2015 yılı Ajandası Reklam Bedelleri

2015 YILI REKLAM BEDELLERİ

 

 

REKLAM YERİ

 

BİRİM FİYATI (TL)

Ön İç Kapak 1.400 TL
Arka İç Kapak 1.000 TL
Ön İkinci Kapak 1.700 TL
Ön İkinci Kapak Arkası 1.100 TL
Arka İkinci Kapak 1.250 TL
İç Sayfa (Tam) 800 TL
İç Sayfa (Yarım) 500 TL
Ayraç Kartonu 800 TL
İç Sayfa 10 Adet Tam Sayfa Set 6.500 TL
Arka Kapak  
Not: Odamız KDV’den istisna olduğundan bedeller nettir.