2016 YILI TM BRÜT ASGARİ ÜCRET

Mühendis- Mimar ve Şehir Planlamacılarının 2016 yılı asgari ücreti hakkında

 

KARAR NO: 193

  1. Tekstil Mühendisleri Odası olarak; Mühendis- Mimar ve Şehir Planlamacılarının 2016 yılı asgari ücretinin Brüt 3300 TL’ye yükseltilmesi görüşümüzün TMMOB’a bildirilmesine karar verilmiştir.(karar TMMOB’ ce brüt 3300 TL olarak kabul edilmiştir.)