2018 Yılı Oda Ajandası

TMMOB

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

Union of Chamber of Turkish Engineers and Architects  Chamber of Textile

Engineers

Tekstil Mühendisleri Odası İstanbul Şube Perpa Ticaret Merkezi B Blok 13.Kat No:2513 Okmeydanı-Şişli İSTANBUL
Tel: 533 135 37 86  E-posta: istanbul@tmo.org.tr ; tsolmaz@tmo.org.tr  Web: tmo.org.tr

15.02.2017

Konu: TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 2018  Yılı Ajandası

Sayın Yetkili

 

TMMOB  Tekstil  Mühendisleri  Odası olarak,  Odamızın  kurulduğu  1992   yılından  bu  yana aralıksız olarak her yıl ajandamızı çıkartmaktayız. Ajandamız, işlevsel olarak faydasının yanı sıra  artık odamız için simgeleşen bir anlam taşımaktadır. 2018 yılı ajandamız da birlik beraberliğimizin,   dayanışmamızın   bir   sembolü   olarak   meslektaşlarımıza   ulaşacaktır. Ajandamız her  yıl 2500’e yakın  Oda  üyesi  Tekstil Mühendisi ve Deri Mühendisi’ne, TMMOB ve birliğe bağlı meslek odalarına, TOBB ve birliğe bağlı ticaret ve sanayi odalarına, üniversitelerin  Tekstil  Mühendisliği  ve  Deri  Mühendisliği  Bölüm  Başkanlıkları’na,  Tekstil  ve Deri sanayii’nde faaliyet gösteren firmalara, Belediyelere, Valiliklere gönderilmektedir. İçerdiği teknik bilgiler bölümü sebebiyle sektör çalışanları tarafından yıl boyunca kullanılmaktadır.

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 2018 Yılı Ajandası yapım  hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız. Birçok firmada üst düzey yönetici olarak çalışan Meslektaşlarımıza ulaştıracağımız Oda   Ajandamızda,  Değerli firmanızın da   reklamını görmekten mutluluk duyacağız. Firmanızın  tanıtımını   yapmak, ilgililere mesajınızı ulaştırmak, isminizi duyurmak istiyoruz.

Reklam  Şartnamesi ve Reklam  Sözleşmesi ekte bulunmaktadır, inceledikten sonra 30 Haziran Tarihine kadar geri dönüşünüzü rica ediyoruz.

Saygılarımızla

Tekstil Mühendisleri Odası

İstanbul Şube Yönetim Kurulu

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI, Anayasa’nın 135. maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasa ile değişik 6235  sayılı yasaya göre kurulmuş, kamu  kurumu  niteliğinde bir meslek kuruluşudur.