2018 yılı Ajandası Reklam Bedelleri

REKLAM YERİ
BİRİM FİYATI (TL)
Ön İç Kapak 2.000 TL
Arka İç Kapak 1.500 TL
Ön İkinci Kapak 2.000 TL
Ön İkinci Kapak Arkası 1.500 TL
Arka İkinci Kapak 1.600 TL
İç Sayfa (Tam) 1.000 TL
İç Sayfa (Yarım) 600 TL
Ayraç Kartonu 1.000 TL
İç Sayfa 10 Adet Tam Sayfa Set 8.000 TL
Arka Kapak 5.000 TL
Not: Odamız KDV’den istisna olduğundan bedeller nettir.

2018 YILI AJANDA REKLAM BEDELLERİ