2015 YILI AJANDASI REKLAM BEDELLERİ

2015 YILI REKLAM BEDELLERİ

REKLAM YERİ
BİRİM FİYATI (TL)
Ön İç Kapak                                  1.400 TL
Arka İç Kapak                               1.000 TL
Ön İkinci Kapak                            1.700 TL
Ön İkinci Kapak Arkası               1.100 TL
Arka İkinci Kapak                         1.250 TL
İç Sayfa (Tam)                                800 TL
İç Sayfa (Yarım)                              500 TL
Ayraç Kartonu                                 800 TL
İç Sayfa 10 Adet Tam Sayfa Set 6.500 TL
Arka Kapak
Not: Odamız KDV’den istisna olduğundan bedeller nettir.

2015 YILI AJANDA REKLAM BEDELLERİ