayiciyi, akademisyenleri ve meslek odalarımızı bir araya getirmektedir. Oluşacak sonuç bildirgesinin yine sektöre yön verici nitelikte olacağına inanıyoruz.

Yaşamın sürdürülebilirliği bakış açısıyla bir yandan doğa çevre açısından tekstilin değerlendirilmesini yapacağımız etkinliğimiz, öte yandan emek yoğun sektörler içerisinde ilk sıralarda olması sebebiyle emeğin, emekçinin haklarının sağlanması bakış açısını da bünyesinde barındıracaktır.

Bu sebeplerle şimdiden tüm ilgilileri tekstil kenti Bursamıza ve sempozyumumuza davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

 

 

Sempozyum Komisyonu a.

Ali AKÇA

Kimya Mühendisi