03,EK-3 TAAHHÜTNAME

    EK-3 

TMMOB … MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA

ANKARA

 

Üyenin Kişisel Beyannamesi;

 

 

(ikinci görev yasağı gibi diğer yasaklardan kaynaklanan görev kısıtlamaları olanlar hariç) vergi, sigorta vb. mevzuatla getirilen yükümlülüklere uymak ve gerekli sorumluluğu üstlenmek koşuluyla ………………………………………. Otogaz İstasyonu ile sözleşme yapabilmemde her herhangi bir kısıt bulunmamakta olup, başvurumun sonuçlanması için gereğini arz  ederiz.

 

Sorumlu Müdür

İmza-Kaşe