2014 YILI TM BRÜT ASGARİ ÜCRET TABLOSU

. 2014 yılı Tekstil Mühendisi brüt asgari ücreti hakkında

KARAR NO: 36

  1. TMMOB ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan işbirliği protokolüne göre SGK bildirimine esas olacak Tekstil Mühendisi ve Deri Mühendisi asgari ücretinin, TMMOB Yönetim Kurulu’nun 24 Kasım 2012 tarihli 110 sayılı kararına uygun olarak, 2014 yılı için brüt 2800 TL olduğu bilgisinin TMO web sitesinde yayınlanmasına

 

karar verilmiştir.